Wyszukaj pozycję w bibliografii:
Autor Imię Tytuł Zobacz publikacje Tytuł czasopisma lub książki zbiorowej Miejsce wydania Wydawnictwo Rok wydania Tom Zeszyt Opis fizyczny Uwagi Sygnatura
-
- - Le droit romain et le monde contemporain : Mélanges a la memoire de Henryk Kupiszewski. -- Varsovie Wyd. UW 1996- - 266 s. książka Odb. Kupisz. 152
--Prawo karne i polityka w państwie rzymskim / red. naukowa Krzysztof Amielańczyk, Antoni Dębiński, Dariusz Słapek-[VII Lubelskie Seminarium Naukowe "Prawo karne i polityka]Lublin2015ss. 232
ADAMCZEWSKIKarol'Sąd nad św. Franciszkiem z Asyżu' Giotta - próba prawniczej egzegezy.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 9-25VII C - 363
AdamczewskiKarol K.Chrześcijaństwo Gajusa - jeszcze kilka uwag.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 11-20
ALEKSANDROWICZTadeuszKultura intelektualna rzymskich konsulów w schyłkowym okresie republiki. -Katowice2002ss. 171Monografia
ALEXANDROWICZPiotrGlosa Huguccia do C.12, q.2, c.66. Od obietnicy do zobowiązania.Zobacz publikacjePrawo i Kościół20157s. 51-67
ALEXANDROWICZPiotrPrawo kanoniczne - dekodyfikacja od zarania kodyfikacji.-Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu [red. F. Longchamps de Bérier]WarszawaWyd. Sejmowe2017s. 217-232
ALEXANDROWICZPiotrZnaczenie dekretału Intelleximus (X 5.32.1) w procesie recepcji prawa rzymskiego w XIII-wiecznej kanonistyce.-Poznań-KrakówScriptum2018ss. 172Monografia
AMIELAŃCZYKKrzysztof'Crimina publica'. O podstawowych aspektach rzymskiej kultury penalnej.-Z dziejów afektu penalnego / red. naukowa Jarosław Utrat-MileckiWarszawaOficyna Naukowa2014s. 178-210
AMIELAŃCZYKKrzysztof'De accusationibus et inscriptionibus' (D. 48,2). Kilka uwag na temat 'crimen' i 'accusatio' w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego " Prawo 22Rzeszów2018101s. 11-24
AMIELAŃCZYKKrzysztof'Delicta i crimina' : pomiędzy rzymskim prawem prywatnym a rzymskim prawem publicznym (problemy graniczne).-Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej / red. Dariusz Szpoper, Przemysław DąbrowskiGdańsk-OlsztynWyd. Gdańskiej Szkoły Wyższej2017s. 21-31
AMIELAŃCZYKKrzysztof'Dolus malus' - 'animus occidendi' : The problem of guilt in the 'lex Cornelia de sicariis et veneficis'.-Au-dela frontieres : Mélanges de droit romain offerts a W. WołodkiewiczVarsovieLiber20001-15 s.Odb. Amiel.12
AMIELAŃCZYKKrzysztof'Fictio legis Corneliae' : Kilka uwag na temat powstania i treści rzymskiej fikcji prawnej.-Consul est iuris et patriae defensor : Księga Pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi [red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar]Warszawa201213-26 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztof'Irenarchae'. Reforma sądowej policji śledczej.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL20077-24 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztof'Nemo iudex in causa sua' : Wyłączenie sędziego w polskim postępowaniu cywilnym.-Gdańskie Studia PrawniczeGdańsk20112661-77 s.współaut. J. Zawrot
AMIELAŃCZYKKrzysztof'Plagium'. Od deliktu kradzieży do przestępstwa karnego uprowadzenia niewolnika w prawie rzymskim.-Gdańskie Studia PrawniczeGdańsk20122731-41 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztof'Quaestio per tormenta'. O wartości dowodowej zeznań uzyskanych za pomocą tortur w rzymskim procesie karnym okresu pryncypatu.-O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w 45-lecie pracy naukowej i 70-lecie urodzinBiałystok201051-62 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztof'Vim vi repellere licet'. Kilka uwag na temat genezy prawa do obrony koniecznej w prawie rzymskim.Zobacz publikacjePalestra200811-12109-119 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofCicero, pro sex, Roscio Amerino : rzymski proces o zabójstwo.-Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (= Folia Societatis Scientiarum Lublinensis) : humanistykaLublinLubelskie Towarzystwo Naukowe199334nr 147-60 s.Odb. Amiel.2
AMIELAŃCZYKKrzysztofCognitio extra ordinem w rzymskim prawie karnym publicznym.Zobacz publikacjeStudia Iuridica LublinensiaLublin201625 /3s. 41-51
AMIELAŃCZYKKrzysztofColl. 1.0. 'De sicariis [et homicidiis casu vel voluntate]' - czyli krótki wykład o transformacji rzymskiej ustawy przeciwko "nożownikom" w powszechne prawo przeciwko zabójstwu.-Studia Iuridica LublinensiaLublin201319s. 27-39
AMIELAŃCZYKKrzysztofCustodia, carcer, vincula publica : Pozbawienie wolności w rzymskim prawie karnym za panowania cesarza Hadriana.-Współczesna romaniastyka prawnicza w Polsce (pod. red. Antoniego Dębińskiego i Moniki Wójcik)LublinWyd. KUL200411-24 s.Odb. Amiel.16
AMIELAŃCZYKKrzysztofCzy kontratyp obrony koniecznej ma rzymską tradycję? W poszukiwaniu przesłanek dopuszczalności prawa do samoobrony w rzymskim prawie karnym.-Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane Prof. M. Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej [red. K. Amielańczyk]LublinWyd. UMCS200951-72 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofEusebius, 'Historia Ecclesiastica' 4,9. Prawo rzymskie w obronie prześladowanych chrześcijan?-Materiały z konferencji II Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego [Christianitas et romanitas : Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam. Red. A. Dębiński, S. Jóźwiak]LublinWyd. KUL20087-27 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofGłos cesarza Hadriana w sprawie 's.c. Silanianum'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2006619-25 s.Odb. Amiel.19
AMIELAŃCZYKKrzysztofGłos prawników romanistów na temat kondycji prawa we współczesnej Polsce również potrzebny.-'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe [red. B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski]Gdańsk2016s. 11-20
AMIELAŃCZYKKrzysztofIn iudicio convenire (circumvenire) : Judicial crimes according to the lex Cornelia de sicariis et veneficis (81 BC).-Pomoerium1996259-70 s.Odb. Amiel.4
AMIELAŃCZYKKrzysztofIn search for the origins of the Roman public law offences (crimina) in the Archaic period.-Mater Familias : Scritti per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 23-38VII B - 237
AMIELAŃCZYKKrzysztofLaudacja na cześć Profesora Marka Kuryłowicza z okazji 70. rocznicy urodzin.-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 15-18
AMIELAŃCZYKKrzysztofLex Cornelia de sicariis et veneficis : Ustawa Korneliusza Sulli przeciwko nożownikom i trucicielom 81 r. p.n.e.-LublinWyd. UMCS2011224 ss.Książka
AMIELAŃCZYKKrzysztofLex Cornelia de sicariis et veneficis.-Annales UMCS : Sectio GLublinWyd. UMCS199643273-295 s.Odb. Amiel.5
AMIELAŃCZYKKrzysztofLoska E., Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym. Warszawa 2011 [recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012124241-247 s.Recenzja
AMIELAŃCZYKKrzysztofLucjusz Korneliusz Sulla - dictator legibus scribundis et rei publicae constituende.Zobacz publikacjeGdańskie Studia PrawniczeGdańsk201431s. 1047-1056
AMIELAŃCZYKKrzysztofMarek Tuliusz Cyceron przeciwko rzymskiej "przestępczości zorganizowanej".-Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Tadeuszowi Bojarskiemu.Lublin20111041-1055 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofMilo's criminal trial.-Orbis Iuris Romani (OIR)Brno, Bratislava199735-18 s.Odb. Amiel.6
AMIELAŃCZYKKrzysztofNa temat kontratypu obrony koniecznej w 'Cic. pro Milone' raz jeszcze.-Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny TarwackiejBiałystokTemida 22015s. 21-34
AMIELAŃCZYKKrzysztofO kształtowaniu się niektórych zasad procesowych w rzymskim postępowaniu karnym okresu pryncypatu.-Studia Iuridica LubliniensiaLublin2007109-29 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofO rzymskim pochodzeniu zasady 'nemo plus iuris...' i jej aktualności we współczesnym prawie polskim.-Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Arturowi Korobowiczowi [red. Wojciech Witkowski]Lublin2008503-517 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofObecność i znaczenie zasady słuszności w rzymskim prawie karnym.Zobacz publikacjeStudia Iuridica LubliniensiaLublin20111529-45 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofParricidium i poena cullei.-Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie (pod red. Antoniego Dębińskiego i Marka Kuryłowicza)LublinWyd. KUL1998139-150 s.Odb. Amiel.9
AMIELAŃCZYKKrzysztofPoena Legis Corneliae.-Kara śmierci w starożytnym Rzymie (red. Henryk Kowalski, Marek Kuryłowicz)LublinWyd. UMCS1996143-153 s.Odb. Amiel.3
AMIELAŃCZYKKrzysztofPolityka fiskalna cesarza Hadriana w sprawach karnych.-Podstawy materialne państwa : zagadnienia prawno-historyczneSzczecin2006589-600 s.Odb. Amiel.17
AMIELAŃCZYKKrzysztofPostępowanie zaoczne: rzymskie i współczesne dylematy władzy sądowniczej.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn201012s. 9-26
AMIELAŃCZYKKrzysztofPraktyka kastrowania niewolników i jej zakazy w prawie rzymskim.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie (pod red. Marka Kuryłowicza)LublinWyd. UMCS200111-19 s.Odb. Amiel.14
AMIELAŃCZYKKrzysztofPrawo karne i polityka. Czy rzymscy prawodawcy prowadzili ukierunkowaną politykę karną?-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UKSW2015s. 19-34
AMIELAŃCZYKKrzysztofPrzestępstwo sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych przez urzędników gmin rzymskich w świetle przekazów jurysprudencji.Zobacz publikacjeGdańskie Studia PrawniczeGdańsk201534s. 17-27
AMIELAŃCZYKKrzysztofReskrypt cesarza Hadriana o zakazie sprzedaży niewolnic stręczycielom i niewolników właścicielom szkół gladiatorskich.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie (pod red. Henryka Kowalskiego i Marka Kuryłowicza)LublinWyd. UMCS20059-23 s.Odb. Amiel.18
AMIELAŃCZYKKrzysztofReskrypt jako narzędzie regulacji prawnokarnej za panowania cesarza Hadriana.-Studia Iuridica LublinensiaLublin2006725-38 s.Odb. Amiel.20
AMIELAŃCZYKKrzysztofReskrypty cesarza Hadriana w sprawach karnych.-Dzieje wymiaru sprawiedliwości (pod red. Tadeusza Maciejewskiego)Koszalin199921-31 s.Odb. Amiel.11
AMIELAŃCZYKKrzysztofRzymianie i ich "prawo medyczne" (aspekty prawno-karne).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.169-90 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofRzymskie korzenie zasady 'nullum crimen, nullum iudicium, nulla poena sine lege"?-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 11-20VII B - 246
AMIELAŃCZYKKrzysztofRzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana.-Lublin2006ss. 289MonografiaIII C - 1363
AMIELAŃCZYKKrzysztofSamopomoc jako alternatywny sposób zapewnienia efektywnej ochrony praw prywatnych w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe KULLublinWyd. KUL20173
AMIELAŃCZYKKrzysztofSicarii - zjawisko rzymskiego bandytyzmu w okresie późnej republiki rzymskiej.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS20109-22 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofŚrodki przeciwdziałania unikaniu odpowiedzialności karnej w prawie rzymskim.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań200759245-68 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofSystematyka 'lex Cornelia de sicariis et veneficis'.-Pravo i sovremennost' : Izmienien'ja v gosudarstvennoj i pravovoj sistemach Respubliki Belarus' i Pol'skoj Respubliki.MinskBelorusskij Gosydarstvennyj Universitet1998196-201Odb. Amiel.8
AMIELAŃCZYKKrzysztofThe guilt of the perpetrator.-Labeo NapoliJovene200046182-95 s.Odb. Amiel.13
AMIELAŃCZYKKrzysztofThe idea of inevitability of criminal liability in Roman law.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn201213-30 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofThe position of 'incendium' in the legislature of Cornelius Sulla : 'Lex Cornelia de sicariis et veneficis'.-Orbis Iuris Romani (OIR)Brno, Bratislava199956-19Odb. Amiel.10
AMIELAŃCZYKKrzysztofTwórcza interpretacja 'legis Corneliae de sicariis et veneficis' przez Hadriana i jurysprudencję cesarską.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn20077s. 23-40
AMIELAŃCZYKKrzysztofU podstaw prawa prywatnego : "Rzymski proces cywilny" i jego zasady (Uwagi na marginesie nowego podręcznika prawa rzymskiego W. Dajczaka, T. Giaro i F. Longchampsa de Bérier).-Gdańskie Studia PrawniczeGdańsk201024157-175 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofUdział jurystów w administracji rzymskiego wymiaru sprawiedliwości : upadek, czy wzrost znaczenia rzymskiej jurysprudencji?-Gdańskie Studia PrawniczeGdańsk20122825-37 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofUstawodawstwo Korneliusza Sulli na rzecz restauracji republiki i zaprowadzenia porządku publicznego.-Annales UMCS, Sectio GLublinWyd. UMCS19913811-14 s.Odb. Amiel.1
AMIELAŃCZYKKrzysztofVis - pomiędzy prawem rzymskich deliktów prywatnych a rzymskim prawem karnym publicznym.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 283-298VII C - 323
AMIELAŃCZYKKrzysztofW poszukiwaniu antycznej genezy klauzul generalnych, czyli o wartościach i wartościowaniu w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeAnnales UMCS ; Sectio G, Ius Lublin201663 /2s. 29-41
AMIELAŃCZYKKrzysztofWina jako przesłanka odpowiedzialności karnej jednostki w prawodawstwie cesarza Hadriana.-Przez tysiąclecia : państwo - prawo - jednostka : Materiały konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000 r.KatowiceWyd. Uniwersytetu Śląskiego2001220-30 s.Odb. Amiel.15
AMIELAŃCZYKKrzysztofWkład cesarzy z dynastii Antoninów w rozwój rzymskiego prawa karnego.-Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły WyższejPuławy20085133-149 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofWoda i ogień - o żywiołach obecnych w systemie rzymskich kar publicznych.Zobacz publikacjeGdańskie Studia PrawniczeGdańsk201432s. 30-52
AMIELAŃCZYKKrzysztofZ historii ustawodawstwa rzymskiego w sprawach karnych. Próba periodyzacji.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis No 3063 : Prawo CCCV : Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Prof. Edwarda Szymoszka, pod red. A. Koniecznego]Wrocław200811-24 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofZasada 'Invitus agere vel accusare nemo cogitur' i jej znaczenie w prawie rzymskim.-Iudicium et scientia : Księga jubileuszowa Prof. Romualda Kmiecika [red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha]WarszawaLEX Wolters Kluwer2011699-714 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofZasada skargowości i zakaz orzekania ponad żądanie strony w procesie rzymskim.Zobacz publikacjeGdańskie Studia PrawniczeGdańsk201533s. 33-46
AMIELAŃCZYKKrzysztofZastosowanie rzymskiej zasady 'nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet' do oceny skuteczności zbycia nie istniejących udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.-Polska lat dziewięćdziesiątych : Przemiany państwa i prawa.LublinWyd. UMCS1997355-363 s.Odb. Amiel.7
AMIELAŃCZYKKrzysztofZmierzch 'ius vitae necisque' (z badań nad prawodawstwem karnym cesarza Hadriana).-Annales UMCS, sectio GLublin2007-200854/557-24 s.
AMIELAŃCZYKKrzysztofZnaczenie opinii publicznej dla przebiegu rzymskiego procesu karnego. Uwagi na marginesie mów obrończych Cycerona w sprawach o zabójstwa.-Społeczeństwo a władza : Ustrój, prawo, ideeWrocław2010145-160 s.
ANDRZEJEWSKAMagdalenaTestament ważny, a jednak nieskuteczny. Ochrona woli testatora przed dziedziczeniem 'ab intestato'.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s. 97-108
ANDRZEJEWSKAMagdalenaZnaczenie rzymskiej reguły 'mater semper certa est' w kontekście rozwoju współczesnej medycyny.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20152s. 51-60
ANDRZEJEWSKIZenonRafał Jakub Taubenschlag (1881-1958) - życie i dzieło. Z okazji 50. rocznicy śmierci wybitnego uczonego.Zobacz publikacjePalestraWarszawa200853nr 11-12s. 218-230
ANTCZAKKrzysztofEdictum de Paemeiobrigensibus : Edykt cesarza Augusta z roku 15 przed Chr.-Fontes Historiae Antiquae, XXVIIIPoznańWyd. Naukowe UAM2013ss. 72Tytułem wstępu: Francisco Beltran Lloris ; Przekład i komentarz: Krzysztof Antczak, Emilia Twarowska-AntczakI G - Varia 55 /28
ANTCZAKKrzysztofThe portrayal of Marc Antony in 'Rome' and the Testimony of Plutarch from Chaeronea.-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 243-256
APPELHanna'Calamitas rei publicae'. Cyceron o nadużyciu prawa w mowie wygłoszonej w obronie Roscjusza z Amerii.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL200725-36 s.
APPELHanna'Scu' w roku konsulatu Cycerona.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS200525-39 s.
APPELHannaFulvia and Antony.-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 147-163
APPELHanna Ite in suffragium : O wyborach w republikańskim Rzymie.-ToruńWyd. Naukowe UMK2019ss. 281MonografiaX D - 590
APPELHannaKontrowersje wokół senatus consultum ultimum. Studium z dziejów późnej republiki rzymskiej.-ToruńWyd. Naukowe UMK2013ss. 342
APPELHannaMacieja Nizoliusa mowa dziesiąta 'De civilis scientiae cognitione cum iuris studio necessario coniungenda' czyli 'O znajomości wiedzy o państwie, którą należy łączyć z koniecznym studium prawa (z kopią pierwodruku łacińskiego) [przekład i opracowanie Hanna Appel, Włodzimierz Appel]-Toruń2012
APPELHannaNaruszenie 'sacrosanctitas tribuni plebis' w działaniach Tyberiusza Grakcha.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 189-203VII C - 323
APPELHannaStrategia Cycerona w procesie karnym 'de ambitu' Lucjusza Mureny.-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UKSW2015s. 35-46
APPELHannaUstawy Gajusza Grakcha o charakterze prewencyjnym: 'Lex ne de capite civium' oraz 'Lex ne quis iudicio circumveniatur'.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS201023-32 s.
APTOWICZPawełProblematyka uznania dziecka w świetle senatus consultum Plancianum de liberis agnoscendis.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20163s. 117-127
ARNESEAurelioFranciszek Longchamps de Bérier, L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano, Torino 2013 [recenzja]-Legal Roots : The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative LawNapoliEd. Scientifiche Italiane20154s. 404-410Recenzja
AVENARIUSMartinDajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. Warszawa 2009-Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (ZSS)2013130s. 751-752Anzeige von M. Avenarius
AVENARIUSMartinWołodkiewicz Witold, Europa i prawo rzymskie. Warszawa 2009-Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (ZSS)2013130s. 770Anzeige von M. Avenarius
AVENARIUSMartinWołodkiewicz Witold, Zabłocka Maria, Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa 2009 -Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (ZSS)2013130s. 770-771Anzeige von M. Avenarius
BABUSIAUXUlrikeKacprzak Agnieszka, Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili nei Topici di Cicerone. Warszawa 2012 [recenzja]-Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (ZSS)2014131s. 483-494Recenzja
BĄKOWSKIAndrzejŁacińskie reguły prawne - tym razem w pigułce.Zobacz publikacjePalestraWarszawaNaczelna Rada Adwokacka2015Nr 1-2
BALBUZAKatarzynaCesarz a bóstwa solarne i lunarne w (auto)prezentacji Septymiusza Sewera i jego rodziny (193-211).-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 225-245
BALBUZAKatarzynaConfrontation of the 'captivi nobiles' and the triumphator in the Roman imperial triumphal ceremony.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 135-149VII C - 323
BALBUZAKatarzynaDas Feiern der Besiegung Armeniens durch Marcus Antonius in Alexandria: ein Triumph, eine dionysische Pompe oder eine Feierlichkeit 'sui generis'?-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 89-99
BALWICKA-SZCZYRBAMałgorzata Servitus preadio utilis esse debet - zastosowanie rzymskiej myśli prawniczej na gruncie Kodeksu cywilnego.-'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe [red. B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski]Gdańsk2016s. 21-33
BANACHTomasz'Reguła' św. Benedykta a 'Dekret' Gracjana. Gracjan jako mnich kamedulski - przyczynek do biografii autora 'Dekretu'.-Łacińskie państwo narodu polskiego : Pro Fide Rege et LegeWarszawaKlub Zachowawczo-Monarchistyczny2019nr 1 (81)s. 165-178
BANACHTomaszPrawo rzymskie i etyka w poglądach Borysa Łapickiego.-Studia Iuridica Lublinensia200710s. 97-114
BANACHTomaszPrawo rzymskie jako symbol prawa ludzkiego. Refleksje wokół książki prof. Marka Kuryłowicza pt.: "Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna", Lublin 2008 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.2347-353 s.Recenzja
BANACHTomaszPrawo rzymskie w poglądach wybranych przedstawicieli młodego pokolenia narodowej Demokracji w okresie międzywojennym.-Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane Prof. M. Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej [red. K. Amielańczyk]LublinWyd. UMCS2009175-195 s.
BANACHTomaszRzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939).-WarszawaWyd. Prasy Lokalnej2010ss. 294MonografiaIII E - 250
BANACHTomaszUwagi o dziejowej roli prawa rzymskiego. Prawo rzymskie jako przedmiot wykładu akademickiego - postulaty 'de lege ferenda'.-Łacińskie państwo narodu polskiego : Pro Fide Rege et LegeWarszawaKlub Zachowawczo-Monarchistyczny2019nr 1 (81)s. 91-111
BAŃCZYKWojciechPrawo dziedziczenia w prawie rzymskim oraz współczesnym prawie polskim - o znaczeniu pojęcia w systemie prawa publicznego i prywatnego.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20152s. 121-142
BAŃCZYKWojciechWpływ działalności konsula na tworzenie i stosowanie prawa w starożytnym Rzymie.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s. 121-138
BANYŚTomasz A.J.Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego. Warszawa 2009 [recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012121228-233 s.Recenzja
BANYŚTomasz A.J.Przstępstwo dezercji u schyłku okresu republikańskiego.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.191-98 s.
BANYŚTomasz A.J.Wybrane problemy operacji policyjnych armii rzymskiej.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS201033-40 s.
BARANKazimierzThe Polish and Anglo-American legal devices employed in the law pf contract to prevent injustice in case of 'rebus sic stantibus', impossibility and exploitation.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 21-26VII B - 246
BARANKrzysztof W.Z problematyki źródeł prawa pracy w szkole (uczelni) wyższej.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 27-41VII B - 246
BARANOWSKIMichałTrzy sceny z "Vita Maximini Duo", czyli o budowaniu narracji w "Historia Augusta".-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 283-294
BARAŃSKAAgnieszka'Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium' : Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż.-Fontes Historiae Antiquae, IXPoznańWyd. Naukowe UAM2007138 ss.współaut. Piotr Barański, Paweł Janiszewski [przekład, wstęp i opracowanie]
BARAŃSKIPiotr'Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium' : Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż.-Fontes Historiae Antiquae, IXPoznańWyd. Naukowe UAM2007138 ss.współaut. Agnieszka Barańska, Paweł Janiszewski [przekład, wstęp i opracowanie]
BARDACHJuliuszGeneza romanizacji II Statutu litewskiego.-Dawne prawo i myśl prawnicza / red. J. Malec, W. UruszczakKraków1995s. 191-206
BARDACHJuliuszLa Romanité dans les codificationes lituaniennes a l'époque de la Renaissance.-Le droit romain et le monde contemporain [red. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka]Varsovie199669-81 s.
BARDACHJuliuszLe modèle romain et la République Polono-Lituanienne aux temps de la Renaissance (XVIe siecle) -Au-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a W. Wołodkiewicz [ éds. M. Zabłocka, J. Krzynówek, J. Urbanik, Z. Służewska]VarsovieLiber2000145-56 s.
BARDACHJuliuszRobert Feenstra i jego "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis".-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań200254111-15 s.współaut. Henryk Olszewski
BARDACHJuliuszStatuty litewskie a prawo rzymskie.-Łacina w Polsce 19997-9s. 7-9
BARDACHJuliuszStatuty litewskie a prawo rzymskie.-Warszawa1999ss. 160Monografia
BARDACHJuliuszWpływ prawa rzymskiego na Statuty litewskie oraz ich oddziaływanie na kraje sąsiednie.-Lithuania19971-2s. 12-25
BARTNIKAgnieszka'Senatus consultum de Bachanalibus' z 186 roku p.n.e. jako próba przywrócenia porządku publicznego w Rzymie.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS201041-52 s.
BARTNIKAgnieszka'Senatus consultum' z 186 p.n.e. i 'Lex Cornelia' z 81 p.n.e. jako reakcja władz rzymskich wobec stosowania praktyk magicznych?Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztynWyd. UWM201012s. 27-39
BARTUSIAKBronisławFilozoficzne aspekty kary smierci w myśli Platona i św. Tomasza.-Amnnales UMCS, Sectio G. Ius 46Lublin1999s. 161-177
BASZKIEWICZJan'Omnia sunt principis'. O własności i jurysdykcji w koncepcjach politycznych glosatorów i postglosatorów (XII-XIV w.).-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 34 ; Prawo 8Wrocław1961s. 55-75
BASZKIEWICZJanPrawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski w XIII i XIV stuleciu.-Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Historia kultury średniowiecznej w PolsceWarszawa1963s. 63-104
BAŁTRUSZAJTYSGrażynaHistory of the Roman Law Department at the Warsaw University.-Au-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a W. Wołodkiewicz [éds. M. Zabłocka, J. Krzynówek, J. Urbanik, Z. Służewska]VarsovieLiber2000133-44 s.
BAŁTRUSZAJTYS Grażyna Wołodkiewicz W., Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu encyklopedystów. Warszawa 1990.-Przegląd Historyczny Warszawa - 199182- 160-162 s. Recenzja : załącznik do Odb. Wołod. 58 Odb. Wołod. 058 a
BENINCASAZuzanna"Świat antyczny w oczach Profesora Henryka Kupiszewskiego". Międzynarodowa Konferencja, Warszawa 3 kwietnia 2014.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.2s. 241-243
BENINCASAZuzanna'Accessio ab alluvione' i 'reditus venationis et aucupii' jako 'fructus fundi'. Kilka uwag na marginesie PS. 3,6,22.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.2s. 135-159
BENINCASAZuzanna'Cum pastori meo lupi porcos eriperent'. Status prawny zwierząt porwanych przez drapieżniki.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.445-84 s.
BENINCASAZuzanna'Deductio in domum mariti' a zawarcie 'iustum matrimonium'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20131327-25 s.
BENINCASAZuzanna'Deductio in domum mariti' and the conclusion of an 'iustum matrimonium'.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica20121113-26 s.
BENINCASAZuzanna'Illud quaesitum est, an fera bestia, quae ita vulnerata sit, ut capi possit, statim nostra esse intellegatur'. Zagadnienie ustalenia momentu zawłaszczenia dzikiego zwierzęcia w rozważaniach rzymskich jurystów u schyłku republiki.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 43-58VII B - 246
BENINCASAZuzanna'Si tanti sit opera, quanti damnum est'. Wkład polegający na świadczeniu pracy a utrata majątku wniesionego do spółki.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201919.1s. 25-60II-158 /19.1
BENINCASAZuzanna'Si vivariis inclusae ferae'... Status prawny dzikich zwierząt żyjących w 'vivaria' i parkach myśliwskich w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201313.45-41 s.
BENINCASAZuzannaAlcune riflessioni sulla disponibilita del diritto d'usufrutto - D. 7.4.29.-Fides, humanitas, ius. Studi in onore di Luigi LabrunaNapoli2007VIIs. 5245-5255zob. Zuzanna Służewska
BENINCASAZuzannaAlcune riflessioni sulla liberta di caccia nel diritto romano. Vivai e riserve di caccia.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 39-62VII B - 237
BENINCASAZuzannaDalla 'res nullius' alla selvaggina come 'fructus fundi'.-IndexNapoliJovene201947s. 83-102
BENINCASAZuzannaKontrakt spółki jako alternatywna dla pożyczki morskiej forma prawna finansowania handlu morskiego.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201010.261-91 s.
BENINCASAZuzannaKontrowersje związane z ustaleniem przez osoby trzecie elementów przedmiotowo istotnych kontraktu konsensualnego w prawie rzymskim.-Studia Iuridica LublinensiaLublin2011nr 1673-94 s.
BENINCASAZuzannaMiędzynarodowa konferencja naukowa: "Świat antyczny w oczach Profesora Henryka Kupiszewskiego".-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2014662s. 421-422
BENINCASAZuzannaNabycie przez użytkownika własności dzikich zwierząt upolowanych na gruncie oddanym w 'ususfructus'. Nec aprum aut cervum quem ceperit proprium domini capit, sed fructus aut iure aut gentium suos facit.-Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny TarwackiejBiałystokTemida 22015s. 35-49
BENINCASAZuzannaOccupatio jako sposób nabycia własności dziko żyjących zwierząt w prawie rzymskim.-Studia Iuridica201459s. 9-39
BENINCASAZuzannaPericuli pretium : Prawne aspekty ryzyka związanego z podróżami morskimi w starożytnym Rzymie (II w. p.n.e. - II w. n.e.).-WarszawaLiber2011292 ss.Książka
BENINCASAZuzannaPierwsza Szczecińska Konferencja Romanistyczna 'Cives Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki'. Szczecin, 18-20 września 2015 r.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2016682s. 393-396Sprawozdanie
BENINCASAZuzannaPolowanie na dzikie zwierzęta jako jeden z ze sposobów wykonywania służebności użytkowania w prawie rzymskim.-Studia i materiały Ośrodka Kultury Leśnej201515s. 9-29
BENINCASAZuzannaPrawo zastawu jako zabezpieczenie roszczenia o zwrot pożyczki morskiej w D.22,2,6.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.199-114 s.
BENINCASAZuzannaPro portionibus exercitionis conveniuntur. Sul problema della responsabilita di 'plures exercitores qui per se navem exerceant'.-Culpa : Facets of liability in ancient legal theory and practice. Proceedings of the seminar held in Warsaw 17-19 February 2011.WarsawFundacja im. R. Taubenschlaga201283-103 s.
BENINCASAZuzannaRozliczenie kosztów podróży w ramach spółki a zagadnienie impensa in societatem i propter societatem w rozumowaniu Labeona i Juliana.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW20088.1s. 19-61
BENINCASAZuzannaRyzyko związane z podróżami morskimi jako szczególnego rodzaju wkład niepieniężny do spółki w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201010.149-81 s.
BERDOWSKIPiotrRes gestae Neptuni filii : Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe.-RzeszówWyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego2015ss. 440Monografia
BERGERŁukaszJęzykowa gra władzy. Transgresje hiererchii społecznej w komediowych dialogach Plauta.-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 121-138
BIAŁYKamilJohn Xiphilinos on the civil war between Pompey and Caesar in the 'Epitome' of the 'Roman history' of Cassius Dio.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 437-449VII C - 323
BIAŁYKamilSenat republikański oczami bizantyńskiego intelektualisty: Lex Gabinia z 67 r. przed Chr. w "Epitome" Jana Ksyfilinosa.-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 391-397
BIENIEKStanisławGeneza interdyktu 'de vi armata'.-Acta Universitatis Wratislaviensis 63 ; Prawo 18Wrocław1967s. 9-25
BIERZANEKRemigiuszLe statut juridique des étrangers dans l'antiquité gréco-romaine.-Mélanges SéfériadesAthenes1961s. 567-582
BIERZANEKRemigiuszQuelques remarques sur le statut juridique des étrangers a Rome.-IURANapoliJovene196213s. 89-109
BIERZANEKRemigiuszRozpoczęcie i zakończenie wojny w prawie rzymskim i greckim.-Zeszyty Naukowe UŁŁódź19552s. 41-66
BIEŻUŃSKAIzaL'avancement des affranchis.-INDEXNapoliJovene198513s. 491-493
BLICHARZGrzegorzKonstrukcja prawna pożyczki morskiej w prawie rzymskim a współczesny 'Project Finance'.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków20136(4)327-340
BLICHARZGrzegorz JanLa Polonia e le prospettive del diritto privato europeo. L'unificazione e il metodo combinato.-Legal Roots20176s. 223-242
BLICHARZGrzegorzRzymska pożyczka morska a swoboda inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków20147(1)s. 11-27
BLICHARZGrzegorzSamolotem lub pociągiem - dekodyfikacja przewozu w obliczu europeizacji i globalizacji prawa. -Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu [red. F. Longchamps de Bérier]WarszawaWyd. Sejmowe ; Fundacja "Utriusque Iuris"2017103-124 s.III E - 263
BLICHARZGrzegorzUdział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej.-KrakówOd.Nowa2016ss. 680III E - 259
BLICHARZGrzegorzW. Dajczak, The Nature of the contract in reasoning of civilian jurists, Poznań 2012 [recenzja]-Kwartalnik Prawa Prywatnego2015242s. 469-473Recenzja
BOGACZLudomirWybrane aspekty prawne w 'Historia Augusta'.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201616.4s. 37-57
BOJARSKI Władysław "Restitutio in integrum"" od wyroków w Kodeksie Justyniańskim i w Kodeksie Jana Pawła II. "Zobacz publikacjePlenitudo legis dilectio : Księga pamiątkowa dedykowana Prof. B. Zubertowi z okazji 65 rocznicy urodzin Lublin Wyd. KUL 2000- - 49-58 s. - Odb. Bojar. 30
BOJARSKI Władysław Bodenrechtliche Verhältnisse im römischen Reich (4. bis 5. Jh). Zobacz publikacjeAu-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a Witold Wołodkiewicz Varsovie Liber 2000- - 113-129 s. - Odb. Bojar. 34
BOJARSKI Władysław Czy homo religiosus? Geneza religijna kodeksów praw antycznych. Zobacz publikacjeActa Universitatis Nicolai Copernici : Historia Toruń Wyd. UMK 199931- 7-12 s. - Odb. Bojar. 29
BOJARSKI Władysław Die Epiekeia bei Thomas von Aquin. -Estudios de historia del derecho europeo : Homenage ad. Prof.. G. Martinez Diez, vol. 1 Madrid - 1994- - 373-387 s. - Odb. Bojar. 23
BOJARSKI Władysław Droit romain comme matiere de l'enseignement en Pologne au XVI siecle. Zobacz publikacjeProfesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam Łódź Wyd. UŁ 2000- - 9-25 s. - Odb. Bojar. 32
BOJARSKIWładysławEmfiteuza według prawa rzymskiego.-ToruńWyd. UMK1970ss.193[2]KsiążkaIII C-508
BOJARSKI Władysław Fonction et importance de l'emphytéose romaine (sur la base des Constitutions et des Novelles des Empereurs). Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UMK : Nauki Humanistyczno-Społeczne, 70 ; Prawo, 13 Toruń Wyd. UMK 1975- - 3-17 s. - Odb. Bojar. 07
BOJARSKI Władysław Foti-Talamanca G., Ricerche sul processo nel'Egitto Greco-Romano II. Milano 1979. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1983351293-294 s. Recenzja Odb. Bojar. 11 a
BOJARSKI Władysław Foti-Talamanca G., Ricerche sul processo nel'Egitto Greco-Romano. Milano 1974. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1976282310-311 s. Recenzja Odb. Bojar. 11
BOJARSKI Władysław Glemp J., De conceptu fictionis iuris apud Romanos. Roma 1974. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1976282311 s. Recenzja Odb. Bojar. 11 b
BOJARSKIWładysławHistoria prawa. Cz.1 : Starożytność.-ToruńWyd. UMK1978ss. 208Współaut. Błażej WierzbowskiIII A-Bojar.2
BOJARSKI Władysław Invocatio dei w starożytnych zbiorach prawa. Zobacz publikacjeReligia i prawo karne w starożytnym Rzymie. Lublin Wyd. KUL 1998- - 11-18 s. - Odb. Bojar. 28
BOJARSKI Władysław Ius in agro vectigali. Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UMK : Nauki Humanistyczno-Społeczne, 56 : Prawo, 12 Toruń Wyd. UMK 1973- - 57-68 s. - Odb. Bojar. 06
BOJARSKIWładysławJan Jelonek Cervus z Tucholi i jego twórczość prawnicza : Ustrój sądów i prawo procesowe.-ToruńWyd. UMK1993ss. 140Współaut. Zbigniew NawrockiIII C-1118/2
BOJARSKIWładysławJan Jelonek Cervus z Tucholi i jego twórczość prawnicza. -ToruńWyd. UMK1989ss. 226KsiążkaIII C-1118
BOJARSKI Władysław Kara śmierci w prawach państw antycznych. Zobacz publikacjeKara śmierci w starożytnym Rzymie Lublin Wyd. UMCS 1996- - 9-22 s. - Odb. Bojar. 26
BOJARSKI Władyslaw La suprématie de l'etat romain et l'autonomie des villes. Zobacz publikacjeEos Poznań - 199078- 203-208 s. - Odb. Bojar. 20
BOJARSKI Władysłław Legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum est. Zobacz publikacjePrawo wczoraj i dziś : Studia dedykowane Prof. Katarzynie Sójce-Zielińskiej Warszawa Liber 2000- - 45-60 s. - Odb. Bojar. 33
BOJARSKI Władysław Les droits réels de Stanisław Wróblewski et le matériel utilisé. -Index Napoli Jovene 198816- 221-227 s. - Odb. Bojar. 17
BOJARSKI Władysław Nicosia G., Studi sulla 'deiectio' I. Milano 1965. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1967192187-192 s. Recenzja Odb. Bojar. 03
BOJARSKI Władysław Pożytki naturalne w prawie rzymskim : Posiedzenie naukowe dnia 28 VI 1974 (przedstawienie pracy). Zobacz publikacjeSprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu Toruń - 197628- 95-97 s. - Odb. Bojar. 09
BOJARSKIWładysławPożytki naturalne w prawie rzymskim.-ToruńWyd. UMK1979ss.189 KsiążkaIII C-608
BOJARSKI Władysław Prawne formy zapobiegania kryzysowi w rolnictwie w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego. Zobacz publikacjeMeander, 30, z. 2-3 Warszawa - 197530- 76-86 s. - Odb. Bojar. 08
BOJARSKI Władysław Prawo rzymskie w dziełach Tucholczyka. Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UJ, 876 : Prace Prawnicze, 125 Kraków - 1989- - 7-28 s. - Odb. Bojar. 18
BOJARSKI Władysław Prawo rzymskie. -- Toruń Wyd. UMK 1983- - 355 s. Książka Odb. Bojar. 16
BOJARSKIWładysławPrawo rzymskie.-ToruńTow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora1994ss. 253[3]KsiążkaIII A-Bojar.1
BOJARSKIWładysławPrawo rzymskie. Wyd.2 poprawione i rozszerzone.-Toruń1999
BOJARSKIWładysławProblem definicji pożytków naturalnych w prawie rzymskim.-Acta Universitatis Nicolai Copernici : Prawo XIV : Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 75Toruń1976s. 11-24Odb. Bojar. 36
BOJARSKI Władysław Problem res incorporales (rzeczy niematerialnych) w prawie rzymskim. Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UMK : Nauki Humanistyczno-Społeczne, 105 ; Nauki Polityczne, 17 Toruń Wyd. UMK 1979- - 21-37 s. - Odb. Bojar. 13
BOJARSKIWładysławPrzewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego.-ToruńWyd. UMK1990ss. 215Współaut. Wojciech Dajczak, Andrzej SokalaIII C-804
BOJARSKI Władyslaw Przymus zagospodarowania nieużytków (epibole) w Cesarstwie Rzymskim według konstytucji z III-V wieku. Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UMK : Nauki Humanistyczno-Społeczne, 42 : Prawo, 10 Toruń Wyd. UMK 1971- - 45-58 s. - Odb. Bojar. 04
BOJARSKI Władysław Ramy konstytucyjne współpracy państw skandynawskich z zagranicą. Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UMK : Nauki Humanistyczno-Społeczne, 78 ; Nauki Polityczne, 8 Toruń Wyd. UMK 1976- - 69-82 s. - Odb. Bojar. 12
BOJARSKI Władysław Remarks on textual reconstruction in Roman law. Zobacz publikacjeLe droit romain et le monde contemporain : Mélanges a la memoire de H. Kupiszewski Varsovie - 1996- - 83-89 s. - Odb. Bojar. 25
BOJARSKI Władyslaw Römisches Recht in einem Band (hrsg. von L. Huchthausen). Berlin 1975. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1976282311-312 s. - Odb. Bojar. 11 d
BOJARSKI Władyslaw Rozwadowski W., Prawo rzymskie : zarys wykładu wraz z wyborem źródeł. Poznań 1992 Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH), 44 z. 1-2 Poznań - 192244- 195-196 s. Recenzja Odb. Bojar. 22
BOJARSKI Władyslaw Seperetio bonorum. Zobacz publikacjeKsięga pamiątkowa ku czci Prof. Leopolda Steckiego Toruń - 1997- - 603-613 s. - Odb. Bojar. 27
BOJARSKI Wladyslaw Speculum Saxonum i ius municipale jako źródła prawa w dziełach Tucholczyka. Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UMK : Nauki Humanistyczno-Społeczne, 218 ; Prawo, 30 Toruń Wyd. UMK 1990- - 39-56 s. - Odb. Bojar. 19
BOJARSKI Władysław Staszków M., Vim dicere : studia nad genezą procesu rzymskiego. Wrocław 1961. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1965171269-274 s. Recenzja Odb. Bojar. 02
BOJARSKI Wladyslaw Stosunki cesarskiego Rzymu z lokalnymi autonomiami w zakresie sądownictwa. Zobacz publikacjeDzieje wymiaru sprawiedliwości Koszalin - 1999- - 11-20 s. - Odb. Bojar. 31
BOJARSKI Władyslaw Talamanca M. (ed.), Lineamenti di storia del diritto romano. Milano 1979 Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1983- - 294-295 s. recenzja Odb. Bojar. 14
BOJARSKI Władysław Unifikacja praw dzierżaw wieczystych w prawie rzymskim. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 37, nr 3-4 Warszawa Wyd. ATK 199437- 117-131 s. - Odb. Bojar. 24
BOJARSKI Wladysław Vendita e trasferimento della proprieta in Polonia nel cinqueccento : elementi romanistici e sassoni. -Vendita e trasferimento della proprieta nella prospettiva storico-comparatistica : Atti del Congresso Intenazionale Pisa-Viareggio-Lucca 1990 Torino Giuffre 1991- - 259-265 s. - Odb. Bojar. 21
BOJARSKI Władysław Wpływ epikei na moc obowiązującą prawa według Tomasza z Akwinu. Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UMK : Nauki Humanistyczno-Społeczne, 172 ; Prawo, 25 Toruń Wyd. UMK 1987- - 63-84 s. - Odb. Bojar. 15
BOJARSKI Władyslaw Zarys pojustyniańskich dziejów emfiteuzy. Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UMK : Nauki Humanistyczno-Społeczne, 52 ; Prawo, 11 Toruń Wyd. UMK 1972- - 45-58 s. - Odb. Bojar. 05
BORKOWSKA-BAGIEŃSKAEwaPrawo rzymskie we współczesnej kulturze prawnej Europy.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [red. E. Gajda, A. Sokala]ToruńWyd. UMK200121-27 s.
BORYSIAKWitoldOchrona członków rodziny spadkodawcy na tle historycznoprawnym oraz prawnoporównawczym.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.2149-189 s.
BORYSIAKWitoldRoman principle. Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest and the reasons of its modern rejection.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 63-83VII B - 237
BOSIACKIAdamPrawo rzymskie w systemach totalitarnych (przypadek ZSRR, Włoch i Niemiec). Zarys problematyki.-Studia Iuridica199937s. 7-13
BOSIACKIAdamRoman law in totalitarian system : Soviet Union, Italy and Germany - case study.-Au-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a W. Wołodkiewicz [ éds. M. Zabłocka, J. Krzynówek, J. Urbanik, Z. Służewska]VarsovieLiber20001131-138 s.
BRALEWSKISławomirCesarska egzekucja uchwał zgromadzeń biskupów w późnym 'Imperium Romanum'.-Przegląd Historyczny2002933s. 273-289
BRALEWSKISławomirKościół w świecie rzymskim w IV wieku.-Świat rzymski w IV wieku [praca zbiorowa pod red. P. Filipczaka i R. Kosińskiego]KrakówTow. Wyd. Historia Iagellonica2015s. 307-353
BRALEWSKISławomirPrzełom konstantyński a religijność Rzymian w wiekach IV i V - wybrane zagadnienia.-Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje [pod red. naukową Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka]PoznańWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2014s. 115-149VII C - 296
BRALEWSKISławomirUwagi na temat antyheretyckiego ustawodawstwa cesarza Konstantyna Wielkiego.-Przegląd Nauk Historycznych 20021nr 1s. 7-20
BRANIEWICZOktawia EwaOdpowiedzialność partnerów za zobowiązania w antycznym Rzymie i we współczesnej spółce partnerskiej.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20163s. 31-44
BRANIEWICZOktawia EwaPrzejawy społeczno-prawnego uprzywilejowania 'Virgines Vestales'.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20152s. 23-38
BRANIEWICZOktawia EwaSytuacja prawna nasciturusa w świetle prawa rzymskiego oraz porównanie jej z obecnym uregulowaniem w polskim prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s.85-95
BRAVOBenedetto'Sulan'. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques.-Annales Scuola Normale Pisa198010s. 675-687
BROMBOSZCZMateuszRomanista w czasach stalinizmu - Borys Łapicki o powstaniach oraz walce niewolników z panami.-Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne / red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2013s. 67-75
BRYKAndrzejKoniec starożytności a nowa synteza św. Augustyna - chrześcijańskie źródła wolności politycznej.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 59-70VII B - 246
BRZEMIA-BONAREKAlaksandraŚredniowieczne źródła naukowe dotyczące zakazu stosowania 'restitutio in integrum' w sprawach małżeńskich.-Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70-tej rocznicy urodzinWarszawa2009Is. 291-303
BRZEZIŃSKIAndrzejIzauria jako kraina 'latrones' w świetle przekazów Ammianusa Marcellinusa.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztynWyd. UWM201012s. 41-48
BRZÓZKAAnnaCyceron wobec koncepcji ustroju mieszanego.-Meander199045nr 10-12s. 293-300
BUKOWSKAKrystyna'Ratione imperii - imperio rationis'. Une contribution a l'histoire du droit romain en Pologne.-Le droit romain et sa reception en Europe [ed. par H. Kupiszewski, W. Wołodkiewicz]Varsovie1978s. 71-86III C - 624
BUKOWSKAKrystynaDas römische Recht in der Gerichtspraxis des XVI-XVIII Jahrhunderts in Polen.-Acta Universitatis Szegediensis [=Acta Iuridica et Politica]Szeged197017Fasc. 22s. 15-26
BUKOWSKAKrystynaLe droit romain en Pologne au XVIIe siecle.-RHD196139nr 1s. 76-89
BUKOWSKAKrystynaO recepcji prawa rzymskiego w prawie miejskim dawnej Polski.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1968201s. 71-92
BUKOWSKAKrystynaOrzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie XVI-XVIII w. Studium z historii prawa rzymskiego w Polsce.-Warszawa1967ss. 125Monografia
BUKOWSKAKrystynaQuelques remarques sur l'application du droit romain dans les villes polonaises du XVI-XVIIe siecle a la lumiere de la pratique du tribunal supérieur au Chateau de Cracovie.-Studi Volterra VIMilano1971s. 207-217
BUKOWSKAKrystynaTomasz Drezner, 1560-1616, polski romanista XVII w. i jego znaczenie dla nauki prawa ziemskiego.-Warszawa1960ss. 232Monografia
BUKOWSKAKrystynaZ historii nauki prawa rzymskiego we Włoszech i we Francji ('mos italicus' i 'mos gallicus').-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1960122s. 177-187
BUKOWSKAKrystynaZ historii nauki prawa w Polsce XVII wieku - Komentarz Teodora Tyszkiewicza do I. księgi Instytucji Justyniańskich.-Miscellanea iuridica złożone w darze Karolowi Koranyiemu / red. K. BukowskaWarszawa1961s. 31-42
BUKOWSKA-GORGONI-
BUKOWSKA-GORGONIKrystynaZur Geschichte des Satzes 'nullum crimen sine lege'.-Archivum Iuridicum CrasovienseKraków19758s. 33-54
BURCZAKKrzysztofMałżeństwo w prawodawstwie synodów galijskich IV-VII wieku.-Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL200721-51 s.
BURCZAKKrzysztofPrawo azylu w ustawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku.-LublinWyd. KUL2005272 s.Książka
BURCZAKKrzysztofPrawo azylu w ustawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku.-LublinWyd. KUL2005272 s.Książka
BURCZAKKrzysztofStanisław Płodzień (1913-1962).-Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. A. Dębiński et al.LublinKUL2006s. 381-386
BURCZAKKrzysztofStanisław Płodzień (1913-1962).-Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II / red. A. Dębiński, W. Staszewski, M.WójcikLublinKUL2008s. 171-176
BURCZAKKrzysztofŁacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze.-WarszawaC.H.Beck2007Współaut. A. Dębiński, M. Jońca
BURDYKAKrzysztofInfamia w starożytnym Rzymie i jej skutki w sferze prawa osobowego.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20152s. 85-96
BURTOWYMichałNormy Reguły Św. Augustyna w porządku prawnym Zakonu Kaznodziejskiego.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL20117-17 s.
BYRAMateuszPochwała rebelii? Imperium rzymskie wobec powstania Windeksa w 68 r. ne.-Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne / red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2013s. 55-63
BYRAMateuszWybuch pierwszej wojny dackiej Trajana jako przykład działania mechanizmów rzymskiej republiki.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 67-79VII C - 323
BŁASZCZYKIlonaNiewierność, rozpusta oraz obłuda kobiet jako element rzymskiej rzeczywistości według epigramów Marcjalisa.-Kontra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS200541-51 s.
BŁASZCZYKLeon TadeuszZe studiów nad senatem rzymskim w okresie schyłku republiki.-Łódź1965ss. 99Monografia
CABAAgnieszkaKodeks Teodozjusza : Księga Szesnasta.-Synody i Kolekcje Praw : Tom VIIKrakówWyd. Akademii Ignatianum, Wyd. WAM2014ss. 277Tłumaczenie: Agnieszka Caba; Opracowanie: Monika Ożóg i Monika Wójcik; Wstęp: Michał StachuraI L - 174 /7
CAPOGROSSI COLOGNESILuigiOpinioni al Magnifico Rettore dell'Universita di Varsavia concernenti il Prof. Dr. Witold Wołodkiewicz: Luigi Capogrossi Colognesi s. 3-6; Luigi Labruna s. 7-9; Marek Kuryłowicz s. 10-12.-IndexNapoliJovene201947s. 3-12
CASCIONECosimoKacprzak A., Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili nei Topici di Cicerone [The JJP, Suppl. 17]. Warszawa 2012 [recenzja]-IURANapoliJovene201563s. 217-224Recenzja
CASCIONECosimo[nota per Witold Wołodkiewicz]-Index : Omaggio per a Witold WołodkiewiczNapoliJovene201947s. 1-2
CEGLARSKAAnnaGłos ludu w archaicznej Grecji - pomiędzy Tersytesem a Hezjodem.-Opolskie Studia Administracyjno-PrawneOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2016XIV/29-21
CEGLARSKAAnnaHistoria rozwoju Republiki Rzymskiej według Polibiusza.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków20136(2)s. 85-93
CEGLARSKAAnnaPolibiusz - zapomniany następca Platona.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2013651s. 413-421
CEGLARSKAAnnaPolityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej.-WarszawaWolters Kluwer2019ss. 309MonografiaIII D - 144
CEGLARSKAAnnaWpływy orientalne na myśl polityczną starożytnej Grecji.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2016152233-247 s.
CHLAMTACZMarceliKontrakty realne w prawie rzymskim, w teorii cywilistycznej i w projekcie polskiego kodeksu cywilnego.-LwówTow. Naukowe we Lwowie1930s. 112III C - 1159
CHLAMTACZMarceliO extensyi prawa zastawu na owoce rzeczy w prawie rzymskiem i cywilnem prawie niemieckiem.-Przegląd Prawa i AdministracyjLwówDrukarnia Ludowa1910
CHLAMTACZMarceliZagadnienie posiłkowej poręki w prawie rzymskiem i w prawach nowożytnych : studyum historyczno-dogmatyczne.-LwówTow. Naukowe we Lwowie1932ss.87III C - 827
CHMIELPiotr'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'. Rozdział IX zagadkowego tekstu i jego przeznaczenie.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20099.1147-170 s.
CHMIELAndrzejDzieła naukowe jurystów rzymskich w zakresie prawa karnego.Zobacz publikacjeStudia Iuridica LublinensiaLublin201625 /3s. 151-164
CHMIELAndrzejImmediacy principle in the Roman criminal procedure.Zobacz publikacjeKrytyka PrawaWarszawa20168nr 2
CHMIELAndrzejKatedra Prawa Rzymskiego w dziejach Wydziału Prawa i Administracji UMCS: Konferencja oraz Jubileusz profesora Marka Kuryłowicza, Lublin, 7 października 2009.-Studia Iuridica LublinensiaLublin201013s. 349-351Sprawozdanie
CHMIELAndrzejKonferencja "Katedra Prawa Rzymskiego w dziejach Wydziału Prawa i Administracji UMCS" oraz jubileusz Profesora Marka Kuryłowicza.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2010621s. 514-516Sprawozdanie
CHMIELPiotrMetodologia wykładu prawniczego - prolegomena do świadomości prawnej mieszkańców Italii drugiej połowy V wieku na podstawie 'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'.-Schole : Człowiek starożytny we wspólnocie / red. M. Dobrzański et al.PoznańWyd. Poznańskie2009s. 109-120
CHMIELAndrzejOchrona bezpieczeństwa właścicieli niewolników w świetle S.C. Silanianum - zagadnienia dowodowe.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS201053-64 s.
CHMIELAndrzejPomówienie oskarżonego w rzymskim procesie karnym.-'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe [red. B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski]Gdańsk201635-57
CHMIELAndrzejPrawo karne i polityka w państwie rzymskim. Lubelska konferencja nt. rzymskiego prawa karnego oraz jubileusz 70-lecia Profesora Marka Kuryłowicza.Zobacz publikacjeStudia Iuridica LublinensiaLublin201423s. 171-175
CHMIELAndrzejProces katylinarczyków jako przykład rzymskiego "procesu politycznego".-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 47-62
CHMIELAndrzejPrzykład zastosowania 's.c. Silanianum', czyli o tym, dlaczego rzymska 'iustitia' stawała się niekiedy okrutna.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 299-310VII C - 323
CHMIELAndrzejPrzyznanie się oskarżonego do winy w rzymskim procesie karnym.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe KULLublinWyd. KUL20173
CHMIELAndrzejSympozjum naukowe: "Prawo karne i polityka w państwie rzymskim" oraz jubileusz Profesora Marka Kuryłowicza. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2014662s. 423-425
CHMIELAndrzejUstrój rzymskich organów jurysdykcyjnych w sprawach karnych.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztynWyd. UWM201012s. 49-55
CHMIELAndrzejZasada 'crimen extinguitur mortalitate' a samobójstwo oskarżonego w rzymskim procesie karnym.-Justynian i prawo rzymskie [red. K. Szczygielski]Białystok2015s. 97-112
CHMIELAndrzejZasada 'crimen extinguitur mortalitate' a samobójstwo oskarżonego w rzymskim procesie karnym.-Justynian i prawo rzymskie [red. Krzysztof Szczygielski]Białystok2015s. 97-112
CHMIELAndrzejZasada kontradyktoryjności w rzymskim procesie karnym.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Prawo 22Rzeszów2018101s. 42-57
CHODAŃKarinaOdpowiedzialność sprzedawcy za wady prawne towaru w prawie rzymskim.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XII/1OpoleUniwersytet Opolski2014s. 27-36
CHODAŃKarinaSprzedaż niewolników w świetle edyktu 'De mancipiis vendundis'.-Acta Universitatis Wratislaviensis 3063 ; Prawo 305 [= Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Prof. Edwarda Szymoszka]Wrocław2008s. 25-34
CHODAŃKarinaSprzedaż zwierząt jucznych i pociągowych według edylów kurulnych.-Acta Universitatis Wratislaviensis 2758 ; Prawo 294Wrocław2005s. 29-44
CHODAŃKarinaStypulacje gwarancyjne w handlu rzymskim.-Ze studiów nad tradycją prawa / red. naukowa E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiWarszawaDifin2012s. 15-22
CHODOROWSKIŁukaszPoglądy myślicieli greckich na temat statusu embrionu ludzkiego.-Życie codzienne w starożytności i średniowieczu - doniesienia naukowe / red. P. Szymczyk, M. MaciągLublinWyd. Naukowe TYGIEL2018s. 35-54VII C - 346
CHODOROWSKIŁukaszPoglądy myślicieli średniowiecznych na temat statusu embrionu ludzkiego.-Życie codzienne w starożytności i średniowieczu - doniesienia naukowe / red. P. Szymczyk, M. MaciągLublinWyd. Naukowe TYGIEL2018s. 55-65VII C - 346
CHODOROWSKIŁukaszPrzerywanie ciąży w średniowiecznym prawie świeckim.-Życie codzienne w starożytności i średniowieczu - doniesienia naukowe / red. P. Szymczyk, M. MaciągLublinWyd. Naukowe TYGIEL2018s. 66-74VII C - 346
CHOJNACKIPiotrZagadnienie prawa własności w filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu.-Collectanea Theologica195526Fasc. 3s. 537-567
CHRABKOWSKIMarekRejestracyjna funkcja kary kryminalnej w starożytności i średniowieczu.Zobacz publikacjeStudia Iuridica ToruniensiaToruń201516s. 29-48Odb. Chrab.01
CHYTŁAKarolinaEkonomiczne i prawne podłoże zawierania kontraktów kupna rzeczy przyszłej oraz kupna nadziei w starożytnym Rzymie.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.273-84 s.
CHYTŁAKarolinaSit modus in rebus - rzecz o Leges Sumptuariae w prawie rzymskim.-Zeszyty Naukowe TBSP UJKraków2005zob. Karolina Wyrwińska
CIECIELĄGJerzy'Crimen laesae maiestatis' czy 'perduellio'? Za jakie przestępstwo został skazany Jezus przed sądem Poncjusza Piłata?-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL200737-44 s.
CIECIELĄGJerzyŻydzi w elitach miast Cesarstwa Rzymskiego.-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 351-361
CIESIELSKIMariuszReformy i barbaryzacja armii rzymskiej za Konstantyna Wielkiego - następstwa.-Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje [pod red. naukową Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka]PoznańWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2014s. 337-350VII C - 296
CIEŚLUKMałgorzataPolis i jej elity w antycznych powieściach greckich.-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 205-224
CIEŚLUKMarekŚwięty Augustyn o nierozerwalności małżeństwa w 'De coniugiis adulterinis'.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL201119-28 s.
CIUĆKOWSKAKatarzynaIn varietate concordia : Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka / red. naukowa Katarzyna Ciućkowska, Jakub J. Szczerbowski-WarszawaWyd. SWPS2019ss. 363 VII B - 255
CIUŁADorotaNajstarsze przyczyny rozwodu w prawie rzymskim.-Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL200753-71 s.
CURSIFlorianaF. Longchamps de Bérier, L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano. Torino 2013 [recenzja]-Tijdschrift voor RechtsgeschiedenisLeidenBrill201583311-316 s.Recenzja
CURSIFlorianaLongchamps de Bérier F., L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano. Torino 2013 [recenzja]-Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (RHD)LeidenBrill201583Fasc. 1-2s. 311-316RecenzjaII-66 /83(1-2)
CZECH-JEZIERSKABożena AnnaMiejsce procesu cywilnego w systematyce prawa rzymskiego.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe KULLublinWyd. KUL20173
CZECH-JEZIERSKABożenaMilan Bartosek i problem "właściwej metody" w badaniach nad prawem rzymskim.-In varietate concordia : Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka / red. naukowa Katarzyna Ciućkowska, Jakub J. SzczerbowskiWarszawaWyd. SWPS2019s. 199-225VII B - 255
CZECH-JEZIERSKABożenaPowojenne losy nauczania prawa rzymskiego w Polsce Ludowej (1944-1989).Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków20158.1s. 77-92
CZECH-JEZIERSKABożena AnnaPrawo rzymskie w edukacji prawniczej w pierwszych latach Polski Ludowej (1944-1949).Zobacz publikacjeAnnales Univ. UMCS, Sectio GLublin201461,2s. 31-49
CZECH-JEZIERSKABożenaPrawo rzymskie w Polsce w latach 1939-1945.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.3s. 5-45Współaut. Antoni Dębiński
CZECH-JEZIERSKABożena AnnaProblematyczna pozycja prawa rzymskiego po II wojnie światowej w państwach socjalistycznych - przypadek Czechosłowacji.-Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej [red. Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski]Gdańsk-OlsztynWyd. Gdańskiej Szkoły Wyższej2017s. 65-74
CZECH-JEZIERSKABożena AnnaRoman law in Polish People's Republic: Stages of transformation.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 119-133VII B - 237
CZECH-JEZIERSKABożena AnnaRzym i prawo rzymskie w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 27-48VII C - 363
CZECH-JEZIERSKABożenaŚrodowisko romanistyczne wobec "reformy Baszkiewicza" z 1975 roku.-Ad laudem magistri nostri : mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 7-25
CZECH-JEZIERSKABożena AnnaTeodor Dydyński i legenda Gaiusa.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 21-32
CZERWIŃSKAJadwigaPaństwo i prawo w świetle nauki sofistycznej oraz przekazu historycznego Tukidydesa.-Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et LatinaePoznań19887s. 37-49
CZUBKrzysztofWpływ instytucji pierwszeństwa w prawie rzymskim na prawo pierwszeństwa w prawie własności intelektualnej.-'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe [red. B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski]Gdańsk2016s. 59-73
DĄBROWAEdwardArsacid dynastic marriages.-ElectrumKrakówJagiellonian University Press201825s. 73-83II - 131 /25
DĄBROWSKI KarolMaciej Jońca, Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym, Lublin 2013 [recenzja]-Studia Prawnicze KULLublin20154(64)s. 181-182Recenzja
DĄBROWSKIEugeniuszProces Chrystusa w świetle historyczno-krytycznym. Wyd. 3 zmienione i powiększone-Poznań-Warszawa-Lublin1965ss. 323Monografia
DĄBROWSKIEugeniuszWokół 'Procesu Chrystusa'. Badania współczesne i ich wyniki.-Znak196416nr 11s. 1299-1308
DAJCZAKWojciech"Cum vir uxori si non nupserit aliquid legavit" : Der Beitrag zur Frage der 'condicio viduitatis'.-Estudios de historia del derecho europeo. Homenaje el profesor G. Martinez DiezMadridEditorial Complutense19941119-127 s.Odb. Dajczak 54
DAJCZAKWojciech"Natura umowy" jako element argumentacji prawniczej. Doświadczenie prawa rzymskiego a kontrowersje w interpretacji art. 353 K.C. -Proces cywilny. Nauka - Kodyfikacja - Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Feliksowi Zedlerowi [red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik]Warszawa20121101-1116 s.
DAJCZAKWojciech"Natura umowy" w argumentacji prawników rzymskich.-Consul est iuris et patriae defensor : Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi / eds. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. SzpunarWarszawa2012s. 29-45
DAJCZAKWojciech"Treu und Glauben" im System des Gemeinsamen Referenrahmens und die Idee einer "organisch vollzogenen" Privatangleichung in Europa.-Zeitschrift für GemeinschaftsprivatrechtMünchen20096263-68 s.
DAJCZAKWojciech'Res incorporales' and the debate about the materiality of the object of property in the light of the Roman law tradition, in Roman law and legal knowledge. -Studies in memory of Henryk Kupiszewski [ed. T. Giaro]Warszawa2011201-213 s.
DAJCZAKWojciech'Res incorporales' i spor o telesnosti objekta prava sobstvennosti v svete rimsko-pravovoj tradicii.-Ius Antiquum : Drevnieje Pravo201326fasc. 1s. 154-169
DAJCZAKWojciechAmerykańska zapowiedź "śmierci umowy" na tle tradycji romanistycznej.-Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu [red. F. Longchamps de Bérier]WarszawaWyd. Sejmowe ; Fundacja "Utriusque Iuris"201787-102 s.III E - 263
DAJCZAK Wojciech Astolfi R., Il fidanzamento nel diritto romano. Padova 1989. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1990- - 187-188 s. Recenzja Odb. Dajczak 29
DAJCZAKWojciechAuthority of the Roman jurist.-Authority in the past and present / eds. K. Ilski, K. MarchlewiczPoznań2013s. 39-49
DAJCZAKWojciechAvenarius M. (red.), Hermeneutik der Quellentexte des Römischen Rechts. Baden Baden 2008-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2008602393-395 s.Recenzja
DAJCZAKWojciechAvenarius M., Der Pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschift. Göttingen 2005-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2006581284-287 s.Recenzja
DAJCZAKWojciechAvenarius M., Rezeption des römischen Rechts un Rußland. Dimitrij Mejer, Nikalaj Djuvernua und Josif Pokrovskij. Göttingen 2004-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2004562408-411 sRecenzja
DAJCZAK Wojciech Avenarius M., Savignys Lehre vom intertemporalen Privatrecht. Göttingen 1993. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1994- - 167-168 s. Recenzja Odb. Dajczak 16
DAJCZAKWojciechBogdan Lesiński (1922-2001).-RPEiS2001633213-214 s.
DAJCZAKWojciechBrak reguły 'impossibilium nulla obligatio' w zasadach Europejskiego Prawa Umów - przykład odrzucenia czy ewolucji tradycji prawa rzymskiego?-Leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. Januszowi Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, P. Swięcicka, A. Kremer]Kraków2008121-134 s.
DAJCZAKWojciechBurdese A., Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche. Padova 2009-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2011631465-468 s.Recenzja
DAJCZAKWojciechBłędy poznawcze a tęsknota za użytecznością nauki prawa rzymskiego.Zobacz publikacjeForum Prawnicze2013fasc. 3s. 9-20
DAJCZAKWojciechCzy ten, kto zwyciężył B, zwycięża tego, kogo B zwyciężył? Jedno z pytań o algorytmizację prawa w świetle europejskiej tradycji prawnej.Zobacz publikacjeForum Prawnicze2017Nr 5 (43)3-19
DAJCZAKWojciechDas deutsche Bürgerliche Gesetzbuch und polnische Juristen im 20. Jahrhundert. Eine Inspirationsquelle für das Verständnis des Rechtspluralismus in der Debatte über das europäische Privatrecht.-Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam. Studia in honorem Gabor Hamza / ed. A. Földi et al.Budapest2015s. 125-134
DAJCZAKWojciechDas Trennungs-und Abstraktionsprinzip. Die Zweifel polnischer Richter bezüglich des Grundstückskaufs im Vergleich mit der romanistischen Diskussion über den dinglichen Vertrag.-Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis / eds. W. Dajczak, H.G. KnotheBerlin2005s. 235-259
DAJCZAKWojciechDer Allgemeine Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und Lusitanischen Rechten.-Frankfurt am Main2013ss. 556Edithors: Chr. Baldus, W. Dajczak
DAJCZAKWojciechDer Begriff der 'Sache' (res) in der europäischen Rechtstradition und seine Auswirkung auf die Entwicklung der polnischen Privatrechtsdogmatik im 20. Jahrhundert.-Der Allgemeine Teil des Privatrechts / eds. Chr. Baldus, W. DajczakFrankfurt am Main2013s. 403-419
DAJCZAKWojciechDer Ursprung der Wendung 'res incorporalis' im römischen Recht.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles20035097-117 s.Odb. Dajczak 37
DAJCZAKWojciechDerecho romano de obligaciones : Continuacion y modificaciones en la tradicion juridica europea.-Santiago de CompostelaAndavira2018ss. 339Monografia
DAJCZAKWojciechDeutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis. Das BGB-Sachenrecht in der polnischen höchstrichterlichen Rechtsprechung in den Jahren 1920-1939.-BerlinDuncker & Humblot2005Redakcja naukowa
DAJCZAK Wojciech Die Aufhebung der Beschränkungen der capacitas von Ehegatten in der nachklassischen Periode : ein Beitrag zur Erforschung der Lex Iulia et Papia. -RIDA Bruxelles - 199542- 155-166 s. - Odb. Dajczak 06
DAJCZAKWojciechDie deutschen Erfahrungen und die romanistische Tradition als Argumente in der polnischen Rechtsprechung zum BGB-Sachenrecht.-Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis / eds. W. Dajczak, H.G. KnotheBerlin2005s. 191-209
DAJCZAKWojciechDie Natur des Vertrages vs. Natur des Rechtsgeschäfts. Die Frage nach der spezielen Leistungsfähigkeit der 'Natur'-Klausel als der Grenze der Vertragsfreiheit.-Der Allgemeine Teil des Privatrechts / eds. Chr. Baldus, W. DajczakFrankfurt am Main2013s. 139-154
DAJCZAKWojciechDie Rechtstradition als ein Regulierungsfaktor des Wettbewerbs der Privatrechtsordnungen.-Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Wettbewerb der Staaten - Wettbewerb der Rechtsordnungen [hrsg. von J. Stelmach, R. Schmidt]Warszawa201053-65 s.
DAJCZAKWojciechDie römisch-rechtliche Tradition und die Frage nach dem ökonomischen Sinn des Guten und Bösen.-Krakauer-Augsburger Rechtstudien. Die Rolle des Rechts in der Zeit der Wirtschaftskrise / eds. J.Stelmach, R. SchmidtWarszawa2013s. 9-21
DAJCZAKWojciechDie Schwerpunkte der polnischen Rechtssprechung zum BGB-Sachenrecht in den Jahren 1920-1939.-Deutsches Sachenrecht in polnischen Gerichtspraxis / eds. W. Dajczak, H.G. KnotheBerlin2005s. 103-134
DAJCZAKWojciechDie Wendung 'bona fides' im Schuldrecht der roemischen Kaiserkonstitutionen.-Orbis Iuris Romani (OIR)Brno, Trnava200067-28 s.Odb. Dajczak 18
DAJCZAKWojciechDiritto romano in Polonia dopo 1989: fra identita giuridico-culturale ed europeizzazione della ricerca del diritto private.-Nel mondo del diritto romano / ed. L. VaccaNapoli2017s. 215-228
DAJCZAKWojciechDobra wiara jako symbol europejskiej tożsamości prawa.-PoznańKsięgarnia Św. Wojciecha200625 s.W serii Chrześcijańska EuropaOdb. Dajczak 52
DAJCZAKWojciechDobro w intuicjach prawników. -Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie / ed. A. GulczyńskiPoznań2016s. 71-88
DAJCZAK Wojciech Doświadczenie prawa rzymskiego a pojęcie dobrej wiary w europejskiej dyrektywie o klauzulach niedozwolonych w umowach konsumenckich. Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSW Warszawa Wyd. UKSW 20011- 79-101 s. - Odb. Dajczak 14
DAJCZAK Wojciech Dwa przykłady wykorzystania prawa rzymskiego we współczesnej praktyce prawnej. Zobacz publikacjePalestra z 11-12 - - 1996- - 39-41 s. - Odb. Dajczak 08
DAJCZAKWojciechDyskretny urok dawnej Europy. Wspomnienie o Bertholdzie Kupischu.Zobacz publikacjeForum Prawnicze2015fasc. 6s. 111-112
DAJCZAKWojciechDyskusja o zakresie przedmiotowym własności. Uwagi z perspektywy tradycji prawa rzymskiego.-Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym [red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański]Opole200725-35 s.
DAJCZAKWojciechDyskusja z prof. Ole Lando.Zobacz publikacjeForum Prawnicze2013fasc. 4s. 3-8
DAJCZAK Wojciech Erklärungen römischen Juristen zur Funktion der Wendung ex fide bona in Klageformeln. -brak informacji [b.m.w.] - - - - - - Odb. Dajczak 11
DAJCZAKWojciechErwägungen des Pomponius zur Natur des 'corpus' im dreissigsten Buch des Kommentars 'ad Sabinum (D.41.3.30pr)' : Inspirationsquelle für die historisch-vergleichende Diskussion über den Eigentumsgegenstand.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles200552117-130 s.Odb. Dajczak 49
DAJCZAKWojciechGajański podział na 'res corporales i incorporales' w rękopisie 'Digestum Vetus' ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej (BK 824).-W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski : Księga dedykowana Prof. Marianowi Kallasowi [red. S. Godek, D. Makiłła, M. Wilczek-Karczewska]Warszawa2010723-731 s.
DAJCZAK Wojciech Garofalo L., Studi sull'azione redibitoria. Padova 2000. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 2002- - 445-448 s. Recenzja Odb. Dajczak 32
DAJCZAKWojciechGAROFALO L., Studi sulla sacerta. Padova 2005-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2007591333-335 s.Recenzja
DAJCZAKWojciechGeneza określenia 'res incorporalis' w prawie rzymskim.-Studia z historii ustroju i prawa : księga dedykowana Prof. Jerzemu Walachowiczowi / pod red. Henryka OlszewskiegoPoznańWyd. UAM200241-56 s.Odb. Dajczak 35
DAJCZAKWojciechGiaro T., Römische Rechtswahrheiten. Eine Gedankenexperiment, Frankfurt ama Main 2007.-PP2008583121-123 s.Recenzja
DAJCZAK Wojciech Hamza G., Bibliographie der ungarischen Literatur des römischen Rechts 1945-1985. Budapest 1986. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań Wyd. Naukowe WAM 1988- 1213-214 s. Recenzja Odb. Dajczak 04
DAJCZAKWojciechHarke J.D., Römisches Recht. Von der klassischen Zeit bis zu den modernen Kodifikationen, München 2008 [recenzja]-Zeitschrift für GemeinschaftsprivatrechtMünchen20103127-128
DAJCZAKWojciechHistorical development of private law in Poland.-Handbook of Polish law [red. W. Dajczak, A.J. Szwarc, P. Wiliński]Warszawa , Bielsko-Biała201142-58 s.
DAJCZAKWojciechIII Tatrzańskie Spotkanie Romanistów w Kirach - komunikat.-EOS1999[2000]86s. 403-404
DAJCZAKWojciechIl concetto di cosa nel diritto privato : La tradizione romanistica e il problema dell'oggetto della proprieta.-Fondamenti del diritto europeo. Seminari trentini [a cura di Gianni Santucci]Napoli201293-112 s.
DAJCZAKWojciechJan Kodrębski (1936-1997).-Juristas universales / ed. Rafael DomingoMadrid, BarcelonaMarcial Pons2004Vol. 4731-733 s.Odb. Dajczak 45
DAJCZAKWojciechJuristenausbildung in Europa - Polen.-Bologna und das Rechtsstudium. Fortschritte und Rückschritte der europäischen Juristenausbildung / eds. Chr. Baldus, Th. Finkenauer, Th. RüfnerTübingen2011s. 129-140
DAJCZAKWojciechJuristenausbildung in Polen - Landesbericht.-Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform [red. Chr. Baldus, T. Finkenauer, T. Rüfner]Tübingen2008307-315 s.
DAJCZAKWojciechKarol Koranyi (1897-1964).-Juristas universales / ed. Rafael DomingoMadrid, BarcelonaMarcial Pons2004Vol. 4291-293 s.Odb. Dajczak 44
DAJCZAKWojciechKazimierz Kolańczyk (1915-1982).-Wybitni historycy wielkopolscy [red. J. Strzelczyk]Poznań2010445-454 s.
DAJCZAKWojciechKazusy rzymskich jurystów jako element dzisiejszej edukacji prawniczej.-Wybrane problemy nauki i nauczania prawa [red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański]Opole201093-102 s.
DAJCZAKWojciechKolańczyk Kazimierz (1915-1982).-Toruński Słownik Biograficzny / pod red. K. MikulskiegoToruń2002115-116 s.Odb. Dajczak 36
DAJCZAKWojciechKształtowanie się zobowiązania z tytułu nieusprawiedliwionego wzbogacenia w prawie angielskim. Przyczynek do dyskusji nad znaczeniem tradycji romanistycznej we współczesnej refleksji o prawie prywatnym.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCCVWrocław nr 306349-58 s.
DAJCZAKWojciechL'interpretazione della sentenza: il panorama europeo.-Scienza giuridica. Interpretazione e sviluppo del diritto europeo / ed. L. VaccaNapoli2013s. 102-122
DAJCZAK Wojciech L'uso della locuzione "bona fides"" nei giuristi romani classici per la valutazione del valore vincolante degli accordi contrattuali. "-- - - - - - - - Odb. Dajczak 10
DAJCZAKWojciechL'uso della locuzione 'bona fides' nei giuristi romani del periodo classico per la valutazione della diligenza dell'adempimento del contratto un'esperienza ispiratrice.-Au-dela des frontieres : Melanges W.Wołodkiewicz / ed. M. Zabłocka et al.VarsovieLiber2000185-196 s.Odb. Dajczak 20
DAJCZAKWojciechLa divisione gaiana in ;res corporales' e 'incorporales' nel manoscritto del 'Digestum vetus' dagli archivi della Biblioteca di Kórnik (BK 824).-Seminarios complutenses de derecho romano201528s. 327-337
DAJCZAK Wojciech La funzione della espressione "ex bona fide" nella "Lex Rubria de Gallia Cisalpina. "-RIDA Bruxelles - 199643- 133-144 s. - Odb. Dajczak 07
DAJCZAKWojciechLa generalizzazione della regola 'impossibilium nulla obligatio' nella dogmatica moderna. Riflessioni nella prospettiva delle esperienze polacche del XX sec.-Riflessioni in materia di oggetto della prestazione nel diritto contrattuale europeo alla luce delle radici storicheolsztyn200731-41 s.
DAJCZAKWojciechLa liberta di applicazione della clausola generale della buona fede : osservazioni sulla prospettiva del diritto romano.-Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea : Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese / a cura di Luigi GarofaloPadovaA. Milani20031409-427 s.Odb. Dajczak 38
DAJCZAKWojciechLa revolución antiformalista en el derecho privado.-La Gaceta de los Negocios Madrid22.05.2006Odb. Dajczak 48
DAJCZAKWojciechLa revolucion antiformalista en el derecho privado.-Hacia un der derecho global. Reflexiones en torno al. derecho y la globalizacion [red. R. Domingo, M. Santivanez, A. Caicedo]Navarra200685-88 s.
DAJCZAKWojciechLeon Petrażycki (1867-1931).-Juristas universales / ed. Rafael DomingoMadrid, BarcelonaMarcial Pons2004Vol.3837-839 s.Odb. Dajczak 41
DAJCZAK Wojciech Longchamps de Bérier F., Il fedecommesso universale nel diritto romano classico. Warszawa 1997. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań Wyd. Naukowe WAM 1999- - 464-466 s. Recenzja Odb. Dajczak 28
DAJCZAKWojciechLudwik Ehrlich (1889-1968).-Juristas universales / ed. Rafael DomingoMadrid, BarcelonaMarcial Pons2004Vol. 4194-196 s.Odb. Dajczak 43
DAJCZAKWojciechM. Zabłocka, Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej, Warszawa 1987.-EOSWarszawa199179279-280 s.RecenzjaOdb. Dajczak 53
DAJCZAK Wojciech Nabycie legatu pod warunkiem "pozostania we wdowieństwie" w prawie rzymskim klasycznym i poklasycznym. Zobacz publikacjeActa Universitatis Nicolai Copernici : Prawo, 32 z. 256 Toruń Wyd. UMK 1992- - 11-21 s. - Odb. Dajczak 03
DAJCZAKWojciechNiepokoje i szanse związane z ujednolicaniem prawa cywilnego.-Forum PrawniczeBielsko-Biała201113-6 s.
DAJCZAKWojciechOpinia na temat wyroku ks. A. Słomkowskiego.-Antoni Słomkowski 1900-1982. Rektor i odnowiciel KUL; teolog - rekolekcjonista, człowiek sumienia.WarszawaWyd. Archidiecezji warszawskiej1999535-536 s.
DAJCZAKWojciechPiętnaście lat współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.-Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny (RPEiS)200567411-18 s.współaut. Henryk OlszewskiOdb. Dajczak 51
DAJCZAKWojciechPojęcie 'bona fides' w konstytucjach Dioklecjana dotyczących prawa kontraktów.-Honeste vivere... : Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława BojarskiegoToruń200129-37 s.Odb. Dajczak 22
DAJCZAK Wojciech Pool E., Een kwestie van titels, causa van bezit, verjaring en eigendom naar klassiek Romeins recht. Amsterdam 1995 Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań Wyd. Naukowe UAM 1997- - 350-352 s. Recenzja Odb. Dajczak 26
DAJCZAKWojciechPoprzez prawo rzymskie ponad komparatystykę.Zobacz publikacjeForum Prawnicze20143(23)s. 7-16
DAJCZAKWojciechPoszukiwanie "nowego ładu" prawa prywatnego w okresie jego "dekodyfikacji" i "instrumentalizacji". Uwagi z perspektywy tradycji romanistycznej.-Jednostka a państwo na przestrzeni wieków [red. J. Radwanowicz-Wanczewska, P. Niczyporuk, K. Kuźmicz]Białystok200883-95 s.
DAJCZAKWojciechPoszukiwanie "wspólnego rdzenia" prawa prywatnego w Europie. W związku z książką Gabora Hamza, Die Entwicklung des Privatrechts auf römischrechtlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn, Budapest 2002.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2004562383-392 s.Odb. Dajczak 40
DAJCZAKWojciechPotencjał metody porównawczo-historycznej na przykładzie kontrowersji wokół odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy.-Prawo obce w doktrynie prawa polskiego [red. A. Wudarski]WarszawaStowarzeszenie Notariuszy RP, Europejski Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Zielonogórski2016s. 135-158
DAJCZAKWojciechPravo Rimské. Zaklady soukromého prava.-Olomouc2013ss. 424co-authors: T. Giaro, F. Longchamps de Bérier and P. Dostalik
DAJCZAKWojciechPrawo rzymskie : U podstaw prawa prywatnego.-WarszawaWyd. Prawnicze PWN2009584 ss.współaut. T. Giaro i Franciszek Longchamps de Berier
DAJCZAKWojciechPrawo rzymskie : u podstaw prawa prywatnego. Wydanie III rozszerzone.-WarszawaPWN2018745 ss.Współaut. Tomasz Giaro i Franciszek Longchamps de BérierIII A - Dajczak 1d
DAJCZAK Wojciech Prawo rzymskie a rozwój europejskiego prawa prywatnego. Zobacz publikacjePoszukiwanie Europy : Zjazd gnieźnieński a idea zjednoczonej Europy. Poznań Wyd. Naukowe UAM 2000- - 43-54 s. - Odb. Dajczak 12
DAJCZAKWojciechPrawo rzymskie w czasach dekodyfikacji.-Forum PrawniczeBielsko-Biała201228-22 s.współaut. F. Longchamps de Berier
DAJCZAKWojciechPrawo wobec wyzwań współczesności [red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński], Poznań 2008-Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznyPoznań200971221-223 s.Recenzja
DAJCZAKWojciechPrawo wobec wyzwań współczesności [red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński], Poznań 2008-Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznyPoznań200971221-223 s.Recenzja
DAJCZAK Wojciech Problem "ponadczasowości"" zasad prawa rzymskiego : uwagi w dyskusji o ""nowej europejskiej kulturze prawnej"". "Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSW Warszawa Wyd. UKSW 2005527-22 s. - Odb. Dajczak 23
DAJCZAK Dajczak Prof. Dr hab. Bogdan Lesiński (1922-2001). Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań Wyd. Naukowe UAM 2001- - 213-214 s. - Odb. Dajczak 31
DAJCZAK Wojciech Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam. Łódź 2000. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań Wyd. Naukowe UAM 2001- - 230-232 s. Recenzja Odb. Dajczak 16 a
DAJCZAKWojciechPrywatno-prawna ochrona szacunku dla ludzkich zwłok : Uwagi z perspektywy tradycji prawa rzymskiego.-Vetera novis augere : Studia i prace dedykowane Prof. Wacławowi Uruszczakowi [red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus]Kraków20101125-135 s.
DAJCZAKWojciechRannieri F., das Europäische Privatrecht des 19. und 20. Jahrhundert. Studien zur geschichte und Rechtsvergleichung. Berlin 2007-GPR20085117 s.Recenzja
DAJCZAKWojciechRechtserfahrung als Quelle von Normen? - Eine Studie zur Unklarheitenregel.-Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Normschaffung / ed. J. Stelmach, R. Schmidt, Ph. Hellwege, M. SoniewickaWarszawa2017s. 39-55
DAJCZAKWojciechRechtstradition und Fortbildung des Privatrechts.-Krakauer-Augsburger Rechtsstudien : Die Grenzen der Rechtsdogmatischen Interpretation [hrsg. von J. Stelmach, R. Schmidt]Warszawa2011243-257 s.
DAJCZAKWojciechRoman Longchamps de Berier (1883-1941).-Juristas universales / ed. Rafael DomingoMadrid, BarcelonaMarcial Pons2004Vol. 492-94 s.Odb. Dajczak 42
DAJCZAKWojciechRomanistyczne inspiracje i bariery polskiej dyskusji o posiadaniu w XX wieku.-Studia Iuridica201666s. 75-89
DAJCZAKWojciechRömisch-rechtliche Tradition in Polen - unbekannte Aspekte zur kulturellen Einheit der Privatrechtswissenschaft im Europa.-Zeitschrift für Europäisches PrivatrechtMünchen2009172311-321 s.
DAJCZAKWojciechRozwadowski W., Opera minora, t.1 i 2, Poznań 2013 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)201365s. 437-439Recenzja
DAJCZAKWojciechRozważania rzymskiego jurysty Pomponiusza o naturze 'corpus'. Przyczynek do dyskusji o pojęciu przedmiotu prawa.-Historia prawa w służbie sprawiedliwościOpole200649-62 s.
DAJCZAKWojciechRzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć 'rzeczy' i 'przedmiotu praw rzeczowych' w europejskiej nauce prawa prywatnego.-PoznańWyd. Naukowe UAM2007268 ss.Monografia
DAJCZAKWojciechSchutz des Eigentums in Polen im kontext des Wandels nach dem Jahr 1989.-AFDUD2007111013-1028 s.
DAJCZAKWojciechSesja dedykowana pamięci Profesora Władysława Bojarskiego.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2002541500 s.
DAJCZAK Wojciech Sini E., A quibus iura civilibus praescribebantur. Torino 1995. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań Wyd. Naukowe UAM 1995- - 268-269 s. Recenzja Odb. Dajczak 24
DAJCZAKWojciechSprzedaż bez ustalenia ceny w europejskiej tradycji prawnej.-Societas et obligationes - tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Prof. Jacka Napierały [ red. A. Olejniczak, T. Sójka]PoznańWyd. Naukowe UAM2018s. 75-87
DAJCZAKWojciech Świadczenie niegodziwe - trudne dziedzictwo rzymskiej inspiracji.Zobacz publikacjeStudia Iuridica : MiscellaneaWarszawa201772s. 101-119
DAJCZAKWojciechSylwetki znanych poznańskich profesorów prawa rzymskiego.-Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego. Gnieźnieńskie Studia Europejskie [red. L. Mrozewicz, K. Balbuza]Poznań2011117-139 s.współaut. A. Gulczyński, J. Wiewiorowski
DAJCZAKWojciechTatrzańskie Spotkanie Romanistów w Kirach.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)1995471-2314-315 s.współaut. F. Longchamps de Bérier
DAJCZAKWojciechThe civilian tradition and the modern debate on the rules of private law. Remarks against the factors of unjustified enrichment.-Roman law and European legal culture [red. A. Dębiński, M. Jońca]Lublin200893-106 s.
DAJCZAKWojciechThe importance of Roman law tradition for the European harmonisation of private law.-Polish Yearbook of International Law (2004-2005)20062773-86 s.Odb. Dajczak 50
DAJCZAKWojciechThe nature of the contract in reasoning of civilian jurists.-Poznań2012ss. 193Monografia
DAJCZAKWojciechThe Polish way to a unified law of contract - local curiosity or contribution to the European debate today?-Deutschland und Polen in der europaischen rechtsgemeinschaft [red. Chr. von Bar, A. Wudarski]Muenchen201213-24 s.
DAJCZAKWojciechThe principle of unjust erichment. Roman law tradition and modern debate about the European private law.Zobacz publikacjeRevista General de derecho RomanoMadridDicembre 2008No. 11
DAJCZAKWojciechTradycja recepcji a recepcja tradycji, czyli o prawie rzymskim w Rosji.Zobacz publikacjeForum Prawnicze20146(26)s. 50-57
DAJCZAKWojciechTradycja romanistyczna a współczesna debata o zasadach prawa prywatnego. Uwagi na tle problemu niesłusznego wzbogacenia.-Prawo rzymskie a kultura prawna Europy [red. M. Jońca, A. Dębiński]Lublin2008128-142 s.
DAJCZAK Wojciech Uchwała konferencji romanistycznej we Władywostoku. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań Wyd. Naukowe UAM 2001- - 294-295 s. - Odb. Dajczak 30
DAJCZAKWojciechUchwała X Kolokwium prawników - romanistów z Europy Środkowo-wschodniej i Azji w Duszanbe [tłumaczenie]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2007591380-381 s.
DAJCZAK Wojciech ULP.D.12,54,3 : Ein Beitrag zur Klärung der nova ratio. -RHD = TJ Dordrecht Kluwer 199058- 129-132 s. - Odb. Dajczak 01
DAJCZAK Wojciech Ulpianus libro vicensimo sexto ad Edictum (D.12,5,4,3) : Nova ratio rozstrzygnięcia. Zobacz publikacjeActa Universitatis Nicolai Copernici : Prawo, 20 z. 154 Toruń Wyd. UMK 1991- - 49-54 s. - Odb. Dajczak 02
DAJCZAKWojciechUsus modernus pandectarum e diritto europeo. La recensione di Carlo Augusto Cannata dell'opera H. Coing Europäisches Privatrecht (I: Älteres Gemeines Recht 1500-bis 1800) e la discussione sul diritto europeo dopo un quadro di secolo.-Dai giuristi ai codici. Dai codici ai giuristi / ed. L. VaccaNapoli2016s. 77-86
DAJCZAKWojciechUżycie zwrotu 'bona fides' przez jurystów rzymskich przy ocenie mocy wiążącej postanowień kontraktowych.-Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam / red. Anna Pikulska-RobaszkiewiczŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego200027-36 s.Odb. Dajczak 19
DAJCZAKWojciechVerba iuris : Reguły i kazusy prawa rzymskiego.-Toruń1995211 ss.współaut. W. Bojarski, A. Sokala
DAJCZAKWojciechVerba iuris : Reguły i kazusy z prawa rzymskiego. Wyd. 2. zmienione i uzupełnione.-Toruń2000212 ss.współaut. W. Bojarski, A. Sokala
DAJCZAKWojciechVerba iuris : Reguły i kazusy z prawa rzymskiego. Wyd.3. zmienione i uzupełnione.-Toruń2007197 ss.współaut. W. Bojarski, A. Sokala
DAJCZAKWojciechVerpfändung eines Bruchteiles. Interessenkonflikte bei der Aufhebung der Mehrheit von Berechtigten.-Studien zur Geschichte und Dogmatik des Privatrechts / ed. J.D/. HarkeBerlin-Heidelberg2015s. 1-13
DAJCZAKWojciechVertragstypen in Europa. Historische Entwicklung und europäische Perspektiven / red. F.J. Andrés Santos et al. [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2013651s. 516-520Recenzja
DAJCZAKWojciechWarsztaty prawnicze : Prawo rzymskie.-Bielsko-BiałaWyd. Od.nowa2012200 ss.współaut. t. Giaro, f. Longchamps de Berier
DAJCZAKWojciechWątpliwości co do oceny czasopisma prawniczego a spór o istotę prawa.Zobacz publikacjeForum Prawnicze2016nr 3(35)s. 3-22
DAJCZAK Wojciech Wladyslaw Bojarski (1931-2000). Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH), 52 z. 1-2 Poznań Wyd. Naukow UAM 200052- 425-428 s. - Odb. Dajczak 27
DAJCZAKWojciechWywiad z Christianem von Barem.-Forum PrawniczeBielsko-Biała201133-8 s.
DAJCZAKWojciechWywiad z Reinhardem Zimmermannem.-Forum PrawniczeBielsko-Biała201117-12 s.
DAJCZAKWojciechWywiad z Sang Yong Kimem.Zobacz publikacjeForum Prawnicze2012fasc. 4s. 3-8
DAJCZAKWojciechWładysław Bojarski (1931-2000).-Głos uczelni : Pismo Uniwersytetu Mikołaja KopernikaToruń20009(25)nr 4s. 20-21Współaut.: E. Gajda, W. Mossakowski, A. Sokala
DAJCZAKWojciechXXXIV niemiecki zjazd historyków prawa w Würzburgu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2003551520-523 s.współaut. A. Gulczyński
DAJCZAKWojciechXXXV niemiecki zjazd historyków prawa w Bonn.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2005572447-450 s.współaut. A. Gulczyński
DAJCZAKWojciechZ Profesorem Witoldem Wołodkiewiczem rozmawia Wojciech Dajczak.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2010621371-382 s.Odb. Dajczak 60
DAJCZAKWojciechZabłocka M., Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej. Warszawa 1987-EOS199179fasc.2279-280 s. tekst w jęz. niemieckim
DAJCZAKWojciechZapisy na rzecz żony w prawie rzymskim.-ToruńWyd. UMK1995204 s.Monografia naukowaOdb. Dajczak 59
DAJCZAK Wojciech Zasady współżycia społecznego czy dobra wiara? Zobacz publikacjeRejent Warszawa - 200111140-58 s. - Odb. Dajczak 15
DAJCZAKWojciechZbliżenie romanistyki i komparatystyki prawniczej - źródło szansy na twórczy rozwój czy słabości badań prawno-porównawczych? W związku z pracą Basila Markesinisa pt. Rechtsvergleichung in Theorie und Praxis. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Methodenlehre, 2004.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2005572005401-411 s.Odb. Dajczak 46
DAJCZAK Wojciech Zdolność do dziedziczenia z testamentu przez żonę in manu w okresie obowiązywania Lex Iulia et Papia (Przyczynek do rozważań nad S.C. Gaetulicianum). Zobacz publikacjeActa Universitatis Nicolai Copernici : Prawo, 35 z. 304 Toruń Wyd. UMK 1996- - 79-82 s. - Odb. Dajczak 05
DAJCZAK Wojciech Zimmermann R., Roman law, contemporary law, european law. Oxford 2001. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań Wyd. Naukowe UAM 200254- 323-326 s. Recenzja Odb. Dajczak 33
DAJCZAK Wojciech Znaczenie tradycji prawa rzymskiego dla europejskiej harmonizacji prawa prywatnego. -Państwo i Prawo - - 2004- 257-68 s. - Odb. Dajczak 21
DAJCZAKWojciechZwrot 'bona fides' w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego.-ToruńWyd. UMK1998184 s.Monografia naukowaOdb. Dajczak 62
DAJCZAK Wojciech Łacińskie terminy i paremie w polskim orzecznictwie do prawa rzeczowego BGB z lat 1920-1939. -Czasopismo Prawno-Historyczne (PH) Poznań Wyd. Naukowe WAM 200355- 265-272 s. - Odb. Dajczak 17
DAJCZAKWojciechŁacińskie terminy i paremie w polskim orzecznictwie do prawa rzeczowego BGB z lat 1920-1939.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2003552s. 265-272
DASZUTAMaciejKiedy umilknie oręż... - małżeństwo po spartańsku.-Schole : Człowiek starożytny we wspólnocie / rad. M. Dobrzański et al.PoznańWyd. Poznańskie2009s. 9-22
DĘBIŃSKIAntoni'Ecclesia vivt lege romana' : Znaczenie prawa rzymskiego dla rozwoju prawa Kościoła łacińskiego.-Starożytne kodyfikacje prawa / red. Antoni DębińskiLublinWyd. KUL2000131-145 s.Odb. Dęb.16
DĘBIŃSKIAntoni'Symbolae universitatis'. Kilka uwag na temat symboliki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 71-82VII B - 246
DĘBIŃSKIAntoniAksjologia Jana Pawła II w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego.-Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II / red. Stanisław TymoszLublinWyd. KUL200485-96 s.Odb. Dęb.21
DĘBIŃSKIAntoniBiskup i życie gminy chrześcijańskiej w mieście późnoantycznym.-Sympozja Kazimierskie III / red. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikawska, Daniel PróchniakLublinWyd. KUL2003317-20 s.Odb. Dęb.20
DĘBIŃSKIAntoniCzy Kościół żyje prawem rzymskim?Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCCVWrocław200810559-68 s.Odb. Dęb.32
DĘBIŃSKIAntoniHenryk Insadowski (1888-1946).-Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Antoni Dębiński, Wojciech Staszewski, Monika WójcikLublinWyd. KUL2006107-114 s.Odb. Dęb.27
DĘBIŃSKIAntoniHenryk Insadowski (1888-1946).-Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II / red. A. Dębiński, W. Staszewski, M.WójcikLublinWyd. KUL200889-94 s.Odb. Dęb.34
DĘBIŃSKIAntoniHerezja jako przestępstwo prawa rzymskiego.-Salus rei publicae suprema lex : Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu / red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. KuryłowiczLublinWyd. KUL200745-56 s.Odb. Dęb.30
DĘBIŃSKIAntoniIus est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce.-LublinWyd. KUL2019ss. 393Redakcja, wstęp : Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk
DĘBIŃSKIAntoniKanonisches Recht an der Katholischen Universitaet Lublin 1918-1983.-Plenitudo legis dilectio : Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin / red. Antoni Dębiński, Elżbieta SzczotLublinWyd. KUL200059-84 s.Odb. Dęb.15
DĘBIŃSKIAntoniKara śmierci w świetle literatury wczesnochrześcijańskiej.-Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie / red. Antoni Dębiński, Marek KuryłowiczLublinWyd. KUL199843-56 s.Odb. Dęb.10
DĘBIŃSKIAntoniKara śmierci za przestępstwa religijne w okresie dominatu.-Kara śmierci w starożytnym Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS199681-94 s.
DĘBIŃSKIAntoniLaudacja na cześć Profesora Marka Kuryłowicza z okazji 70. rocznicy urodzin.-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 9-13
DEBIŃSKIAntoniLeksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia.-WarszawaC.H.Beck2016ss. 430współred. Maciej Jońca
DĘBIŃSKIAntoniOd redakcji. Z historii wydziału.-Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Antoni Dębiński, Wojciech Staszewski, Monika WójcikLublinWyd. KUL20065-14 s.Odb. Dęb.28
DĘBIŃSKIAntoniPapiestwo a nauka prawa rzymskiego w XII-XIII wieku.-Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce / red. Antoni Dębiński, Monika WójcikLublinWyd. KUL200449-63 s.Odb. Dęb.22
DĘBIŃSKIAntoniPowstanie i znaczenie ustawy, "którą Pan przepisał dla Mojżesza".-Quid leges sine moribus : Studia nad prawem rzymskim dedykowane Prof. M. Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej [red. K. Amielańczyk]LublinWyd. UMCS200973-83 s.
DĘBIŃSKIAntoniPrawo rzymskie - 'fons suppletorius' prawa kanonicznego.-Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Prof. Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70-tej rocznicy urodzin [red. J. Wroceński, J. Krajczyński]WarszawaWyd. UKSW200921009-1018
DĘBIŃSKIAntoniPrawo rzymskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1983).-Historia et ius : Księga pamiątkowa ku czci Księdza Prof. Henryka Karbownika / red. Antoni Dębiński, Grzegorz GórskiLublinWyd. KUL1998121-135 s.Odb. Dęb.11
DĘBIŃSKIAntoniPrawo rzymskie w KUL w latach 1918-1939.-Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczpospolitej / pod red. M. PyterLublin2008s. 317-341
DĘBIŃSKIAntoniPrawo rzymskie.-Prawo. Kultura. Uniwersytet : 80 lat ośrodka prawniczego KUL / red. Antoni DębińskiLublinWyd. KUL1999227-238 s.Odb. Dęb.14
DĘBIŃSKIAntoniPrawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-198).-Nauka i wiara : 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Andrzej Szostek MicLublinWyd. KUL199943-68 s. Odb. Dęb.12
DĘBIŃSKIAntoniPrawo w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.-Prawo. Kultura. Uniwersytet : 80 lat ośrodka prawniczego KUL / red. Antoni DębińskiLublinWyd. KUL1999227-238 s.Odb. Dęb.13
DĘBIŃSKIAntoniProblematyka prawna w 'Divinae Institutiones' Laktancjusza.-Roczniki Nauk Prawnych KULLublinWyd. KUL19977139-151 s.Odb. Dęb.06
DĘBIŃSKIAntoniPrzestępstwa religijne w prawie rzymskim okresu późnego cesarstwa.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie / red. Henryk Kowalski, Marek KuryłowiczLublinWyd. UMCS200563-69 s.Odb. Dęb.26
DĘBIŃSKIAntoniQuelques remarques sur la législation impériale (IVe - Ve siecle) contre le prosélytisme juif.-Le droit romain et le monde contemporain [ red. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka]Varsovie1996117-125 s.
DĘBIŃSKIAntoniReligia i prawo karne w starożytnym Rzymie. Materiały z konferencji zorganizowanej 16-17 maja 1997 r. w Lublinie [pod red. Antoniego Dębińskiego i Marka Kuryłowicza]-LublinRed. Wyd. KUL1998ss. 173Współred. Marek KuryłowiczVII C - 105
DĘBIŃSKIAntoniRoman law and the Polish legal culture.-A synthesis of Polish law. Part 1 / red. T. Guz, J. Głuchowski, M. Pałubska200941-58 s.Odb. Dęb.31
DĘBIŃSKIAntoniSalus rei publicae suprema lex : Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu [ red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]-LublinWyd. KUL2007Współred. Henryk Kowalski, Marek KuryłowiczVII C - 246
DĘBIŃSKIAntoniSymbolae universitatis. Kilka uwag na temat symboliki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 49-65VII C - 363
DĘBIŃSKIAntoniTematyka prawna w 'Oktawiuszu' Minuncjusza Feliksa.-Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam / red. Anna Pikulska-RobaszkiewiczŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego200037-43 s.Odb. Dęb.17
DEBIŃSKIAntoniUlpiani liber singularis regularum / przekład i objaśnienia Antoni Dębiński, Krzysztof Burczak-Lublin2016ss. 198Współaut. Krzysztof Burczak
DĘBIŃSKIAntoniWkład Henryka Insadowskiego do nauki prawa rzymskiego.-Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim : Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam / red. Antoni Dębiński, Monika WójcikLublinWyd. KUL20077-19 s.Odb. Dęb.29
DĘBIŃSKIAntoniWkład Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa do nauki prawa rzymskiego.Zobacz publikacjePrawo KanoniczneWarszawaWyd. UKSW2004rok 47nr 3-4203-208 s.Odb. Dęb.23
DĘBIŃSKIAntoniWkład Księdza Profesora Henryka Misztala do nauki prawa.-Divina et humana : Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala / red. Antoni Dębiński, Wiesław Bar, Piotr Stanisz.LublinWyd. KUL200143-60 s.Odb. Dęb.18
DĘBIŃSKIAntoniWprowadzenie do obrad : rola i znaczenie prawa rzymskiego w dziejach prawa Europy.-Prawo rzymskie a kultura prawna Europy / red. Antoni Dębiński, Maciej JońcaLublin200811-15 s.Odb. Dęb.33
DĘBIŃSKIAntoniZadania katolickiego uniwersytetu w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego.-Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce / red. Stanisław TymoszLublin200195-105 s.Odb. Dęb.19
DĘBIŃSKIAntoniZastosowanie prawa rzymskiego według dekretału 'Intelleximus' papieża Lucjusza III.-Ecclesia et status : Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Prof. Józefa Krukowskiego / red. Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław SitarzLublinTow. Naukowe KUL2004325-340 s.Odb. Dęb.24
DĘBIŃSKIAntoniZnaczenie prawa dla rozwoju nauki w średniowieczu.-Czasy katedr - czasy uniwersytetów : źródła jedności narodów Europy / red. Wiesława SajdekLublinWyd. KUL200523-38 s.Odb. Dęb.25
DĘBIŃSKIAntoniZnaczenie prawa rzymskiego w dziejach prawa w Europie.-Summarium1995-199624-25 (44-45)121-132 s.Odb. Dęb.05
DĘBIŃSKIAntoni[Komentarz] do ustawy julijskiej o bezprawnych zabiegach wyborczych - 14 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.2335-337 s.
DĘBIŃSKIAntoni[Komentarz] do ustawy julijskiej o porywaczach - 15 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.2339-346 s.
DĘBIŃSKIAntoni[Komentarz] do ustawy julijskiej o sprzeniewierzeniu, świętokradcach i o zatrzymujących [pieniądze publiczne] - 13 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.1355-367 s.
DERDATomaszWill of Ploution, son of Ischyrion, from Oxyrhynchos, a weaver.-Zeitschrift für Papyrologie und EpigraphikBonnHabelt2018207s. 145-154współaut. Maria Nowak
DERDATomaszWill of [---]is daughter of Pachois from Oxyrhynchos. P.Oxy.II 379 descr.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 135-143współaut. Maria NowakVII B - 237
DOBRZYŃSKIAndrzej[Recenzje] : Prawo rzymskie : prehistoria czy element współczesności.-Prawo i Życie1986nr 1811 s.Recenzja z książki : J. Kamiński, Wł. Rozwadowski, W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie. Słownik encyklopedycznyOdb. Wołod. 066
DOMAŃSKIGrzegorzPrzemiany elit w środkowoeuropejskim Barbaricum w okresie Cesarstwa Rzymskiego.-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 385-390
DRĄGPawełTechnical and legal aspects of database's security in the light of implementation of general data protection regulation.Zobacz publikacjeCBU International Conference Proceedings ....20186s. 1056-1061
DUCINStanisławDualistyczny stosunek do piratów państwa i społeczeństwa rzymskiego.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie [red. M. Kuryłowicz]Lublin Wyd. UMCS200121-39 s.
DUCINStanisławStosowanie kary śmierci w armii rzymskiej w okresie wojen punickich.-Kara śmierci w starożytnym Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS1996153-165 s.
DWORNIAKJustynaRzymskie 'tabulae' - pierwsze dokumenty prawne : ich początek, rozwój i znaczenie w okresie Republiki i Cesarstwa do 400 r. n.e.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s. 19-29
DYBOWSKITomaszLes éléments romanistes et les nouveaux éléments propres au droit socialiste dans l'institution de propriété par rapport au droit polonais contemporain.-Studia Iuridica198512s. 143-155
DYJAKOWSKAMarzena'Damnatio memoriae' jako środek walki z opozycją polityczną.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.4139-159 s.
DYJAKOWSKAMarzena'Orbitas omni fugienda nisu' - rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza o rodzinie rzymskiej.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20141 (57)7-22 s.
DYJAKOWSKAMarzena'Superficies' - rzymskie korzenie prawa zabudowy.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.1s. 5-32
DYJAKOWSKAMarzenaAulus Gelliusz, Noctes Atticae 4.14, czyli o prawnokarnych granicach ochrony godności urzędniczej.-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 63-69
DYJAKOWSKAMarzenaBadania porównawcze nad Corpus Iuris Civilis i ustawodawstwami obcymi w pracach profesorów Akademii Zamojskiej.Zobacz publikacje[w:] Starożytne kodyfikacje prawaLublin2000s.153-186Odb.Dyjak.06
DYJAKOWSKAMarzenaCivil law - general part.-A synthesis of Polish lawFrankfurt am Main-20091-425-488 s.-Odb. Dyjak. 26
DYJAKOWSKAMarzenaCognitationis poenam nemo patitur - Karalność zamiaru i usiłowania w rzymskim prawie karnym.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn201231-44 s.
DYJAKOWSKAMarzenaComparative research on Corpus Iuris Civilis in dissertations of professors of Academy of Zamość.Zobacz publikacjeReview of Comparative Law20038s.191-216Odb.Dyjak.13
DYJAKOWSKAMarzenaCrimen laesae maiestatis : Studium nad wpływami prawa rzymskiego w Polsce.--Lublin-2010---KsiążkaOdb. Dyjak. 34
DYJAKOWSKAMarzenaCrimen laesae maiestatis divinae w literaturze XVII wieku.Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe : Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Romanistów w Ostródzie, 16-18 czerwca 2006 roku 2002741-60 s.Odb. Dyjak. 20
DYJAKOWSKAMarzenaCrimen laesae maiestatis jako przykład wpływów prawa rzymskiego na prawo karne Polski przedrozbiorowej : Stan badań i postulaty.Zobacz publikacjeWspółczesna romanistyka prawnicza w PolsceLublin2004s.65-75Odb.Dyjak.14
DYJAKOWSKAMarzenaCrimen omnium delictorum gravissimum : Rozważania polskich prawników o zbrodni obrazy majestatu.-O prawie i jego dziejach księgi dwie : Studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin [red. M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk et al.]-----263-274 s.-Odb. Dyjak. 33
DYJAKOWSKAMarzenaEwolucja poglądów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku.-Prawo rzymskie a kultura prawna EuropyLublin-2008--71-99 s.-Odb. Dyjak. 25
DYJAKOWSKAMarzenaHistoria ustroju i prawa w KUL w okresie międzywojennym.Zobacz publikacjeNauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II RzeczypospolitejLublin-2008--343-361 s.Odb. Dyjak. 23
DYJAKOWSKAMarzenaHistoria ustroju państw w źródłach.-Lublin2001Skrypt. Wyboru dokonali M. Dyjakowska, M. Lipska, L. ĆwikłaOdb.Dyjak.02
DYJAKOWSKAMarzenaKara konfiskaty majątku za crimen laesae maiestatis.Zobacz publikacjePodstawy materialne państwa : Zagadnienia prawno-historyczneSzczecin2006s.601-614Odb.Dyjak.18
DYJAKOWSKAMarzenaKatedra Historii Państwa i Prawa-Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IILublin-2008--45-68 s.współaut. L. ĆwikłaOdb. Dyjak. 24
DYJAKOWSKAMarzenaKlementowski M.L. : Bazyli Rudomicz, Efemeros czyli diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672 : Część pierwsza 1656-1664; część druga 1665-1672 [Lublin 2002]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań-2003551492-493 s.RecenzjaOdb. Dyjak. 35
DYJAKOWSKAMarzenaKobieta a przestępstwo obrazy majestatu.Zobacz publikacjeContra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i RzymieLublin2005s.70-82Odb.Dyjak.16
DYJAKOWSKAMarzenaKs. Henryk Insadowski - profesor prawa rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 27-48
DYJAKOWSKAMarzenaMsza św. w Grotach Watykańskich przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II.-Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa : Na szlaku do wiecznego miasta [red. E. Szczot]Lublin-2007--235-238 s.-Odb. Dyjak. 37
DYJAKOWSKAMarzenaNaruszenie bezpieczeństwa obrad Trybunału Koronnego jako crimen laesae maiestatis.-Trybunał koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej [red. A. Dębiński, W. Bednaruk]Lublin-2009--113-130 s.-Odb. Dyjak. 30
DYJAKOWSKAMarzenaNaruszenie bezpieczeństwa sędziów i obrad sądów (ze szczególnym uwzględnieniem Trybunału Koronnego) jako crimen laesae maiestatis.-Trybunał koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej [red. A. Dębiński, W. Bednaruk]Lublin-2009--113-130 s.-Odb. Dyjak. 30
DYJAKOWSKAMarzenaNaruszenie bezpieczeństwa sędziów i obrad sądów (ze szczególnym uwzględnieniem Trybunału Koronnego) jako crimen laesae maiestatis.-Aktualni problemi istorii derżavi i prava krain central'no-schidnoj Evropi : Materiali miżdnarodnoj haukovoj konferencji (24-25 kvitnia 2009 r.)Lviv-2009--48-53 s.-Odb. Dyjak. 31
DYJAKOWSKAMarzenaOchrona bezpieczeństwa i porządku publicznego a rzymskie ustawy o obrazie majestatu.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS201065-78 s.
DYJAKOWSKAMarzenaPoezja rzymska wobec prawa i obyczajów (przykład Horacego i Owidiusza).-Quid leges sine moribus? : Studia nad prawem rzymskim dedykowane Prof. Markowi Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej [red. K. Amielańczyk]Lublin-2009--85-114 s.-Odb. Dyjak. 32
DYJAKOWSKAMarzenaPostępowanie w sprawach o crimen laesae maiestatis.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20066.1s.27-46Odb.Dyjak.17
DYJAKOWSKAMarzenaPrawne aspekty Relegacji Owidiusza.Zobacz publikacjeFolia Societatis Scientiarum Lublinensis : HumanistykaLublin193334s.61-72Odb.Dyjak.03
DYJAKOWSKAMarzenaPrawno-obyczajowe aspekty rodziny rzymskiej w poezji Horacego.Zobacz publikacjeWokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim : Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriamLublin200773-93 s.Odb. Dyjak. 21
DYJAKOWSKAMarzenaPrawo cywilne - część ogólna.-Prawo polskie : Próba syntezyWarszawa-2009--387-440 s.-Odb. Dyjak. 28
DYJAKOWSKAMarzenaPrawo rzeczowe.-Prawo polskie : Próba syntezyWarszawa-2009--441-488 s.-Odb. Dyjak. 29
DYJAKOWSKAMarzenaPrawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku.-Lublin2000KsiążkaOdb.Dyjak.01
DYJAKOWSKAMarzenaPrawo rzymskie w poezji Publiusza Owidiusza Nerona.Zobacz publikacjeHoneste vivere... : Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława BojarskiegoToruń2001s.39-64Odb.Dyjak.08
DYJAKOWSKAMarzenaProcesy chrześcijan w świetle korespondencji Pliniusza Młodszego.Zobacz publikacjeCuius regio eius religio? : Zjazd historyków państwa i prawa, Lublin 20-23 IX 2006 r.Lublin2006s.25-40Odb.Dyjak.19
DYJAKOWSKAMarzenaPromocje doktorskie z obojga praw w Akademii Zamojskiej.Zobacz publikacjePlenitudo legis dilectio : Księga pamiątkowa dedykowana Prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzinLublin2000s.103-119Odb.Dyjak.07
DYJAKOWSKAMarzenaProperty rights.-A synthesis of Polish lawFrankfurt am Main-20091-489-544 s.-Odb. Dyjak. 27
DYJAKOWSKAMarzenaPubliusz Owidiusz Nazo wobec przestępstw obyczajowych w epoce Augusta.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym RzymieLublin2001s.41-55Odb.Dyjak.09
DYJAKOWSKAMarzenaRozprawa doktorska Walentego Macieja Teppera z zakresu rzymskiego prawa spadkowego.Zobacz publikacjeRoczniki Nauk Prawnych KULLublin19999s.5-42Odb.Dyjak.05
DYJAKOWSKAMarzenaThe publications of the professors of Zamość Academy on Roman law in the eighteenth century.-Orbis Iuris Romani20016s.29-46Odb.Dyjak.10
DYJAKOWSKAMarzenaUstanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na wniosek małżonka w świetle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17.06.2004 r.Zobacz publikacjeMałżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym : Księga pamiątkowa ofiarowana Ks. Prof. Ryszardowi SztychmilerowiOlsztyn2008329-342 s.Odb. Dyjak. 22
DYJAKOWSKAMarzenaUwagi Marka Tulliusza Cycerona o karze śmierci.Zobacz publikacje[w:] Kara śmierci w starożytnym RzymieLublin1996s.59-66Odb.Dyjak.04
DYJAKOWSKAMarzenaVerba impia et maledicta. The influence of Roman law upon the western European doctrine of verbal insult of the ruler in the 16-17th centuries.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 145-160VII B - 237
DYJAKOWSKAMarzenaWielokulturowość środowiska prawniczego ordynacji zamojskiej w okresie przedrozbiorowym.Zobacz publikacjeWielokulturowość polskiego pogranicza : Ludzie - idee - prawo : Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15-18 września 2002 r.Białystok2003s.211-230Odb.Dyjak.12
DYJAKOWSKAMarzenaWpływ prawa rzymskiego na poglądy zachodnioeuropejskiech autorów XVI-XVIII wieku w kwestii karalności form stadialnych zbrodni obrazy majestatu.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 83-94VII B - 246
DYJAKOWSKAMarzenaWyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej (1594-1784).Zobacz publikacjeStudia z prawa wyznaniowego3s.51-76Odb.Dyjak.11
DYJAKOWSKAMarzenaZabytki starożytnego i chrześcijańskiego Rzymu.-Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa : Na szlaku do wiecznego miasta [red. E. Szczot]Lublin-2007--185-224 s.-Odb. Dyjak. 36
DZIEMBOWSKIRobertOchrona czci w starożytnym prawie.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztynWyd. UWM201321s. 5-12
DZIKOWSKIAndrzej'Testamentum porcelli'.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201616.4s. - 11-35Współaut. Aldona Rita Jurewicz, Gabriela Molisak
DZIKOWSKIAndrzejKryteria oceny wad fizycznych zwierząt koniowatych ('equidae') stosowane przez autorów rzymskich.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2018702s. 131-149
DZIUBAAgnieszka"The effeminate Spartacus". The rhetoric description of Marc Antony in Cicero's Philippics.-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 185-195
DZIUBANEwaRzymska 'societas' a 'partnership' systemu 'common law'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20011151-166 s.
EJANKOWSKAElżbietaDążenia emancypacyjne kobiet rzymskich na tle przemian politycznych i ekonomiczno-społecznych późnej republiki i pryncypatu.Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe20077137-155 s.Odb. Ejan. 04
EJANKOWSKAElżbietaDomingo R., La legislacion matrimonial de Constantino, Pamplona 1989 [recenzja]-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Prawo - EkonomiaRzeszów199211s. 189-193Recenzja
EJANKOWSKAElżbietaFilia familias w obrocie prawno-gospodarczym późnej republiki i pryncypatu.-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe "Prawo-Ekonomia"Rzeszów19897s. 57-74
EJANKOWSKAElżbietaKamińska R., Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu, warszawa 2010 [recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012121233-240 s.Recenzja
EJANKOWSKAElżbietaKilka uwag na temat G. 1.190.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201919.1s. 61-71II-158 /19.1
EJANKOWSKAElżbietaLiwiusz, "Ab urbe condita" 25,1 i problem zagrożenia interesów państwa praktykowaniem obcych kultów przez kobiety.-Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane Prof. M. Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej [red. K. Amielańczyk]LublinWyd. UMCS2009115-124 s.
EJANKOWSKAElżbietaMisztal-Konecka J., Incestum w prawie rzymskim. Lublin 2007 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2008601299-303 s.RecenzjaOdb. Ejan. 05
EJANKOWSKAElżbietaOdrębności sytuacji majątkowej filiae familias w świetle ius civile okresu późnej republiki i pryncypatu.-Studia Prawno-Ekonomiczne2013nr 8835-48 s.Odb. Ejan. 10
EJANKOWSKAElżbietaPeculium filiae familias w okresie późnej republiki i pryncypatu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2005572239-249 s.Odb. Ejan. 01
EJANKOWSKAElżbietaPozycja osobista 'filiae familias' w strukturze rzymskiej rodziny agnacyjnej okresu późnej republiki i pryncypatu.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. PrawoRzeszówWyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego2010z. 933-40 s.Odb. Ejan. 07
EJANKOWSKAElżbietaPołożenie prawne 'filiae familias' i jej udział w obrocie prawno-gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu (zarys problematyki).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.147-64 s.
EJANKOWSKAElżbietaRegulacja prawna działalności gospodarczej 'filiae familias' (actio institoria i actio extercitoria) w prawie rzymskim.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. PrawoRzeszówWyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego2006z. 4100-108 s.Odb. Ejan. 02
EJANKOWSKAElżbietaTradycja romanistyczna w kulturze prawnej Europy.-Państwo i prawo w dobie globalizacji / red. St. SaganRzeszówWyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego201198-108 s.Współaut. Renata Świrgoń-SkokOdb. Ejan. 08
EJANKOWSKAElżbietaZastosowanie 'actio de peculio' z powodu 'filiae familias' w okresie pryncypatu.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Seria PrawniczaRzeszów2016Prawo 1994s. 23-35
FABISZAKTeresaSenatus consultum de Cn. Pisone patre : Uchwała senatu rzymskiego w sprawie Gnejusza Pizona ojca [przekład i komentarz T. Fabiszak, P. Matela, P. Sawiński ; pod red. T. Fabiszak]-Fontes Historiae Antiquae, IPoznańWyd. Naukowe UAM199843 ss.
FABISZAKTeresaTabula Hebana. Rogatio Valeria Aurelia de honoribus meritis Germanici Caesaris : Tablica z Heby. Wniosek konsulów Waleriusza i Aureliusza w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara [przekład T. Fabiszak, P. Sawiński; konsultacja M. Stuligrosz ; komentarz P. Sawiński, J. Wiewiorowski]-Fontes Historiae Antiquae, VIIIPoznańWyd. Naukowe UAM200632 ss.
FABISZAKTeresaTabula Siarensis. Senatus consultum de honoribus meritis Germanici Caesaris : Uchwała senatu rzymskiego w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara [przekład i komentarz T. Fabiszak, M. Idczak, P. Sawiński ; pod red. T. Fabiszak]-Fontes Historiae Antiquae, IIPoznańWyd. Naukowe UAM200141 ss.
FĄFARAMateuszBigamia w prawie rzymski i w prawie kanonicznym.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn2012341-352 s.
FALENCIAKJerzy'Exiguus et rebus modicus'. Ze studiów nad prewem rzymsko-kanonicznym w "Księdze Henrykowskiej".-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 34 ; Prawo 8Wrocław1961s. 85-105
FALENCIAKJerzy'Opus Eximii Doctoris Hermanni Stilden' (Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. I F 203).-Acta Universitatis Wratislaviensis 168 ; Przegląd Prawa i Administracji 3Wrocław1973s. 167-177
FALENCIAKJerzy'Verbarius de terminis utriusque iuris'. Rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. II F 93.-Acta Universitatis Wratislaviensis 304 ; Prawo 45Wrocław1975s. 131-156
FALENCIAKJerzyNad słownikami obojga praw = Studia vocabulariorum utriusque iuris. Ze studiów w Pracowni Rękopisu i Starodruku Prawniczego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.-Wrocław1981ss. 110współaut.: A. Szastyńska-Siemion, E. Wiśniowska
FALENCIAKJerzyNad słownikiem obojga praw: "Femina".-Acta Universitatis Wratislaviensis 234 ; Przegląd Prawa i Administracji 5Wrocław1974s. 207-219
FALENCIAKJerzyNad słownikiem obojga praw: "Grenitizni".-Acta Universitatis Wratislaviensis 304 ; Przegląd Prawa i Administracji 7Wrocław1976s. 199-212
FALENCIAKJerzyNad słownikiem obojga praw: "Totius navis ancora et cura".-Acta Universitatis Wratislaviensis 125 ; Prawo 32Wrocław1970s. 31-40
FALENCIAKJerzyRodzaje umów o przewóz statkiem i ich prawne konstrukcje według świadectwa rzymskich prawników klasycznych.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 6 ; Prawo 2Wrocław1956s. 55-98
FALENCIAKJerzyStudia nad prawem rzymsko-kanonicznym w "Księdze henrykowskiej".-Wrocław-Warszawa-KrakówOssolineum1966ss. 74[2]MonografiaIII C - 64
FALENCIAKJerzyStudio e insegnamento del diritto romano - inchiesta.-LabeoNapoliJovene19562s. 66-69
FASZCZAMichał Norbert'Immunes' w armii rzymskiej w ujęciu jurysty rzymskiego Publiusa Taruttienusa Paternusa.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe WarszawaWyd. UKSW201212457-79 s.współaut. Karol Kłodziński
FASZCZAMichał NorbertMontesquieu a rzymska dyscyplina wojskowa: poglądy, interpretacje i źródła poznania.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201616.1s. 27-52
FASZCZAMichał NorbertPrzemoc symboliczna jako forma utrzymywania dyscypliny w republikańskiej armii rzymskiej.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 101-118VII C - 323
FASZCZAMichał NorbertRzymska dyscyplina wojskowa w ujęciu Niccolo Machiavellego.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.4s. 23-41
FASZCZAMichał NorbertThe problem of Mark Antony's 'speculatores'.-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 59-69
FIEDORCZUKJanBanach T., Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939, Warszawa 2010 [recenzja]-Łacińskie państwo narodu polskiego : Pro Fide Rege et LegeWarszawaKlub Zachowawczo-Monarchistyczny2019nr 1 (81)s. 349-352Recenzja
FIEDORCZUKJanPoszukując "ducha Europy". Cywilizacja rzymska w poglądach Romana Dmowskiego.-Łacińskie państwo narodu polskiego : Pro Fide Rege et LegeWarszawaKlub Zachowawczo-Monarchistyczny2019nr 1 (81)s. 112-145
FIJAŁKOWSKALena'Ius cogens' czy 'ius dispositivum'? Kilka uwag o charakterze norm prawnych na starożytnym Bliskim Wschodzie.Zobacz publikacjeStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego201619s. 17-23
FIJAŁKOWSKALena61. sesja Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité [poświęcona prawu publicznemu].-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2008602s. 468-469
FIJAŁKOWSKALenaArchiwalia z Emar.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2003542s. 141-150
FIJAŁKOWSKALenaKilka uwag o swobodzie kształtowania stosunków prawnych w prawie starożytnego Bliskiego Wschodu.-Nil nisi veritas : Księga dedykowana Prof. Jackowi Matuszewskiemu [red. D. Wiśniewska-Jóźwiak, M. Głuszak]Łódź2016s. 61-68
FIJAŁKOWSKALenaLa propriété immobiliere a Emar en Syrie, du XIVeme au XIIeme siecle av. J.-C.-RIDA200754s. 13-26
FIJAŁKOWSKALenaO kontrowersjach dotyczących charakteru zbiorów praw starożytnego Bliskiego Wschodu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2010622s. 237-247
FIJAŁKOWSKALenaOprzydatności mediewistyki prawniczej dla studiów nad historią prawa starożytnego Bliskiego Wschodu.Zobacz publikacjeStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego200912s. 43-52
FIJAŁKOWSKALidiaUmowa sprzedaży w prawie starożytnego Bliskiego Wschodu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2011632s. 49-64
FIJAŁKOWSKALenaWpływ władzy publicznej na prawo prywatne na starożytnym Bliskim Wschodzie.-Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, ideeWrocław2010s. 107-114
FIJAŁKOWSKALenaWłasność nieruchomości na starożytnym Bliskim Wschodzie. Zarys problemu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2008602s. 205-219
FIJAŁKOWSKITomaszAndrzej Frycz Modrzewski wobec tradycji prawa rzymskiego.-Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego Odrodzenia / red. T. Bieńkowski [Studia Staropolskie, t.62]WrocławOssolineum165-189 s.Odb.Fijał. 09
FIJAŁKOWSKITomaszDoskonałość jako miara wartości człowieka : Echa platońskie w twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego.-Prace Polonistyczne1979ser. 35181-196 s.Odb.Fijał. 08
FIJAŁKOWSKITomaszKilka uwag o stosunku Andrzeja Frycza Modrzewskiego do prawa rzymskiego.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego : Nauki Humanistyczno-SpołeczneŁódź1971Seria I8351-58 s.Odb.Fijał. 03
FIJAŁKOWSKITomaszOrzechowski i Rojzjusz. Kartka z dziejów polemiki staropolskiej.Zobacz publikacjePrace Polonistyczne1972ser. 28193-199 s.Odb.Fijał. 06
FIJAŁKOWSKITomaszPiotr Rojzjusz w opiniach współczesnych i potomnych.-Łódzkie Towarzystwo Naukowe : Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń NaukowychŁódź1972R. 26,51-10 s.Odb.Fijał. 05
FIJAŁKOWSKITomaszPiotr Rojzjusz w świetle twórczości Andrzeja Trzecieskiego.-Łódzkie Towarzystwo Naukowe : Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń NaukowychŁódź1971R. 25,41-7 s.Odb.Fijał. 04
FIJAŁKOWSKITomaszZ badań nad Rojzjuszem (między prawem a literaturą).Zobacz publikacjePrace Polonistyczne19702679-94 s.Odb.Fijał. 01
FIJAŁKOWSKITomaszZ problematyki piśmiennictwa politycznego XVI wieku w Polsce. Próba charakterystyki.-Prace Polonistyczne1974ser. 30175-196 s.Odb.Fijał. 07
FIJAŁKOWSKITomaszZ zagadnień racjonalizmu Andrzeja Frycza Modrzewskiego.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego : Nauki Humanistyczno-SpołeczneŁódź1971Seria I8239-45 s.Odb.Fijał. 02
FILIPCZAKPawełAntiochia nad Orontesem. Funkcjonowanie miasta i życie jego mieszkańców w IV wieku.-Świat rzymski w IV wieku [praca zbiorowa pod red. P. Filipczaka i R. Kosińskiego]KrakówTow. Wyd. Historia Iagellonica2015s. 253-306
FILIPCZAKPawełM. Stachura, Wrogowie porządku publicznego. Studium agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i Konstytucjach Sirmondiańskich, Kraków 2010 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2011632s. 437-440Recenzja
FILIPCZAKPaweł Świat rzymski w IV wieku. Praca zbiorowa pod red. Pawła Filipczaka i Rafała Kosińskiego-KrakówTow. Wyd. Historia Iagellonica2015ss. 513
FILIPCZAKPawełSzymon Olszaniec, Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n.e.), Toruń 2014 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2016682s. 373-377Recenzja
FILIPIAKMarianSpołeczna i prawna sytuacja niewolników w Starym Testamencie. -Roczniki Nauk Społecznych19819s. 273-286
FILIPOWICZBogusławaPrawo karne w Syrii-Palestynie w starohebrajskich tekstach biblijnych.-Z dziejów afektu penalnego / red. naukowa Jarosław Utrat-MileckiWarszawaOficyna Naukowa2014s. 131-163
FILONIKJakubAteńskie procesy o bezbożność do 399 r. p.n.e. - próba analizy.Zobacz publikacjeMeander201469s. 65-108
FILONIKJakubAteńskie procesy o bezbożność po 399 r. p.n.e. - próba analizy.Zobacz publikacjeMeander201671s. 85-110
FRANCZAKAnetaWenus Verticordia strażniczką kobiecej obyczajności.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS200583-90 s.
FRONCZEKUrszulaRola prawa rzymskiego w kształtowaniu kultury prawnej Europy. Notatki studenckie.-Kraków2009ss. 79Współaut. Przemysław Kornas
GAJDAEwa'Adulterium' a trwałość małżeństwa we wczesnym Kościele. -Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie : Literatura, prawo, epigrafika, sztuka / red. J.JundziłłBydgoszczWyższa Szkoła Pedagogiczna 1995265-279 s.Odb.Gajda 02
GAJDAEwa'Canonista sine legibus nihil'. From the jurisdiction of Roman Rota in cases of invalidity of marriage.-8th Conference on Legal History in the Baltic Sea Area. Judicary and society between privacy and publicity [ed. D. Janicka]Toruń2016s. 345-365
GAJDAEwa'Summum supplicium' za przestępstwo manicheizmu - dlaczego?-Kara śmierci w starożytnym Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS199695-100 s.
GAJDAEwaAd laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki.-ToruńWyd. "Dom Organizatora"2018ss. 342Red. naukowa
GAJDAJanuszAdopcja jako przeszkoda małżeńska w świetle artykułu 15 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.-Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym / red. naukowa: J. Łukasiewicz, A. Arkuszewska, A. KościółekToruńWyd. Adam Marszałek2017s. 151-174
GAJDAEwaBojarski Władysław.-Encyklopedia prawa, t.1 : Prawa świata antycznego / red. B. Sitek, W. WołodkiewiczWarszawa2014111 s.Nota encyklopedycznaOdb.Gajda 17
GAJDAEwaElements of theology in Roman law. On Zenon's Henoticon and Justinian's letter (CJ. 1.1.8).-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 191-206VII B - 237
GAJDAEwaElementy teologii w prawie rzymskim IV-V w. Uwagi na marginesie Henotikonu Zenona i Listu Justyniana (C. I.I.8).-Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej : Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi / red. K. Flaga-GruszczyńskaSopot2016s. 59-73
GAJDAJaninaGeneza i rozwój koncepcji prawa natury i umowy społecznej w poglądach sofistów (V-IV w. p.n.e.).-Acta Universitatis Wratislaviensis 781 ; Prace Filozoficzne 46Wrocław1988s. 5-47
GAJDAEwaHoneste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [red. E. Gajda, A. Sokala]-Toruń2001ss.639Redakcja naukowa
GAJDAEwaJustyniańskie źródła prawne i pozaprawne w papirusach i inskrypcjach VI-VII w. oraz w apokryfach według źródeł VI-XVI w.-Toruń2013ss. 276Monografia
GAJDAEwaKatolickie prawo wschodnie o małżeństwach mieszanych na tle prawa powszechnego i łacińskiego prawa partykularnego (od Soboru Trydenckiego do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku).-Historia integra : Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w 70-lecie urodzin / red. D. Janicka, R. ŁaszewskiToruń2001111-124 s.Odb.Gajda 07
GAJDAEwaKolokwium habilitacyjne Dr. Wiesława Mossakowskiego, 14 czerwca 2000 r.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2000521-2461 s.Odb.Gajda 05
GAJDAEwaKolokwium habilitacyjne Dr. Wojciecha Dajczaka, 15 marca 1999 r.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2000521-2459-460 s.Odb.Gajda 04
GAJDAEwaKolokwium habilitacyjne Dra Marka Sobczyka.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2013652494-495 s.Odb.Gajda 15
GAJDAEwaLa sentenza 'Ecclesia vivit lege romana', il suo senso e l'aplicazione nele codificazioni del 1917 e del 1990. L'analisi iniziale della ricerca con gli esempi del diritto matrimoniale.-Da Benedetto XV a Benedetto XVI. 90 Anniversario 1917-2007 : Orientalia Christiana Analecta2009284251-289 s.Odb.Gajda 11
GAJDAEwaMiędzy polityka a religią. Cezaropapizm za Justyniana?-Z historii ustroju i konstytucjonalizmu polskiego. Księga jubileuszowa w 80-tą rocznicę urodzin Prof. Mariana Kallasa / red. W. ŻyłkoWarszawa2018s. 215-232
GAJDAEwaPrawo rzymskie i prawo kościelne - kształtowanie się i współistnienie.-Pluralizm prawny : Tradycja, transformacja, wyzwania / red. D. Bunikowski, K. DobrzenieckiToruń2009127-171 s.Odb.Gajda 12
GAJDAEwaPrezentacja Księgi pamiątkowej ku czci Prof. Władysława Bojarskiego 'Honeste vivere"..., Toruń 2001 roku.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20022.2227-229 s.Sprawozdanie
GAJDAEwaProblem prawno-teologiczny 'credo' Justyniana I w poezji bizantyńskiej na przykładzie modlitwy cesarskiej.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20141 (57)23-59 s.
GAJDAEwaProblem prawny credo Justyniana w poezji bizantyńskiej na przykładzie modlitwy cesarskiej.-Prawo rzymskie w poezji, poezja w prawie rzymskim, Kazimierz Dolny 17-19 maja 2013 r. [Studia Prawnicze KUL]LublinWyd. KUL20141(57)Odb.Gajda 16
GAJDAEwaQuinque Doctores : Kierownicy Katedry Prawa Rzymskiego UMK (1945-2000) / Andrzej Sokala (red.), Wiesław Mossakowski, Ewa Gajda-ToruńWyd. Naukowe UMK2014ss. 106VII B - 226
GAJDAEwaRecenzje [Profesora Władysława Bojarskiego] w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [red. E. Gajda, A. Sokala]Toruń2001631-632 s.Odb.Gajda 09
GAJDAEwaSome aspects of mixed marriage licence validity.-Au-dela des frontieres : Mélanges W. Wołodkiewicz [éd. M. Zabłocka et al.]VarsovieLiber20001221-234 s.
GAJDAEwaSztuka sakralna w prawdopodobnej działalności Justyniana I.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 67-82VII C - 363
GAJDAEwaSłowo o monografii Józefa Méleze-Modrzejewskiego 'Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana', Kraków 2000 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2001532232-233 s.RecenzjaOdb.Gajda 08
GAJDAEwaThe danger of professing unorthodox religion in Justinian's law. Remarks on a few "Dialogues of Justinian". In memoriam illustrissimi Professoris Janusz Sondel.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 95-106VII B - 246
GAJDAEwaWybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego.-Toruń2004ss.423Monografia
GAJDAEwaZakres podmiotowy przeszkody 'mixtae religionis' według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego /red. E. Gajda, A. SokalaToruń2001343-355 s.Odb.Gajda 06
GAJDAEwaŁacińska terminologia prawnicza: Ignorantia iuris nocet.-Toruń2014ss. 691Współaut. Bożena Lubińska ; Red. naukowa Ewa Gajda
GANDORKarol'Conversio actus iuridici'. Od rzymskiego prawa klasycznego do dziewiętnastowiecznej pandektystyki.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 27 ; Prawo 7Wrocław1960s. 171-199
GARCZEWSKAAnnaSpoliacja na przestrzeni wieków.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn201245-55 s.
GAROTomaszPetrażycki jako prekursor 'law & economics'.Zobacz publikacjeStudia Iuridica : Leon Petrażycki i jego dziełoWarszawa201874s. 135-154
GAWRYSIAKPiotrRachunki i liczby starożytnych Greków i Rzymian.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.165-81 s.
GIAROTomasz'Abusus iuris' a nadużycie prawa.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20077.1273-291 s.
GIAROTomasz'Comparemus!' Romanistica come fattore d'unificazione dei diritti europei.-Rivista Critica del Diritto Privato 200119539-567 s.
GIAROTomasz'Comparemus!' Romanistika kak faktor unifikacji evropejskich pravocnych sistem.-Ius Antiquum200515177-201 s.
GIAROTomasz'Culpa in contrahendo' : Eine Geschichte der Wiederentdeckungen.-Das Bürgerliche Gesetzbuch und seine RichterFrankfurt am MainFalk U., Mohnhaupt H. (hrsg.)2000113-154 s.
GIAROTomasz'De ponte' oder 'de monte'? Banalitäten in der römischen Jurisprudenz.-Labeo199036177-217 s.
GIAROTomasz'Excusatio necessitatis' nel diritto romano.-Studia Antiqua Warszawa19829319 s.Książka
GIAROTomasz'Lasciamo queste devianze puerili ai tedeschi!' : Dogmatica e storia nella tradizione romanistica polacca.-Mélanges H. KupiszewskiVarsovie1996127-143 s.
GIAROTomasz'Ostavim niemcam eti dietskije otklonienija!' : Dogmatika i istoria v pol'skoj romanisticeskoj tradicii.-Ius Antiquum200618180-191 s.
GIAROTomaszAbsurditaetsargumente in der roemischen Jurisprudenz : Ein Ueberblick.-Orbis Iuris Romani (OIR)20061131-61 s.
GIAROTomaszAelius Catus-Der Neue Pauly IStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszAelius Gallus-Der Neue Pauly IStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszAelius Marcianus-Der Neue Pauly IStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1996Hasło encykl.
GIAROTomaszAemilius Macer-Der Neue Pauly IStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1996Hasło encykl.
GIAROTomaszAequitas, familia, interpretatio, manumissio, modus, pater familias, patria potestas, patronus, peculium, pecunia, status, sui iuris, transmissio, tutela, utilitas, verba, voluntas-Mała Encyklopedia Prawa [red. Z. Rybicki]Warszawa1980Hasła encyklopedyczne
GIAROTomaszAfrikan und die reductio ad absurdum.-Africani Qaestiones / ed. J.D. HarkeBerlin, Heidelberg, Dordrecht20111-15 s.
GIAROTomaszAktualisierung Europas : Gespräche mit Paul Koschaker.-Genua2000214 s.
GIAROTomaszAlciat starb in der Nacht : Baldus'Schloßhund, Benthams Wachskopf und Grotius'Eingeweide im Kränzchen der deutsch-europäischen Juristenbiographie.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199817591-628 s.
GIAROTomaszAlfenus Varus-Der Neue Pauly IStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1996Hasło encykl.
GIAROTomaszAlt- und Neueuropa : Rezeptionen und Transfers.-Rechtskulturen des modernen Osteuropa : Modernisierung durch Transfer zwischen Weltkriegen.Frankfurt a. Main2007273-317 s.
GIAROTomaszAlwart H., Recht und Handlung : Die Rechtsphilosophie in ihrer Entwicklung.-Ius Commune198916356-360 s.Recenzja
GIAROTomaszAnatolios-Der Neue Pauly IStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1996Hasło encykl.
GIAROTomaszAncel M., Utilita e metodi del diritto comparato.-Państwo i Prawo197530.7163-165 s.Recenzja
GIAROTomaszAntistius Labeo-Der Neue Pauly IStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1996Hasło encykl.
GIAROTomaszAquilius Gallus-Der Neue Pauly IStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1996Hasło encykl.
GIAROTomaszArulenus-Der Neue Pauly IIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszAstolfi R., Il fidanzamento nel diritto romano.-Zeitschrift der Savigny-Stiftung RA (ZSS)1991108484-488 s.Recenzja
GIAROTomaszAteius Capito-Der Neue Pauly IIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszAtilicinus-Der Neue Pauly IIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszAufidius Namusa-Der Neue Pauly IIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszAufstieg und Niedergang des sozialistischen Zivilrechts : von der Ideologie zur Rechtsdogmatik der Pauschalenteignung.-EnteignungFrankfurt am MainBender G., Falk U. (hrsg.)1999217-317 s.
GIAROTomaszAxer J., The style and the composition of Cicero's speech 'Pro Q. Roscio Comoedo'.-IndexNapoliJovene1983-8412566-569 s.Recenzja
GIAROTomaszBetrachtungen eines trotzigen Konservativen ueber ein neues Buch von Mario Bretone.-Rechtshistorisches Journal1988713-29 s.
GIAROTomaszCaecilius Africanus-Der Neue Pauly IIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszCallistratus-Der Neue Pauly IIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszCascellius-Der Neue Pauly IIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszCassius-Der Neue Pauly IIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszCharisius-Der Neue Pauly IIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszClaudius Saturninus-Der Neue Pauly IIIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszCoruncanius Tiberius-Der Neue Pauly IIIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszCywilizacja prawa rzymskiego i problemy współczesnej romanistyki.-Acta Univesitatis Wratislaviensis: Prawo CCCV : Pamięci Władysława SzymoszkaWrocław200869-78 s.
GIAROTomaszCzy Rzymianie byli ludem prawa? Problemy porównań diachronicznych.-Społeczeństwo a władza : Ustrój, prawo, idee / eds. J. Przygodzki, M.J. PtakWrocław2010115-129 s.
GIAROTomaszCzy Rzymianie byli ludem prawa? Problemy porównań diachronicznych.-Społeczeństwo a władza : Ustrój, prawo, idee.Kolonia Ltd.2010115-129 s.
GIAROTomaszCzy w przewidywalnej przyszłości powstanie europejskie prawo zobowiązań?-Forum Prawnicze2010166-88 s.
GIAROTomaszd'Ippolito Federico Maria, Saggi di storia della storiografia romanistica. Napoli 2009-Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (ZSS)2013130s. 752-753Anzeige von T. Giaro
GIAROTomaszDal soft law moderno al soft law antico.-Soft law e hard law nelle societa postmoderne / Ed. A. SommaTorino200983-99 s.
GIAROTomaszDas Mehrweckmodell einer wahrheitsfähigen Rechtsdogmatik.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199211319-329 s.
GIAROTomaszDas romanistische Induktionsproblem : Zur Methode der römischen Rechtsfortbilfung.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199110369-395 s.
GIAROTomaszDekodyfikacja. Uwagi historyczno-teoretyczne.-Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu [red. F. Longchamps de Bérier]WarszawaWyd. Sejmowe ; Fundacja "Utriusque Iuris"201713-37 s.III E - 263
GIAROTomaszDer Troubadour des Abendlandes.-Rechtsgeschichtswissenschaft in Deutschland 1945 bis 1952.Frankfurt am MainSchröder H., Simon D. (hrsg.)200131-76 s.
GIAROTomaszDie Fiktion des eigentlichen Eigentümers.-Mélanges W. WołodkiewiczVarsovie2000277-302 s.
GIAROTomaszDie Illusion der Wissenschaftlichkeit.-IndexNapoli199422107-134 s.
GIAROTomaszDiritto come prassi : Vicende del discorso giurisprudenziale.-Studi in onore di L. LabrunaNapoli200742233-2261 s.
GIAROTomaszDiritto romano - filosofia e retorica greca.-Klio1979619-100 s.
GIAROTomaszDiritto romano e regimi totalitari nel'900 Europeo (Trento, 20-21 ottobre 2006) / hrsg. von M. Miglietta, G. Santucci [artykuł recenzyjny]-Zeitschrift der Savigny-Stiftung RA (ZSS)2011128706-712 s.
GIAROTomaszDiritto romano, tradizione romanistica e il concetto di proprieta nel diritto civile socialista.-Studia Iuridica198512157-180 s.
GIAROTomaszDogmatische Wahrheit und Zeitlisigkeit in der roemischen Jurisprudenz.-Bulletino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)Roma1987901-104 s.
GIAROTomaszDogmatyka a historia prawa w polskiej tradycji romanistycznej.Zobacz publikacjePrawo KanoniczneWarszawa199437z. 3-485-99 s.
GIAROTomaszDorotheos-Der Neue Pauly IIIStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1997Hasło encykl.
GIAROTomaszDucos M., Les Romains et la loi, Paris 1984 [recenzja]Zobacz publikacjePrzegląd Historyczny198778nr 2303-309 s.Recenzja
GIAROTomaszDziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze : XIV Konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW, 1 marca 2013 roku.-Warszawa2013Książka : Redakcja naukowa
GIAROTomaszDziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze : XIV Konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW, 24 lutego 2012 roku.-Warszawa2013Książka : Redakcja naukowa
GIAROTomaszEchtheitsindizien : Eine Fallstudie zu 'verus, verius, verissimus'.-Orbis Iuris Romani (OIR)Brno, Bratislava1995178-109 s.
GIAROTomaszElementi romanistici nella cultura giuridica europea.-IndexNapoliJovene198614383-385 s.Sprawozdanie
GIAROTomaszEuropa und das Pandektenrecht.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199312326-345 s.
GIAROTomaszEuropäische Privatrechtsgeschichte : Werkzeug der Rechtsvereinheitlichung und Produkt der Kategorienvermengung.-Ius CommuneFrankfurt am Main1994211-43 s.
GIAROTomaszEvropejskaja istoria castnogo prava : instrument unifikacii prava i prodykt smesenija kategorij.-Civilisticeskije issledovanija : Jeżegodnik grażdanskogo prava2010410-57 s.
GIAROTomaszFabius Mela-Der Neue Pauly IVStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1998Hasło encykl.
GIAROTomaszFlavius Gnaeus-Der Neue Pauly IVStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1998Hasło encykl.
GIAROTomaszFlorentinus-Der Neue Pauly IVStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1998Hasło encykl.
GIAROTomaszFokus, czyli o dyscyplinach pomocniczych na przykładzie romanistyki.-Dziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze : XIV Konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW, 1 marca 2013 rokuWarszawaWPiA UW2013189-194 s.
GIAROTomaszFremde in der Rechtsgeschichte Roms.-Fremde der GesselschaftFrankfurt am MainFögen M.Th. (hrsg.)199139-57 s.
GIAROTomaszFufidius-Der Neue Pauly IVStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1998Hasło encykl.
GIAROTomaszFulcinius-Der Neue Pauly IVStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1998Hasło encykl.
GIAROTomaszFulvius Valens-Der Neue Pauly IVStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1998Hasło encykl.
GIAROTomaszFurius Anthianus-Der Neue Pauly IVStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1998Hasło encykl.
GIAROTomaszGaius-Der Neue Pauly IVStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1998Hasło encykl.
GIAROTomaszGeist der massonischen Obersicht, Macht des erkenntnisfernen Willens und sonstiges staatsgrundsätzlicher Art : [Rec. z:] W. Leisner, Die Staatswahrheit.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main200019693-699 s.Recenzja
GIAROTomaszGeltung und Fortgeltung des römischen Juristenrechts.-Zeitschrift der Savigny-Stiftung RA (ZSS)199411166-94 s.
GIAROTomaszGibt es noch eine Wissenschaft vom Recht?-Leges sapere : Studia i prace dedykowane J. SondlowiKraków2008155-169 s.
GIAROTomaszGregorius-Der Neue Pauly IVStuttgart, WeimarCancik H., Schneider H. (hrsg.)1998Hasło encykl.
GIAROTomaszHasła: 'Ius et lex' (s. 126-128); 'Prawo a historia' (s. 339-342); 'Recepcja prawa' (s. 398-400)-Socjologia prawa : Główne problemy i postacie [red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński]WarszawaWyd. UW2014
GIAROTomaszHermogenianus.-Der Neue Pauly V [eds. H. Cancik, H. Schneider]Stuttgart - Weimar1998
GIAROTomaszIavolenus Priscus.-Der Neue Pauly V [eds. H. Cancik, H. Schneider]Stuttgart - Weimar1998
GIAROTomaszIl colloquio internazionale di Popowo.-IndexNapoliJovene19809315-321 s.Sprawozdanie
GIAROTomaszIl diritto romano all'Universita di Varsavia nel periodo della Seconda Repubblica (1918-1939).-Leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. Januszowi Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej.KrakówWyd. UJ2008707-721 s.
GIAROTomaszIl limite della responsabilita 'ex cautione damni infecti'.-Bulletino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)Roma197578271-283 s.
GIAROTomaszIn memoriam Henryk Kupiszewski.-Zeischrif der Savigny-Stiftung RA (ZSS)1995112737-739 s.
GIAROTomaszInteres publiczny a interes prywatny w prawie : XIII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 24 lutego 2012 roku.-Warszawa2013Red. naukowa
GIAROTomaszInterpretacja jako źródło prawa - dawniej i dziś.Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe UWMOlsztyn20077243-253 s.
GIAROTomaszInterpretatio.-Der Neue Pauly V [eds. H. Cancik, H. Schneider]Stuttgart - Weimar1998
GIAROTomaszKaser M., Hackl K., Das römische Zivilprozeßrecht, 2. Aufl.-KlioLeipzig200082565-566 s.
GIAROTomaszKilka żywotów prawa rzymskiego zakończonych jego kodyfikacją.-Prawo rzymskie a kultura prawna Europy / wyd. A. Dębiński, M. JońcaLublin200816-27 s.
GIAROTomaszKnowledge of law as knowledge of facts. The Roman experience.Zobacz publikacjeRoman law and legal knowledge : Studies in memory of H. Kupiszewski [ed. T. Giaro]WarszawaStow. Absolwentów WPiA UW2011215-241 s.
GIAROTomaszKoschembahr-Łyskowski-Juristen : Ein biographisches Lexikon : 2. AuflageMünchenStolleis M. (hrsg.)2001Hasło encykl.
GIAROTomaszKrótka historia istoty osoby prawnej.-Consul est iuris et patriae defensor : Księga pamiątkowa dedykowana Doktorowi Andrzejowi KremerowiWarszawa201259-74 s.
GIARO Tomasz Kupiszewski H., Quelques remarques sur le "parricidium"" dans le droit classique et post-classique. Studi Volterra 4. Milano 1974-IURANapoliJovene197223439 s.Recenzja
GIAROTomaszKurczewski J., Prawo prymitywne. -Państwo i Prawo197429.11155-158 s.Recenzja
GIAROTomaszKuryłowicz M., 'Adoptio' prawa rzymskiego.-Bulletino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)197982185-198 s.Recenzja
GIAROTomaszL'argumentation dogmatique et l'argumentation scientifique.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199413271-304 s.
GIAROTomaszL'art de comparer les cas.-Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI)Roma199460507-531 s.
GIAROTomaszl'expérience de l'absurde chez les juristes romains.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 243-267VII B - 237
GIAROTomaszL'Occidente in Oriente : Modernizzazione del diritto nell'Europa dell'Est fino alla seconda guerra mondiale.-Filia : Scritti per G. FranciosiNapoli200731075-1098 s.
GIAROTomaszLa Civilpolitik di Petrazycki o dell'amore nel sistema decentralizzato.-IndexNapoli19952397-157 s.
GIAROTomaszLa nuova Commissione per i Diritti Antichi dell'Accademia Polacca delle Scienze.-IndexNapoliJovene1983-8412555-557 s.Sprawozdanie
GIAROTomaszLe radici comuni del diritto europeo : Un cambiamento di prospettiva / współaut. Pier Giuseppe Monateri, Alessandro Somma-Studi superioriRoma2005490261 s.Książka
GIAROTomaszLegal tradition of Eastern Europe : Its rise and demise.-Comparative Law Review20112.11-23 s.
GIAROTomaszLeon Petrażycki i ekonomiczna analiza prawa : Materiały do dalszych rozważań.-Nauka i nauczanie prawa : tradycja i przyszłość / ed. Hubert IzdebskiWarszawa2009211-239 s.
GIAROTomaszLeon Petrażyckij - osnovopolożnik ekonomiceskogo analiza prava.-"Epos" : Ekonomika. Predprinimatel'stvo. Okryżajuscaja sreda20093871-79 s.
GIAROTomaszLeon Petrażyckij i ekonomiceskij analiz prava.-Naucnyje trudy Moskovskoj Akademii Ekonomiki i PravaMoskva200924454-486 s.tłumaczenie rosyjskie artykułu "Leon Petrażycki i ekonomiczna analiza prawa", [w:] H. Izdebski (ed.), Nauka i nauczanie prawa, Warszawa 2009
GIAROTomaszLongchamps de Berrier-Juristen : Ein biographisches Lexikon : 2. AuflageMünchenStolleis M. (hrsg.)2001Hasło encykl.
GIAROTomaszMaciejowski-Juristen : Ein biographisches Lexikon : 2. AuflageMünchenStolleis M. (hrsg.)2001Hasło encykl.
GIAROTomaszMassimo Maglietta, Gianni Santucci (eds.), Diritto romano e regimi totalitari nel'900 europeo / Universita degli Studi di Trento-Zeitschrift der Savigny-Stiftung RA 2011128706-712 s.Recenzja
GIAROTomaszMax Kaser 1906-1997.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199716231-357 s.
GIAROTomaszMethodenreich [rec. J. Schröder, Recht als Wissenschaft]-Rechtsgeschichte20021241-242 s.Recenzja
GIAROTomaszModernisierung durch Transfer - Schwund osteuropaeischer Traditionen.-Rechtskulturen des modernen Osteuropa : Modernisierung durch Transfer im 19. und fruehen 20. Jahrhundert / ed. T. GiaroFrankfurt a. Main2006275-344 s.
GIAROTomaszModernisierung durch Transfer den Weltkriegen.-Frankfurt am MainKlostermann2007Redakcja
GIAROTomaszMoment historyczny w prawodawstwie porównawczym.-Prawo obce w doktrynie prawa polskiego [red. A. Wudarski]WarszawaStowarzeszenie Notariuszy RP, Europejski Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Zielonogórski2016s. 37-62
GIAROTomaszNajstarszy system prywatnoprawnej ochrony słabszego.-Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Prof. Adamowi Zielińskiemu [red. naukowa M. Boratyńska]WarszawaWolters Kluwer2016s. 55-72
GIAROTomaszNiessbrauchtslegate zugunsten gemeinsamer Sklaven.-Studies in honour of Wiesław LitewskiKraków20031101-114 s.
GIAROTomaszNowa hipoteza na temat 'damni infecti lege agere'.-Eos19766491-106 s.
GIAROTomaszOriente e Occidente nella storia del diritto privato europeo.-Diritto privato europeo : Fonti ed effetti / es. G. Alpa, R. DanoviMailand2004343-357 s.
GIAROTomaszOsteuropaeische Rechtssprechung im langen 19. Jahrhundert.Zobacz publikacjeForschungsstrategische Vorschlaege24.09.20041-7 s.
GIAROTomaszPapinian und die 'reductio ad absurdum'.-Argumenta Papiniani. Studien zur Geschichte und Dogmatik des PrivatrechtsSpringer201341-57 s.
GIAROTomaszPaul Koschaker sotto il nazismo : un fiancheggiatore 'malgré soi'.-Studi in onore di M. Talamanca2001
GIAROTomaszPichler J., 'Necessitas' : Ein Element des mittelalterlichen Rechts.-Zeitschrift der Savigny-Stiftung RA (ZSS)1985102739-751 a.Recenzja
GIAROTomaszPinna Parpaglia P., 'Aequitas' in libera republica.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)1976281178-182 s.Recenzja
GIAROTomaszPodsumowanie-Prawo w dobie globalizacji / Ed. T. GiaroWarszawa2011273-274 s.
GIAROTomaszPoland-The Oxford International Encyclopedia of Legal History, Vol. II / S.N. Katz (ed.)Oxford, New York2009330-332 s.Hasło encyklopedyczne
GIAROTomaszPravovaja tradicija Vostocnoj Evropy : Epitafija.-Civilisticeskije issledovanija : Eżegodnik grażdanskogo prava20052127-147 s.
GIAROTomaszPrawda dogmatyczna i ponadczasowość jurysprudencji rzymskiej.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19884011-32 s.
GIAROTomaszPrawda i autorytet w jurysprudencji rzymskiej.-Schedae Iuridicae Universitatis JagellonicaeKraków198912529-50 s.
GIAROTomaszPrawdy prawa i prawdy prawnicze. Trzy pytania historyka.-Abiit, non obiit : Księga poświęcona pamięci ks. Prof. Antoniego KościaLublinWyd. KUL2013901-915 s.
GIAROTomaszPrawo administracyjne w starożytnym Rzymie?-Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań : Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Markowi Wierzbowskiemu / red. A. ZwaraWarszawaC.H. Beck2018s. 5-14
GIAROTomaszPrawo handlowe czy gospodarcze? Kilka modeli historycznych.-Prawo handlowe XXI w. Czas stabilizacji, ewolucji, czy rewolucji : Księga pamiątkowa Prof. Józefa Okolskiego.WarszawaWolters Kluwer2010166-182 s.
GIAROTomaszPrawo i historia prawa w dobie globalizacji.-Prawo w dobie globalizacji / Ed. T. GiaroWarszawa201173-88 s.
GIAROTomaszPrawo rzymskie : Tablice chronologiczne, łacińskie maksymy prawnicze, rozbudowane o odniesienia do współczesności, kazusy z komentarzami.-Od.Nowa2012współaut. : Wojciech Dajczak, Franciszek Longchamps de Bérier
GIAROTomaszPrawo rzymskie : U podstaw prawa prywatnego.-WarszawaWyd. Naukowe PWN2014współaut. : Wojciech Dajczak, Franciszek Longchamps de Bérier
GIAROTomaszPrawo rzymskie. Trener akademicki / współaut. Wojciech Dajczak, Franciszek Longchamps de Berier-Warszawa, Bielsko-Biała2010198 s.Książka
GIAROTomaszPrawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego / współaut. Wojciech Dajczak, Franciszek Longchamps de Berier-Warszawa2009584 s.Książka
GIAROTomaszPrawo w dobie globalizacji : Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 5 marca 2010 r.-Warszawa2011Red. naukowa
GIAROTomaszPrivatrecht als Technik der Gerechtigkeit.-Konzeptionen der GerechtigkeitBaden-BadenMünkler H., Llanque M. (hrsg.)199969-80 s.
GIAROTomaszProblemi romani e problemi romanistici in tema di matrimonio.-Marriage : Ideal- Law - Practice / eds. Z. Służewska, J. UrbanikWarszawa200583-110 s.
GIAROTomaszPrzyszłość prawa dawniej i dziś.-Przyszłość prawa : Księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji / red. naukowa Brunon HołystWarszawaUczelnia Łazarskiego2017s. 27-39
GIAROTomaszPseudepigraph des Pseudopaulus oder zur Karakterisierung africanischer Jurisprudenz [rec.:] Liebs D., Römische Jurisprudenz in Africa-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main19941371-73 s.Recenzja
GIAROTomaszQuintus Mucius Scaevola.-Słownik pisarzy antycznych [red. Anna Świderkówna]Warszawa1982
GIAROTomaszRacjonalność prawnicza jako sztuka kompromisu.-Rozumność rozumowań prawniczych / ed. M. WyrzykowskiWarszawa2008207-233 s.
GIAROTomaszRafał Taubenschlag.-Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1808-2008).WarszawaLexisNexis2008210-213 s.
GIAROTomaszRechtsanwendung, Rechtsfortbildung und römische Rechtsgeschichte.-Ricerche dedicate a F. Gallo IIINapoli1997III493-519 s.
GIAROTomaszRechtswissenschaftliches aus der Welt 3 : Geschöpfe menschlichen Geistes von Adam bis Behrends : [rec.] von Jhering R., Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft?-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199918649-658 s.Recenzja
GIAROTomaszRoemische Rechtswahrheiten : Ein Gedankenexperiment.-Frankfurt a. Main2007767 s.
GIAROTomaszRoman law always dies with a codification.-Roman law and European legal culture / eds. A. Dębiński, M. JońcaLublin200815-26 s.
GIAROTomaszRoman law and knowledge : Studies in memory of Henryk Kupiszewski.-Warszawa2011241 ss.Red. naukowa
GIAROTomaszRomanistische Constructionsplaudereien : Auf den Spuren eines anachronistischen Begriffes.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199110209-232 s.
GIAROTomaszRömisches Recht, Romanistik und Rechtsraum Europa.-Ius CommuneFrankfurt am Main1995221-16 s.
GIAROTomaszRozróżnianie i mieszanie umów nazwanych : Recenzja książki "Vertragstypen in Europa. Historische Entwicklung und europäische Perspektiven. (wyd. F.J.Andres Santos, Ch. Baldus, H. Dedek).-Forum Prawnicze2012nr 561-63 s.Recenzja
GIAROTomaszRückzugsgefechte auf den Feldern der Wahrkeitsanalogie : [Rec. z:] J. Habermans, Wahrheit und Rechtfertigung.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main200120197-202 s.Recenzja
GIAROTomaszRzymski zakaz nadużycia praw podmiotowych w świetle nowej jurysprudencji pojęciowej.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.1279-300 s.
GIAROTomaszSextus Pomponius.-Słownik pisarzy antycznych [red. Anna Świderkówna]Warszawa1982
GIAROTomaszSkuteczność prawa : Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2009.-WarszawaLiber2010Red. naukowa
GIAROTomaszSocjologia prawa. Główne problemy i postacie / red. A. Kojder, Z. Cywiński-WarszawaWyd. UW2014Książka. Autor: Tomasz Giaro et al.
GIAROTomaszSójka-Zielińska K., Kodeks Napoleona : historia i współczesność.-Kwartalnik Prawa Prywatnego200817303-306 s.Recenzja
GIAROTomaszSome prejudices about the legal tradition of Eastern Europe.-Comparative law in Eastern and Central EuropeCambridge Scholars Publishing201326-50 s.
GIAROTomaszStation Sozialismus [rec. Küpper H., Einführung in die Rechtsgeschichte Osteuropas]-Rechtsgeschichte20069204-208 s.Recenzja
GIAROTomaszSudebnaja praktika v Vostocnoj Evrope XIX vieka : napravlenija issledovanija.-Ius Antiquum200515214-218 s.
GIAROTomaszTemi e prospettive della romanistica contemporanea.-Index199018451-457 s.
GIAROTomaszTill-Juristen : Ein biographisches Lexikon : 2. AuflageMünchenStolleis M. (hrsg.)2001Hasło encykl.
GIAROTomaszTradition und Geschichte als Grenzen der Auslegungsfreiheit im Privatrecht.-Die Grenzen der rechtsdogmatischen Interpretation.WarszawaWolter Kluwer2011223-241 s.
GIAROTomaszTraditionswerkstatt Rechtsgeschichte [rec. Zimmermann R., Roman law, contemporary law, European law]-Rechtsgeschichte20021236-237 s.Recenzja
GIAROTomaszTradizione giuridica dell'Europa orientale - un epitaffio.-Ius Antiquum200414154-164 s.
GIAROTomaszTransnational law and its historical precedents.-Studia Iuridica : MiscellaneaWarszawa201668s. 73-85
GIAROTomaszUeber methodologische Werkmittel der Romanistik.-Zeitschrift der Savigny-Stiftung RA (ZSS)1988105180-262 s.
GIAROTomaszVerita fattuale e verita normativa nell'argomentazione dei giuristi romani.-Quid est veritas? Un seminario sul verita e forme giuridicheSatura Editrice2013359-380 s.
GIAROTomaszVon der Genealogie der Begriffe zur Genealogie der Juristen : 'De Sabinianis et Proculianis fabulae'.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199211508-554 s.
GIAROTomaszVor-, Mit- und Nachdenker des Madagaskar-Plans.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main200019131-163 s.
GIAROTomaszWartość prawna wolności i jej źródła antyczne.-Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym / Ed. E. Kozerska et al.Toruń201013-27 s.
GIAROTomaszWartości w języku prawnym i dyskursie prawniczym.-Preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.Warszawa Wyd. Trybunału Konstytucyjnego200913-21 s.
GIAROTomaszWas hat Cervidius Scaevola nicht geschrieben? oder 'elimination seems to be the best treatment'.-Rechtshistorisches Journal1989851-60 s.
GIAROTomaszWatson A., Legal transplants.-Państwo i Prawo197732.5154-157 s.Recenzja
GIAROTomaszWesten im Osten : Modernisierung osteuropaeischer Rechte bis zum Zweiten Weltkrieg.-Rechtsgeschichte20012123-139 s.
GIAROTomaszWróblewski-Juristen : Ein biographisches Lexikon : 2. AuflageMünchenStolleis M. (hrsg.)2001Hasło encykl.
GIAROTomaszWurm M., 'Apokeryxis', Abdicatio, und Exheredatio', München 1972 [recenzja]Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warsaw198319199-204 s.Recenzja
GIAROTomaszWykładnia bez kodeksu.-Teoria i praktyka wykładni prawa / ed. P. WinczorekWarszawa200513-27 s.
GIAROTomaszWłasność w Rzymie republikańskim.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1973252231-248 s.
GIAROTomaszZapad na Vostokie : modernizacja vostocnoevropejskogo prava do toroj mirovoj vojny.-Eżegodnik grażdanskogo prava20073173-199 s.
GIAROTomaszZieliński M., Der Transfer juristischen Gedankenguts innerhalb Europas.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2008601314-317 s.Recenzja
GIAROTomaszZivilistik als Geschichte und Theorie.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199514345-367 s.
GIAROTomaszZoll junior-Juristen : Ein biographisches Lexikon : 2. AuflageMünchenStolleis M. (hrsg.)2001Hasło encykl.
GIAROTomaszZoll senior-Juristen : Ein biographisches Lexikon : 2. AuflageMünchenStolleis M. (hrsg.)2001Hasło encykl.
GIAROTomaszZufall in Pisa, Quart als Quintessenz und Einheit durch Kanones : [rec.:] Raisch P., Juristiche Methoden.-Rechtshistorisches JournalFrankfurt am Main199615441-446 s.Recenzja
GILLMEISTERAndrzejKult cesarski w polskich badaniach historycznych.-Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego / red. Leszek Mrozewicz i Katarzyna BalbuzaPoznańWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2011s. 193-203VII C - 269
GINTOWTEdward"R.A.Q.E.I.E."-Annali del Sem. Giuridico di PalermoCortona1934Vol. 15219-236 s.Odb. Gint. 01
GINTOWTEdward'Dictator Romanus'.-RIDA19492s. 385-394
GINTOWTEdwardAMAPTHMA - culpa.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego : Prawo VIII, Seria A, Nr 34Wrocław196113-30 s.Odb. Gint. 08
GINTOWTEdwardCzy z przekazanych w Digestach rozstrzygnięć konkurencji w obrębie prawa interdyktalnego można wysnuć wniosek o charakterze 'iudiciorum ex interdicto'?-Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego LwówZakład Narodowy im. Ossolińskich19361-8 s.Odb. Gint. 04
GINTOWTEdwardEdictale 'auctoritas' des Verkäufers und die 'Sententiae Pauli'.-Studi in onore di Edoardo VolterraMilanoGiuffre1971Vol. 5561-571 s.Odb. Gint. 09
GINTOWTEdwardEtapy powstawania ustroju republikańskiego w starodawnym Rzymie. Zmiana charakteru rzymskiej tribus przypisywana Appiuszowi Claudiuszowi Caecusowi.-Sprawozdanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu za I i II kwartał 1948 r.PoznańTPN194855-65 s.O-500
GINTOWTEdwardHandlungen met' Agnoias in Aristoteles' Ethica Nicomachea V, 10, 1135 b, 11 ff.-EOSLwówPolskie Tow. Filologiczne19394070-79 s.Odb. Gint. 05
GINTOWTEdwardLe changement du caractere de la 'tribus' romaine, attribué a Appius Claudius Caecus.-EOSWrocław1949Vol. 43 (1948-1949)Fasc.1198-210 s.Odb. Gint. 07
GINTOWTEdwardLes successeurs des rois a Rome.-Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto - Verona 27-28-29 IX 1948, IVMilano1953s. 43-61
GINTOWTEdwardRzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego (od decemwiratu do lex aebutia).-WarszawaWyd. Prawnicze1960148 ss.KsiążkaIII A - Gintowt 1
GINTOWTEdwardRzymskie Prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego (od decemwiratu do lex Aebutia).-WarszawaLiber2005148 ss.2 wyd.III A - Gintowt 2
GINTOWTEdwardÜber den Charakter der Interdikte und der 'iudicia ex interdictio'.-Studi in memoria di Aldo AlbertoniPadovaCEDAM1935Vol. 2233-300 s.Odb. Gint. 02
GINTOWTEdwardZmiana charakteru rzymskiej 'tribus' przypisywana Appiuszowi Claudiuszowi Caecusowi.-Sprawozd. Pozn. TPNPoznań194815nr 1s. 59-65
GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKIEdwardKongres Międzynarodowy Prawa Rzymskiego (Z okazji wydania dwu pierwszych tomów 'Atti del Congresso Internazionale de Diritto Romano, Pavia 1934).-Przegląd KlasycznyLwów1935s. 1-4Odb. Gint. 03
GLEMPJózef"De conceptu fictionis iuris apud Romanos' (excerptum).-Roma1974ss. 78Monografia
GODEKSławomir'Ale i prawa polskie nie z innego też źródła czerpane były', czyli o zapomnianym głosie na temat roli prawa rzymskiego w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201919.1s. 73-84II-158 /19.1
GODEKSławomirCz prawo rzymskie przestało istnieć? Prezentacja książki Profesora Witolda Wołodkiewicza.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20033.1277-279 s.SprawozdanieOdb. Wołod. 134
GODEKSławomirIgnacy Daniłowicz on the impact of Roman law on the law of the pre-partition Commonwealth in the light of his letters to Joachim Lelewel.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 269-283VII B - 237
GODEKSławomirJózefa Jaroszewicza koncepcja utworzenia wyższej szkoły prawa i administracji w Wilnie z 1832 eoku.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.4101-129 s.
GODEKSławomirKara worka w prawie dawnej Rzeczypospolitej.-Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i RzymieLublin2005s. 91-100
GODEKSławomirKilka spostrzeżeń o prawie rzymskim w Gimnazjum i Liceum w Krzemieńcu.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172s. 189-213
GODEKSławomirKilka uwag o badaniach nad romanizacją Statutów litewskich.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20022.271-81 s.
GODEKSławomirKonferencja romanistów, Łódź 7 lutego 2003.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20033.1277-279 s.Sprawozdanie
GODEKSławomirKonferencja romanistów, Łódź, 7 lutego 2003.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW20033.1s. 274-276Sprawozdanie
GODEKSławomirO roli prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej w świetle "Kursu prawa cywilnego polskiego" Aleksandra Mickiewicza z 1829 roku.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.2s. 161-190
GODEKSławomirO zaginionej spuściźnie naukowej Ignacego Daniłowicza.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.4s. 43-78
GODEKSławomirPierwiastki romanistyczne w prawie spadkowym I Statutu Litewskiego.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20033.2273-297 s.
GODEKSławomirPrawo rzymskie w dawnej Rzeczypospolitej. Przegląd stanu badań.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2001532s. 27-84
GODEKSławomirPrawo rzymskie w Polsce przedrozbiorowej w świetle aktualnych badań.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201313.339-64 s.
GODEKSławomirSpór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2002541105-141 s.
GODEKSławomirWpływ prawa bizantyńskiego na opiekę w 'Ruskiej Prawdzie' i w 'Statucie litewskim'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20011123-149 s.
GOLECKIMariusz JerzySynallagma - koncepcja kontraktu Labeona a konstrukcja umowy zobowiązującej we współczesnym prawie włoskim, hiszpańskim i projektach harmonizacji prawa europejskiego.-Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL200487-101 s.
GOLECKIMariusz JerzySynallagma and freedom of contract : The concept of reciprocity and fairness in contracts from the historical and law economic perspective.-German Working Papers in Law and Economies Hamburg-Berkeley2003Paper 18s. 43
GOLECKIMariusz JerzySynallagma. Filozoficzne podstawy odpowiedzialności kontraktowej w klasycznym prawie rzymskim.-Toruń2008ss. 321Monografia
GOLONKAAnnaEwolucja rozwiązań prawnych dotyczących wybranych instytucji prawa karnego materialnego (rzymskie korzenie wybranych instytucji prawa karnego).Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Prawo 22Rzeszów2018101s. 25-41
GONISZEWSKIPiotrKoncepcja prawa w Rz 1,18-3,31 w 'Wykładzie Listu do Rzymian' (Caput 2, Lectio 6 - Caput 3, Lectio 4) św. Tomasza z Akwinu.-Łacińskie państwo narodu polskiego : Pro Fide Rege et LegeWarszawaKlub Zachowawczo-Monarchistyczny2019nr 1 (81)s. 179-193
GONTARSKIWaldemarSatyra antyczna a współczesne standardy prawne wypowiedzi prasowej.-Studia Iuridica : MiscellaneaWarszawaWyd. UW201561s. 53-125
GÓRNAKlaudiaNiewolnictwo a Prawa Człowieka. Ujęcie historyczne i prawnomiędzynarodowe.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20163s. 129-138
GÓRSKAJolantaUwagi o stosunku do prawa rzymskiego w niektórych dwudziestowiecznych europejskich państwach o ustroju autorytarnym.-Ze studiów nad tradycją prawa / red. naukowa E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiWarszawaDifin2012s. 58-63
GORZKOWSKI Albert Magnus liber magnum bonum. -Terminus Kraków - 2000- - 171-177 s. Recenzja Alberta Gorzkowskiego z książki J. Sondla "Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków", Kraków 1997
GOŁĘBIOWSKAJoannaPrzysporzenia majątkowe w stosunkach konkubenckich w ustawodawstwie Justyniana.-Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL200795-111 s.
GRABOWSKIPrzemysław'Crimen expilatio hereditatis' w prawie rzymskim.-Culpa et poena. Z dziejów prawa karnegoKraków2009s. 27-32
GRABOWSKIPrzemysławPrawne regulacje ochrony przeciwpożarowej i ustroju straży pożarnych w starożytnym Rzymie.-Myśl Ekonomiczna i Prawna20074(19)s. 66-75
GRABOWSKIPrzemysławSobczyk M., Siła wyższa w rzymskim prawie prywatnym, Toruń 2005 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20077.2347-353 s.Recenzja
GRABOWSKIPrzemysławStrażacy z wiecznego miasta.-Przegląd Pożarniczy2005nr 12s. 28-29
GRACZKOWSKIAndrzejO reformie wojskowej Mariusza. Narodziny i rozwój armii zawodowej w starożytnym Rzymie (II-I w. p.n.e.).-Zabrze - Tarnowskie GóryInforteditions2019ss. 559MonografiaX D - 559
GREBIENIOWAleksanderAmmianus o prawnikach.-Człowiek i Prawo20094s. 7-9Odb. Greb.11
GREBIENIOWAleksanderBergmann a., Die Rechtsfolgen des ungerechten Vertrages. Die Grundlegung einer Lehre der materiellen Vertragsgerechtigkeit, Tübingen 2014 [recenzja]-Rabels Zeitschrift / The Rabel Journal2017811219-223RecenzjaOdb. Greb.04
GREBIENIOWAleksanderBericht über das Kolloquium "Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts". -Quaderni Lupiensi di Storia e DirittoLecce20122s. 300-302Odb. Greb.05
GREBIENIOWAleksanderBogactwo wspólnych doświadczeń : Recenzja książki Willema J. Zwalve i Boudewijna Sirksa "Grundzüge der europäischen Privatrechtsgeschichte. Einführung und Sachenrecht".Zobacz publikacjeForum Prawnicze2013Nr 5(19)s. 59-61RecenzjaOdb. Greb.05
GREBIENIOWAleksanderDie 'laesio enormis' und der 'dolus re ipsa' heute: die Verschuldensfrage.-Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (RHD)201785fasc. 1-2s. 192-229
GREBIENIOWAleksanderDie Unkenntnis der Vermögenslage im Sklavenrecht am Beispiel des 'peculium duplicis iuris' aus Ulp. 29 ed. D. 15.1.19.1-2.-Acta diurna. Beiträge des IX. Jarhestreffens Junger Romanisten [red. B. Forschner, C. Willems]Wiesbaden2017s. 119-138Odb. Greb.08
GREBIENIOWAleksanderGergely Deli, Salus rei publicae als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts, Budapest, 2015 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2016682s. 367-373Recenzja
GREBIENIOWAleksanderIgnacy Koschembahr-Łyskowski - profesor Uniwersytetu Fryburskiego (1895-1900).-Kwartalnik Prawa Prywatnego2015242s. 1-36
GREBIENIOWAleksanderLa 'laesio enormis' e la stabilita contrattuale.-RIDA201461s. 195-216
GREBIENIOWAleksanderLaw of succession : Roman framework and comparative perspective.-INDEXNapoliJovene201341s. 333-342Odb. Greb.01
GREBIENIOWAleksanderRechtsfolgen der Übervorteilung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der modernen Rechtsfiguren der 'laesio enormis' und ihren historischen Grundlagen.-Zürich2015ss. 330Monografia
GREBIENIOWAleksanderRelazione sul colloquio "Philipp Lotmar: der letzte Pandektist oder erster Arbeitsrechtler?" (Bern, 13-14 giugno 2013).-Quaderni Lupiensi di Storia e DirittoLecce20133s. 293-296Odb. Greb.07
GREBIENIOWAleksanderZapis windykacyjny - w sprawie nowelizacji Kodeksu Cywilnego.-Wiedza Prawnicza20103s. 45-54Odb. Greb.10
GREBIENIOWAleksanderZobowiązanie del credere. Historia i współczesność.-Ex contractu, ex delicto. Z dziejów prawa zobowiązań [red. M. Mikuła, K. Stolarski]Kraków2012s. 211-222Odb. Greb.09
GRELKAMaciejMarcus Tullius Cicero, 'Constitutio iuridicalis assumptiva' (De inventione I 14-15; II 62-109) : Marek Tuliusz Cyceron, 'Status sprawiedliwościowy względny' (O wyszukiwaniu argumentów I 14-15; II 62-109).-Fontes Historiae Antiquae, XXPoznańWyd. Naukowe UAM201163 ss.Przekład, wstęp i komentarz
GROCHOWSKILechDyktatura Lucjusza Korneliusza Sulli (82-79 p.n.e.).-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn201012s. 61-67
GROCHOWSKIJacekJak "kupowali" Grecy? kilka uwag do wywodu Gajusza poświęconego umowie kupna-sprzedaży (Gai. 3.141).-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 33-40
GROCHOWSKIJacekOdsetki w prawie i sztuce: ukryte znaczenia dzieła Quentina Massysa 'Lichwiarz i jego żona'.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 83-92VII C - 363
GRODZISKIStanisławOdbudowa Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1945 r.-Historia integra : Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w 70-lecie urodzin / red. D. Janicka, R. ŁaszewskiToruń2001s. 369-386
GRODZISKIStanisławŚrodowisko historycznoprawne w Polsce (1991-2000).-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2001531s. 9-32Współaut. Henryk Olszewski
GRODZISKIStanisławUwagi o sąsiedniej katedrze.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 107-111VII B - 246
GRZEŚKOWIAKAleksandraNiedozwolone oddziaływanie na wolę spadkobiercy - kilka uwag na tle porównawczo-historycznym.-'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe [red. B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski]Gdańsk2016s. 75-85
GRZYBOWSKIKonstanty"Co to jest prawo'. Komentarz do dialogu Peryklesa i Alkibiadesa u Ksenofonta.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1961132s. 197-208
GRZYBOWSKIKonstantyDoktryny polityczne Starożytnego Wschodu.-Czasopismo Prawno-Historyczne Poznań196719z. 1s. 9-38
GRZYBOWSKIKonstantyPaństwo i prawo w Nowym Testamencie.-Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego / red. W. Osuchowski, M. Sośniak, B. WalaszekKraków-Warszawa1964s. 75-83
GRZYWNAJulia'Bonorum possessio' a rozwój rzymskiego prawa spadkowego.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s. 109-120
GUMIELA Przemysław'Didomi polejteian Romaion'. Treść i zakres nadania obywatelstwa w 'constitutio Antoniniana'.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201010.1s. 129-147
GWIAZDOMORSKIJanKonstrukcja w nauce prawa cywilnego i prawa rzymskiego - Stanisław Wróblewski (1868-1938).-Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków1964s. 269-286
GŁUCHDanielCzy Justynian spisywał prawo Unii Europejskiej.-Analiza wybranych uwarunkowań procesu integracji Polski z Unią Europejską [=Collegium Invisibile Acta 5]Warszawa1998s. 79-88
HATŁASJerzyLegaci legionu IV Flawijskiego.-EOS198876Fasc. 1s. 87-98
HELINIAKKrzysztofZasada 'superficies solo cedit' w prawie rzymskim i w przepisach polskiego kodeksu cywilnego.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1999359-369 s.
HELINIAKKrzysztofŻołnierczuk M., Zarys prawa rzymskiego, Lublin 1998 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1999458-459 s.Recenzja
HELINIAKKrzysztofŻołnierczuk M., Zarys prawa rzymskiego, Lublin 1998 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1999511-2458-459 s.Recenzja
HRYNIEWIECKAAnnaEpitome de Caesaribus : O życiu i obyczajach Imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza-AKME : Źródła starożytne, T. 5WarszawaWyd. Naukowe Sub Lupa2015ss. 123Z jęz. łacińskiego przełożyła Anna Hryniewiecka ; Wprowadzeniem i przypisami opatrzył Paweł JaniszewskiI G - Varia 36 /2
ILSKIKazimierzTechnika redagowania Kodeksu Teodozjusza na tle ustawodawstwa antynestoriańskiego.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1996481-2s. 31-45
ILUKJanTrybuty i 'donativa' cesarzy rzymskich wypłacane plemionom barbarzyńskim w V i w VI wieku.-EOS198573Fasc. 2s. 331-347
INSADOWSKIHenrykOpera selecta : Res sacrae w prawie rzymskim. Prawo rzymskie u Horacego. Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo.-LublinWyd. KUL2014ss. 403przedmowa Antoni Dębiński, red. naukowa Joanna Misztal-KoneckaVII A - 111
INSADOWSKIHenrykPrawo rzymskie u Horacego.-LublinWyd. KUL1935ss.90III C - 1259
INSADOWSKIHenrykRes sacrae w prawie rzymskim. Studium z sakralnego prawa rzymskiego.-LublinUniwersytet Lubelski1931ss. 112III C - 745
INSADOWSKIHenrykRzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo.-Lublin1935
JAKUBOWSKIIreneusz'Gai Institutiones' według Cezarego Kunderewicza.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 41-47
JAKUBOWSKIIreneuszCesarz Justynian - człowiek i prawodawca w opinii Tadeusza Czackiego.-Justynian i prawo rzymskie [red. Krzysztof Szczygielski]Białystok2015s. 155-168
JAKUBOWSKIIreneuszCzy o prawie rzymskim można śpiewać?-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 93-101VII C - 363
JAKUBOWSKIIreneuszEgon Flaig, Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie, Poznań 2013 [recenzja]-Studia Prawno-Ekonomiczne201389s. 183-188
JAKUBOWSKIIreneuszElementy rzymskiego prawa karnego w dziełach Tadeusza Czackiego.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005101-108 s.
JAKUBOWSKIIreneuszElementy rzymskiego prawa rzeczowego i obligacyjnego w 'Zbiorze praw...' Andrzeja Zamoyskiego i tak zwanym 'Kodeksie Stanisława Augusta'.-Acta Universitatis Lodziensis : Folia Iurid.Łódź198621s. 173-196
JAKUBOWSKIIreneuszHugo Kołłątaj a prawo rzymskie.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1978302s. 71-92
JAKUBOWSKIIreneuszJanusz Sondel, Przywileje Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem) [recenzja]-Studia Prawno-EkonomiczneŁódź99s. 169-172Recenzja
JAKUBOWSKIIreneuszJózef Wybicki a prawo rzymskie.-Acta Universitatis Lodziensis : Folia Iurid. Łódź19814s. 59-78
JAKUBOWSKIIreneuszKilka słów o obowiązywaniu prawa rzymskiego w dawnym prawie polskim w świetle dzieła Tadeusza Czackiego "O źródłach praw, które miały moc obowiązującą w Polsce i w Litwie".Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCCVWrocław2008306395-103 s.
JAKUBOWSKIIreneuszKilka uwag o działalności Tadeusza Czackiego jako prawnika.-Profesorowi Janowi Kodrębskiemu im memoriam / red. A. Pikulska-RobaszkiewiczŁódź2000s. 71-79
JAKUBOWSKIIreneuszKilka uwag o Janie Wincentym Bandtke - znanym czy może zapoznanym historyku prawa i romaniście.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [ red. E. Gajda, A. Sokala]ToruńWyd. UMK200165-73 s.
JAKUBOWSKIIreneuszKodyfikacje prawa polskiego w wieku Oświecenia i spór o rolę prawa rzymskiego na początku XIX stulecia.-Studia Prawno-EkonomiczneŁódź200980103-113 s.
JAKUBOWSKIIreneuszMarek Kuryłowicz, Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht, Lublin 2014 [recenzja]-Studia Prawno-EkonomiczneŁódź201594s. 179-183
JAKUBOWSKIIreneuszNauczanie prawa rzymskiego w Polsce w końcu XVIII i na początku wieku XIX.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 133-143VII B - 246
JAKUBOWSKIIreneuszO przwie rzymskim w opus magnum Tadeusza Czackiego słów kilka.-Nil nisi veritas. Księga dedykowana Prof. Jackowi Matuszewskiemu [red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jaworska]Łódź2016s. 345-356
JAKUBOWSKIIreneuszPrawo rzymskie w projektach kodyfikacyjnych polskiego Oświecenia.-ŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego1984
JAKUBOWSKIIreneuszProfesorowie Cezary Kunderewicz i Jan Kodrębski - polscy romaniści drugiej połowy dwudziestego wieku.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 49-63
JAKUBOWSKIIreneuszRomanistyczne akcenty w działalności Tadeusza Czackiego w związku z 200-leciem ukazania się tomu I "O litewskich i polskich prawach".-Przez tysiąclecia: państwo - prawo - jednostka, T. IIKatowice2001s. 60-68
JAKUBOWSKIIreneuszRozważania o prawie i jego nauczaniu w korespondencji Hugona Kołłątaja z Tadeuszem Czackim.-Studia Prawno-EkonomiczneŁódź201596s. 81-94
JAKUBOWSKIIreneuszSome remarks about Roman law in Tadeusz Czacki's opus magnum.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [=JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 285-293VII B - 237
JAKUBOWSKIIreneuszStanowisko pretora w 'Kodeksie Teodozjańskim' i 'Nowelach Postteodozjańskich'.-Acta Universitatis LodziensisŁódź197832s. 35-45
JAKUBOWSKIIreneuszTadeusz Czacki - Jurist, Rechtshistoriker oder Antiquitätensammler.-Au-dela des frontieres : Mélanges W. Wołodkiewicz [éd. M. Zabłocka et al.]VarsovieLiber20001343-354 s.
JAKUBOWSKIIreneuszTadeusza Czackiego "Rozprawa o Żydach" a prawo rzymskie.-Studia Prawno-Ekonomiczne729-20 s.
JAKUBOWSKIIreneuszTwórcy i apologeci prawa rzymskiego w opinii Tadeusza Czackiego.Zobacz publikacjeStudia Prawno-EkonomiczneŁódź201388s. 49-70
JAKUBOWSKIIreneuszWalenty Dutkiewicz et la tradition du droit romain.-INDEXNapoliJovene198816s. 259-270
JAKUBOWSKIIreneuszWalenty Dutkiewicz wobec tradycji prawa rzymskiego.-Acta Universitatis Lodziensis : Folia Iurid.Łódź198838s. 131-153
JAKUBOWSKIIreneuszWielowymiarowość tradycji prawa rzymskiego w polskiej kulturze prawnej.-Nowe czytanie tradycji [red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha]Łódź2016s. 234-244
JAKUBOWSKIIreneuszWładysław Holewiński wobec tradycji prawa rzymskiego.-Studia z historii prawa i myśli politycznejŁódź1994s. 43-54
JAKUBOWSKIIreneuszZ badań nad prawem rzymskim w twórczości Tadeusza Czackiego.-Leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. Januszowi Sondlowi [red. W. Uruszczak, p. Święcicka, A. Kremer]KrakówWyd. UJ2008189-199 s.
JAKUBOWSKIIreneuszZ problematyki 'furtum' w 'Instytucjach' Gaiusa i 'Instytucjach' Justyniana. -Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS201079-88 s.
JANICKADanutaAntyczne i biblijne sceny sądowe w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [red. E. Gajda, A. Sokala]ToruńWyd. UMK2001479-492 s.
JANISZEWSKIPaweł'Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium' : Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż.-Fontes Historiae Antiquae, IXPoznańWyd. Naukowe UAM2007138 ss.współaut. Agnieszka i Piotr Barańscy [ przekład, wstęp i opracowanie]
JANKOWSKIMaciejLe droit romain en Union Soviétique.-RHD199068nr 1s. 43-50
JANKOWSKIAndrzejPoglądy prawne o daninach gruntowych ('vectigalia agrorum') w epoce późnej republiki rzymskiej.-Acta Universitatis Wratislaviensis 57 ; Antiquitas 2Wrocław1966s. 99-130
JANKOWSKIAndrzejPołożenie prawne rolników osiedlonych na mocy ustawy agrarnej Tyberiusza i gajusza Grakchów.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 22 ; Prawo 6Wrocław1959s. 15-30
JAROSZYŃSKIAdamEdykt Dioklecjana o cenach maksymalnych. Jeszcze raz o kompletności tekstu.Zobacz publikacjeU schyłku starożytności : Studia źródłoznawczeWarszawaWyd. Naukowe Sub Lupa201312s. 233-237
JASTRZĘBSKIWińczysławBarwy i symbole Żandarmerii Wojskowej.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 103-123VII C - 363
JAWORSKA-STANKIEWICZRita'Qua actione tenetur?' - 'actio' a prawo podmiotowe w prawie rzymskim.-Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnychSzczecin2006s. 325-332
JAWORSKA-STANKIEWICZRitaFamilia rzymska - "miniaturowe państwo w państwie".-Podstawy materialne państwa : Zagadnienia prawno-historyczne [red. D. Bogacz, M. Tkaczuk]Szczecin2006s. 353-361
JĘDRASZEKSławomirRoman ideology reflected in Egyptian terracottas. Chosen aspects.-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 115-127
JĘDREJEKGrzegorzKierunki pandektystyczne w nauce prawa rzymskiego w świetle polskiego prawoznawstwa z II poł. XIX wieku.-Prawo - Administracja - Kościół2003nr 4s. 173-196
JĘDREJEKGrzegorzOcena metody historycznej w polskiej romanistyce XIX wieku.-Roczniki Nauk Prawnych200212nr 1s. 97-113
JĘDREJEKGrzegorzPrawno-dogmatyczne konstrukcje przedstawicieli niemieckiej szkoły historycznoprawnej w polskiej romanistyce XIX wieku.-Roczniki Nauk Prawnych200515nr 1s. 301-321
JĘDREJEKGrzegorzPrawo rzymskie a systematyka prawa prywatnego w Polsce w XIX-XX wieku.-Starożytne kodyfikacje prawa [red. A. Dębiński]LublinWyd. KUL2000199-242 s.
JĘDREJEKGrzegorzPrawo rzymskie we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym.-Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczpospolitej / pod red. M. PyterLublin2008s. 123-130
JĘDREJEKGrzegorzSzkoła prawa natury a niemiecka szkoła historyczno-prawna.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań200456z. 1s. 131-143
JĘDREJEKGrzegorzWacław Osuchowski - Profesor prawa rzymskiego KUL.-Przegląd Uniwersytecki [KUL]Lublin2000nr 2s. 13 i 16
JĘDREJEKGrzegorzWpływ Fryderyka Carla von Savigny'ego na prawo rzymskie w Polsce w XIX wieku.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2000521-2s. 259-275
JĘDREJEKGrzegorzWpływ romańskiej koncepcji posiadania na polską naukę prawa w XIX wieku.-Roczniki Nauk Prawnych200414nr 1s. 129-153
JĘDREJEKGrzegorzZastosowanie metody historycznej w polskiej romanistyce XIX wieku.-Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce [red. A. Dębińki, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2004103-116 s.
JĘDRZEJCZAKDanutaWygnania filozofów za czasów Domicjana.-Grecja, Kartagina, Rzym / pod red. R. Sajkowskiego i M. WolnegoOlsztynPracownia Wydawnicza ElSet2009s. 119-126VII C - 338
JERZKlaudiaObywatelka rzymska "ułomną osobą fizyczną".Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztyn20077s. 157-168
JERZKlaudiaPrawne i obyczajowe aspekty usytuowania kobiety w społeczeństwie rzymskim.-Quid leges sine moribus? Studia dedykowane Prof. M. Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej [red. K. Amielańczyk]LublinWyd. UMCS2009197-207 s.
JOŃCAMaciej"Prezenty" i prezenty.Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza2017/2018nr 2(170)s. 61-64
JOŃCAMaciej"Przyjazny cudzoziemiec" : Ucieczka i długa droga Adolfa Bergera do Stanów Zjednoczonych (1938-1942).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.1117-135 s.
JOŃCAMaciej"Źle urodzeni" a tradycja prawa rzymskiego.Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza2015/20162(164)s. 63-67
JOŃCAMaciej'Audiatur utraque pars' in Book X of the correspondence of Pliny the Younger.-Studia Prawno-EkonomiczneŁódźWyd. ŁTN2018107s. 33-44
JOŃCAMaciej'Audiatur utraque pars' w 10 księdze korespondencji Pliniusza Młodszego.-Pecunia servire debet sed non regere. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi / red. P. Kaleta, K. WiakLublin2017s. 149-160
JOŃCAMaciej'Causam et susceptam et tam manifestam relinquit'. Problemy interpretacyjne związane z Cic. pro Cluent. 13.38-39.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL200757-71 s.
JOŃCAMaciej'Decollatio': new materials, new perspectives.-IndexNapoliJovene201947s. 339-347
JOŃCAMaciej'Epitafium Alii Potestas' (CIL VI 37965). Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201818.3s. 221-245
JOŃCAMaciej'Exilium' jako przejaw humanitas w rzymskim prawie karnym okresu republiki.-Humanitas grecka i rzymska [red. R. Popowski]LublinWyd. KUL2005191-202 s.
JOŃCAMaciej'In dubio contra fiscum' - a few remarks on the "barbarian" legal principle.Zobacz publikacjePravnehistoricke Studie201848/2s. 93-101
JOŃCAMaciej'In dubio contra fiscum' - kilka uwag na temat "barbarzyńskiej" zasady prawnej.Zobacz publikacjeTeka Komisji Prawniczej O.L. PANLublin201811nr 1s. 281-294
JOŃCAMaciej'Poena cullei'. Kara czy rytuał?Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20055.183-100 s.
JOŃCAMaciej'Res sacrae' w prawie rzymskim.-Sympozja Kazimierskie V [red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak]LublinTow. Naukowe KUL200547-55 s.
JOŃCAMaciej'Telum manu fugit' jako ustawowa przenośnia nieumyślnego zabójstwa w średniowiecznym prawie kanonicznym. Uwagi na marginesie ewolucji teorii winy w prawie karnym. -Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 71-85
JOŃCATomasz<'In> iis qui ad me tamquam christiani deferebantur, hunc sum secutus modum'. Środki dowodowe zastosowane w procesie chrześcijan pontyjskich w relacji Pliniusza Młodszego (Ep. 10,96).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20055.299-115 s.
JOŃCAMaciejAborcja w prawie Rzymu i wczesnego średniowiecza.-Edukacja Prawnicza2012nr 1046-47 s.
JOŃCAMaciejAntoniusz i Kleopatra : jakie małżeństwo?-Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2007113-133 s.
JOŃCAMaciejAteńskie procesy o zabójstwa w V i IV wieku p.n.e.-Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2004117-141 s.
JOŃCAMaciejAudiatur et altera pars z innej perspektywy.-Edukacja Prawnicza2013nr 444-47 s.
JOŃCAMaciejBanalność zła - studium przypadku.-Edukacja Prawnicza2014nr 5s. 44-46
JOŃCAMaciejBlood revange and murder trial in the early Roman law.-EOS20049144-51 s.
JOŃCAMaciejCesarz Trajan w sprawie petycji bityńskich sportowców: 'lex retro non agit'...? Przyczynek do dyskusji nad retro- i nieretroaktywnością prawa w starożytnej praktyce prawnej.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 145-152VII B - 246
JOŃCAMaciejCollegio di diritto romano: "La repressione criminale nella Roma repubblicana: fra norma e persuasione".-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2008601329-331 s.Sprawozdanie
JOŃCAMaciejCudzołóstwo (moicheia) w społeczeństwie i prawie ateńskim epoki klasycznej.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005109-125 s.
JOŃCAMaciejCzapczyk P., Portret humanisty. Zygmunt Kubiak w kręgu eseistyki, mitologii i krytyki kultury. Poznań 2011 [recenzja]-Roczniki Humanistyczne KULLublinWyd. KUL201260.3163-170 s.Recenzja
JOŃCAMaciejData uchwalenia 'lex Pompeia de parricidiis'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.183-94 s.
JOŃCAMaciejDe Filippi M., Materiali per un corso di esegesi delle fonti del diritto romano, Bari 2008 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.2353-356 s.Recenzja
JOŃCAMaciejDiabelskie prawo.-Edukacja Prawnicza2014nr 4s. 45-47
JOŃCAMaciejDie Stanza della Segnatura von Raffael : Versuch einer "romanistischen" Exegese.-Fontes Iuris : Atti del IV Jahrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten. Lecce 30-31 marzo 2012 / red. P. Buongiorno, S. LohseNapoli2013219-233 s.
JOŃCAMaciejDu Plessis P., Studying Roman law. London 2012 [recenzja]Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL201250221-223 s.Recenzja
JOŃCAMaciejDziałalność Borysa Łapickiego w latach okupacji hitlerowskiej.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 65-80
JOŃCAMaciejEpigraphik für Juristen (Köln 4-5.04.2008).-Studia Prawnicze KULLublinWyd. KUL2008nr 3167-168 s.Sprawozdanie
JOŃCAMaciejForma i czas obowiązywania testamentum in procinctu w prawie rzymskim.-PAK2004435-43 s.
JOŃCAMaciejGajus i jego 'Instytucje': niekończąca się rozmowa.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272redaktor naukowy
JOŃCAMaciejGóra urodziła mysz. Odpowiedź na recenzję Tomasza Giaro.Zobacz publikacjeForum Prawnicze201320.658-63 s.
JOŃCAMaciejGłośne rzymskie procesy karne.-WrocławOssolineum2009319 s.Książka
JOŃCAMaciejHarries J., Law and crime in the Roman world. Cambridge 2007 [recenzja]-Roczniki Humanistyczne KULLublinWyd. KUL200953.3151-155 s.Recenzja
JOŃCAMaciejHippocentaurus - zapomniany bohater prawa zobowiązań.-Edukacja Prawnicza2017/20181(169)s. 66-70
JOŃCAMaciejHonor i prawo stanowione - słowo o polskich korporacjach akademickich.-Edukacja Prawnicza2016/20173(168)s. 65-68
JOŃCAMaciejHouse of Lawgivers.Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza20155(161)s. 11-13
JOŃCAMaciejIrving R., "The law is a ass". An illustrated anthology of legal quotations. London-New York 2010 [recenzja]Zobacz publikacjePalestra2011nr 3-4217-219 s.Recenzja
JOŃCAMaciejJahrestreffen der Jungen Romanisten.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL2011nr 3-4304-306 s.Sprawozdanie
JOŃCAMaciejJak to się stanie, skoro męża nie znam?Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza20152(158)s. 45-47
JOŃCAMaciejKapitał niepraktykujących.-Edukacja Prawnicza2014nr 11s. 45-47
JOŃCAMaciejKatedra Prawa Rzymskiego.-Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia WKKPiA / red. A. Dębiński et al.Lublin200877-100 s.
JOŃCAMaciejKogo boi się Sozja? Tresviri capitales w republikańskim Rzymie.-Thaleia : Humor w antyku / red. G. MalinowskiWrocław2004173-180 s.
JOŃCAMaciejKomu ciążą pandekta?-Edukacja Prawnicza201412(156)s. 45-47
JOŃCAMaciejKrótka historia kariery łacińskich paremii w prawie.-Monitor Prawniczy20094s. 190-192
JOŃCAMaciejKtoś musi się zajmować również prawem rzymskim.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.1s. 163-170Współaut. Ulrike Babusiaux
JOŃCAMaciejKłodziński K., Sekretarze 'ab epistulis' i 'a libellis' w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne, Toruń 2011 [recenzja]-Zeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012124232-236 s.Recenzja
JOŃCAMaciejKłopotliwa darowizna.-Edukacja Prawnicza2016/20171(166)s. 57-61
JOŃCAMaciejLaudatio Turiae - funebris oratio uxori dedicata : Pochwała Turii - rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony.-Fontes Historiae Antiquae XXIPoznańWyd. Naukowe UAM2011162 ss.Wprowadzenie, przekład i komentarz
JOŃCAMaciejLex iniustissima non est lex.-Edukacja Prawnicza2015/20161(163)s. 41-44
JOŃCAMaciejMacieja Nizoliusa Mowa Dziesiąta 'De civilis scientiae cognitione cum iuris studio necessario coniungenda' czyli 'O znajomości wiedzy o państwie, którą należy łączyć z koniecznym studium prawa', Toruń 2012 [recenzja]Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20141 (57)s. 229-231Recenzja
JOŃCAMaciejNomen Christianum jako crimen capitale.-Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa IV / red. B. WronikowskaLublin200471-97 s.
JOŃCAMaciejO rzymskiej adwokaturze z przymrużeniem oka.-Edukacja Prawnicza : Dodatek specjalny2012nr 1012-14 s.
JOŃCAMaciejObronimy się.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.2s. 213-234Współaut. Joseph Méleze-Modrzejewski
JOŃCAMaciejOdwagi!-Edukacja Prawnicza2014nr 6s. 26-28
JOŃCAMaciejParricidium w prawie rzymskim.-LublinWyd. KUL2008ss. 351Monografia
JOŃCAMaciejPatron staropolskich sędziów.-Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich2017Nr 2 (28)s. 108-109
JOŃCAMaciejPer aspera ad astra.-Edukacja Prawnicza2014nr 11s. 45-47
JOŃCAMaciejPer aspera ad astra. Johann Bayer, römisches Recht und das Ausbildungsprogramm der jungen Radziwiłłs.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 295-306VII B - 237
JOŃCAMaciejPius XI.Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza20142(149)s. 45-47
JOŃCAMaciejPliny the Younger and the problem of 'translatio cadaveris'.Zobacz publikacjeKrytyka PrawaWarszawa20168nr 2s. 17-26
JOŃCAMaciejPod osłoną nocy i mgły. Uwagi na temat nauczania prawa rzymskiego na ziemiach polskich pod okupacją hitlerowską. -Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny TarwackiejBiałystokTemida 22015s. 125-134
JOŃCAMaciejPojawienie się kobiet w adwokaturze a kłopotliwy balast rzymskiego prawa, cz.1.-Edukacja PrawniczaWarszawa2010nr 3s. 27-28
JOŃCAMaciejPowtórka z Lejzorkiem.Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza2017/2018nr 3(171)s.66-69
JOŃCAMaciejPrawo jest wszędzie.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201010.2317-326 s.współaut. Hans Hattenhauer
JOŃCAMaciejPrawo rzymskie : Marginalia.-LublinWyd. KUL2012ss. 341Książka
JOŃCAMaciejPrawo rzymskie a "rzymskie prawo".Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza20154(160)s. 45-47
JOŃCAMaciejPrawo rzymskie a kultura prawna Europy.-Lublin2008Redakcja naukowa wraz z A. Dębińskim
JOŃCAMaciejPrawo rzymskie w Imperatorskim Liceum Aleksandrowskim.-Edukacja Prawnicza2013nr 246-47 s.
JOŃCAMaciejProblem podwójnego obywatelstwa egipskiego terapeuty Harpokrasa (Plin. Ep. 10,5; 6;7;10). Tekst - tłumaczenie - komentarz.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201616.2s. 211-219współaut. Agata Łuka
JOŃCAMaciejProblemy paszportowe w korespondencji Pliniusza Młodszego i cesarza Trajana.Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza2015/20163(165)s. 42-45
JOŃCAMaciejProces inkwizycyjny - o genezie bez uprzedzeń.-Edukacja Prawnicza2016/20172(167)s. 64-67
JOŃCAMaciejProvisions for the proconsul : Some remarks on D.1.16.6.3 in the Kórnik manuscript of Digestum Vetus.-Classica CracoviensiaKraków201215123-137 s.
JOŃCAMaciejPrzedmiot irrelewantny, konwencjonalne kłamstwo 'et cetera'...Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20099.2341-362 s.
JOŃCAMaciejPrzestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym.-LublinWyd. KUL2013ss. 465Monografia
JOŃCAMaciejQuod homines credere volunt id facile credunt : Uwagi na marginesie książki Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej "Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego". Kraków 2005.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2005572379-400 s.Artykuł recenzyjny ; współaut. W. Bejda
JOŃCAMaciejRodzina i prawo w egipskich papirusach. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201010.1307-323 s.współaut. Paweł Szarek
JOŃCAMaciejSeminarium: "Łacińskie paremie prawnicze a współczesna praktyka prawnicza".-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2009611416 s.Sprawozdanie
JOŃCAMaciejSiemiradzki.-Edukacja Prawnicza20141(148)s. 46-47
JOŃCAMaciejSpotkanie Młodych Romanistów (Kolonia 21-22.04.2007).-Studia Prawnicze KULLublinWyd. KUL2007nr 2-3194-195 s.Sprawozdanie
JOŃCAMaciejSprawiedliwość Trajana. Legenda, sztuka i prawo.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 125-148VII C - 363
JOŃCAMaciejStefan Jan Karolak (1945-2018).Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201818.3s. 251-255
JOŃCAMaciejStepaniuk M., Etyka zawodów prawniczych i paremie łacińskie. Warszawa 2009 [recenzja]Zobacz publikacjePalestra2010nr 9-10250-253 s.Recenzja
JOŃCAMaciejŚwięty Hieronim krytykuje 'Testamentum porcelli'.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL201129-51 s.
JOŃCAMaciejSympozjum "Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski in memoriam (1888-1946)".-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2006582361 s.Sprawozdanie
JOŃCAMaciejTadeusz Zieliński w obronie rzymskiego prawa.-Edukacja Prawnicza2014nr 331-33 s.
JOŃCAMaciejTestamentowa zagadka, prawnicza niemoc i zbawcza interwencja bajkopisarza (Phaedrus, Fabulae Aesopiae IV 5).-Baśń w terapii i wychowaniu / red. Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. SienkiewiczWarszawa201277-89 s.
JOŃCAMaciejThe criminal liability of the honestiores in the 2nd and 3rd centuries A.D. according to selected legal acts.-Antiquitas20052827-47 s.
JOŃCAMaciejThe Emperor Trajan and the petition of the Bithynian athlets, (Plin., Ep. 118-119): 'lex retro non agit'...?-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201818.1s. 161-172
JOŃCAMaciejThe scope of exilium voluntarium in the Roman Republic.-La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione [a cura di B. Santalucia]PaviaIUSS Press200977-91 s.
JOŃCAMaciejUstawa Konstantyna przeciw korupcji w prowincjonalnym wymiarze sprawiedliwości (CTH. 1,16,7). Tekst - tłumaczenie - komentarz.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201919.1s. 271-282II-158 /19.1
JOŃCAMaciejVeyne P., Początki chrześcijańskiego świata (312-394). Warszawa 2009 [recenzja]-Vox PatrumLublinWyd. KUL200953-54764-768 s.Recenzja
JOŃCAMaciejWacio i obstawa.-Edukacja Prawnicza20151(157)s. 45-47
JOŃCAMaciejWkład Aleksandra Cukrowicza w polski przekład 'Instytucji' Gajusa i nie tylko.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 49-59
JOŃCAMaciejWprowadzenie: Gajus i jego 'Instytucje': niekończąca się rozmowa.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 7-10
JOŃCAMaciejWróci stare?-Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich2016Nr 4 (26)s. 224
JOŃCAMaciejWspomnienie Józefa Méleze-Modrzejewskiego.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.1s. 225-229
JOŃCAMaciejWykład dr. Paula du Plessisa pt. "Savigny's siren call", Warszawa 7 grudnia 2009 r. Kasandryczny sen Paula du Plessisa.Zobacz publikacjePalestra20103202-206 s.Sprawozdanie
JOŃCAMaciejWykład prof. Gerharda Thüra pt. 'Wards and guardians in Athenian law', Kraków 20 listopada 2007 roku.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.1410-413 s.Sprawozdanie
JOŃCAMaciejWłodzimierz Czacki - od katolickiego sentymentalizmu do katolickiej polityki.Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza20153(159)s. 45=47
JOŃCAMaciejZapożyczenia to droga, na której rozwija się prawo [wywiad z prof. Alanem Watsonem]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201212.1181-198 s.
JOŃCAMaciejZemsta jako źródło represji karnej u starożytnych Greków.-Z dziejów afektu penalnego / red. J. Utrat-MileckiWarszawa2014s. 164-177
JOŃCAMaciejZmartwychwstanie Chrystusa, "edykt nazareński" i znieważenie grobu w prawie rzymskim.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS201089-101 s.
JOŃCAMaciejŁacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze.-WarszawaC.H.Beck2007Współaut. K. Burczak, A. Dębiński
JÓŹWIAKStanisław'Audientia episcopalis' w działalności św. Augustyna.-Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2004143-152 s.
JÓŹWIAKStanisław'Defensor civitatis' - 'status quaestionis'.-Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam [red. A. Dębiński, S. Jóźwiak]Lublin2008s. 73-81
JÓŹWIAKStanisławPrawo wstawiennictwa biskupa w obronie osądzonych i jego zastosowanie według św. Augustyna.-Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia, IV2007s. 229-246
JÓŹWIAKStanisławUwagi św. Augustyna o małżeństwie i rodzinie rzymskiej.-Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2007135-154 s.
JÓŹWIAKStanisławWspółczesna romanistyka prawnicza w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 9-12 maja 2004 roku.Zobacz publikacjeRoczniki Nauk Prawnych200515nr 1s. 497-499Sprawozdanie
JUNDZIŁŁJuliuszNaruszanie dobrych obyczajów w związku z nadużywaniem bogactw (zwłaszcza pieniędzy) u twórców niechrześcijańskich a w poglądach Ojców Kościoła okresu cesarstwa.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005127-137 s.
JUNDZIŁŁJuliuszRodzina jako środowisko wychowawcze w świetle powieści czasów rzymskich.-Grecja, Kartagina, Rzym / pod red. R. Sajkowskiego i M. WolnegoOlsztynPracownia Wydawnicza ElSet2009s. 127-134VII C - 338
JUREWICZAldona Rita"Domniemanie" własności w C.I 4.19.16.-Studia Prawnoustrojowe20066s. 253-268
JUREWICZAldona"Evitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem hoc videtur Quintus Mucius probasse" - D. 24.1.51.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005139-148 s.
JUREWICZAldona Rita"Swoboda religijna" niewolników w Rzymie. Przegląd zagadnień i opinii.-Cuius regio, eius religio? T. II [red. L. Ćwikła, M. Lipska]LublinWyd. KUL2008s. 7-29
JUREWICZAldona Rita'Condictio ob turpem vel iniustam causam' im Licht des Polnischen Zivilgesetzbuches. Marginalia zu D.12.5.4.3.-RIDABruxelles201360s. 295-339
JUREWICZAldona Rita'Edictum Claudii de civitate Volubilitanorum'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201313245-58 s.Współaut. Konrad Tomasz Tadajczyk
JUREWICZAldona Rita'Hospitium patrociniumque in lege Genetivae', cap.97,130-131.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2010103-116 s.
JUREWICZAldona Rita'Mulier indotata' - zarys problemu.-Studia z dziejów starożytnego Rzymu [red. R. Sajkowski]Olsztyn2007s. 54-78
JUREWICZAldona Rita'Pater familias dominusve iussit'. Umowy zawierane z podległym władzy na podstawie polecenia zwierzchnika.-Olsztyn2015ss. 379
JUREWICZAldona'Praesumptio Muciana' - przegląd literatury.-Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2004153-163 s.
JUREWICZAldona RitaA. Dębiński, M. Wójcik (red.), Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim, Lublin 2007 [recenzja]Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe20088s. 319-324Recenzja
JUREWICZAldona RitaAulus Gellius, Noctes Atticae 2.24. De vetere parsimonia; deque antiquis legibus sumptuariis : Aulus Gelliusz, Noce Attyckie 2.24. O dawnej oszczędności i o starożytnych ustawach dotyczących wydatków.-Fontes Historiae AntiquaePoznańWyd. Naukowe UAM2012XXVss. 48Przekład Aldona Rita Jurewicz, Maria Piechocka-Kłos; Wstęp Maria Piechocka-Kłos; Komentarz Aldona Rita JurewiczI G - Varia 50/25
JUREWICZAldona RitaConvegno 'Salus rei publicae suprema lex'. La salvaguardia degli interessi dello stato nel diritto penale dell'antica Grecia e di Roma.Zobacz publikacjeDiritto@Storia20076Sprawozdanie
JUREWICZAldona RitaCzymże jest wolność, jeśli nie wolno temu, kto chce, umrzeć w luksusie?-Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej [red. G. Dammaco, B. Sitek, O. Cabaj]Bari - Olsztyn2008s. 336-348
JUREWICZAldona RitaDie Tabulae Publicae in Lex Coloniae Genetivae Iuliae.-IndexNapoliJovene201341s. 117-131
JUREWICZAldonaDomniemanie ojcostwa - 'ratio decidendi' ustawodawcy.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.195-119 s.
JUREWICZAldona RitaDopuszczalność wielości miejsc zamieszkania w prawie niemieckim przykładem na recepcję prawa rzymskiego. Wzorce historyczne.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.4s. 79-106
JUREWICZAldona RitaGabor Hamza, Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition, Budapest 2009 [recenzja]Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe201320s. 207-210Recenzja
JUREWICZAldona RitaHesi Siimets-Gross, Das "Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht' (1864/65) und das römische Recht im Baltikum, Tartu 2011 [recenzja]Zobacz publikacjeStudia Warmińskie201249s. 416-422Recenzja
JUREWICZAldona RitaInterpretacja tekstu Modestyna D.23.2.24. Rozstrzygnięcie klasyczne czy późniejsza interpolacja?-Materiały z ogólnopolskiego Zjazdu Romanistów w Ostródzie 16-18 czerwca 2006 [Studia Prawnoustrojowe, 7]2007s. 169-177
JUREWICZAldona RitaKilka uwag na temat działalności osób podległych władzy zwierzchnika w rzymskiej palliacie. II: Terencjusz.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 149-161VII C - 363
JUREWICZAldona RitaLa lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis - rassegna della materia. Gli organi della colonia.-RIDABruxelles200754s. 215-247
JUREWICZAldona RitaMaria i Jan Zabłoccy, Ustawa XII Tablic, Warszawa 2000 [recenzja]-Studia Prawnoustrojowe20066s. 269-270Recenzja
JUREWICZAldona RitaMobilność ludności a nabycie obywatelstwa w prawie rzymskim - wybrane problemy.-Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji. Atti della IV Conferenza Internazionale dei Diritti dell'UomoBari - OlsztynCaccuci ed.2006s. 290-298
JUREWICZAldona RitaNobis non placere! - un provvedimento dei censori nelle testmonianze del Svetonio e di Aulo Gellio.Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe201012s. 69-80
JUREWICZAldona RitaOdpowiedzialność pro alienis debitis i inne niepożądane praktyki w zakresie egzekucji pożyczek związanych z uprawą roli. Rozważania na temat konstytucji Honoriusza z 422 r.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172s. 127-151
JUREWICZAldona RitaPedro Lopez Barja Quiroga, Historia de la Manumission en Quiroga. De los origines a los Severos, Madrid 2007 [recenzja]-Athenaeum201199Fasc.1s. 310-314Recenzja
JUREWICZAldona RitaProblem domniemania w rzymskim 'ius quod ad personas pertinet'.-OlsztynWyd. UWM2009ss. 217Monografia
JUREWICZAldona RitaServus quasi pater - de servilis cognatio.-Prace Katedry Historii Edukacji i Wychowania w Rodzinie : Kultura, edukacja, rodzina, Gender Studies Antyk-Polska T. II [red. B. Stawoska-Jundziłł]Bydgoszcz2011s. 97-125
JUREWICZAldona RitaTabulae Pompeianeae Sulpiciorum 51, 52, 67 i 68 - historia pewnej transakcji kredytowej(?)-In varietate concordia : Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka / red. naukowa Katarzyna Ciućkowska, Jakub J. SzczerbowskiWarszawaWyd. SWPS2019s. 131-161VII B - 255
JUREWICZAldona RitaTPSulp. 48 und actio quod iussu. Konnte Prudens adjektizisch belangt werden?-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 307-322VII B - 237
JUREWICZAldona RitaTrzy inskrypcje z Volubilis (IAM 2.369, 370a, 448) - interpretari epigraphicam.Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe201322s. 131-142
JUREWICZAldona RitaÜber 'Tabula Pompeianea' 45: ein Beitrag zur Diskussion.-EOSWrocław-WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne20141011s. 37-57
JUREWICZAldona RitaZastosowanie 'favor libertatis' w Sentencjach Paulusa 2.24.2 i 2.24.3.-Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy [red. B. Sitko et al.]OlsztynWyd. UWM2004s. 471-476
JUSTYŃSKIJanuszListy polityczne Cycerona. Myśl polityczna Cycerona w świetle jego listów.-Warszawa1970ss. 265Monografia
JUSTYŃSKIJanuszMonarchizm i republikanizm w myśli politycznej marka Tuliusza Cycerona.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1971221s. 1-20
JUSTYŃSKIJanuszUniwersalizm polityczny w piśmiennictwie rzymskim I wieku p.n.e.-Zeszyty Naukowe UMK 52 ; Prawo 11Toruń1972s. 81-93
JUSTYŃSKIJanuszWłasność i ustrój gospodarczy Republiki Rzymskiej w ideologii Marka Tuliusza Cycerona.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2004562183-194 s.
JUSTYŃSKIJanuszZasady administracji prowincją rzymską w świetle podstawowych założeń doktryny Cycerona i analizy listu-memoriału 'Ad Quintum Fratrem' 1.1.-Zeszyty Naukowe UMK 31 ; Prawo 8Toruń1968105-119
KABAT-RUDNICKADorotaPrawo rzymskie a europejska tradycja prawna.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.4189-207 s.
KACPRZAKAgnieszka"Pithana" Labeona : pierwszy zbiór reguł prawa rzymskiego i jego metodologiczne inspiracje.-Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich.WarszawaLiber2001267-287 s.Odb. Kacp. 02
KACPRZAKAgnieszka'In maleficio ratihabitio mandato comparatur'.-Au-dela des frontieres : Mélanges W. Wołodkiewicz [éd. M. Zabłocka et al.]VarsovieLiber20001355-364 s.
KACPRZAKAgnieszkaCharakter prawny zatwierdzenia cudzych działań (ratihabitio) w rzymskim prawie prywatnym.-Studia IuridicaWarszawa200341s. 103-130
KACPRZAK Agnieszka Conversazione con Witold Wołodkiewicz. -Au-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a W. Wołodkiewicz Warszawa Liber 2000- - XIII-XXX s. - Odb. Wołod. 115
KACPRZAKAgnieszkaExcess of mandate and the alleged strictness of the Sabinians.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.4179-196 s.
KACPRZAKAgnieszkaFoundlings in the Greco-Roman world: status and the (im)possibility of adoption.-Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (RHD) LeidenBrill201886Fasc. 1-2s. 13-54współaut. Maria Nowak
KACPRZAKAgnieszkaHombres, mujeres y obligacion de llevar luto. A proposito del regimen del luto en derecho romano.-Cristianismo y mundo romano. V y VI ciclos de conferencias sobre el Mundo Clasico. Area de Derecho Romano, Facultad de Derecho de la UPV/EHUUniversidad del Pais Vasco2011231-246 s.Odb. Kacp. 03
KACPRZAKAgnieszkaJulian, Ulpian i nietypowa pożyczka. Zastosowanie analogii w rozważaniach prawniczych.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201010.129-47 s.
KACPRZAKAgnieszkaKonstrukcja prawna zatwierdzenia cudzych działań prawnych w rzymskim prawie klasycznym.-Studia IuridicaWarszawa200341103-130 s.Odb. Kacp. 14
KACPRZAKAgnieszkaLa 'ratihabitio' nel diritto romano classico.-NapoliJovene2002MonografiaOdb. Kacp. 07
KACPRZAKAgnieszkaLa regola 'pacta sunt servanda' e la nascita della liberta contrattuale.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201919.1s. 203-240II-158 /19.1
KACPRZAKAgnieszkaO wnioskowaniu z analogii - odpowiedź na recenzję Franciszka Longchamps de Bériera książki "Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili nei 'Topici' di Cicerone".-Forum Prawnicze2012nr 663-69 s.Odb. Kacp. 16
KACPRZAKAgnieszkaObbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualita di vedove.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 323-350VII B - 237
KACPRZAKAgnieszkaPactio ex senatusconsulto Claudiano.-IndexNapoliJovene201947s. 47-60
KACPRZAKAgnieszkaPrawo rzymskie : pytania, kazusy, tablice, testy. 4. wydanie rozszerzone i zmienione.-Repetytoria BeckaWarszawaC.H. Beck2017ss. XV, 443 s.Współaut. Jerzy KrzynówekIII A - Repetyt.2
KACPRZAKAgnieszkaPytania z prawa rzymskiego - prawo rzeczowe.Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza2016/2017nr 1(166)s. 26-29Współaut.: Jerzy Krzynówek
KACPRZAKAgnieszkaRatihabitio e iussum.-Ius AntiquumMoskvaSpark19981(3)s. 85-92
KACPRZAKAgnieszkaRatihabitio i mandatum.-Studia IuridicaWarszawa199836s. 29-56
KACPRZAKAgnieszkaRegulae et maximae.-Le droit romain et le monde contemporain : Mélanges de H. Kupiszewski [red. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka]Varsovie1996145-153 s.
KACPRZAKAgnieszkaRegulae iuris : Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej.-WarszawaC.H.Beck2011Książka - współaut. Jerzy Krzynówek, Witold Wołodkiewicz
KACPRZAKAgnieszkaReguły prawne jurysprudencji wczesnego pryncypatu.-Meander2001554313-319 s.Odb. Kacp. 12
KACPRZAKAgnieszkaRhetoric and Roman law.-The Oxford Handbook of Roman Law and Society [ed. by P. Du Plessis, C. Ando, K. Tuori]OxfordOxford University Press2016s. 200-213
KACPRZAKAgnieszkaSprzedaż rzeczy kradzionej.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20022.193-104 s.
KACPRZAKAgnieszkaThe widow's duty of mourning and the ancient concept of pregnancy.-Il Cisne. Derecho romano, biologismo y algomas / ed. E. Hoebenreich, V. KuhneLecce2010s. 81-98
KACPRZAKAgnieszkaTra logica e giurisprudenza : Argumentum a simili nei 'Topici' di Cicerone.-Varsavia2012378 ss.Książka
KACPRZAKAgnieszkaUri Yiftach Firanko, Marriage and marital arrangements, München 2003 [recenzja]Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa200436s. 286-293Recenzja
KACZMARCZYKAleksandra'De falcone' Bartolusa de Saxoferrato.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis. Prawo [= Tom dedykowany Prof. Alfredowi Koniecznemu w 80-tą rocznicę urodzin] Wrocław2014316/2[49]-64Artykuł dostępny na portalu Czasopisma Naukowe w SieciOdb. Kaczm. 11
KACZMARCZYKAleksandraAimone Cravetta w sprawie Antoniego Sburlatusa i Franciszka de Abiate [Aimone Cravetta in Sache Antonius Sburlatus und Franciscusde Abiate]Zobacz publikacjeStudia z dziejów państwa i prawa polskiegoKraków-Lublin-Łódź20091279-84 s.Odb. Kaczm. 03
KACZMARCZYKAleksandraCynus de Pistoia.-Nauka i nauczanie prawa w dziejach / red. T. KruszewskiWrocław2011s. 11-25Odb. Kaczm. 07
KACZMARCZYKAleksandraEugen Huber (1849-1923).-Kwartalnik Prawa Prywatnego2014R. 231s. [7]-35Współaut. Katarzyna Nieciecka, Rafał WojciechowskiOdb. Kaczm. 12
KACZMARCZYKAleksandraMandatum w poglądach glosatorów i komentatorów.Zobacz publikacjePrace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (e-Monografie ; nr 54)Wrocław2014s. 307-322Praca dostępna w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu WrocławskiegoOdb. Kaczm. 13
KACZMARCZYKAleksandraOdefredus.-Studia historycznoprawne / red. A. Konieczny, M.J. PtakWrocław2011s. [41]-52Odb. Kaczm. 08
KACZMARCZYKAleksandraPoglądy komentatorów na ojcowski obowiązek zapewnienia synowi stosownego wykształcenia.-Rodzina i jej prawa / pod red. Jarosława RominkiewiczaWrocław2012s. 41-53Odb. Kaczm. 09
KACZMARCZYKAleksandraPrawa spadkowe kobiet według Kodeksu z Gortyny.-Pozycja prawna kobiet w dziejachWrocław201013-25 s.Odb. Kaczm. 05
KACZMARCZYKAleksandraRobert-Joseph Pothier (1699-1772).-Kwartalnik Prawa Prywatnego2012R. 211s. [5]-49Współaut. Rafał WojciechowskiOdb. Kaczm. 10
KACZMARCZYKAleksandraStruktura społeczeństwa w świetle Kodeksu z Gortyny.-Acta Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCCV Wrocław2008115-124 s.Odb. Kaczm. 01
KACZMARCZYKAleksandraWyrok arbitrażowy z 10 grudnia 1125 roku.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis No 3270 : Prawo CCCXIWrocław2010117-128 s.współaut. : R. WojciechowskiOdb. Kaczm. 06
KACZMARCZYKAleksandraZagadnienie wynagrodzenia za zlecenie w ujęciu autora "Summae Trecensis" oraz Placentinusa i Azona.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis No 3180 : Prawo CCCXWrocław200947-52 s.Odb. Kaczm. 02
KACZMARCZYKAleksandraZasada 'adoptio naturam imitatur' w ujęciu przedstawicieli średniowiecznej jurysprudencji.-Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach / pod red. Andrzeja PaskaWrocławKolonia Limited2014s. 69-85Odb. Kaczm. 14
KACZMARCZYKAleksandraZasady finansowania sysitii w Sparcie i na Krecie.-Z dziejów skarbowościWrocław200975-84 s.Odb. Kaczm. 04
KACZMARCZYKAleksandraŻydzi w drukowanych wydaniach "Consilia" Oldradusa de Ponte.-Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej : aspekty prawno-historyczne i teologiczne / red. Piotr Jaskóła et al.OpoleRed. Wyd. Wydz. Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego2014s. [41]-55Odb. Kaczm. 15
KALINOWSKIMarekSystem podatkowy Egiptu w okresie ptolemejskim.-Pro memoria: Księga dla uczczenia pamięci Prof. Krystyny KamińskiejToruń2013s. 105-129
KAMIENIKRomanLibertus ingratus.-Acta Universitatis Wratislaviensis 497 ; Antiquitas 9Wrocław1983s. 63-81
KAMIENIKRomanNiewolnicy w pismach Salwiana z Marsylii na tle poglądów literatury antycznej.-Acta UMCS ; Sectio F, 20Lublin1968s. 1-19
KAMIENIKRomanUcisk podatkowy i nadużycia ze strony administracji rzymskiej w ostatnich wiekach cesarstwa.-Rocznik LubelskiLublin197114s. 9-38
KAMIENIKRomanZum Kreditgeld in der frühen römischen Kaiserzeit.-Historia198534s. 310-323
KAMIENIKRomanZum Kreditgeld in der frühen römischen Kaiserzeit.-Historia198534s. 310-323
KAMIŃSKARenata'Augustus nova officia excogitavit' (Suet. Aug. 37). Oktawian August twórcą 'cura urbis'?Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica201312s. 13-29
KAMIŃSKARenata'Cuius regio eius religio?' - Zjazd historyków państwa i prawa, Lublin 22-24 września 2006 r.-Kwartalnik Prawa Publicznego20063185-188 s.Sprawozdanie
KAMIŃSKARenata'Cura aquarum' w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201010.293-111 s.
KAMIŃSKARenata'Finis legis Christus' : Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70-tej rocznicy urodzin [pod red. J. Wroceńskiego, J. Krajczyńskiego]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW201010.1331-342 s.Recenzja
KAMIŃSKARenata'Procuratores aquarum' - the guardians of water or crooks? The procurator's activity in the eyes of Fontinus.Zobacz publikacjeDiritto@Storia201513ss. 7
KAMIŃSKARenata'Totam urbem tuendam esse commissam' (Cic., in Verr. 2,5,36) : The aediles as guardians of order in Republican Rome.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012123177-198 s.
KAMIŃSKARenataConcessioni idriche nel diritto romano del periodo repubblicano.Zobacz publikacjeDiritto@Storia201412
KAMIŃSKARenataCzy w prawie rzymskim istniała instytucja wywłaszczenia?Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172s. 71-86
KAMIŃSKARenataDi Porto A., 'Salubritas' e forme di tutela in eta romana. Il ruolo del 'civis'. Torino 2014 [recenzja]-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201616.4s. 221-229Recenzja
KAMIŃSKARenataDoktorat Sławomira Godka.-Zeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20022.2239 s.Sprawozdanie
KAMIŃSKARenataDopuszczalność immisji w stosunkach sąsiedzkich starożytnych Rzymian.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20134 (56)7-24 s.
KAMIŃSKARenataFranco Vallocchia, Studi sugli acquedotti pubblici romani. I : La struttura giuridica, Napoli 2012 [recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.1s. 239-248Recenzja
KAMIŃSKARenataFraudulence and abuses related to the use of public water in ancient Rome.-'They called me to destroy the wicked and the evil' : Selected essays on crime and punishment in antiquity [ed. by S. Nowicki]MünsterUgarit-Vlg2016s. 41-54
KAMIŃSKARenataFrontinus. O akweduktach Miasta Rzymu. Traktaty miernicze, pod red. A. Pikulskiej-Radomskiej i K. Tadajczyka, Łódź 2017 [recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201818.3s. 247-250Recenzja
KAMIŃSKARenataKilka uwag na temat klasyfikacji brzegu morza w prawie rzymskim.-Mare nostrum: Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich / red. Tadeusz Kołosowski [= Studia Antiquitatis Christianae 20]WarszawaWyd. UKSW2015s. 25-39
KAMIŃSKARenataKilka uwag na temat tego, kto 'ius publicandi habuit'.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201919.1s. 85-101II-158 /19.1
KAMIŃSKARenataKoncesje wodne w rzymskim prawie publicznym okresu republiki.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn2012139-151 s.
KAMIŃSKARenataKonferencja poświęcona pamięci Prof. Henryka Kupiszewskiego (1927-1994) - 'Roman law and legal knowledge'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW201010.2347-349 s.Sprawozdanie
KAMIŃSKARenataKontrowersje wokół urzędów i urzędników miasta Rzymu.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.3s. 197-217
KAMIŃSKARenataMarcelego Chlamtacza walka o realny charakter umowy pożyczki.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 81-95
KAMIŃSKARenataOchrona 'salubritas publica' na przykładzie 'interdicta de cloacis'.-Salus rei publicae suprema lex : Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]Lublin200773-86 s.
KAMIŃSKARenataOchrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu.-Warszawa2010172 ss.Monografia
KAMIŃSKARenataOchrona dróg publicznych przez urzędników rzymskich.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.275-96 s.
KAMIŃSKARenataOchrona miejsc świętych w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW201212.179-93 s.
KAMIŃSKARenataOchrona żeglowności rzek publicznych w prawie rzymskim.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]Lublin2010117-128 s.
KAMIŃSKARenataOgólnopolskie sympozja rzymianistów.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012122235-237 s.Sprawozdanie
KAMIŃSKARenataOrganizacja 'cura urbis' w Rzymie w początkach pryncypatu.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201313.1s. 73-95
KAMIŃSKARenataPrivate and public interest in the 'interdictum ne quid in loco publico fiat'.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.4197-215 s.
KAMIŃSKARenataProcedural and extrajudicial protection of easment of passage in Roman law.-Alternative dispute resolution: from Roman law to contemporary regulations [red. B. Sitek et al.]Warsaw2016s. 169-180
KAMIŃSKARenataSprawowanie urzędu edyla plebejskiego i edyla kurulnego w republice i w pryncypacie rzymskim.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2013662s. 165-176
KAMIŃSKARenataSwoboda korzystania z miejsc publicznych na przykładzie morza i wybrzeża morskiego.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.2s. 63-83
KAMIŃSKARenataThe censors' work in the administration of building projects in Republican Rome.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.2s. 189-206
KAMIŃSKARenataTredicesimo seminario internazionale 'Diritto romano e attualita' in tema di 'Assemblee popolari', 28 IV-3 V 2017, Sucha Beskidzka.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.4253-257 s.Sprawozdanie
KAMIŃSKARenataUrząd kuratora budynków w starożytnym Rzymie.Zobacz publikacjeIura & Legal Systems20174
KAMIŃSKARenataVI Lubelskie Sympozjum na temat prawa karnego w starożytności ' 'Salus rei publicae suprema lex'. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu. Lublin, 13-15 czerwca 2007 r.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20077.2371-374 s.Sprawozdanie
KAMIŃSKARenataVIII Lubelskie sympozjum naukowe rzymskiego prawa karnego, "Prawo karne i polityka w państwie rzymskim", Lublin, 16-17 maja 2014.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.2s. 249-251Sprawozdanie
KAMIŃSKARenataW trosce o Miasto. 'Cura urbis' w Rzymie okresu republiki i pryncypatu.-Warszawa2015ss. 257Monografia
KAMIŃSKARenataZarys kompetencji edylów jako urzędników miejskich.-Studia Prawno-Ekonomiczne201388s. 71-96
KAMIŃSKARenataZasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w miejscu publicznym w świetle interdyktu 'Ne quid in loco publico'.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]Lublin200553-61 s.
KAMIŃSKARenataZjawisko kradzieży wody publicznej w starożytnym Rzymie.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.3s. 87-116
KAMIŃSKARenataZjazd Katedr Prawa Rzymskiego. Sucha Beskidzka 8-12 czerwca 2005 r.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20055.2299-301 s.Sprawozdanie
KAMIŃSKARenataZmiany ustrojowe a administracja miejska Rzymu na przełomie Republiki i Pryncypatu.-Tempora mutantur cum legibus : Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w WarszawieWarszawaWyd. UKSW2019s. 33-47
KAŃSKAKlara'Alluvio' i 'mutatio alvei'. Zastosowanie reguł rzymskich w prawie międzynarodowym publicznym.-Studia IuridicaWarszawa200341s. 131-151współaut. Rafał Mańko
KANTORRobertPosługa sądownicza biskupa w starożytności chrześcijańskiej.-Annalecta Canonici20106s. 201-211
KAPŁONIAKKatarzynaKuratela Tybru i prefektura miasta - najwyższe urzędy administracyjne stolicy Rzymu w 'cursus honorum' P. Corneliusa Anullinusa i L. Caeconiusa Lucillusa Macera Rufinianusa.-Annales Academiae Paedagogicae 57 : Studia Historyczne 72008s. 3-12
KAPŁONIAKKatarzynaUrzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana : ich miejsce i znaczenie w senatorskim 'cursus honorum'.-KrakówTow. Wyd. "Historia Iagellonica"2013ss.342MonografiaX D - 531
KAROLAKStefan JanAntynomie reguł prawnych.-Gazeta Sądowa2001nr 12s. 5-7
KAROLAKJan StefanFilozoficzne inspiracje prawa rzymskiego.-Prawo a dzieje państwa i ustrojuBiałystok1996s. 9-27
KAROLAKJan StefanSemantyczne i praktyczne uwarunkowania wyrażenia 'ius naturale'.-Powrót do prawa ponadustawowegoWarszawa1999s. 47-61
KAROLAKStefan JanSprawiedliwość : Sens prawa : eseje.-WarszawaWolters Kluwer2007ss. 243III C - 1320 a
KAROLAKStefan JanSprawiedliwość. Sens prawa : Eseje.-ZakamyczeKantor Wyd. Zakamycze2005211 ss.Książka
KAROLAKStefan JanSprawiedliwość. Sens prawa.-KrakówPetrus2015ss. VI, 342Wyd. trzecie, powtórnie rozszerzoneIII C - 1320 b
KARSKIKarol'Ius postliminii' jako podstawa uznania ciągłości przedwojennych i dzisiejszych państw bałtyckich.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.1s. 7-53
KASPERSKIRobertReges et gentes : Studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI-VII w.).-WarszawaInstytut Historii PAN2017ss. 339MonografiaX C - 213
KAZANALeszekA la premiere page de mes souvenirs.-Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny TarwackiejBiałystokTemida 22015s. 315-316
KAZANALeszekIl delitto Matteotti: qualche dubbio sul colpevole.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 351-373VII B - 237
KAŹMIERCZAKArturRecepcja wzorów antycznych do budowy wizerunku kobiety w okresie staropolskim.-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 417-427
KAŹMIERSKAMartaCassius Dio Cocceianus, Libri Flaviani (Historia Romana LXV-LXVII) : Kasjusz Dion, Księgi Flawijskie (Historia rzymska LXV-LXVII).-Fontes Historiae Antiquae, XIXPoznańWyd. Naukowe UAM2011ss. 143Przekład: Marta Kaźmierska, Dorota Latanowicz-Domecka ; Pod red. Sylwestra Dworackiego ; Wstęp i komentarz: Leszek MrozewiczI G - Varia 50 /19
KILJan TadeuszEwolucja modelu rzymskiego procesu karnego.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20163s. 149-158
KIWIORWiesław'Restitutio in integrum' w historii prawa kanonicznego.-Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Julianowi Kałowskiemu z okazji 70-tej rocznicy urodzinWarszawa2004s. 639-669
KIWIORWiesławRzymskie źródła kanonicznej 'restitutionis in integrum'.-Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Remigiuszowi Sobańskiemuz okazji 80-tej rocznicy urodzinWarszawa2010s. 291-301
KLIMCZYKAgataRodzina w prawie rzymskim, ze szczególnym uwzględnieniem władzy patria potestas.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s. 53-63
KLUCZEKAgata'Vindique Victores'. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze.-Katowice2009ss. 458Monografia
KLUCZEKAgataKult cesarski w III wieku - w poszukiwaniu religijnych podstaw wzmocnienia prestiżu władzy cesarskiej.-Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego / red. Leszek Mrozewicz i Katarzyna BalbuzaPoznańWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2011s.453-467VII C - 269
KLUCZEKAgataMarcus Antonius in the space of "oblivion" or about the representation of the temple on the 'denarius' RRC 496/1.-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 101-113
KLUCZEKAgataMiędzy indywidualnością władcy, presją okoliczności a siłą tradycji. Wielowarstwowość wizerunku cesarza rzymskiego w latach 70. III wieku.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn201012s. 81-93
KLUCZEKAgata A.Motyw 'Sabinae raptae' w mennictwie rzymskim albo (nie)oczywista przemoc.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 407-425VII C - 323
KLUCZEKAgataWładca i inni - mowa gestów w Imperium Romanum (I-III w.). Wybrane zagadnienia.-Świat starożytny : państwo i społeczeństwo / red. naukowa Ryszard Kulesza et al.WarszawaWyd. UW2013s. 355-369VII C - 270
KNAPOWSKIRoch'Fiscus' cesarski i jego problemy (ze studiów nad rachunkami skarbowymi imperium rzymskiego za Trajana).-Sprawozdania PAU1949nr 7s. 395-398
KNAPOWSKIRochDer Staatshaushalt der römischen Republik. Untersuchungen zur römischen Geschichte.-Frankfurt am Main1961ss. 119Monografia
KNAPOWSKIRochDie Staatsrechnungen der römischen Republik in den Jahren 49-45 v. Chr.-Frankfurt am Main1967ss. 282Monografia
KNAPOWSKIRochO łupach platejskich. Studium skarbowo-historyczne.-Poznań1947ss. 38Monografia
KNAPOWSKIRochRachunki skarbowe Rzeczypospolitej Rzymskiej w latach 168 i 167 przed Chr.-Sprawozdania Poznań. TPNPoznań1959nr 1s. 28-30
KNAPOWSKIRochRachunki skarbowe Rzeczypospolitej Rzymskiej w latach 49-45 przed Chr. tj. w okresie pięciu lat aż do czwartego konsulatu Cezara [2].-Sprawozd. Poznań. TPNPoznań1962nr 2s. 74-76
KNAPOWSKIRochRachunki skarbowe Rzeczypospolitej Rzymskiej w latach 49-45 przed Chr. tj. w okresie pięciu lat aż do czwartego konsulatu Cezara.-Sprawozd. Poznań. TPNPoznań1960 nr 1s. 55-57
KNAPOWSKIRochZ zagadnień finansowych wyższej administracji i wojskowości w cesarstwie rzymskim.-Sprawozdania PAU1951nr 6s. 450-452
KOCHAndrzejEwolucja deliktu 'iniuria' w prawie rzymskim epoki republikańskiej.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1967192s.51-73Odb. Koch 01
KODRĘBSKIJanAloisio Luigi Cappelli - un romaniste italien en Pologne au début du XIX siecle.-Le droit romain et sa réception en EuropeWarszawa1978101-121 s.Odb. Kodr. 14
KODRĘBSKIJanAugust a prawnicy rzymscy.-Zeszyty Naukowe UŁŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego197069 ser. I53-64 s.Odb. Kodr. 08
KODRĘBSKIJanBorys Łapicki (1889-1974).-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1974262287-288 s.Odb. Kodr. 24
KODRĘBSKIJanBorys Łapicki (1889-1974).-Acta Universitatis Lodziensis : Folia IuridicaŁódź19766269-284 s.Odb. Kodr. 25
KODRĘBSKIJanCesaire Kunderewicz (1912-1990).-RHD19911136-137 s.Odb. Kodr. 43
KODRĘBSKIJanCezary Kunderewicz (1912-1990).-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1994461-2179-187 s.Odb. Kodr. 46
KODRĘBSKIJanDe Visscher F., Le droit des tombeaux romains. Milano 1963 [recenzja]-Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w ŁodziŁódź197118285-289 s.RecenzjaOdb. Kodr. 16
KODRĘBSKIJanDer Rechtsunterricht am Ausgang der Republik und zu Beginn des Prinzipats.-Aufstieg und Niedergang der römischen WeltBerlin1976Bd.II177-196 s.Odb. Kodr. 13
KODRĘBSKIJanFasso G., Histoire de la philosophie du droit. Paris 1976 [recenzja]-Studia prawno-ekonomiczne197931197-201 s.RecenzjaOdb. Kodr. 29
KODRĘBSKIJanGaius i Pomponius jako nauczyciele prawa rzymskiego.-Zeszyty Naukowe UŁŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego1976109 ser. I15-28 s.Odb. Kodr. 12
KODRĘBSKIJanHistoria doktryn polityczno-prawnych.-Łódź1978
KODRĘBSKIJanJean-Jacques Rousseau et la modernité.-Referat na Międzynarodowym Kongresie Nauk Politycznych, Moskwa 1979Toronto1979
KODRĘBSKIJanJoachim Lelewel o roli prawa rzymskiego w Polsce.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1988402277-297 s.Odb. Kodr. 22
KODRĘBSKIJanKelly M., Roman litigation [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1969312250-256 s.Odb. Kodr. 15
KODRĘBSKIJanKlami H.T., Julius Paulus [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1979312237-238 s.RecenzjaOdb. Kodr. 38
KODRĘBSKIJanKosarev A., Rimskoe pravo. Moscou 1986 [recenzja]-Revue historique de Droit Francais et Etranger (RIDA)Bruxelles198967479-480 s.RecenzjaOdb. Kodr. 41
KODRĘBSKIJanKosariev A., Rimskoe pravo. Moskwa 1986 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1990421-2183-184 s.RecenzjaOdb. Kodr. 42
KODRĘBSKIJanKuryłowicz M., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie. Lublin 1994 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1995471-2265-267 s.RecenzjaOdb. Kodr. 49
KODRĘBSKIJanL'idée de Rome et les juristes polonais du XIX siecle.-Da Roma alla terza RomaRoma1990215-231 s.Odb. Kodr. 27
KODRĘBSKIJanLe droit romain en Pologne du XIXe siecle.-IndexNapoliJovene198816197-213 s.Odb. Kodr. 23
KODRĘBSKIJanLes valeurs morales chez des juristes romains.-Le droit romain et le monde contemporain : Mélanges de H. Kupiszewski [red. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka]Varsovie1996155-161 s.
KODRĘBSKIJanMcMullen B., Roman government response to crisis A.D. 257-337. New York and London 1978 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1983352201-203 s.RecenzjaOdb. Kodr. 39
KODRĘBSKIJanMonteskiusz a prawo rzymskie.-Acta Universitatis Lodziensis : Folia IuridicaŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego198621135-153 s.Odb. Kodr. 17
KODRĘBSKIJanMosse L.(ed.), Police forces in history [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1978301228-231 s.RecenzjaOdb. Kodr. 37
KODRĘBSKIJanNajnowsze polskie podręczniki prawa rzymskiego.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1995471-2239-250 s.Odb. Kodr. 50
KODRĘBSKIJanObecność prawa rzymskiego w Polsce w XIX wieku.-Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa NaukowegoŁódź19871-6 s.Odb. Kodr. 20
KODRĘBSKIJanOd redakcji [prezentacja sylwetki Cezarego Kunderewicza]-Studia z rzymskiego prawa administracyjnego / Cezary KunderewiczŁódź19915-6 s.Odb. Kodr. 44
KODRĘBSKIJanPlaton wobec niewolnictwa.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego (ZN UŁ)ŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego196227 ser. I3-18 s.Odb. Kodr. 01
KODRĘBSKIJanPrawo rzymskie a Kodeks Napoleona w Polsce XIX wieku.-Acta Universitatis Lodziensis : Folia IuridicaŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego198838155-174 s.Odb. Kodr. 21
KODRĘBSKIJanPrawo rzymskie w Polsce XIX wieku.-ŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego1990ss.274KsiążkaIII C-709
KODRĘBSKIJanPrawo rzymskie.-Antyk w Uniwersytecie WarszawskimWarszawaWyd. UW199315-88 s.Odb. Kodr. 31
KODRĘBSKIJanRodger A., Owners and neighbours in Roman law [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań197830121 s.RecenzjaOdb. Kodr. 30
KODRĘBSKIJanSabinianie i Prokulianie : Szkoły prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa.-Łódź1974ss.359III C-550
KODRĘBSKIJanSpołeczne podłoże powstania donatyzmu w Afryce rzymskiej IV wieku.-Zeszyty Naukowe UŁŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego196645 ser. I3-21 s.Odb. Kodr. 06
KODRĘBSKIJanStrukturalizm a formy odpowiedzialności karnej. [Artykuł recenzyjny do M. Foucault, Surveiller et punir - naissance de la prison, Paris 1975]-Studia prawno-ekonomiczne197931202-211 s.Odb. Kodr. 28
KODRĘBSKIJanŚwięty Augustyn wobec niewolnictwa.-Zeszyty Naukowe UŁŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego196226 ser. I81-98 s.Odb. Kodr. 02
KODRĘBSKIJanŚwięty Augustyn wobec prawa rzymskiego.-Zeszyty Naukowe UŁŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego196538 ser.I37-59 s.Odb. Kodr. 03
KODRĘBSKIJanTeoria państwa u św. Augustyna.-Zeszyty Naukowe UŁŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego196542 ser. I105-126 s.Odb. Kodr. 04
KODRĘBSKIJanTeoria prawa u św. Augustyna.-Zeszyty Naukowe UŁŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego196543 ser. I85-105 s.Odb. Kodr. 05
KODRĘBSKIJanTodor Dydyński (1836-1921).-Zeszyty Naukowe UŁŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego196859 ser. I135-149 s.Odb. Kodr. 07
KODRĘBSKIJanTwórczość naukowa Cezarego Kunderewicza : Wstęp do bibliografii.-Acta Universitatis Lodziensis : Folia IuridicaŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego1986213-4 s.Odb. Kodr. 40
KODRĘBSKIJanUssani V.S., Empira e dogmi : La scuola proculiana fra Nerva e Adriano. Torino 1989 [recenzja]-RHD19916974-75 s.RecenzjaOdb. Kodr. 45
KODRĘBSKIJanVonglis B., Sententia legis [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1972241241-244 s.RecenzjaOdb. Kodr. 18
KODRĘBSKIJanWacław Aleksander Maciejowski jako romanista.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1974261197-223 s.Odb. Kodr. 10
KODRĘBSKIJanWielka Rewolucja Francuska a własność : Od własności feudalnej do własności kapitalistycznej.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań198638171-92 s.Odb. Kodr. 19
KODRĘBSKIJanWołodkiewicz W., La jurisprudence dans les idées des Encyclopédistes. Varsovie 1990[recenzja]-RHD199573248-249 s.RecenzjaOdb. Kodr. 48
KODRĘBSKIJanWołodkiewicz W., Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów. Warszawa 1990 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1994461-2162-165 s.RecenzjaOdb. Kodr. 47
KODRĘBSKIJanWydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1995 : szkic do historii.-Acta Universitatis Lodziensis : Folia IuridicaŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego1997647-22 s.Odb. Kodr. 36
KODRĘBSKIJanZ badań nad wpływem filozofii greckiej na prawo rzymskie schyłku republiki i wczesnego cesarstwa.-Zeszyty Naukowe UŁŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego197399 ser. I17-30 s.Odb. Kodr. 09
KOLAŃCZYKKazimierz'Summa legum brevis, levis et utilis' - monument mystérieux du droit romain médiéval et son application pratique en Pologne.-Le droit romain et sa reception en EuropeVarsovie1978s. 111-122
KOLAŃCZYKKazimierz'Summa legum, brevis, levis et utilis' - monument mystérieux du droit romain médiéval.-Bulletino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'MilanoGiuffre1975Terza Serie Vol. XVII, Vol. LXXVIII della coll.s. 161-173Odb. Kol. 05
KOLAŃCZYKKazimierzNowy podręcznik rzymskiego prawa prywatnego : uwagi w związku z pracą Wacława Osuchowskiego, Zarys rzymskiego prawa prywatnego. Warszawa 1962 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1965171s. 231-255RecenzjaOdb. Kol. 02
KOLAŃCZYKKazimierzO pochodzeniu i stanowisku społecznym prawników rzymskich.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań195571s. 227-284O-701
KOLAŃCZYKKazimierzPrawo rzymskie.-WarszawaPWN1973ss. 487III A - Kolańczyk 1
KOLAŃCZYKKazimierzPrawo rzymskie. Wyd. 5 zmienione.-WarszawaWyd. Prawnicze PWN1999ss. 522Zaktualizował Jan KodrębskiIII A - Kolańczyk 1
KOLAŃCZYKKazimierzStanislas Wróblewski, le 'Papinien polonais', et son 'Précis de cours de droit romain'.-Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. VI.MilanoGiuffre1969s. 329-342Odb. Kol. 03
KOLAŃCZYKKazimierzStudia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w.-Studia nad Historią Prawa PolskiegoPoznańPTPN1950202s. 392III E - 39
KOLAŃCZYKKazimierzÜber den Bildungswert der römischen Zivilprozesslehre für den sozialistischen Juristen.-Acta Universitatis Szegediensis : Acta Juridica et PoliticaSzeged197017Fasc. 22s. 279-299Odb. Kol. 04
KOLAŃCZYKKazimierzUroczystość żałobna i pogrzeb Prezesa Towarzystwa śp. Prof. Zygmunta Lisowskiego : Przemówienie prof. Kazimierza Kolańczyka -Sprawozdania Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk za I i II kwartałPoznań1955s. 165-166
KOLAŃCZYKKazimierzZygmunt Lisowski.-Sprawozdania Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk za I i II kwartałPoznań1955s. 137-160Odb. Kol. 01
KOLENDOJerzyAntyk w Uniwersytecie Warszawskim : Nauka i nauczanie w okresie od powstania uczelni do 1915 roku ; prawo rzymskie, historia, archeologia klasyczna.-WarszawaWyd. UW1993ss. 205Red. naukowaX C - 66
KOLENDOJerzyEléments courants et exceptionnels de la carriere d'un affranchi: le grammairien Q. Remmius Polémon.-INDEXNapoli198513s. 177-187
KOLENDOJerzyIl primo libro sul diritto pubblico romano pubblicato in Polonia. Il trattato 'De Romanorum Magistratibus' di Pomponio Leto.-Fides, Humanitas, Ius. Stusii in onore di Luigi LabrunaNapoli2007IVs. 2685-2694
KOLENDOJerzyIl ruolo politico ed amministrativo degli schiavi e dei liberti imperiali nell'alto Impero.-INDEXNapoli19712s. 214-218
KOLENDOJerzyKolonat w Afryce rzymskiej w I-II wieku.-WarszawaPWN1962ss. 165[3]MonografiaX D - 245
KOLENDOJerzyL'esclavage et la vie sexuelle des hommes libres a Rome.-INDEXNapoli198110s. 288-294
KOLENDOJerzyLes réalités romaines dans la Germania de Tacite. Le cas des esclaves et des affranchis.-INDEXNapoli198917s. 231-239
KOLENDOJerzyNiewolnicy i wyzwoleńcy cesarscy w administracji imperium rzymskiego.-Kwartalnik Historyczny197279nr 2s. 361-365
KOLENDOJerzyNomenclator, "memoria" del suo padrone o del suo patrono.-Faenza1989ss. 94Monografia
KOLENDOJerzyRola najemnej siły roboczej w rolnictwie rzymskim według Maxa Webera i w świetle korespondencji św. Augustyna.-Świat starożytny : państwo i społeczeństwo / red. naukowa Ryszard Kulesza et al.WarszawaWyd. UW2013s. 434-440VII C - 270
KOLENDOJerzySpecyficzne zastosowanie pracy niewolników i wyzwoleńców w Rzymie. Nomenclator - "pamięć" swego pana lub patrona.-Świat antyczny : Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-MałowistWarszawa1988s. 117-140
KOLENDO-KORCZAKKatarzynaIkonografia Prawa Dwunastu Tablic i 'leges sumptuariae' w programie ideowym dekoracji malarskiej Sali Rady w ratuszu toruńskim.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 163-176VII C - 363
KOMPAAndrzejRzymska 'poena laquei'? Jeszcze kilka słów na temat śmierci Papatzysa i Balgitzisa.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2010622s. 263-280
KONCURMonika'Actio negatoria' w rozstrzygnięciach 'veteres' dotyczących sporów sąsiedzkich w prawie rzymskim.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2006581s. 145-150
KOPCZYŃSKIMariuszOtto von Gierke o sporze między nurtami germańskim i romańskim w niemieckiej historycznej szkole prawa.-Studia Prawno-EkonomiczneŁódźWyd. ŁTN2018107s. 45-62
KORDASIEWICZStanisław'Custodiam praestare' - Ewolucja zobowiązania do strzeżenia rzeczy w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20077.149-75 s.
KORDASIEWICZStanisławLa colpa e la responsabilita del tutore.-Culpa : Facets of liability in ancient legal theory and practice : Proceedings of the seminar held in Warsaw 17-19 February 2011 / ed. by Jakub UrbanikWarsaw2012s. 105-114VII C - 276
KORDASIEWICZStanisławOdpowiedzialność na zasadzie ryzyka a wybrane rozwiązania prawa rzymskiego.-Studia IuridicaWarszawa201153115-127 s.Odb. Kord. 01
KORDASIEWICZStanisławProblemy metodologiczne w badaniach nad znaczeniem custodiam praestare.-Studia IuridicaWarszawa200645119-134 s.Odb. Kord. 05
KORDASIEWICZStanisławReceptum nautarum and Custodiam praestare revisited.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles201158193-210 s.Odb. Kord. 02
KORDASIEWICZStanisławZakres zastosowania edyktu 'nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.1163-180 s.
KOREDCZUKJózef"Podstawienie dla swych dzieci" w ABGB (do 1914 roku).-Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach [red. A. Pasek]WrocławKolonia Limited2014s. 145-153Odb. Kored. 02
KOREDCZUKJózefKontakty naukowe Theodora Mommsena z wrocławskim środowiskiem uniwersyteckim.-Śląska republika uczonych - Schlesische Gelehrtenrepublik - Slezska vedecka obec, IIWrocław2006s. 210-224
KOREDCZUKJózefPrzyczynek do sprawy habilitacji Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego we Wrocławiu.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2616 : Prawo CCLXXXVIIIWrocław2004s. 191-207Odb. Kored. 01
KOREDCZUKJózefWspomnienia i plotki, czyli o tych, co odeszli, lecz w pamięci pozostali.-Acta Uniwersytetu Wrocławskiego 3015 : Prawo 303Wrocław2007s. 75-101
KOREDCZUKJózefZwiązki Theodora Mommsena z Wrocławiem.-Acta Universitatis Wratislaviensis 2501 : Prawo 285Wrocław2003s. 191-216
KORPANTYJózefStudia nad łacińską terminologią polityczno-socjalną okresu republiki rzymskiej.-WrocławZakład Narodowy im Ossolińskich1976ss. 136III C - 585
KORPOROWICZŁukasz J.Bezpośrednie wykorzystanie prawa rzymskiego w tzw. 'Traktacie o prawie' (S. TH. I-II, QQ. 90-97) św. Tomasza z Akwinu.Zobacz publikacjeStudia Prawno-Ekonomiczne2017102s. 37-51
KORPOROWICZŁukasz JanBuying a slave in Roman Britain : The evidence from the tabulae.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA) 201158211-224 s.
KORPOROWICZŁukasz JanDajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie : U podstaw prawa prywatnego. Warszawa 2009 [recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201212.1228-233 s.Recenzja
KORPOROWICZŁukasz JanDoktorzy prawa w dwóch angielskich komediach epoki renesansu.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20141 (57)173-187 s.
KORPOROWICZŁukasz JanDziałalność 'legati iuridici' w rzymskiej Brytanii.-Studia Prawno-EkonomiczneŁódź20108269-80 s.
KORPOROWICZŁukasz JanGaius a działalność naukowa Jana Kantego Rzesińskiego.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 61-71
KORPOROWICZŁukaszJan Kanty Rzesiński, Edward Gibbon i prawo rzymskie.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 97-111
KORPOROWICZŁukasz JanJońca M., Głośne rzymskie procesy karne, Wrocław 2009 [recenzja]-Revista Internacional de Derecho RomanoAbril 20104185-193 s.Recenzja
KORPOROWICZŁukasz JanJońca M., Laudatio Turiae - funeberis oratio uxori dedicate : Pochwała Turii - mowa pogrzebowa ku czci żony. Poznań 2011 [recenzja]-Revista Internacional de Derecho Romano20128328-336 s.Recenzja
KORPOROWICZŁukasz JanKamińska R., Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu. Warszawa 2010 [recenzja]-Revista Internacional de Derecho Romano20116 (Abril 2011)95-102 s.Recenzja
KORPOROWICZŁukasz JanKontekst prawniczy wiedzy św. Tomasza z Akwinu.-Studia Prawno-EkonomiczneŁódź201698s. 49-70
KORPOROWICZŁukasz JanNajstarsze angielskie tłumaczenie 'Institutiones' Justyniana.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201818.4s. 5-34
KORPOROWICZŁukasz JanNieskuteczność prowincjonalnego wymiaru sprawiedliwości na przykładzie rzymskiej Brytanii.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2010129-137 s.
KORPOROWICZŁukasz J.Pośrednie wykorzystanie prawa rzymskiego w tzw. 'Traktacie o prawie' (S. TH. I-II, QQ. 90-97) św. Tomasza z Akwinu.Zobacz publikacjeStudia Prawno-Ekonomiczne2017103s. 61-75
KORPOROWICZŁukasz JanPrawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka.-ŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego2019ss. 237MonografiaIII E - 272
KORPOROWICZŁukasz JanPrawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009.-ŁódźWyd. UŁ2016ss. 336
KORPOROWICZŁukasz JanPrawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów w latach 1999-2009.-Z Dziejów Prawa20114(12)283-296 s.
KORPOROWICZŁukasz JanRenata Kamińska, W trosce o Miasto. "cura urbis" w Rzymie okresu republiki i pryncypatu, Warszawa 2015 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2016682s. 365-367Recenzja
KORPOROWICZŁukasz JanRiggsby A.M., Roman law and the legal world of the Romans. Cambridge 2010 [recenzja]-Studia Prawno-Ekonomiczne201183255-258 s.Recenzja
KORPOROWICZŁukasz JanRoman law in Roman Britain : an introductory survey.-Journal of Legal History201233.2133-150 s.
KORPOROWICZŁukasz JanRoman tax policy in Roman Britain.-RIDA201461s. 229-251
KORPOROWICZŁukasz JanRzymskie inspiracje kanonu 39 (Saepe contigit) IV Soboru Laterańskiego.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódź201625.2s. 49-70
KORPOROWICZŁukasz JanUstrój i społeczeństwo galijskie w świetle 'De bello Gallico' Cezara.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.3151-165 s.
KORPOROWICZŁukasz JanWilliam Blackstone a prawo rzymskie. Uwagi na temat prawa rzymskiego w 'On the Study of Law'.-Ze studiów nad tradycją prawa / red. naukowa E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiWarszawaDifin2012s. 39-57
KORPOROWICZŁukasz JanWykładowcy prawa rzymskiego w Oksfordzie i w Cambridge w XVIII wieku.-Opolskie Studia Administracyjno-PrawneOpole201715 /2s. 87-104
KORPOROWICZŁukasz JanZgromadzenia ludowe - rozwój i kompetencje.-Wiedza Prawnicza2009238-54 s.
KORUSKazimierzGreckie źródła preambuły konstytucyjnej.-Leges Sapere : Studia i prace dedykowane Prof. Januszowi Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowejKraków2008s. 201-206
KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKIIgnacyConventiones contra bonos mores dans le droit romain.-Mélanges de droit romain dédiés Georges Cornil.Gand - Paris192615-35 s.Odb. Kosch.01
KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKIIgnacyDie condictio als Bereicherungsklage im klassischen römischen Recht.-WeimarBardi EditoreöhlauBd.1 - 1903 ; Bd.2 - 1907Bibl. PiPRA : III C - 86
KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKIIgnacyLe code civil et la coutume : revision de la notion de coutume.-Etudes de droit civil a la mémoire de Henri Capitanat.ParisLibrairie Dalloz1939403-415 s.Odb. Kosch.03
KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKIIgnacyLes dispositions de la loi et le droit en droit civil : étude de droit comparé-Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i FilozoficznychVarsovieSociété des Sciences des Lettres de Varsovie1933nr 22ss. 98III C - 228
KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKIIgnacyPrawo rzymskie / oprac. na podstawie wykładów uniwersyteckich I. Koschembahra-Łyskowskiego-WarszawaBratnia Pomoc1925-1931T 1 : Systemat część ogólna ; T 2 : Systematu część szczegółowaBibl. PiPRA : III A - Kosch.1
KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKIIgnacyPrawo rzymskie a czasy dzisiejsze : Mowa wygłoszona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1923-24 w dniu 28 października 1923.-Uniwersytet Warszawski : Mowy RektorskieWarszawa19252ss.12O - 747
KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKIIgnacyUwzględnienie przez sędziego zwyczajów obrotu w prawie klasycznem rzymskiem.-Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. Tom IILwów1936s. 1-8
KOSIŃSKAAnna MagdalenaFasci littori - reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 177-192
KOSIŃSKIRafałPaństwo Sasanidów od 224 roku do końca V wieku i jego relacje z cesarstwem.-Świat rzymski w IV wieku [praca zbiorowa pod red. P. Filipczaka i R. Kosińskiego]KrakówTow. Wyd. Historia Iagellonica2015s. 177-203
KOSIORWojciechAge and notions related to it in Greek non-legal sources - the contribution to the research of Roman law.Zobacz publikacjeRoczniki Administracji i Prawa, Rok XVI, z. 12016s. 85-99
KOSIORWojciech Bigamia jako przeszkoda do zawarcia związku małżeńskiego w prawie rzymskim i we współczesnym prawie polskim.-Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym / red. naukowa: J. Łukasiewicz, A. Arkuszewska, A. KościółekToruńWyd. Adam Marszałek2017s. 228-239
KOSIORWojciech J.D. 48,2,3 i art. 332 k.p.k. - uwagi prawnoporównawcze.Zobacz publikacjeZesztyt Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Prawo 22Rzeszów2018101s. 58-73
KOSIORWojciechG. 1,17 i G. 1,38. Uwagi na tle społecznych i demograficznych uwarunkowań ustawy 'Aelia Sentia'.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 75-94
KOSIORWojciech Index Romanorum verborum iuridicorum ad aetatem pertinentium (Index of Roman legal sources associated with age).Zobacz publikacjeVisnyk of the Lviv University : Series LawLviv201867s. 148-169
KOSIORWojciechKategorie wieku w prawie rzymskim okresu królewskiego.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo 17Rzeszów201517s. 9-27
KOSIORWojciechNauczanie prawa rzymskiego we współczesnej Rosji.Zobacz publikacjeAnnales UMCS : Sectio GLublin2018652s. 83-106
KOSIORWojciechPrawo karne i polityka w państwie rzymskim / red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2016681s. 299-303Recenzja
KOSIORWojciechPrawo rzymskie w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201818.1s. 5-24
KOSIORWojciech J.Prawo rzymskie za Uralem.-Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej / red. naukowa M. Stępień, R. ŁukasiewiczToruńAdam Marszałek2018s. 225-238
KOSIORWojciechThe stages of human life distinguished in non-legal Roman sources.Zobacz publikacjeKrytyka PrawaWarszawa20168nr 2s. 27-46
KOSIORKIEWICZJoannaDziedziczenie beztestamentowe pogrobowców w prawie rzymskim klasycznym.-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe "Prawo - Ekonomia - Rolnictwo"Rzeszów19886s. 142-156
KOTULATadeusz'Populus in classes distributus' w kuriach municypalnych epoki wczesnego cesarstwa.-EOS197260Fasc. 1s. 115-128
KOTULATadeusz'Provinciales curiae' w rzymskiej Afryce.-Sprawozdania Wrocław. TNWrocław198035s. 24-26
KOTULATadeuszChrześcijaństwo - religia miast.-Miasto w starożytnościPoznań2004s. 461-466
KOTULATadeuszLes curies africaines: origine et composition. "Retractatio".-EOS198068Fasc. 1s. 133-146
KOTULATadeuszLes curies municipales en Afrique romaine.-Wrocław1968ss. 154Monografia
KOTULATadeuszLes grands domaines e l'esclavage face a la "crise du IIIe siecle".-EOS199179Fasc. 1s. 71-83
KOTULATadeuszLes origines des assemblés provinciales dans l'Afrique romaine.-EOS196252Fasc. 1s. 147-167
KOTULATadeuszLes principales d'Afrique. Étude sur l'élite municipale nord-africaine au Bas-Empire romaine.-Wrocław1982ss. 164Monografia
KOTULATadeuszNouveles observations sur les 'portes' de Thugga et sur les curies municipalea en Afrique romaine.-KLIO197254s. 227-237
KOTULATadeuszStudia nad genezą municypalnych kurii w rzymskiej Afryce.-Acta Universitatis Wratislaviensis 118 ; Antiquitas 3Wrocław1970s. 87-132
KOTULATadeuszZ badań nad ustrojem municypalnym epoki późnego Cesarstwa. Afrykańskie municypia i kolonie. Zobacz publikacjePrzegląd Historyczny1973643s. 445-468
KOTULATadeuszZgromadzenia prowincjonalne w rzymskich prowincjach okresu wczesnego cesarstwa.Zobacz publikacjePrzegląd Historyczny196859s. 501-506
KOTULATadeuszZgromadzenia prowincjonalne w rzymskiej Afryce w epoce późnego cesarstwa.-Wrocław1965ss. 188Monografia
KOTULATadeuszZnaczenie afrykańskich 'concilia' w epoce wczesnego cesarstwa.-Acta Universitatis Wratislaviensis 11 ; Antiquitas 1Wrocław1963s. 69-132
KOTULATadeuszZum Problem der Munizipalkurien in Afrika.-Afrika und Rom in AntikeHalle1968s. 229-236
KOTŁOWSKAAnnaAmbrosius, De obitu Theodosii : Św. Ambroży, Mowa na śmierć Teodozjusza.-Rhomaioi : Źródła do historii Bizancjum, z. 2PoznańWyd. Naukowe UAM2008ss. 53Przekład i komentarz: Anna Kotłowska; Wstęp: Kazimierz IlskiI G - Varia 55 /2
KOTŁOWSKAAnnaAmbrosius. De obitu Valentiniani : Św. Ambroży, Mowa na śmierć Walentyniana.-Rhomaioi : Źródła do historii Bizancjum, z. 1PoznańWyd. Naukowe UAM2007ss. 63Przekład i komentarz: Anna Kotłowska; Wstęp: Kazimierz IlskiI G - Varia 55 /1
KOWALCZYKBeata Jolanta'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe.-GdańskPoskie Wyd. Prawnicze Iuris2016ss. 207Red. naukowa: Beata J. Kowalczyk, Bartosz Szolc-NartowskiVII C - 326
KOWALCZYKBeata Jolanta'Non exemplis sed legibus iudicandum est' (C. 7,45,13), or how Justinian 'killed the precedent'.-Justynian i prawo rzymskie [red. Krzysztof Szczygielski]Białystok2015s. 57-67
KOWALCZYKStanisławAntyczna idea sprawiedliwości.-Roczniki Nauk Społecznych1998261s. 171-179
KOWALCZYKEwarystInstytucje dobroczynne. Szczególne konstrukcje dogmatyczne w poklasycznych regulacjach prawnych.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2005572s. 225-238
KOWALCZYKTomaszIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność", Toruń, 16-17 kwietnia 2016 r.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2016682s. 396-397Sprawozdanie
KOWALCZYKPawełMarzena Dyjakowska, Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce, Lublin 2010 [recenzja]-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne X/4OpoleUniwersytet Opolski2012s. 119-120Recenzja
KOWALCZYK AnetaOchrona wynagrodzenia za pracę. Przwo rzymskie a współczesne regulacje prawa pracy.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Seria PrawniczaRzeszów20141482s. 66-77
KOWALCZYKBeata JolantaPewność i jakość prawa a starorzymskie i współczesna czynniki prawotwórcze w Polsce.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne OpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2016XIV/2s. 79-89
KOWALCZYKEwarystPrawo rzymskie w służbie dobroczynności? O wyjatkach od zakazu alienacji majątku kościelnych instytucji dobroczynnych.-Poznańskie Studia TeologicznePoznań200620s. 169-177
KOWALCZYKEwarystRozwój podmiotowości prawnej organizacji kościelnych od I do VI wieku n.e.-Studia z historii ustroju prawaPoznań2002s. 107-116
KOWALCZYKBeata JolantaTradycja - edukacja - unifikacja. Znaczenie tradycji prawa rzymskiego i jego podstawowych pryncypiów dla edukacji prawniczej w warunkach globalizacji oraz nunifikacji prawa w Europie.-'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe [red. B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski]Gdańsk2016s. 175-203
KOWALCZYKBeata J.Twórcza interpretacja prawa - wybitne osiągnięcie jurysprudencji rzymskiej i wyzwanie dla współczesnych sędziów.Zobacz publikacjeGdańskie Studia PrawniczeGdańsk201738s. 747-756
KOWALCZYKBeataUsucapio : Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia.-GdańskWyd. Uniwersytetu Gdańskiego2016273 s.MonografiaIII E - 264
KOWALCZYKPatrykWybrane zagadnienia rzymskiego prawa pogrzebowego.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s. 31-41
KOWALCZYKBeata J.Zakres i przesłanki odpowiedzialności za szkodę przyszłą z perspektywy historyczno-porównawczej.-Gdańskie Studia PrawniczeGdańsk201839s. 177-186
KOWALSKAElżbietaTriumf - instytucja sakralna i polityczna w Rzymie republikańskim II.-MeanderWarszawa1986412-3s. 71-84Odb. Kowal. 02
KOWALSKAElżbietaTriumf - instytucja sakralna i polityczna w Rzymie republikańskim.-MeanderWarszawa1986411s. 33-48Odb. Kowal. 01
KOWALSKIHenryk'Leges per vim contra auspicia latae'. Religia, polityka i prawo karne w Rzymie w okresie schyłku republiki.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL2007103-114 s.
KOWALSKIHenryk'Omnia sunt alia non crimina, sed maledicta' - oskarżenia o nieobyczajność w rzymskich procesach karnych pierwszej połowy I wieku p.n.e. (na podstawie mów Cycerona).-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005161-172 s.
KOWALSKIHenryk'Praemia legis' w rzymskim ustawodawstwie "de ambitu" w I wieku p.n.e.Zobacz publikacjeRes Historica. Graecorum et Romanorum MemoriaLublinWyd. UMCS19985s. 101-113
KOWALSKIHenrykArmia a wybory w Rzymie w okresie schyłku republiki. -Antiquitas14s. 117-125
KOWALSKIHenrykContra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [pod red. H. Kowalskiego i M. Kuryłowicza]-LublinWyd. UMCS2005Współred. Marek KuryłowiczVII C - 151
KOWALSKIHenrykKara śmierci w starożytnym Rzymie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 18.XI 1994 r. w Lublinie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]-LublinWyd. UMCS1996ss. 165Współred. Marek KuryłowiczVII C - 100
KOWALSKIHenrykMark Antony - 'vir impius'?-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 73-88
KOWALSKIWojciechNabycie własności rzeczy ruchomej 'a non domino' w prawie rzymskim i współczesne zmagania z tym problemem.-Consul est iuris et patriae defensor : Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi [red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar]Warszawa201277-103 s.
KOWALSKIHenrykOdpowiedzialność karna za przestępstwa wyborcze w Rzymie (II-I wiek p.n.e.).-Biuletyn LTN Lublin199334nr 1s. 73-83
KOWALSKIHenrykOrganizacja przekupstw wyborczych w Rzymie w okresie schyłku republiki.-Acta Universitatis Wratislaviensis 497 ; Antiquitas 9Wrocław1983s. 107-118
KOWALSKIHenrykPolityka a prawo karne. Ustawodawstwo karne cesarza Augusta na tle wydarzeń w latach 22-18 p.n.e.-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 87-95
KOWALSKIHenrykPrawne i filozoficzne aspekty kary śmierci w procesie Katylinarczyków.-Kara śmierci w starożytnym Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS199641-57 s.
KOWALSKIHenrykPrzekupstwa wyborcze w Rzymie w okresie cesarstwa.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie [red. M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS200157-72 s.
KOWALSKIHenrykPrzemoc jako metoda walki wyborczej w Rzymie w okresie schyłku republiki (78-50 p.n.e.).-Annales UMCS Sectio F ; Historia 38-39Lublin1983-1984s. 75-92
KOWALSKIHenrykUstawodawstwo Pompejusza w zakresie ochrony porządku publicznego w 52 roku p.n.e.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2010139-149 s.
KOZUBSKIWłodzimierzMałżeństwo w zaraniu wieków.-Meander19461nr 5, 6nr 5: s. 194-206; nr 6: 252-263
KOZUBSKIWłodzimierzOd prawa rzymskiego do prawa antycznego. 45 lat działalności naukowej Rafała Taubenschlaga (1905-1950).-Państwo i PrawoWarszawa19505 rokz. 3 (49)s. 50-540-1961[15]
KOZUBSKIWłodzimierzPrzemówienie promotora na uroczystej promocji Prof. R. Taubenschlaga na doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 14 października 1950 roku.-MeanderWarszawa195059-10s. 527-531Odb. Kozub. 01
KOZUBSKIWłodzimierzPrzypadek zastosowania 'privilegium Paulinum'.-Ateneum KapłańskieWłocławekSeminarium Duchowne1949501s. 70-80O-750
KOZŁOWSKIMichałKazimierz Zakrzewski na tle dyskusji o upadku cesarstwa rzymskiego w polskiej historiografii okresu międzywojennego.-Kazimierz Zakrzewski : Historia i polityka / red. Małgorzata DąbrowskaWarszawa-Łódź2015s. 46-63
KOŁOCZEKBartosz JanCensorini, Liber de die natali ad Quintum Caerellium : Censorynus, Księga o dniu urodzin dla Kwintusa Caerelliusza.-Fontes Historiae Antiquae, XXXPoznańWyd. Naukowe UAM2014ss. 121Przekład, wstęp i komentarz: Bartosz Jan KołoczekI G - Varia 50 /30
KOŁODKOPiotr'Ambitus' w ustawodawstwie rzymskim V-IV w. p.n.e.-Społeczeństwo a władza : ustrój, prawo, idee [red. J. Przygodzki, M.J. Ptak]Wrocław2010131-143 s.
KOŁODKOPiotr'Coitiones honorum' zagrożeniem dla republiki rzymskiej? Uwagi na marginesie wydarzeń towarzyszących drugiej wojnie samnickiej.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 153-164VII B - 246
KOŁODKOPiotr'Lex Calpurnia de pecuniis repetundis' i jej znaczenie dla ewolucji rzymskiego prawa karnego'Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.1137-161 s.
KOŁODKOPiotr'Lex Poetelia de ambitu' of 358 B.C. as an example of legislation against corruption in elections.-Studies in logic, grammar and rethoric201124 (37)117-125 s.
KOŁODKOPiotrChłosta jako dodatkowy środek karny zaostrzający dolegliwość właściwej kary.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL200787-101 s.
KOŁODKOPiotrChłosta jako kara w rzymskim wojskowym prawie karnym.Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe2007761-77 s.
KOŁODKOPiotrHarries J., Law and crime in the Roman world. Cambridge 2007 [recenzja]Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica20097249-260 s.Recenzja
KOŁODKOPiotrKilka uwag na temat rzymskiego prawa karnego w Institutiones Marcianusa.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2015141s. 253-268
KOŁODKOPiotrLe conseguenze legali del divieto di nozze per una vedova nel diritto romano.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201818.3s. 151-177
KOŁODKOPiotrMiędzynarodowa konferencja naukowa "Il Diritto romano privato e la cultura del diritto in Europa", Sankt Petersburg, 27-29 maja 2010 r.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica201110358-361 s.Sprawozdanie
KOŁODKOPiotrMiędzynarodowe seminarium z cyklu "Diritto romano e attualita" na temat "Rzymskie prawo publiczne i jego wpływ na publiczne prawo w Europie". Novedrate, 15-17 listopada 2015 r.-Czsopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2016681s. 333-335
KOŁODKOPiotrOmnis autem actio vacare debet temeritate et neglegentia. Kilka uwag na marginesie pracy D. Mróz, "Prawo rzymskie. Testy dla studentów".Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica201110317-338 s.
KOŁODKOPiotrPrawne aspekty limitowania chłosty w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica2006425-41 s.
KOŁODKOPiotrRzymska terminologia prawna stosowana na określenie chłosty.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005149-159 s.
KOŁODKOPiotrRzymska terminologia stosowana na określenie narzędzi używanych podczas chłosty.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.1121-144 s.
KOŁODKOPiotrScotti F., Il deposito nel diritto romano : testi con traduzione italiana e commento. Torino 2008 [recenzja]Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica20098273-278 s.Recenzja
KOŁODKOPiotrSome comments on the role of the quaestor as a prosecutor in criminal proceedings in the times of the Roman Republic.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 375-395VII B - 237
KOŁODKOPiotrSprawiedliwość jako naczelna idea prawa.-Filozofia prawa w życiu i nauczaniu [red. M. Szyszkowska]Białystok2004134-142 s.
KOŁODKOPiotrTarwacka A., Romans and pirates : legal perspective. Warszawa 2009 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań201163473-481 s.Recenzja
KOŁODKOPiotrTassi Scandone E., 'Leges Valeriae de provocatione'. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana. Napoli 2008 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20099.2377-391 s.Recenzja
KOŁODKOPiotrThe genesis of the quaestorship in the ancient Rome. Some remarks.-Legal Roots : The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law NapoliEd. Scientifiche Italiane20143s. 269-280
KOŁODKOPiotrThe powers and significance of the prefect of the 'vigiles' ('praefectus vigilum') in ancient Rome.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012124199-214 s.
KOŁODKOPiotrUstawodawstwo rzymskie w sprawach karnych. Od Ustawy XII Tablic do dyktatury Sulli.-Białystok2012Monografia
KOŁODKOPiotrUwagi na temat odpowiedzialności 'magistratus populi Romani' w świetle prawa prywatnego oraz publicznego.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.3s. 117-147
KOŁODKOPiotrWybrane przykłady nadużyć urzędników rzymskich w prowincjach przed uchwaleniem 'lex Calpurnia de repetundis'.-O prawie i jego dziejach księgi dwie : Studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w 45-lecie pracy naukowej i 70-lecie urodzin [red. M. Mikołajczyk et al.]Białystok - Katowice201063-72 s.
KRAJEWSKIPiotrSpołeczno-polityczne i prawne aspekty procesu Jezusa.-Polonia Sacra200610s. 161-182
KRASOŃMagdalenaOchrona 'superficies'.Zobacz publikacjeBiałostockie Studia PrawniczeBiałystok19921s. 53-79
KRASOŃMagdalenaRzymski rodowód regulacji dotyczących budowy na cudzym gruncie.-Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej Katowice1991s. 7-18
KRASOŃMagdalenaW. Bojarski, Pożytki naturalne w prawie rzymskim (Studium z rzymskiego prawa majątkowego). Toruń 1979 [recenzja]-Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI)RomaePontificia Universitatis Lateranensis198450s. 536-549Odb. Krasoń 01
KRASOŃMagdalenaZ badań nad prawami i obowiązkami superficjariusza.Zobacz publikacjeBiałostockie Studia PrawniczeBiałystok19942s. 21-43
KRASOŃMagdalenaZe studiów nad terminologią źródeł prawa rzymskiego w sprawach opłat za 'superficies'.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1989411s. 139-148
KRAWCZUKAleksanderPrawo dwunastu kolonii.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 26 ; Prace Hist. 4Kraków1960s. 5-16
KRAWCZUKAleksanderVirtutis ergo. Nadawanie obywatelstwa rzymskiego przez wodzów republiki.-Kraków1963ss. 177Monografia
KRAWCZYKMonikaOdpowiedzialność za 'incestum' westalki.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie [red. M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS200173-87 s.
KRAWCZYKMałgorzataPaternal onomastical legacy vs. illegitimacy in Roman epitaphs.Zobacz publikacjeTell me who you are: Labelling status in the Graeco-Roman world = U schyłku starożytności. Studia źródłoznawczeWarszawa201716s. 107-128
KRAWCZYK MonikaPozycja prawna i status społeczny westalki.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [ red. E. Gajda, A. Sokala]ToruńWyd. UMK200175-88 s.
KREMERAndrzej'Pro Patria et scientia vivere' : 50 lat pracy naukowej Prof. Andrzeja Sondla.-Ut magis leges sapere. Studia i prace dedykowane Prof. J. Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, P.Święcicka, A. Kremer]Kraków200817-33 s.współaut. W. Uruszczak, P. Święcicka
KREMERAndrzej'Ut magis leges sapere'. Studia i prace dedykowane Prof. Januszowi Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej / red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer-Kraków2008ss. 776Współredakcja
KREMERAndrzejDecisiones...'von Pedro Ruiz de Moros ein Beispiel der juristischen Literatur in Polen des 16. Jahrhunderts.-Ut magis leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. J. Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, p. Święcicka, A. Kremer]Kraków2008207-220 s.
KREMERAndrzejDie Anfänge der unbenannten Verträge in Gutachten der Juristen in klassischen römischen Recht.-Roman law as formative of modern legal system. Studies in honour of W. Litewski [red. J. Sondel, J. Reszczyński, P. Ściślicki]Kraków2003265-273 s.
KREMERAndrzejDie Verhältnisse 'do ut facias' und 'facio ut des' als ausgewählte Beispiele der Innominatkontrakte in klassischen römischen Recht.-Au-dela des frontieres. Mélanges de droit romain offerts a W. Wołodkiewicz [red. M. Zabłocka et al]Warszawa20001409-428 s.
KREMERAndrzejMiędzynarodowe Kolokwium Historyczno-Prawne w Jabłonnej.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1986382s. 217-220Sprawozdanie
KREMERAndrzejPedro Ruiz de Moros jako profesor prawa rzymskiego Akademii Krakowskiej.-Vetera Novis Augere : Studia i prace dedykowane Prof. Wacławowi Uruszczakowi [red. S. Grodziski et al.]Kraków2009479-490 s.
KREMERAndrzejTitus Aristos Ansichten im Bereich der ungennanten Kontrakte.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków199124-2551-65 s.
KREMERAndrzejW. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego. Toruń 1990 [recenzja]-Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (ZSS)1992109s. 742-744Recenzja
KREMERAndrzejWybrane zagadnienia 'aestimatum' w prawie klasycznym.-Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam [red. A. Pikulska-Robaszkiewicz]Łódź2000145-168 s.
KREMERAndrzejZ dziejów Katedry prawa rzymskiego Akademii Krakowskiej w XVI w.-Zeszyty Naukowe UJ : Prace Prawnicze Kraków198912551-64 s.
KREMERAndrzejZ dziejów Katedry prawa rzymskiego Akademii Krakowskiej w XVII w.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań198941253-67 s.
KRĘŹLEWICZKatarzynaFałszowanie oznaczeń autorstwa w starożytnym Rzymie a ustawa 'lex Cornelia de falsis'.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.3s. 149-165
KRÓLCZYKKrzysztof"Tiberius Julius Sauromates (II.), Freund der Römer und des Kaisers". Ein Nachkomme von Marcus Antonius auf dem bosporanischen Thron.-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 225-241
KRÓLCZYKKrzysztof'Propagatio Imperii' : Cesarstwo Rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera (193-211 r.).-PoznańWyd. UAM2014ss. 280MonografiaX D - 534
KRÓLCZYKKrzysztof'Propagatio Imperii' w polityce Septymiusza Sewera - 'casus' Brytanii.-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 267-281
KRÓLCZYKKrzysztofDie Rechtsstellung der Veteranen im Römischen Reich.-EOS200491Fasc. 1s. 85-107
KRÓLCZYKKrzysztofŚmierć cesarza Heliogabala.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 269-279VII C - 323
KRÓLCZYKKrzysztofStatus prawny weteranów w okresie Cesarstwa Rzymskiego.-Scripta Minora19993s. 289-316
KRÓLCZYKKrzysztofVeteranen in den Donauprovinzen des Römischen Reiches (1.-3. Jh. N.Chr.).-Poznań2009ss. 240Monografia
KRUKEwaPrzesłuchanie świadka w rzymskiej tradycji procesu a kwestia uzyskania dowodu ze świadka w polskim procesie karnym.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Prawo 22Rzeszów2018101s. 74-92
KRUSZYŃSKAJoanna'Negotiorum gestio' a regulacja prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w polskim prawie cywilnym - o czym zapomina polski ustawodawca?-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s. 177-188
KRYGIERAgataThe institution of the State’s liability for detrimental acts of officials – do today binding legal orders give effective (legal and judicial)protection to the victim and the State? – some remarks on German, Polish and European Union law from Roman law perspective.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe KULLublinWyd. KUL20173
KRYŚKIEWICZHadrian L.'Paternis precibus nihil fortius' - o roli rodziny w wychowaniu i początkach kariery politycznej spadkobiercy Cezara, Gajusza Oktawiusza (do 43 r. przed Chr.).-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 165-194
KRZYKALSKAZuzannaCharakter rzymskiej paremii 'ignorantia iuris nocet' oraz wyjątków od niej w świetle pism jurystów okresu klasycznego.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20152s. 97-110
KRZYNÓWEKJerzy'Analogia iuris' w prawie rzymskim i we współczesnym orzecznictwie.-Meander2001
KRZYNÓWEKJerzy'Filius socius'.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego.Toruń200189-95 s.
KRZYNÓWEKJerzy'Mos italicus iura docendi'.-Przez tysiąclecia : państwo - prawo - jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000 roku [red. A. Lityński, m. Mikołajczyk]KatowiceWyd. Uniwersytetu Śląskiego20013191-199 s.współaut. W. Wołodkiewicz
KRZYNÓWEKJerzy'Servus faenerator'.-Au-dela des frontieres : Mélanges W. Wołodkiewicz [éd. M. Zabłocka et al.]VarsovieLiber20001429-438 s.
KRZYNÓWEKJerzy'Volenti non fit iniuria'.-Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich [red. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek]Warszawa2001267-287 s.
KRZYNÓWEKJerzy565 zagadek z prawa rzymskiego.-WarszawaLiber1 wyd. - 1999 Podręcznik akademicki. Współaut. Agnieszka Kacprzak, Jakub Urbanik, Franciszek Longchamps de Bérier
KRZYNÓWEKJerzyCharakter prawny zamówień publicznych w Rzymie republikańskim.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172s. 55-70
KRZYNÓWEKJerzyCorpus Iuris Civilis . Text und Übersetzung. Bd. XXXIII : Digesten 11-20 [recenzja]Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa200131293-294 s.RecenzjaOdb. Krzyn. 07
KRZYNÓWEKJerzyFunkcje i stosowanie 'precarium' w rzymskim prawie klasycznym.Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne199336nr 3-4s. 137-148
KRZYNÓWEKJerzyGeneza 'actio institoria' i 'exercitoria'.-Profesorowi Janowi Kodrębskiemu "im memoriam".ŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego2000169-196 s.Odb. Krzyn. 24
KRZYNÓWEKJerzyJubileusz Profesora Witolda Wołodkiewicza.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)2000521-2453-454 s.
KRZYNÓWEKJerzyKazusy z prawa rzymskiego.-Edukacja Prawnicza : Dodatek specjalny2007nr 101-20 s.Odb. Krzyn. 03
KRZYNÓWEKJerzyOd 'ius vendendi' do 'emancipatio' : Prawne i społeczne aspekty 'emancipatio' dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu.-WarszawaWyd. UW2012236 ss.Monografia
KRZYNÓWEKJerzyOdpowiedzialność przedsiębiorcy (exercitor) w prawie rzymskim.-WarszawaLiber2000MonografiaBibl. PiPRA : III C-1162
KRZYNÓWEKJerzyOpieka i kuratela. Materiały i pytania do egzaminu z prawa rzymskiego.-Edukacja Prawnicza2001nr 5 (luty)12-15 s.
KRZYNÓWEKJerzyPrawo handlowe Rzymian.-Przegląd Prawa Handlowego19947-8
KRZYNÓWEKJerzyPrawo rzymskie : Pytania, kazusy, tablice. Wyd. 3. rozszerzone i zmienione.-WarszawaC.H.Beck2011współaut. A. Kacprzak
KRZYNÓWEK Jerzy Prawo rzymskie ponad granicami: Międzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu profesora Witolda Wołodkiewicza [sprawozdanie z konferencji]. -Studia Iuridica Warszawa - 200139- 59-66 s. - Odb. Wołod. 123
KRZYNÓWEKJerzyPrecarium a klientela.Zobacz publikacjePrzegląd Historyczny1993844
KRZYNÓWEKJerzyRegulae iuris : Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej.-WarszawaC.H.Beck2006współaut. Agnieszka Kacprzak, Witold WołodkiewiczBibl. PiPRA : III E-160
KRZYNÓWEKJerzySprawozdanie z kongresu romanistycznego: 'Ubi tu Gaius'. Modelli familiari. Pratiche sociali e diritti delle persone nell'etr del principato. Convegno internationale di diritto romano : Copanello, Lido (Catanzaro) 4-7 giugno 2008.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2009365-369 s.Sprawozdanie
KRZYNÓWEKJerzyTradycje prawne Europy.-Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW, luty 2003.WarszawaLiber200323-34 s.Odb. Krzyn. 19
KRZYNÓWEKJerzyUwagi do usucapio lucrativa G.2.52-61.-Studia IuridicaWarszawa200341153-163 s.Odb. Krzyn. 05
KRZYNÓWEKJerzyWitold Wołodkiewicz : Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2003Zobacz publikacjePalestra : Pismo Adwokatury PolskiejWarszawa2004XLIX nr 553-554styczeń - luty / 1-2RecenzjaOdb. Wołod. 137
KRZYNÓWEKJerzyWydanie noksalne syna a początki emancipatio - Gai.4.79.-Studia IuridicaWarszawa200848127-141 s.Odb. Krzyn. 02
KRZYNÓWEKJerzyZastaw (pignus) i hipoteka.-Edukacja Prawnicza2001nr 7 (kwiecień)12-15 s.
KRZYNÓWEKJerzyŁacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej [ pod red. Witolda Wołodkiewicza opracowali: Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek, Witold Wołodkiewicz]-WarszawaC.H.Beck2001
KRZYNÓWEKJerzyŁacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich [pod red. Witolda Wołodkiewicza, Jerzego Krzynówka]-Warszawa2001
KRZYWKOWSKAJustynaAdwokat kościelny, dawniej i dziś.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn2012353-366 s.
KUBALAAgataA motif of punishment in Hellenistic sculpture.-They called me to destroy the wicked and the evil [ed. S. Nowicki]Münster2016s. 75-92
KUBALAAgataPrzedstawienia przemocy na tle seksualnym w sztuce starożytnej Grecji.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 369-384VII C - 323
KUBIAKPrzemysław'Damnatio ad bestias' - rodzaj kary śmierci czy sposób jej wykonania?Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.1181-194 s.
KUBIAKPrzemysław'Damnatio ad bestias' i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie.-ŁódźWyd. UŁ2014ss. 262MonografiaIII C - 1607
KUBIAKPrzemysławBetween emotions and rationality. Remorse as mitigating circumstance in Roman military law.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 397-413VII B - 237
KUBIAKPrzemysławCzyn Patroklosa a rzymskie prawo karne - czyli o przestępstwach popełnionych w afekcie w starożytnym Rzymie.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20141 (57)61-83 s.
KUBIAKPrzemysławCzynny żal jako okoliczność łagodząca odpowiedzialność sprawcy w świetle pism jurystów oraz retorów.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztyn201527s. 11-25
KUBIAKPrzemysławKilka uwag na temat czynnego żalu sprawcy przestępstwa w świetle cesarskiej polityki karnej.-Justynian i prawo rzymskie [red. Krzysztof Szczygielski]Białystok2015s. 113-136
KUBIAKPrzemysławKilka uwag na temat surowości rzymskiego prawa karnego w świetle komentarzy jurystów oraz pism retorów.-Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne / red. P. Jaskóła et al.Opole2014s. 7-20
KUBIAKPrzemysławKilka uwag na temat znajomości prawa u mówców sądowych republikańskiego Rzymu.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków20158.1s. 1-24
KUBIAKPrzemysławKilka uwag Romualda Hubego na temat kradzieży popełnionej 'ope et consilio'.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 113-128
KUBIAKPrzemysławMiędzy prywatą a racją stanu - konstytucja Justyna legalizująca małżeństwo Justyniana i Teodory.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 193-213VII C - 363
KUBIAKPrzemysławNemo enim tali peccato paenitentia sua nocens esse desinit - reguła prawa czy kazuistyczne rozwiązanie?-Pacta sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego / red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiKrakówATW2015s. 21-32
KUBIAKPrzemysławO pożarach, trzęsieniach ziemi, aniołach i innych sposobach ucieczek z więzień w antycznym Rzymie - Uwagi na temat rzymskiego prawa karnego.-Interes prywatny a inteers publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn201257-77 s.
KUBIAKPrzemysławOd przypadku do przypadku - czyli o 'casus' na gruncie rzymskiego prawa karnego oraz pism retorycznych Cycerona.-Opolskie Studia Administracyjno-PrawneOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2016XIV/2s. 57-78
KUBIAKPrzemysławOgraniczanie 'ius vitae ac necis' właścicieli niewolników, a kary wykonywane na arenie.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2010151-160 s.
KUBIAKPrzemysławPrzekazy wczesnochrześcijańskie a 'damnatio ad bestias'.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL201153-72 s.
KUBIAKPrzemysławSkazanie na śmierć na arenie - wymiar sprawiedliwości czy operacja finansowa?Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe20101295-107 s.
KUBIAKPrzemysławSome remarks on 'tolerant criminal law of Rome' in the light of legal and rhetorical sources.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztynWyd. UWM201425s. 189-201
KUBIAKPrzemysławStan nietrzeźwości jako "afekt" w rzymskim prawie karnym?Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.1s. 33-52
KUBIAKPrzemysławSzkice z zakresu rzymskiego prawa karnego - 'damnatio ad bestias'.-Studia Prawno-EkonomiczneŁódź201082107-124 s.
KUBIAKPrzemysławSzkice z zakresu rzymskiego prawa karnego - skazanie do szkoły gladiatorów (damnatio in ludum).-Studia Prawno-EkonomiczneŁódź20128585-112 s.
KUBICKABeataPhilo Alexandrinus, Hypothetica : Filon z Aleksandrii, Hipotezy (Założenia).-Fontes Historiae Antiquae, XXIXPoznańWyd. Naukowe UAM2014ss. 37Przekład, wstęp i komentarz: Beata KubickaI G - Varia 55 /29
KUCHARCZYKGrzegorzUtrata "zasady ożywiającej i jednoczącej społeczeństwo". Kryzys starożytnego Rzymu (Republiki i Cesarstwa) oraz kryzys Unii Europejskiej w perspektywie porównawczej.-Paralele : Rzym republikański a UE. Ustrój w okresie rozkwitu czy kryzysu? [red. Anna Tarwacka]WarszawaFundacja Akademia Patriotów201857-70 s.VII C - 354
KULAWIAK-CYRANKOWSKAJoannaMater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka [a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik], Varsavia 2016 [recenzja]-Studia Prawno-Ekonomiczne2017102s. 163-170Recenzja
KULECZKAGerardDzieci w systemie prawnym starożytnego Rzymu.-Meander197934nr 5-6s. 237-250
KULECZKAGerardPrawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich.-WrocławZakład Narod. im. Ossolińskich1969ss. 125MonografiaIII C - 496
KULECZKAGerardProblem dzieci pozamałżeńskich w państwie i prawie rzymskim okresu pryncypatu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1966181s. 31-44Odb. Kul. 01
KULECZKAGerardStudia nad rzymskim wojskowym prawem karnym.-PoznańWyd. UAM1974ss. 142MonografiaIII C - 941
KULECZKAGerardW. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, 2. ed. Warszawa 1966 [recenzja]-IURANapoliJovene196718s. 296-299RecenzjaOdb. Kul. 02
KULESZARyszardMęstwo i tchórzostwo w systemie prawnym i obyczajowym starożytnej Sparty.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005173-188 s.
KULESZARyszardProcesy o korupcję w Atenach w końcu V wieku p.n.e.-Meander1983383s. 87-99
KULESZARyszardProcesy polityczne w Atenach V i IV wieku p.n.e.-Świat antycznyWarszawa1988s. 203-231
KULESZARyszardPrzekupstwo i sprzeniewierzenie w systemie prawa i procedurze sądowej Aten V i IV wieku p.n.e.Zobacz publikacjePrzegląd Historyczny1986771s. 1-23
KULESZARyszardZjawisko korupcji w Atenach V-IV wieku p.n.e.-Warszawa1994ss. 175Monografia
KUMANIECKIKazimierzDer Prozess des Ligarius.-Hermes196795s. 434-457
KUMANIECKIKazimierzProces Ligariusza.Zobacz publikacjePrzegląd Historyczny1966573s. 327-345
KUNDEREWICZCezaryAd Papirus Hibeh 198.Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa196515139-143 s.O-2881
KUNDEREWICZCezaryAmulety antyczne.-Wiedza i Życie1958215-17 s.
KUNDEREWICZCezaryAmusin D., Rękopisy znad Morza Martwego.-Warszawa1963ss.262[2]Przekład z jęz. ros.
KUNDEREWICZTeresaDisposizioni testamentarie e donazioni a scopo di beneficenza nel diritto giustinianeo-Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI)RomaePontificia Universitatis Lateranensis198147s. 47-92Odb. Kunder.T. 02
KUNDEREWICZTeresaDisposizioni testamentarie e donazioni a scopo di beneficenza nel diritto giustinianeo.-SDHI198147s. 47-82
KUNDEREWICZCezaryEgipska plaga biurokracji.-Wiedza i Życie1957nr 4208-211 s.
KUNDEREWICZCezaryEpsztein L., La justice sociale dans la Proche-Orient ancien et le peuple de la Bible. Paris 1983 [recenzja]-Revue Historique de Droit Francais et Etranger1983R.LXInr 4573-574 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryEvolution historique de la responsabilité des fonctionaires dans l'Egypte ptolemaique, romaine et byzantine. II partie.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)1957vol.4167-217 s.O-770
KUNDEREWICZCezaryEvolution historique de la responsabilité des fonctionaires dans l'Egypte ptolemaique.-EOS (Symbolae RaphaeliTaubenschlag dedicatae)1957vol. 48fasc.2101-115 s.O-2872
KUNDEREWICZCezaryEwangelia wg św. Tomasza.-Euhemer19603(16)31-36 s.
KUNDEREWICZCezaryFragmenty nieznanych sumeryjskich zbiorów prawnych.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19682019-16 s.
KUNDEREWICZCezaryFrontinus, O akweduktach miasta Rzymu.-Warszawa1961ss.127Przekład z jęz. łacińskiego
KUNDEREWICZCezaryGaius, Instytucje.-Warszawa1982479ss. Przekład z jęz. łacińskiego
KUNDEREWICZCezaryGaudemet J., Institutions de l'antiquité. Paris 1967 [recenzja]Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa197418310-312 s.Recenzja
KUNDEREWICZTeresaGeneza opieki kobiety nad dziećmi w prawie rzymskim.Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne198023nr 3-4s. 287-297Odb. Kunder.T. 01
KUNDEREWICZCezaryInstytucje prawa rzymskiego w krótkim zarysie. Cz.1.-Łódź1978ss.68
KUNDEREWICZCezaryInstytucje prawa rzymskiego w krótkim zarysie. Cz.2.-Łódź1981ss. 110
KUNDEREWICZCezaryInstytut Papirologii UW.-Kwartalnik HistorycznyWarszawa1959R.LXVInr 3974-975 s.
KUNDEREWICZCezaryJ. Klima, Prawa Hammurabiego.-Warszawa1957ss.334Przekład
KUNDEREWICZCezaryJustynian, Instytucje.-Warszawa1986ss. 292Przekład z jęz. łacińskiego
KUNDEREWICZCezaryKienast B., Die altsyrischen Texte...,Berlin 1960 [recenzja]Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa196515447-448 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryKodeks Lipit-Isztara.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań195911227-43 s.
KUNDEREWICZCezaryKodeks Ur-Nammu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19581029-18 s.0-2874
KUNDEREWICZCezaryKorsunskij A.R., O kolonatie v vostocnoj rimskoj imperii [w:] Vizantijskij Vremennik, 1956 [recenzja]-IURANapoliJovene19578480-481 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryKupiszewski H., Locatio-conductio rei suae. Labeo 1957 [recenzja]-IURANapoliJovene19589cz.2378 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryLa protection des monuments d'architecture antique dans le Code Theodosien.-Studi in onore di Eduardo VolterraMilano1969vol.4137-153 s.O-2877
KUNDEREWICZCezaryLe gouvernement et les etudiants dans le Code Theodosien.-Revue Historique de Droit Francais et Etranger19724575-588 s.
KUNDEREWICZCezaryLes toporetes dans les Novelles de Justinien et dans l'Egypte Byzantine.Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa19621433-50 s.O-2879
KUNDEREWICZCezaryMiędzynarodowa sesja poświęcona zagadnieniu praw klinowych i prawa grecko-rzymskiego Egiptu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań195682391-393 s.O-772
KUNDEREWICZCezaryNajstarsze prawa świata.-Łódź1972ss. 74[1]
KUNDEREWICZCezaryNowe fragmenty summeryjskich zbiorów prawnych.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19692121-12 s.O-2875
KUNDEREWICZCezaryNowe fragmenty zbiorów praw klinowych.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań198840229-42 s.
KUNDEREWICZCezaryOchrona środowiska naturalnego w prawie rzymskim.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1981332
KUNDEREWICZCezaryOchrona zabytków architektury w Kodeksie Teodozjańskim.-ArcheologiaWarszawa19661780-88 s.
KUNDEREWICZCezaryPapirologia grecko-rzymska a religioznawstwo.-Euhemer19601(14)69-73 s.
KUNDEREWICZCezaryPapirus Bodmer II.-Euhemer19601(14)67-68 s.
KUNDEREWICZCezaryPestman P., Marriage and matrimonial property in ancient Egypt. Leiden 1961 [recenzja]Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa196515445-447 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryPetschow H., Neubabylonische Pfandrecht. Berlin 1956 [recenzja]-Deutsche Lieteraturzeitung1957R.LXXVIIIz.8 szp. 733-736RecenzjaO-2876
KUNDEREWICZCezaryPlan domu w Oxyrynchus.-ArcheologiaWarszawa19581048-57 s.
KUNDEREWICZCezaryPrawa Hammurabiego.-KrakówDomarton2019ss. 311Opracowanie, przedmowa do wyd. czeskiego, wprowadzenie i komentarz Josef Klima ; Przekład z jęz. czeskiego i tekstów źródłowych Cezary KunderewiczI A - 20 b
KUNDEREWICZCezaryPrawa starożytnej Mezopotamii.-[w:] MezopotamiaWarszawa197152-76 s.
KUNDEREWICZCezaryPrawo budowlane starożytnego Rzymu (I).-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań197729291-115 s.
KUNDEREWICZCezaryPrawo budowlane starożytnego Rzymu (II).-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań197931153-74 s.
KUNDEREWICZCezaryQuelques remarques sur le role de 'kaisareia' dans la vie juridique de l'Egypte romaine.Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa196113123-129 s.O-2878
KUNDEREWICZCezaryReformy Urukaginy władcy Lagasza.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań196416189-102 s.
KUNDEREWICZCezaryRękopisy z Biblioteki Bodmera.-Euhemer19651(44)21-29 s.
KUNDEREWICZCezaryRzymskie prawo prywatne.-Łódź1982ss.198Książka
KUNDEREWICZCezaryRzymskie prawo prywatne. Wyd.2.-ŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego1995ss. 161KsiążkaIII A-Kund.1
KUNDEREWICZCezarySextus Iulius Frontinus, De aqueductu urbis Romae. -LeipzigTeubner1973ss.69Wyd., koment., indeksI B - 53
KUNDEREWICZCezarySternbach L., Iuridical studies in ancient Indian law [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1968202221-222 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezarySternbach L., Iuridical studies in ancient Indian law. part II [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1969211203-204 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryStudia z rzymskiego prawa administracyjnego.-ŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego1991ss. 145KsiążkaIII C-963
KUNDEREWICZCezarySurvey of literature.Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa196214151-183 s.Współaut. H. Kupiszewski, A.Świderek
KUNDEREWICZCezarySurvey of the papyri.Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa196214185-206współaut. H. Kupiszewski, A. Świderek
KUNDEREWICZCezarySzkoła sprzed 4000 lat.-Wiedza Powszechna1958z.824-27 s.
KUNDEREWICZCezaryTarn W., Cywilizacja hellenistyczna.-Warszawa1957ss.372PrzekładVA-80
KUNDEREWICZCezaryThe problem of anefang in certain ancient and medieval laws.Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa9/10401-430 s.O-2882
KUNDEREWICZCezaryTraktowanie więźniów w konstytucjach cesarskich epoki dominatu.Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne1977R.XXnr 3/4283-291 s.
KUNDEREWICZCezaryVelissaurolos, Les nauclares grecs... [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1981332321-322 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryWeitenmeyer M., Some aspects of the hiring of workers in the Sippar Region..., Copenhagen 1962 [recenzja]Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa196515443-445 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryWheller M., Rzym poza granicami cesarstwa. -Warszawa1958ss.251Przekład
KUNDEREWICZCezaryWolf J.G., Error in römischen Vertragsrecht [recenzja]-Helikon19644668-669 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryWspomnienie o Prof. Dr. Rafale Taubenschlagu.-Państwo i Prawo1958R.XIII11777-780 s.
KUNDEREWICZCezaryWstęp do nauki rzymskiego prawa prywatnego [skrypt]. Wyd.2 popr.-Łódź1967ss.44[2]
KUNDEREWICZCezaryWstęp do nauki rzymskiego prawa prywatnego.-Łódź1965ss.61
KUNDEREWICZCezaryWybór źródeł do ćwiczeń z rzymskiego prawa prywatnego. Wyd.2.-Łódź1977ss.112
KUNDEREWICZCezaryWywiad wojskowy w Asyrii.-Mówią WiekiWarszawa1959487-88 s.
KUNDEREWICZCezaryZ dziejów biurokracji w ptolemejskim i rzymskim Egipcie.-Meander1956nr 5163-169 s.O-773
KUNDEREWICZCezaryZakony Chammurapiho (przekł. J. Klima), Praha 1954 [recenzja]-IURANapoliJovene19567167-170 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryZakony Chammurapiho, przekł. J. Klima, Praha 1954 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań195681348-351 s.Recenzja
KUNDEREWICZCezaryZbiór praw z Esznuny.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19661819-29 s.O-2883
KUNDEREWICZCezary[21 haseł w:] Mała encyklopedia kultury antycznej (hasła nie podpisane)-Warszawa1966
KUNIEWICZZbigniewRzymska 'societas' w konstrukcji współczesnej spółki cywilnej.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 165-172Współaut.: Katarzyna Malinowska-WoźniakVII B - 246
KUPISZEWSKI Henryk "Kodeks" w świecie antycznym.-Przegląd Humanistyczny, 30 z. 9-10 Warszawa - 198630- 1-11 s. - Odb. Kupisz. 114
KUPISZEWSKI Henryk Adam Wiliński (21.II.1909 - 21.V.1977). -ZSS Weimar Böhlau 197996- 490-492 s. - Odb. Kupisz. 094
KUPISZEWSKI Henryk Adolf Berger : a l'occasion du cinquantieme anniversaire de son activité scientifique. -IURA Jovene Napoli 19589- 158-160 s. - Odb. Kupisz. 022
KUPISZEWSKI Henryk Andreev M.N., Rimsko castno pravo. Sofia 1958. -ZSS Weimar Böhlau 195976- 668-669 s. Recenzja Odb. Kupisz. 031
KUPISZEWSKI Henryk Antichrese und Nutzpfand in den Papyri. -Iuris Professio : Festgabe M. Kaser zum 80. Geburtstag Wien Böhlau 1986- - 133-149 s. - Odb. Kupisz. 112
KUPISZEWSKI Henryk Antychreza w prawach hellenistycznych. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 197527257-65 s. - Odb. Kupisz. 080
KUPISZEWSKI Henryk Arangio-Ruiz V., Les documents du droit romain. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 7-8 Warszawa PWN 1954- - 445-446 s. Recenzja Odb. Kupisz. 003
KUPISZEWSKI Henryk Bagnall R.S., Harris W.V., (eds.), Studies in Roman law in memory of Arthur Schiller. Leiden 1986. -ZSS Wien Böhlau 1993100- 807-809 s. Recenzja Odb. Kupisz. 150
KUPISZEWSKI Henryk Balthasarus Gothofredus Kramer, Disputatio juridica de iure navium. -Antiqua Napoli Jovene 198426- VII-XXIV s. con una nota di lettura di Henryk Kupiszewski Odb. Kupisz. 104
KUPISZEWSKI Henryk Bedingte Urteile in den griechischen Papyri. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 9-10 Warsaw - 19569-10- 329-338 s. - Odb. Kupisz. 006
KUPISZEWSKI Henryk Bengtson H., Die ptolomäische Staatsverwaltung im Rahmen der hellenistischen Administration. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 7-8 Warszawa PWN 19547-8- 443-444 s. Recenzja Odb. Kupisz. 003 a
KUPISZEWSKI Henryk Bonfante P., Corso di diritto romano I-III. Milano 1963, 1966, 1968, 1972. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1975271145-147 s. Recenzja Odb. Kupisz. 082
KUPISZEWSKI Henryk Bonfante P., Storia del diritto roman I-II. Milano 1958. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1960121257-258 s. Recenzja Odb. Kupisz. 033
KUPISZEWSKI Henryk Brecht Ch.H., Zur Haftung der Schiffer im antiken Recht. München 1962. -ZSS Weimar Böhlau 196481- 454-460 s. Recenzja Odb. Kupisz. 055
KUPISZEWSKI Henryk Bukowska K., Tomasz Drezner (1960-1616), polski romanista XVII wieku i jego znaczenie dla nauki prawa w Polsce.Warszawa 1960. -ZSS Weimar Böhlau - 78- 543-544 s. Recenzja Odb. Kupisz. 040
KUPISZEWSKI Henryk Chiesa e nazione in Polonia nei secoli XIX e XX. -Memorie e rendiconti : Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici Acireale Acireale - - - - 17-30 s. - Odb. Kupisz. 141
KUPISZEWSKI Henryk Co zawdzięczamy klasycznej jurysprudencji? [recenzja z : M. Kuryłowicz, Historia i współczesność prawa rzymskiego. Lublin 1984] -Nowe Książki Warszawa - 19856- 13-15 s. Recenzja Odb. Kupisz. 109
KUPISZEWSKI Henryk Continuita nel diritto. -Studia Iuridica Warszawa - 198512- 181-184 s. - Odb. Kupisz. 106
KUPISZEWSKI Henryk Dal codice-libro al codice-raccolta di precetti giuridici. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa - 199020- 83-92 s. - Odb. Kupisz. 125
KUPISZEWSKI Henryk Das Neue Testament und Rechtsgeschichte. -Estudios en homenaje al. Prof. Juan Iglesias Madrid - 1988- - 809-821 s. - Odb. Kupisz. 121
KUPISZEWSKI Henryk Das verlöbnis im altrömischen Recht. -ZSS Weimar Böhlau 196077- 125-159 s. - Odb. Kupisz. 032
KUPISZEWSKI Henryk Die Formulare im Executionsverfahren des römischen Ägypten auf Grund der Papyrusurkunden. -Aus der altertumskundlichen Arbeit Volkspolens Berlin Akademie-Vlg 1958- - 141-142 s. - Odb. Kupisz. 030
KUPISZEWSKI Henryk Die hellenistische 'misthosis' in der Sicht von Johannes Herrmann. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa - 199121- 37-51 s. - Odb. Kupisz. 132
KUPISZEWSKI Henryk Die hellenistische 'misthotis' in der Sicht von Johannes Herrmann. -Erlanger Universitätsreden Erlangen Friedrich-Alexander-Universität 198825- 13-27 s, - Odb. Kupisz. 120
KUPISZEWSKI Henryk Droit romain : science et didactique. -Le droit romain et le monde contemporain : Mélanges a la mémoire de H. Kupiszewski Varsovie Wyd. UW 1996- - 163-173 s. - Odb. Kupisz. 151
KUPISZEWSKI Henryk Dyskolos Menandra i jego znaczenie dla prawa greckiego i rzymskiego. -Eos Warszawa - 196252147-66 s. - Odb. Kupisz. 043
KUPISZEWSKI Henryk Edoardo Volterra [in memoriam]. -Formazione delle leggi e forme del loro controllo : Atti dei Convegni Lincei 75, Colloquio italo-polacco (Roma 9-10 Nov. 1984) Roma Accademia Nazionale dei Lincei 1986- - 9-10 s. - Odb. Kupisz. 116
KUPISZEWSKI Henryk Edward Gintowt (1899-1965). -IURA Napoli Jovene 196617- 231-233 s. - Odb. Kupisz. 059
KUPISZEWSKI Henryk Edward Gintowt (1899-1965). -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1966181319-321 s. - Odb. Kupisz. 060
KUPISZEWSKI Henryk Falenciak J et al.., Prawo rzymskie : skrypt. Warszawa 1958. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1960121263-266 s. Recenzja Odb. Kupisz. 036
KUPISZEWSKI Henryk Fontes iuris romani antiqui. Aalen 1958. -Czsopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1960121260-261 s. Recenzja Odb. Kupisz. 034
KUPISZEWSKI Henryk Formazione delle leggi del loro controllo nell'Atene del IV sec. A.C. -Festschrift für Arnold Kränzlein : Beiträge zur Antiken Rechtsgeschichte Graz Leykam Vlg 1986- - 63-68 s. - Odb. Kupisz. 111
KUPISZEWSKI Henryk Formazione delle leggi e forme del loro controllo nell'Atene del IV sec. a.C.-Formazione delle leggi e forme del loro controllo : Atti dei Convegni Lincei 75 (Coll. Italo-polacco, Roma 9-10 11.19844) Roma Accademia Nazionale dei Lincei 1986- - 69-76 s. - Odb. Kupisz. 110
KUPISZEWSKI Henryk Gandor K., Przyczynek do zagadnienia konwersji nieważnych aktów prawnych u Bartolusa. CPH 13,1, (1961). -IURA Napoli Jovene 196213- 616-617 s. Recenzja Odb. Kupisz. 050 b
KUPISZEWSKI Henryk Grzybowski K., "Co to jest prawo" : Komentarz do dialogu Peryklesa i Alkibiadesa u Ksenofonta CPH 13,2 (1961)[Recenzja]-IURANapoliJovene196213 598-599 s.Recenzja
KUPISZEWSKI Henryk György Diosdi (1934-1973). -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1974262289-290 s. - Odb. Kupisz. 076
KUPISZEWSKI Henryk Hans Julius Wolff (1902-1983). Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa - 199020- 15-18 s. - Odb. Kupisz. 126
KUPISZEWSKI Henryk Humanitas a prawo rzymskie. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 20 nr 1-2 Warszawa Wyd. ATK 197720- 277-294 s. - Odb. Kupisz. 086
KUPISZEWSKI Henryk Humanitas et le droit romain. -Maior Viginti quinque annis : Essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht Assen - 1979- - 85-103 s. - Odb. Kupisz. 091
KUPISZEWSKI Henryk Hyperetai : Études sur les fonctions et le role des hyperetes dans l'administration civile et judiciaire de l'Égypte gréco-romaine. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 11-12 Warszawa PWN1958- - 141-166 s. - Odb. Kupisz. 021
KUPISZEWSKI Henryk Ignorantia iuris nocet. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 25 nr 1-2 Warszawa Wyd. ATK 198225- 301-308 s. - Odb. Kupisz. 100
KUPISZEWSKI Henryk Ignorantia iuris nocet. -Sodalitas : Scritti Guarino, III. Napoli Jovene 1984- - 1357-1364 s. - Odb. Kupisz. 102
KUPISZEWSKI Henryk In memoriam Adolf Berger (1882-1962). Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 196214- 11-12 s. - Odb. Kupisz. 049
KUPISZEWSKI Henryk In memoriam Jacob J. Rabinowitz (1899-1960). Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 196113- 29-32 s. - Odb. Kupisz. 039
KUPISZEWSKI Henryk In memoriam Stanisław Płodzień (1913-1962). Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 196214- 7-9 s. - Odb. Kupisz. 048
KUPISZEWSKI Henryk Introduction. -Studia Iuridica Warszawa - 198512- 89 s. - Odb. Kupisz. 108
KUPISZEWSKI Henryk Kaser M., Das römische Privatecht : Die nachklassische Entwicklungen. München 1959. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 196214- 203 s. Recenzja Odb. Kupisz. 052
KUPISZEWSKI Henryk Kaser M., Das römische Zivilprocessrecht. München 1966. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 197418- 335-336 s. Recenzja Odb. Kupisz. 077
KUPISZEWSKI Henryk Kaser Max, Das römische Privatrecht : Erster Abschnitt . München 1971. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 197418- 336 s. Recenzja Odb. Kupisz. 078
KUPISZEWSKI Henryk Kotula T., Rozwój terytorialny i organizacja latyfundiów w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego cesarstwa. Eos 46, z.2 (1952-1953). -IURA Napoli Jovene 19567- 412-413 s. Recenzja Odb. Kupisz. 015
KUPISZEWSKI Henryk Kotula T., Zgromadzenia prowincjonalne w rzymskiej Afryce w epoce późnego cesarstwa. Wrocław 1965. -IURA Napoli Jovene 196617- 583 s. Recenzja Odb. Kupisz. 062
KUPISZEWSKI Henryk Kunderewicz C., Evolution historique de la responsabiblité des fonctionnaires dans l'Égypte ptolémaique. Eos 48, z.2. -IURA Napoli Jovene 19589- 405-406 s. Recenzja Odb. Kupisz. 028
KUPISZEWSKI Henryk La lettera di Berezan. -Symposion 1974 : Atti del II Simposio internazionale di diritto greco e ellenistico Milano Facolta Autonoma di Scienze Politiche di Atene… 1978- - 189-195 s. - Odb. Kupisz. 089
KUPISZEWSKI Henryk La nozione di Stato del De republica di Cicerone. -Ciceroniana : Atti del VII Colloquium Tullianum, Varsavia 11-14 maggio 1989 Roma Centro di Studi Ciceroniani 1990- - 193-199 s. - Odb. Kupisz. 124
KUPISZEWSKI Henryk Le droit hellénistique dans le Nomos Georgikos. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 16-17 Warszawa PWN 1971- - 85-98 s. - Odb. Kupisz. 069
KUPISZEWSKI Henryk Le droit romain en Pologne (1945-1970). -L'antiquité classique au cours des 25 années de la République Populaire de Pologne Warszawa, Wrocław Ossolineum 1974- - 71-90 s. - Odb. Kupisz. 075
KUPISZEWSKI Henryk Legendre P (ed.),La Summa Institutionum "Iustiniani est in hoc opere"". Frankfurt am Main. "-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1976282267-271 s. Recenzja Odb. Kupisz. 083
KUPISZEWSKI Henryk Les formulaires dans la procedure d'execution. -Eos [Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicate, III] Warszawa, Wrocław Ossolineum 195748389-103 s. - Odb. Kupisz. 018
KUPISZEWSKI Henryk Les remarques sur les statuliberi en droit romain classique. -Actes du colloque sur l'esclavage (Nieborów 2-6 XII 1975) Warszawa - 1979- - 227-238 s. - Odb. Kupisz. 092
KUPISZEWSKI Henryk Lisowski Z., O prawie rzymskim w korekturze pruskiej : uwagi krytyczne. CPH 6 (1054). -Labeo Napoli Jovene 195623387-394 s. Recenzja Odb. Kupisz. 017
KUPISZEWSKI Henryk Litis contestatio. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1963151243-265 s. - Odb. Kupisz. 053
KUPISZEWSKI Henryk Locatio - conductio rei suae. -Labeo Napoli Jovene 195733344-353 s. - Odb. Kupisz. 019
KUPISZEWSKI Henryk Locatio conductio rei suae. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 195810167-77 s. - Odb. Kupisz. 020
KUPISZEWSKI Henryk Ludwicki R., Custodia w rzymskim prawie prywatnym. Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu : Nauki Hum.-Społ, z.14 : Prawo 5 (1965). -IURA Napoli Jovene 196617- 526 s. Recenzja Odb. Kupisz. 061
KUPISZEWSKI Henryk Maximae iuris. -Przegląd Humanistyczny [b.m.w.] - 19812561-12 s. - Odb. Kupisz. 098
KUPISZEWSKI Henryk Menanders Dyskolos und seine Bedeutung für die Kenntnis des griechischen und römischen Familienrechts. -Menanders Dyskolos als Zeugnis seiner Epoche Berlin Akademie-Vlg 1965- - 115-137 s. - Odb. Kupisz. 056
KUPISZEWSKI Henryk Michail Andreev (9.IX.1911 - 30.V.1978). -ZSS Weimar Böhlau 197996- 489-490 s. - Odb. Kupisz. 093
KUPISZEWSKI Henryk Michał Wyszyński (1890-1972). -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1973251245-247 s. - Odb. Kupisz. 073
KUPISZEWSKI Henryk Międzynarodowa sesja prawa antycznego. -Problemy Warszawa - 1956122137-138 s. Odbitka kserograficzna Odb. Kupisz. 010
KUPISZEWSKI Henryk Minima de notariis Romanis. -Acta Universitatis Wratislaviensis, 927 ; Prawo, 154. Wrocław - 1987- - 17-22 s. - Odb. Kupisz. 118
KUPISZEWSKI Henryk Modrzejewski J., Additional provisions in private legal acts in Graeco-Roman Egypt. JJP 7-8. -IURA Napoli Jovene 19556- 470-471 s. Recenzja Odb. Kupisz. 005
KUPISZEWSKI Henryk Modrzejewski J., Małżeństwa między bratem a siostrą w grecko-rzymskim Egipcie. Meander 10 (1955). -IURA Napoli Jovene 19567- 405 s. Recenzja Odb. Kupisz. 014
KUPISZEWSKI Henryk Nowe czasopismo romanistyczne - "Romanitas".-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1960122364-366 s. Recenzja Odb. Kupisz. 037
KUPISZEWSKI Henryk Nowy Testament a historia prawa (Wykład z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. Prof. dr Mariana Myrchy). Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 29 nr 3-4 Warszawa - 198629- 13-26 s. - Odb. Kupisz. 113
KUPISZEWSKI Henryk Onoranze a M. Wyszyński. -IURA Napoli Jovene 196213- 220 s. - Odb. Kupisz. 047
KUPISZEWSKI Henryk Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra i fidanzati nel diritto romano classico : "dos"" e ""donatio"". "-IURA Napoli Jovene 198129- 114-137 s. - Odb. Kupisz. 088
KUPISZEWSKI Henryk Piganiol A., Le Statut Augustéen de l'Égypte et sa destruction. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 7-8 Warszawa PWN 19547-8- 445 s. Recenzja Odb. Kupisz. 003 c
KUPISZEWSKI Henryk Pojęcie państwa w De republica Cycerona. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 34 nr 1-2 Warszawa Wyd. ATK 199134- 163-169 s. - Odb. Kupisz. 134
KUPISZEWSKI Henryk Porzucenie dziecka w prawach antycznych. -Meander, 11 z. 1-2 Warszawa - 195611- 57-67 s. - Odb. Kupisz. 007
KUPISZEWSKI Henryk Powtórne małżeństwo w konstytucjach cesarzy rzymskich w IV i V wieku. -Analecta Cracoviensia Kraków - 19767- 349-366 s. - Odb. Kupisz. 081
KUPISZEWSKI Henryk Prawo rzymskie w 25-leciu PRL ze szczególnym uwzględnieniem lat ostatnich. -Sprawozdania z Prac Naukowych Wydz. Nauk Społ. PAN, 13, z. 3-4 Warszawa - 1973- - 51-68 s. - Odb. Kupisz. 066
KUPISZEWSKI Henryk Professor Adolf Berger in celebration of the fiftieth anniversary of his scientific activity. -The Journal of Juristic Papyrology (JJP), 11-12 Warszawa PWN 1958- - 191-194 s. - Odb. Kupisz. 023
KUPISZEWSKI Henryk Quasiadfinitas w prawie rzymskim. -Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 10/4 (Ku czci Ks. Stanisława Płodzienia) [b.m.w.] - 1963- - 45-54 s. - Odb. Kupisz. 051
KUPISZEWSKI Henryk Quelques remarques sur le "parricidium" dans le droit romain classique et le post-classique. -Studi in onore di Edoardo Volterra, IV Milano Giuffre 1971- - 601-614 s. - Odb. Kupisz. 068
KUPISZEWSKI Henryk Quelques remarques sur les vocabula "antichresis arra, paraferna" dans le Digeste.Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) WarszawaPWNWarszawa PWN 197418- 227-238 s.
KUPISZEWSKI Henryk Rafał Taubenschlag (1881-1958).-Życie Szkoły Wyższej, 6/10 - - 1958- - - - Odb. Kupisz. 025
KUPISZEWSKI Henryk Rafał Taubenschlag (6.V.1881 - 25.VI.1958). -Nowe Prawo, 14 nr 7-8 - - 1958- - - - Odb. Kupisz. 026
KUPISZEWSKI Henryk Rafał Taubenschlag - historyk prawa (1881-1958). -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1986381111-155 s. - Odb. Kupisz. 115
KUPISZEWSKI Henryk Rafał Taubenschlag - storico del diritto (6 maggio 1881-25 giugno 1958). -BIDR Milano Giuffre 198588- 103-157 s. - Odb. Kupisz. 105
KUPISZEWSKI Henryk Rafał Taubenschlag. -Index : Antichisti dell"Universita di Varsavia nel novecento "Napoli Jovene 199221- 17-33 s. - Odb. Kupisz. 139
KUPISZEWSKI Henryk Raphael Taubenschlag (1881-1958). Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 11-12 Warszawa PWN 1958- - 7 s. - Odb. Kupisz. 024
KUPISZEWSKI Henryk Regula iuris (u źródeł pojęcia). -Przegląd Humanistyczny, 25 nr 7-9 [b.m.w.] - 198225- 51-67 s. - Odb. Kupisz. 099
KUPISZEWSKI Henryk Römisches Provincialrecht in Ägypten. -Studien zur Papyrologie und antiken Wirtschaftgeschichte, Friedrich Oertel zum achtzigsten Geburtstag gewidmet Bonn - 1964- - 68-80 s. - Odb. Kupisz. 054
KUPISZEWSKI Henryk Rozważania o własności rzymskiej. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 198436227-55 s. - Odb. Kupisz. 103
KUPISZEWSKI Henryk Schlosser H., Sturm F., Weber H., Die rechtsgeschichtliche Exegese. München 1972. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1976282309 s. Recenzja Odb. Kupisz. 085
KUPISZEWSKI Henryk Session Internationale des Droits cunéiformes et de la Papyrologie juridique : 2-4 Décembre 1955. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 9-10 Warszawa PWN 1956- - 589-592 s. - Odb. Kupisz. 009
KUPISZEWSKI Henryk Session Internationale des Droits cunéiformes et de la Papyrologie juridique : Warszawa, 2-4 Décembre 1955. -IURA Napoli Jovene 19567- 635-642 s. - Odb. Kupisz. 008
KUPISZEWSKI Henryk Sitzia F., De actionibus : Edizione e commento. Milano 1973. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1974262289-290 s. Recenzja Odb. Kupisz. 084
KUPISZEWSKI Henryk Stosunki majątkowe między narzeczonymi w prawie rzymskim klasycznym (dos i donatio). Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 20 nr 3-4 Warszawa Wyd. ATK 197720- 263-282 s. - Odb. Kupisz. 087
KUPISZEWSKI Henryk Studien zum Verlöbnis im klassischen römischen Recht. -ZSS Weimar Böhlau 196784- 70-103 s. - Odb. Kupisz. 063
KUPISZEWSKI Henryk Sturm F., Abalienatio : Essai d'explication de la définition des Topiques. Milano 1960. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1960121261-263 s. Recenzja Odb. Kupisz. 035
KUPISZEWSKI Henryk Sul prestito marittimo nel diritto romano clasico : profili sostanziali e procesuali. -Index Napoli Ed. Scientifiche Italiane 19723- 368-381 s. - Odb. Kupisz. 072
KUPISZEWSKI Henryk Survey in the law of Greco-Roman Egypt. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa - 19526- 257-268 s. - Odb. Kupisz. 001
KUPISZEWSKI Henryk Survey of literature. -The Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 196214- 185-206 s. - Odb. Kupisz. 045
KUPISZEWSKI Henryk Survey of the papyri. -The Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 196214- 151-183 s. - Odb. Kupisz. 044
KUPISZEWSKI Henryk Syryjczyk J., Apostazja od wiary w świetle przepisów kanonicznego prawa karnego : Studium prawno-historyczne. Warszawa 1984. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 29 nr 3-4 Warszawa Wyd. ATK 198629- 284-288 s. Recenzja Odb. Kupisz. 117
KUPISZEWSKI Henryk Taubenschlag R., La giurisdizione volontaria del tribunale dei Crematisti (St. Calderini e Paribeni II, 1957). -IURA Napoli Jovene 19589- 438 s. Recenzja Odb. Kupisz. 029
KUPISZEWSKI Henryk Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych. -Labeo Napoli Jovene 195513348-351 s. Recenzja Odb. Kupisz. 004
KUPISZEWSKI Henryk Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych. Warszawa 1955. -Bibliotheca Classica Orientalis, Heft 1 Berlin Akademie-Vlg 1956- - - Recenzja : odbitka kserograficzna Odb. Kupisz. 013
KUPISZEWSKI Henryk Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne. Warszawa 1955. -IURA Napoli Jovene 19567- 237-239 s. Recenzja Odb. Kupisz. 012
KUPISZEWSKI Henryk Taubenschlag, Rafał [Biogram] -Encyklopedia Współczesn, 10[22] Warszawa PWN 1958- - 467-468 s. Biogram Odb. Kupisz. 027
KUPISZEWSKI Henryk The iuridicus alexandreae. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa PWN 19547-8- 187-204 s. - Odb. Kupisz. 02
KUPISZEWSKI Henryk Thierfelder H., Die Geschwisterehe im hellenistisch-römischen Ägypten. Münster 1960. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1961131187-190 s. Recenzja Odb. Kupisz. 041
KUPISZEWSKI Henryk Uczony i wychowawca : Bogusław Leśnodorski (1914-1985). -Gazeta Prawnicza, 25/17 Warszawa - 1985- - 8 s. - Odb. Kupisz. 107
KUPISZEWSKI Henryk Van Groningen B.A., Population et administration. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 7-8 Warszawa PWN 1954- - 444-445 s. Recenzja Odb. Kupisz. 003 b
KUPISZEWSKI Henryk Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964). Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 196515- VII-VIII s. - Odb. Kupisz. 057
KUPISZEWSKI Henryk Wacław Osuchowski (1906-1988) [in memoriam] -IURA 1988 Napoli Jovene 199139- 262-265 s. - Odb. Kupisz. 122
KUPISZEWSKI Henryk Wacław Osuchowski (1906-1988) [in memoriam]. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 33 nr 3-4 Warszawa Wyd. ATK 199033- 201-204 s. - Odb. Kupisz. 127
KUPISZEWSKI Henryk Westermann William L., the slave systems of Greek and Roman antiquity. Philadelphia 1955. -SDHI Roma Apollinaris 195622- 429-434 s. Recenzja Odb. Kupisz. 011
KUPISZEWSKI Henryk Wierzbowski B., treść władzy ojcowskiej w rzymskim prawie poklasycznym : władza nad osobami dzieci. Toruń 1977. -ZSS Weimar Böhlau 197996- 393-397 s. Recenzja Odb. Kupisz. 095
KUPISZEWSKI Henryk Wiliński A., Das römische Recht : Geschichte und Grundbegriffe des Privaterechts mit einem Anhang über Strafrecht und Strafprocess. Leipzig 1966. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 19702212337-238 s. Recenzja Odb. Kupisz. 067
KUPISZEWSKI Henryk Wiliński A., Destinatio w inskrypcji z Heba a system i praktyka wyborcza wczesnego pryncypatu. Annales UMCS II, 2 (1955). -IURA Napoli Jovene 19567- 456-457 s. Recenzja : odb. Kserograficzna Odb. Kupisz. 016
KUPISZEWSKI Henryk Wpływ rzymskiego prawa prowincjonalnego w Egipcie na prawo rzymskie powszechne. -Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Ser. A, 34 ; Nauki Społeczne, Prawo, 8. Wrocław - 1961- - 37-53 s. - Odb. Kupisz. 038
KUPISZEWSKI Henryk Wspomnienie o profesorze Adamie Krokiewiczu. -Przeląd Humanistyczny 1992 Warszawa - 19935- 143-145 s. - Odb. Kupisz. 140
KUPISZEWSKI Henryk XII Międzynarodowy Kongres Papirologów a Ann Arbor. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1969221223 s. - Odb. Kupisz. 065
KUPISZEWSKI Henryk Zabłocka M., Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej. Warszawa 1987. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 32 nr 3-4 Warszawa Wyd. ATK 198932- 304-309 s. Recenzja Odb. Kupisz. 123
KUPISZEWSKI Henryk Zabłocki J., Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa. Warszawa 1991. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 34 nr 1-2 Warszawa Wyd. ATK 199134- 171-175 s. Recenzja Odb. Kupisz. 135
KUPISZEWSKI Henryk Znaczenie prawa rzymskiego dla współczesności. -Państwo i Prawo [b.m.w.] - 198136869-80 s. - Odb. Kupisz. 097
KURDZIAŁEKMarianDwie starożytne koncepcje sprawiedliwości.-Zeszyty Naukowe KULLublin198831nr 1s. 3-15
KURPIOSMarcinReading Thucydides with Aristotle's 'Rhetoric': arguing from justice and expediency in the Melian Dialogue and the Speeches.-EOSWrocław-Warszawa2015102Fasc. 2s. 225-260
KURSASławomir Patrycjusz'Mandatum post mortem' jako podstawa wykonania woli testatora.-In varietate concordia : Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka / red. naukowa Katarzyna Ciućkowska, Jakub J. SzczerbowskiWarszawaWyd. SWPS2019s. 189-198VII B - 255
KURSASławomirCapacity of women to make testamentum parentis inter liberos.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [=JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 415-423VII B - 237
KURSASławomirCharakter prawny testamentu na rzecz kościołów lub dzieł pobożnych.-Themis Polska Nova20152(9)s. 139-152
KURSASławomirConflitti familiari a sfondo sessuale e la diseredazione nel diritto giustinianeo.-Person and family in Roman law and tradition of European law / red. O. Bucci, F. Lempa, S. Kursa, K. Szczygielski, S. TafaroTaranto-Warszawa2009s. 411-421Odb. Kursa 05
KURSASławomir Forma prawna pisemnego testamentu analfabety lub niemogącego się podpisać w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeIus Novum201610.3s. 247-355
KURSASławomirForma wydziedziczenia w prawie justyniańskim.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2011632s. 65-96Odb. Kursa 06
KURSASławomirFormy szczególne testamentu w prawie rzymskim.-Edukacja Prawnicza2017/20181(169)s. 15-19
KURSASławomir PatrycjuszInnowacje Justyniana w zakresie 'testamentum tripertitum'.-Justynian i prawo rzymskie [red. Krzysztof Szczygielski]Białystok2015s. 45-55
KURSASławomirLa diseredazione nel diritto giustinianeo.-BariCacucci2012246 ss.Monografia
KURSASławomirOchrona ortodoksyjnej wiary w ustawodawstwie Justyniana.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20121225-27 s.
KURSASławomir PatrycjuszOtwarcie testamentu w prawie rzymskim.-KrakówWyd. UJ2019ss. 149 MonografiaIII C - 1707
KURSASławomirPowody wydziedziczenia ascendentów według Noweli 115 cesarza Justyniana.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2009611s. 17-46Odb. Kursa 04
KURSASławomirPowody wydziedziczenia descendentów według Noweli 115 cesarza Justyniana.-Studia Prawnicze PAN2008nr 1s. 85-137Odb. Kursa 03
KURSASławomirPrzedmiot i cel 'querella inofficiosi testamenti'.-Themis Polska NovaWarszawa2012nr 2(3)s. 81-94Odb. Kursa 08
KURSASławomirPrzysporzenia majątkowe na rzecz konkubiny w Digestach Justyniana.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica (Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków / pod red. Krzysztofa Szczygielskiego)Białystok20141329-24 s.
KURSASławomirRepudium i jego skutki prawne w Nowelach Justyniana.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2013651s. 53-73Odb. Kursa 09
KURSASławomirRepudium i jego skutki prawne w świetle kodyfikacji Justyniana.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2012642s. 61-82Odb. Kursa 07
KURSASławomirRzymskie korzenie stanowiska Gracjana w kwestii przyczyny sprawczej małżeństwa.Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe201321s. 79-86Odb. Kursa 10
KURSASławomirVigor reguły 'nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest' w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztyn201527s. 27-39
KURSASławomirWydziedziczenie jako forma ochrony przed zamachami na życie w prawie justyniańskim.-Ius Novum2008nr 3s. 178-183Odb. Kursa 02
KURYŁOWICZ Marek "Adoptio plena" und "minus plena".-Labeo Napoli Jovene 1979252163-182 s. - Odb. Kurył. 031
KURYŁOWICZMarek"Prawo rzymskie przestało istnieć". Etyczne i symboliczne aspekty prawa rzymskiego.-Constans et perpetua voluntas: pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninam / ed. Peter Mach et al.Trnava2014s. 387-399
KURYŁOWICZ Marek "Servus aleator".-Studi in onore di Arnaldo Biscardi Milano - 19834- 527-536 s. - Odb. Kurył. 040
KURYŁOWICZMarek'Adoptio' prawa rzymskiego. Rozwój i przemiany w okresie poklasycznym i justyniańskim (rozprawa habilitacyjna).-LublinWyd. UMCS1976III C - 570
KURYŁOWICZMarek'Alterum non laedere' i uniwersalność rzymskich zasad prawa.-Państwo i prawo w dobie globalizacjiRzeszów2011171-181 s.Odb. Kurył.172
KURYŁOWICZMarek'Animula vagula blandula'... Cesarz Hadrian i jego duszyczka-wędrowniczka.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.425-44 s.
KURYŁOWICZMarek'Ex iniuria ius non oritur'. Szkic do dziejów zasady.-Ius est a iustitia appellatum : Księga jubileuszowa dedykowana prof. Tadeuszowi Wiśniewskiemu / red. naukowy M. TomalakWarszawaWolters Kluwer20171239-1250
KURYŁOWICZMarek'Illotis manibus'. Henryk Kupiszewski i współczesne dyskusje romanistyczne w Polsce.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.2s. 99-112
KURYŁOWICZMarek'Libera mortis facultas' w państwie i prawie rzymskim.-Iudicium et scientia : Księga jubileuszowa Prof. Romualda Kmiecika [red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha]WarszawaLEX Wolters Kluwer2011715-726 s.
KURYŁOWICZMarek'Libera mortis facultas' w państwie i prawie rzymskim.-Iudicium et scientia : Księga jubileuszowa Prof. Romualda Kmiecika [red. A. Taracha]Warszawa2011715-Odb. Kurył.175
KURYŁOWICZ Marek Adam Wiliński (1909-1977). -Annales UMCS : Sectio G Lublin Wyd. UMCS 198835- 25-28 s. - Odb. Kurył. 065
KURYŁOWICZMarekAdam Wiliński (1909-1977).-Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949-2009. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie [red. naukowa Anna Przyborowska-Klimczak]Lublin2009s. 343-356
KURYŁOWICZ Marek Adoption on the evidence of the papyri. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa - 198319- 61-75 s. - Odb. Kurył. 041
KURYŁOWICZ Marek Agoranomos i tabellio : z historii antycznego notariatu. Zobacz publikacjeRejent Kluczbork Wyd. Stowarzyszenia Notariuszy RP 19929- 9-18 s. - Odb. Kurył. 083
KURYŁOWICZ Marek Alea i kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1984362- - Odb. Kurył. 045
KURYŁOWICZMarekAncarenus Nothus und Gaius von Hierapolis. Miscellanea epigraphica: CIL VI 7193a & IGR IV 743.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 425-443VII B - 237
KURYŁOWICZ Marek Andreev Michail N., Rimsko castno pravo. Sofia 1975. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1977292227-232 s. Recenzja Odb. Kurył. 016
KURYŁOWICZ Marek Arangio-Ruiz V., Guarino A., Breviarium iuris romani. Milano 1983. -ZSS Wien Böhlau 1984101- 455 s. Recenzja Odb. Kurył. 047
KURYŁOWICZ Marek Arrogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie klasycznym. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 196921213-30 - Odb. Kurył. 001
KURYŁOWICZ Marek Arrogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie poklasycznym i justyniańskim. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 197426225-36 s. - Odb. Kurył. 007
KURYŁOWICZ Marek Au-dela frontieres : Mélanges de droit romain offerts a Witold Wołodkiewicz. Varsovie 2000. Zobacz publikacjePalestra Warszawa - 2001- - 177-182 s. Recenzja Odb. Kurył. 134
KURYŁOWICZ Marek Aufstieg oder Niedergang? Zur Gegenwärtigten Bedeutung des römischen Rechts in Polen. Zobacz publikacjeLe droit romain et le monde contemporain : Melanges a la memoire de H. Kupiszewski Varsovie - 1996- - 175-181 s. - Odb. Kurył. 099
KURYŁOWICZ Marek Backhaus R., Casus perplexus : die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfällr durch die klasische römische Jurisprudenz. München 1981 -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1983351261-267 s. Recenzja Odb. Kurył. 043
KURYŁOWICZMarekBemerkungen zum Prinzip 'adoptio naturam imitatur' im roemischen Recht.-Roman law as formative of modern legal systems : Studies in honour of Wiesław Litewski.Kraków2003279-289 s.Odb. Kurył. 147
KURYŁOWICZ Marek Bibliographie zur antiken Sklaverei. Hrsg von J. Vogt, H. Bellen. Bohum 1983 -ZSS Wien Böhlau 1986103- 629-630 s. Recenzja Odb. Kurył. 070
KURYŁOWICZ Marek Bojarski W., Jan Jelonek Cervus z Tucholi i jego twórczość prawnicza. Toruń 1989. -ZSS Wien Böhlau 1990107- 681-682 s. Recenzja Odb. Kurył. 078
KURYŁOWICZ Marek Bonini R., Ricerche sulla legislazione giustinianea dell'amministrazione periferica. Bologna 1980 ; Puliatti S., Ricerche sulla legislazione 'regionale' di Giustiniano. Milano 1980. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1982341169-175 s. Recenzja Odb. Kurył. 037
KURYŁOWICZ Marek Chirographa i syngrapha : z historii antycznych zobowiązań pisemnych. Zobacz publikacjeRejent Kluczbork Wyd. Stowarzyszenia Notariuszy RP 199410- 12-25 s. - Odb. Kurył. 095
KURYŁOWICZ Marek Civitas Romana. -Filomata Kraków PWN 1972261- 68-72 s. - Odb. Kurył. 004
KURYŁOWICZMarekCrimen artioris annonae.-Res historica : Terra, mare et homines II : Studies in memory of Prof. Tadeusz Łoposzko.LublinWyd. UMCS201073-80 s.Odb. Kurył. 171
KURYŁOWICZMarekCrimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie [pod red. M. Kuryłowicza]-LublinWyd. UMCS2001RedakcjaVII C - 121
KURYŁOWICZ Marek Czterysta lat dyskusji nad autorstwem 'De senatu romano' Jana Zamoyskiego. -Konstytucyjny ustrój państwa : Księga jubileuszowa prof. Wiesława Skrzydły Lublin - 2000- - 119-136 s. - Odb. Kurył. 121
KURYŁOWICZ Marek D'Ippolito F., Giuristi e sapienti in Roma arcaica. Roma-Bari 1986. -RHD Paris Sirey 198765- 110-111 s. Recenzja Odb. Kurył. 063 a
KURYŁOWICZMarekD. 48.24 : 'De cadaveribus punitorum'. Prawo rzymskie o zwłokach osób skazanych za przestępstwa przeciwko państwu.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL2007115-125 s.
KURYŁOWICZ Marek Dajczak W., Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim. Toruń 1995. -Roczniki Nauk Prawnych KUL Lublin Wyd. KUL 19966- 159-161 s. Recenzja Odb. Kurył. 097
KURYŁOWICZ Marek Dalla repubblica al. Principato. -La rivoluzione romana : Inchiesta tra gli romanisti Napoli - 1982- - 217-222 s. - Odb. Kurył. 034
KURYŁOWICZ Marek Das Glückspiel im römischen Recht. -ZSS Wien Böhlau 1985102- 185-219 s. - Odb. Lurył. 051
KURYŁOWICZ Marek Das römische Recht an der Akademie zu Zamość. Zobacz publikacjeLe droit romain et le monde contemporain : Mélanges a la memoire de H. Kupiszewski Varsovie - 1996- - 183-191 s. - Odb. Kurył. 100
KURYŁOWICZ Marek Das römische Recht in den sozialistischen Staaten - ausgewählte methodologische Probleme. -Romanistische Diskussionbeiträge der Arbeitstagung zu aktuellen Fragen der Methodologie… Rostock - 1979- - 25-31 s. - Odb. Kurył. 023
KURYŁOWICZ Marek Das römische Recht in seiner Bedeutung für den Unterricht im gewärtigen Zivilrecht in VR Polen. -Internationale Konferenz für Rechtsgeschichtswissenschaft, Humboldt Universität. Protokollbd 1 Berlin - 19781- 49-60 s. - Odb. Kurył. 026
KURYŁOWICZ Marek Das römische Recht und die Grundprobleme der Rechtsvergleichung. -KLIO - - 1990721225-233 s. - Odb. Kurył. 074
KURYŁOWICZMarekDe publicis iudiciis. 'Instytucje' justyniańskie o postępowaniach sądowych publicznych.-Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Prof. Edwardowi Skrętowiczowi [red. I. Nowikowski]LublinWyd. UMCS2007s. 561-571
KURYŁOWICZMarekDębiński A., Kościół i prawo rzymskie. Lublin 2007 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.1369-372 s.Recenzja
KURYŁOWICZ Marek Dębiński A., Ustawodawsywo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych. Lublin 1990. -ZSS Köln, Wien Böhlau 1992109- 745 s. Recenzja Odb. Kurył. 084
KURYŁOWICZMarekDie 'adoptio' im klassischen römischen Recht.-Studia Antiqua, 6WarszawaWyd. UW1981MonografiaIII C - 621
KURYŁOWICZ Marek Die Glücksspiele und das römische Recht. -Studi in onore di Cesare Sanfilippo Milano Giuffre 19834- 269-282 s. - Odb. Kurył. 039
KURYŁOWICZ Marek Die justinianische Adoption. -Sodalitas : Scritti in onore di Antonio Guarino Napoli Jovene 1984- - 3305-3315 s. - Odb. Kurył. 053
KURYŁOWICZMarekDorobek oraz plany badawcze polskiej romanistyki : w związku z pracą Marii Zabłockiej, Romanistyka polska po II wojnie światowej, 2002.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2003551441-457 s.RecenzjaOdb. Kurył. 143
KURYŁOWICZ Marek Działalność edylów rzymskich w okresie Republiki w sprawach agrarnych. -Honeste vivere… Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego Toruń - 2001- - 97-109 s. - Odb. Kurył. 129
KURYŁOWICZ Marek Działalność karno-administracyjna edylów rzymskich w sprawach handlowych. -Zeszyty Naukowe UJ : Prace Prawnicze Kraków Wyd. UJ 1989125- 65-77 s. - Odb. Kurył. 072
KURYŁOWICZMarekDziecko niedojrzałe. Przyczynek do polskiego przekładu Digestów justyniańskich.-Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny TarwackiejBiałystokTemida 22015s. 135-142
KURYŁOWICZ Marek Dziedziczenie przeciwtestamentowe adoptowanych w rzymskim prawie klasycznym i jego znaczenie dla rozwoju rzymskiej adopcji. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 197628217-35 s. - Odb. Kurył. 015
KURYŁOWICZMarekElementy publicznoprawne w postępowaniu adopcyjnym według prawa rzymskiego.-In varietate concordia : Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka / red. naukowa Katarzyna Ciućkowska, Jakub J. SzczerbowskiWarszawaWyd. SWPS2019s. 57-71VII B - 255
KURYŁOWICZMarekEminentissimo viro iuris consulto... Rzymscy juryści w tekstach epigraficznych.Zobacz publikacjeStudia Iuridica LublinensiaLublin2016253s. 497-509
KURYŁOWICZ Marek Etyka i prawo w sentencjach rzymskich jurystów. Zobacz publikacjeW kręgu problematyki władzy, państwa i prawa : Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Prof.. Henryka Groszyka. Lublin - 1996- - 125-134 s. - Odb. Kurył. 103
KURYŁOWICZ Marek Europejska kultura prawna. Zobacz publikacjeZmiany w ustawodawstwach państw Europy środkowo-wschodniej dostosowujące te kraje do standardów prawnych UE Jasło Stow. Prawników "Temida"" "2000- - 7-13 s. - Odb. Kurył. 118
KURYŁOWICZ Marek Fichman I.F., Oksyrynch - gorod papirusov. Moskva 1976. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1978301235 s. Recenzja Odb. Kurył. 028
KURYŁOWICZMarekFideicommissum hereditatis, zapis uniwersalny i substytucja powiernicza.-Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi / red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan2007183-195 s.Odb. Kurył. 161
KURYŁOWICZ Marek Gaius, Instytucje : Z jęz. łacińskiego przełożył Cezary Kunderewicz; oprac. Jan Rezler. Warszawa 1981 -ZSS Wien Böhlau 1984101- 459 s. Recenzja Odb. Kurył. 048
KURYŁOWICZ Marek Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel. Hrsg. Von D. Nörr, D. Simon. Frankfurt 1984. -ZSS Wien Böhlau 1986103- 610-616 s. Recenzja Odb. Kurył. 071
KURYŁOWICZ Marek Geneza i forma rzymskiej adopcji. -Annales UMCS : Sectio G Lublin Wyd. UMCS 197522- 143-161 s. - Odb. Kurył. 011
KURYŁOWICZMarekGiaro T., Römische Rechtswahrheiten : Ein Gedankenexperiment. Frankfurt am Main 2007 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.1372-377 s.Recenzja
KURYŁOWICZ Marek Gildemeister J., Das beneficium competentiae im klassischen römischen Recht. Göttingen 1986. -RHD Paris Sirey 198765- 110 s. Recenzja Odb. Kurył. 063
KURYŁOWICZ Marek Giuffre V., Il 'diritto militare' dei Romani. Bologna 1980. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1982341167-169 s. Recenzja Odb. Kurył. 036
KURYŁOWICZ Marek Grisé Y., Le suicide dans la Rome antique. Montreal 1982. -RHD Paris Sirey 198563- 534-535 s. Recenzja Odb. Kurył. 057
KURYŁOWICZ Marek Guarino A., Tagliacarte : diritto romano, storia del diritto e folklore giuridico. [b.m.w.]1983. -ZSS Wien Böhlau 1984101- 460-461 s. Recenzja Odb. Kurył. 049
KURYŁOWICZ Marek Heres fiduciarius : Bemerkungen zum römischen Erbrecht in den lateinischen Grabinschriften. -Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE) Bonn Habelt 198560- 189-198 s. - Odb. Kurył. 054
KURYŁOWICZMarekHistoria i współczesność prawa rzymskiego.-LublinWyd. Lubelskie1984MonografiaIII C - 647
KURYŁOWICZMarekHistoria prawa państw antycznych (ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzymskiego).-LublinWyd. UMCS1980współaut. Mieczysław Żołnierczuk, Joanna Kosiorkiewicz
KURYŁOWICZ Marek Historyczne początki notariatu europejskiego. -Księga pamiątkowa : I Kongres Notariuszy RP Kluczbork - 1994- - 93-113 s. - Odb. Kurył. 092
KURYŁOWICZMarekHoracy, Sermones 1,8 : Poeta na cmentarnych ścieżkach, między prawem i obyczajami.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20134 (56)25-35 s.
KURYŁOWICZ Marek In memoriam : Adam Wiliński : 21 II 1909 - 21 v 1977. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1978301249-252 s. - Odb. Kurył. 025
KURYŁOWICZ Marek Iuris Professio : Festgabe für Max Kaser zum 80. Geburtstag. Wien 1986. -ZSS Wien Böhlau 1988105- 922-930 s. Recenzja Odb. Kurył. 069
KURYŁOWICZ Marek Jakubowski I., Prawo rzymskie w projektach kodyfikacyjnych polskiego Oświecenia. Łódź 1984. -ZSS Wien Böhlau 1986103- 641 s. Recenzja Odb. Kurył. 059
KURYŁOWICZMJustynian i prawie 40 jurystów.-Państwo, prawo i społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Józefowi CiągwieKatowice, Kraków2009377-387 s.Odb. Kurył. 167
KURYŁOWICZ Marek Kaser M., Römisches Privatrecht : ein Studienbuch. München 1989. Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 199042- 185-196 s. Recenzja Odb. Kurył. 076
KURYŁOWICZMarekKilka uwag o postępowaniu sądowym w Kodeksie Hammurabiego.Zobacz publikacjeStudia Iuridica LublinensiaLublin201319s. 157-169
KURYŁOWICZ Marek Kilka uwag o tradycji i współczesności prawa rzymskiego. Zobacz publikacjeForum Iuridicum [b.m.w.] - 20021- 21-41 s. - Odb. Kurył. 136
KURYŁOWICZ Marek Knothe H.-G., Die Geschäftsfähigkeit der Minderjährigen in gegesschichtlicher Entwicklung. Frankfurt 1983. -ZSS Wien Böhlau 1985102- 648-654 s. Recenzja Odb. Kurył. 056
KURYŁOWICZ Marek Kodrębski J., Prawo rzymskie w Polsce. Łódź 1990. -ZSS Wien Böhlau 1992109- 759-760 s. Recenzja Odb. Kurył. 086
KURYŁOWICZ Marek Kodyfikacja prawa cesarza Justyniana. -Filomata Kraków PWN 1968216- 321-329 s. - Odb. Kurył. 019
KURYŁOWICZ Marek Kolosovskaja J.K., Pannonia v I-III vekach. Moskva 1973. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1976281208-209 s. Recenzja Odb. Kurył. 017 a
KURYŁOWICZ Marek Kontynuacja rodziny w państwie i prawie rzymskim okresu Republiki. -Divina et Humana : Księga jubileuszowa ks. Prof. Henryka Misztala Lublin - 2001- - 125-134 s. - Odb. Kurył. 130
KURYŁOWICZMarekKrąg spadkobierców ustawowych w ujęciu prawnohistorycznym.-Rejent2003Rok 13nr 11 (151)15-33 s.Odb. Kurył. 148
KURYŁOWICZ Marek Kuleczka G., Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich. Wrocław 1969. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1971231205-208 s. Recenzja Odb. Kury. 003
KURYŁOWICZ Marek Kultura prawna Lubelszczyzny w dawnej Rzeczypospolitej. -Dzieje Lubelszczyzny Warszawa - 19896- 265-291 s. - Odb. Kurył. 073
KURYŁOWICZ Marek Kupiszewski H., Prawo rzymskie a współczesność. Warszawa 1988. -ZSS Wien Böhlau 1991108- 478-484 s. Recenzja Odb. Kurył. 080
KURYŁOWICZ Marek Kuziscin W., Rimskoe rabovladelceskoe pomestje (II w. pne - I w. ne.). Moskva 1973. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1975271181-182 s. Recenzja Odb. Kurył. 014
KURYŁOWICZ Marek Kuziscin W.I., Genezis rabovladielceskich latifundij v Italii (II v. do n.e.). Moskva 1976. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1978281235 s. Recenzja Odb. Kurył. 028 a
KURYŁOWICZ Marek L'Académie de Zamość - une école de droit en Pologne, du XVIe au e siecle. -RHD Paris Sirey 198563- 499-511 s. - Odb. Kurył. 052
KURYŁOWICZ Marek La législation romaine pénale. -Cuadernos Informativos de Derecho Historico Publico : Procesal y de la Navegacion Barcelona - 199214- 3301-3309 s. - Odb. Kurył. 088
KURYŁOWICZ Marek Labruna L.,Vim fieri veto : Alle radici di une ideologia. Napoli 1971. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1973252249-252 s. Recenzja Odb. Kurył. 005
KURYŁOWICZ Marek Le droit privé romain. Paris 1974. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1976281208 s. Recenzja Odb. Kurył. 017
KURYŁOWICZ Marek Le notariat dans la culture juridique de l'Europe. -Le Gnomon : Numero special : Revue internationale d'histoire de notariat Paris - 2001130- 14-18 s. - Odb. Kurył. 137
KURYŁOWICZ Marek Leges aleariae und leges sumptuariae im antiken Rom. -Studia in honorem Elemér Polay septuagenarii. Szeged - 1985- - 271-279 s. - Odb. Kurył. 050
KURYŁOWICZ Marek Leges sumptuariae w państwie i prawie rzymskim. -Z historii państwa, prawa, miast i Polonii : Prace ofiarowane Prof. Wł. Ćwikowi w 40-lecie… Rzeszów - 1998- - 139-154 s. - Odb. Kurył. 111
KURYŁOWICZMarekLibri terribiles : Z historii rzymskiego prawa karnego.-W kręgu teorii i praktyki prawa karnego : Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska.LublinWyd. UMCS2005745-755 s. Odb. Kurył. 145
KURYŁOWICZ Marek Lipszyc E.E., Pravo i syd v Vizantii v IV - VIII vv. Leningrad 1976. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1978301237 s. Recenzja Odb. Kurył. 028 b
KURYŁOWICZ Marek Loca aedilem metuentia (Sen. De vita beata 7, 1, 3) : Z działalności edylów rzymskich na rzecz ochrony porządku i moralności publicznej. -Annales UMCS 32/33 : Sectio G 7 Lublin Wyd. UMCS 1988- - 123-135 s. - Odb. Kurył. 055
KURYŁOWICZ Marek Lucjusz Anneusz Seneka o karze śmierci. Zobacz publikacjeKara śmierci w starożytnym Rzymie Lublin Wyd. UMCS 1996- - 67-80 s. - Odb. Kurył. 101
KURYŁOWICZ Marek Marcus Tullius Cicero o rzymskiej adopcji. Zobacz publikacjeHistoria et ius : Księga pamiątkowa ku czci ks. Prof. Henryka Karbownika Lublin Wyd. KUL 1998- - 253-263 s. - Odb. Kurył. 109
KURYŁOWICZMarekMaria Zabłocka, Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, Warszawa 2013 [Recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2015671s. 403-407Recenzja
KURYŁOWICZ Marek Marinovic Ł.P. (et al..), Rabstvo v vostocnych provincjach rimskoj imperii v I - II v. Moskva 1977. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1978302274 s. Recenzja Odb. Kurył. 027
KURYŁOWICZ Marek Max Kaser (1906-1997). Zobacz publikacjeCzasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 199749- 389-392 s. - Odb. Kurył. 107
KURYŁOWICZMarekMieczysław Żołnierczuk (1931-2016).-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2016681s. 327-329
KURYŁOWICZMarekNadzór magistratur rzymskich nad porządkiem publicznym.-Bezpieczeństwo i porządek publiczny - historia, teoria, praktyka : Konferencja naukowa : Hadle Szklarskie, 26 września 2003 r.Rzeszów200343-49 s.Odb. Kurył. 141
KURYŁOWICZ Marek Nauczanie prawa w Akademii Zamojskiej (1594-1784). -Palestra Warszawa - 19807- 38-56 s. - Odb. Kurył. 032
KURYŁOWICZ Marek Nauczanie prawa w Akademii Zamojskiej w świetle wybranych tekstów źródłowych. -Łacina w Polsce : Zeszyty Naukowe 7-9 (=Pomniki prawa doby Renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej) Warszawa OBTA 1999- - 193-249 s. - Odb. Kurył. 119
KURYŁOWICZ Marek Nauczanie prawa w starożytnym Rzymie. -Filomata Kraków PWN 1975286- 316-321 s. - Odb. Kurył. 012
KURYŁOWICZ Marek Notariat i prawo rzymskie. -Rejent Kluczbork Wyd. Stowarzyszenia Notariuszy RP 20004- 43-58 s. - Odb. Kurył. 122
KURYŁOWICZ Marek Notariat w europejskiej kulturze prawnej. -II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej : referaty i opracowania Kluczbork Wyd. Stowarzyszenia Notariuszy RP 1999- - 135-156 s. - Odb. Kurył. 114
KURYŁOWICZMarekNowe polskie badania nad rzymskim prawem małżeńskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCVWrocław2008No 3063169-178 s.Odb. Kurył. 164
KURYŁOWICZ Marek Nowe problemy prawa justyniańskiego. -Folia Societatis Scientiarum Lublinensis Lublin - - 25- 67-71 s. - Odb. Kurył. 042
KURYŁOWICZMarekObrazki z życia rzymskich wyzwoleńców i niewolników w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 215-228VII C - 363
KURYŁOWICZ Marek Ochrona nietykalności cielesnej we wczesnym prawie rzymskim : uwagi w związku z książką Artura Völkl. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1987- - 197-204 s. - Odb. Kurył. 060
KURYŁOWICZMarekOd totalitaryzmu do humanitaryzmu. Literackie wizje prawa rzymskiego.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111113-37 s.
KURYŁOWICZ Marek Odpowiedzialność "nieletnich" za czyny bezprawne w prawie rzymskim. -Postępowanie z nieletnimi Lublin - 1988- - 9-20 s. - Odb. Kurył. 064
KURYŁOWICZ Marek Okres poklasyczny prawa rzymskiego. -Filomata Kraków PWN 1979329- 428-433 s. - Odb. Kurył. 010
KURYŁOWICZMarekOkupacja i prawo - antyczne i współczesne refleksje humanisty (Mieczysław Jastrun).Zobacz publikacjeAnnales UMCS ; Sectio GLublin2013601s. 53-63
KURYŁOWICZMarekOpinioni al Magnifico Rettore dell'Universita di Varsavia concernenti il Prof. Dr. Witold Wołodkiewicz: Luigi Capogrossi Colognesi s. 3-6; Luigi Labruna s. 7-9; Marek Kuryłowicz s. 10-12.-IndexNapoliJovene2019s. 3-12
KURYŁOWICZ Marek Opracowanie bizantyjskie prawa justyniańskiego. -Filomata Kraków PWN 1974276- 319-322 s. - Odb. Kurył. 010 a
KURYŁOWICZ Marek Paul. D. 47, 10, 26 i obyczajowo-prawne zagadnienia rzymskiej iniurii. -Annales UMCS : Sectio G Lublin Wyd. UMCS 198431- 275-285 s. - Odb. Kurył. 046
KURYŁOWICZ Marek Paul. D. 47.10.26 und die Tatbestände der römischen "iniuria".-Labeo Napoli Jovene 198733- 298-307 s. - Odb. Kurył. 061
KURYŁOWICZMarekPidoprigora O.A., Rimske privatne pravo. Akademiceskij kurs. Kiiv 2001 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20022.2203-212 s.Recenzja
KURYŁOWICZ Marek Pikulska-Robaszkiewicz A., Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu. Łódź 1999. -Orbis Iuris Romani (OIR) br/no - 20006- 291-296 s. Recenzja Odb. Kurył. 127
KURYŁOWICZ Marek Polityczne aspekty dyskusji wokół prawa rzymskiego w Polsce w XIX i początkach XX wieku. -Annales UMCS : Sectio K Lublin Wyd. UMCS 19996- 51-58 s. - Odb. Kurył. 116
KURYŁOWICZ Marek Pomponius, libro singulari Enchridii. -Filomata Kraków PWN 1973273- 162-167 s. - Odb. Kurył. 006
KURYŁOWICZMarekPostępowanie karne w prawach starożytnego Bliskiego Wschodu.-System prawa karnego procesowegoWarszawaLexisNexis20141s. 209-214
KURYŁOWICZMarekPrawa antyczne w polskiej literaturze historycznoprawnej.-Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2004165-174 s.
KURYŁOWICZMarekPrawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata.-LublinWyd. UMCS2006MonografiaIII E - 210
KURYŁOWICZMarekPrawo i obyczaje w starożytnym Rzymie.-LublinLubelskie Wyd. Prawnicze1994MonografiaIII C - 1185
KURYŁOWICZ Marek Prawo i obyczaje. -Rzeszowskie Zeszyty Naukowe "Prawo - Ekonomia"Rzeszów - 200029- 7-12 s. - Odb. Kurył. 125
KURYŁOWICZMarekPrawo osobowe.-Czterdzieści lat Kodeksu Cywilnego. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie (8-10 X 2004) [red. M. Sawczuk]KętyZakamycze2006s. 339-350
KURYŁOWICZMarekPrawo rzymskie : historia - tradycja - współczesność.-LublinWyd. UMCS2003MonografiaIII C - 1217
KURYŁOWICZ Marek Prawo rzymskie : słownik encyklopedyczny. Warszawa 1986. -ZSS Wien Böhlau 1987104- 894-895 s. Recenzja Odb. Kurył. 062
KURYŁOWICZMarekPrawo rzymskie a nowe tendencje we współczesnym prawie rodzinnym (małżeństwo - związki partnerskie - adopcja).-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn2012201-208 s.
KURYŁOWICZ Marek Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej. Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze Warszawa Wyd. UKSW20011- 9-25 s. - Odb. Kurył. 131
KURYŁOWICZMarekPrawo rzymskie jako ideał "prawa dobrego i sprawiedliwego".-Przegląd Prawa Egzekucyjnego2010nr 105-20 s.Odb. Kurył.170
KURYŁOWICZMarekPrawo rzymskie jako uniwersalna metafora etyczna - na przykładzie utworów Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna.-Prawo rzymskie a kultura prawna Europy [ red. A. Dębiński, M. Jońca]Lublin2008s. 143-151
KURYŁOWICZ Marek Prawo rzymskie oraz prawo kanoniczne w programie studiów prawniczych Akademii Zamojskiej. Zobacz publikacjeAkademia Zamojska i jej tradycje Zamość Muzeum Okręgowe 1994- - 35-48 s. - Odb. Kurył. 094
KURYŁOWICZMarekPrawo rzymskie trzeba zobaczyć!-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201919.1s. 7-24Współaut. Maciej JońcaII-158 /19.1
KURYŁOWICZ Marek Prawo rzymskie w rozprawie Jana Zamoyskiego (De senatu romano libri duo). Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne z. 3-4 Warszawa - 199437- 69-83 s. - Odb. Kurył. 093
KURYŁOWICZ Marek Prawo rzymskie w studiach i koncepcjach akademickich Jana Zamoyskiego. Zobacz publikacjeW kręgu akademickiego Zamościa Lublin - 1996- - 95-112 s. - Odb. Kurył. 098
KURYŁOWICZ Marek Prawo rzymskie w uniwersytetach w Lublinie w latach 1918-1977. -Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam Łódź - 2000- - 197-208 s. - Odb. Kurył. 123
KURYŁOWICZ Marek Prawo rzymskie we współczesnej Polsce. Zobacz publikacjePolska lat dziewięćdziesiątych : Przemiany państwa i prawa Lublin Wyd. UMCS 19982- 371-378 s. - Odb. Kurył. 110
KURYŁOWICZMarekPrawo rzymskie wobec przejawów luksusu i marnotrawstwa.-Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu [red. naukowa Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska]KielceKieleckie Tow. Naukowe2010
KURYŁOWICZMarekPrawo spadkowe w systematyce rzymskiego prawa prywatnego.-Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi / red. A. Oleszko, A. Dańko-Roesler, R. PastuszkoWarszawaStowarzyszenie Notariuszy RP2014s. 184-193
KURYŁOWICZMarekPrawo talionu.-Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Tadeuszowi BojarskiemuLublinWyd. UMCS20111065-1078 s.Odb. Kurył.177
KURYŁOWICZMarekProces Jezusa w świetle prawa rzymskiego.-Forum Iuridicum20054229-245 s.RecenzjaOdb. Kurył. 156
KURYŁOWICZMarekProf. dr Adam Wiliński (w 100-lecie urodzin i 60-lecie doktoratu).-Studia Iuridica LublinensiaLublin200912s. 11-26
KURYŁOWICZ Marek Prof.. Dr Adam Wiliński (21 II 1909 - 21 V 1977). -Rocznik Lubelski Lublin - 197921- 185-187 s. - Odb. Kurył. 024
KURYŁOWICZMarekProfesor Janusz Sondel o kulturze i tradycji prawa rzymskiego.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 183-192VII B - 246
KURYŁOWICZ Marek Przestępstwa spekulacji contra annonam w prawie rzymskim. Zobacz publikacjeFolia Societatis Scientiarum Lublinensis, 34 ; Hum. 1. Lublin - 1993- - 5-14 s. - Odb. Kurył. 091
KURYŁOWICZMarekPubliczne porządki i nieporządki pogrzebowe w okresie wczesnego cesarstwa rzymskiego.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2010161-171 s.
KURYŁOWICZ Marek Romanistische und nationale Elemente in der Diskussion über die Gestaltung des polnischen Rechts im 19. und 20. Jarhhunderts. -Index Napoli Jovene 198816- 143-149 s. - Odb. Kurył. 067
KURYŁOWICZMarekRomanistyka prawnicza.-Państwo - prawo - myśl prawnicza : Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w 90-tą rocznicę urodzin.LublinWyd. UMCS2003143-152 s.Odb. Kurył. 142
KURYŁOWICZMarekRozprawa Jana Zamoyskiego "O senacie Rzymskim". Tekst łaciński, przekład oraz komentarz historyczno-prawny.-Lublin1997324 ss.współaut. Wojciech Witkowski
KURYŁOWICZ Marek Rozprawa Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim. Zobacz publikacjeAnnales UMCS : Sectio F Lublin Wyd. UMCS 1994499139-157 s. - Odb. Kurył. 096
KURYŁOWICZMarekRozwój historyczny rzymskiej adopcji.Zobacz publikacjeStudia Iuridica LublinensiaLublin20111635-53 s.Odb. Kurył.174
KURYŁOWICZ Marek Ruggieri R.C., La datio in adoptionem, I : Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in eta repubblicana ed imperiale. Milano 1990. -RHD Paris Sirey 199270170-71 s. Recenzja Odb. Kurył. 087
KURYŁOWICZMarekRzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Seria PrawniczaRzeszów20037167-175 s.
KURYŁOWICZ Marek Rzymskie przepisy o dokumentach i czynnościach notarialnych (Z historii notariatu). Zobacz publikacjeRejent, 4-5 Kluczbork - 1996- - 34-44 s. - Odb. Kurył. 102
KURYŁOWICZ Marek Rzymskie sentencje prawnicze o człowieku, sprawiedliwości i prawie. Zobacz publikacjePalestra Warszawa - 19887- 71-83 s. - Odb. Kurył. 066
KURYŁOWICZMarekRzymskie ustawodawstwo karne w kodyfikacji justyniańskiej.-Ius romanum schola sapientiae : Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninamTrnavaPravnicka Fakulta Trnavskej Univerzity2009251-263 s. Odb. Kurył. 166
KURYŁOWICZ Marek Rzymskie zgromadzenia ludowe. -Filomata Kraków PWN 1971245- 257-265 s. - Odb. Kurył. 002
KURYŁOWICZ Marek Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce. Lublin 1997. Zobacz publikacjeRejent Kluczbork - 199710- 208-216 s. Recenzja Odb. Kurył. 108
KURYŁOWICZ Marek Sondel J., Studia nad prawem rzymskim w Ius Culmense. Kraków 1984. -ZSS Wien Böhlau 1986103- 648-649 s. Recenzja Odb. Kurył. 059 a
KURYŁOWICZ Marek Sondel J., Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce w okresie Oświecenia. Kraków 1988 -ZSS Wien Böhlau 1990107- 718 s. Recenzja Odb. Kurył. 077
KURYŁOWICZMarekŚrodowisko prawnicze Akademii Zamojskiej i Zamościa w XVI-XVIII wieku : Problematyka badawcza.-Rocznik ZamojskiZamość198419-23 s.współaut. Wojciech WITKOWSKIOdb. Kurył. 058
KURYŁOWICZMarekStarożytne tablice prawa.-'Abiit, non obiat' : Księga poświęcona Pamięci Ks. Prof. Antoniego KościaLublinWyd. KUL2013943-956 s.Odb. Kurył.169
KURYŁOWICZ Marek Stiegler H., Statusstreit und Kindeserbrecht : Probleme des Edictum Carbonianum. Graz 1972. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1975271148-151 s. Recenzja Odb. Kurył. 013
KURYŁOWICZ Marek Stolmar R., Die Genesis der utilis actio aus der celsinischer Durchgangstheorie. -RHD Paris Sirey 199068- 403-404 s. Recenzja Odb. Kurył. 075
KURYŁOWICZ Marek Studien von Jan Zamoyski über den römischen Senat. -Orbis Iuris Romani (OIR) Brno - 19984- 45-69 s. - Odb. Kurył. 113
KURYŁOWICZMarekSymbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna.-LublinWyd. UMCS2008MonografiaIII E - 242
KURYŁOWICZMarekSystematyka polskich podręczników prawa rzymskiego.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 129-153Współaut.: Renata Świrgoń-Skok
KURYŁOWICZ Marek Sztajerman E., Trofimova M., Rabovladel'ceskie otnosenja v rannej rimskoj imperii. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1974261268-269 s. Recenzja Odb. Kurył. 009
KURYŁOWICZ Marek Sztajerman E.M. (et al.), Rabstvo v zapadnych provincjach rimskoj imperii v I - III vv. Moskva 1977. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1978281236-237 s. Recenzja Odb. Kurył.
KURYŁOWICZMarekSłownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych, łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego.-KrakówZakamycze1998 ; (wyd. 2: 2001)XI G - 34
KURYŁOWICZMarekTaedium vitae im roemischen Recht.-Fides humanitas ius : Studii in onore di Luigi Labruna.NapoliEditoriale Scientifica20072721-2734 s.Odb. Kurył. 162
KURYŁOWICZMarekTaedium vitae w rzymskim prawie karnym.-Contra leges et bonos mores : przestępstwa obyczajowe w starożytnejGrecji i RzymieLublinWyd. UMCS2005189-199 s.Odb. Kurył. 157
KURYŁOWICZMarekTeresa Wolińska, Justynian Wielki. Kraków 2003Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20044.1261-271 s.RecenzjaOdb. Kurył. 153
KURYŁOWICZMarekTestamentum holographum.-Rejent2003Rok 13nr 10(150)119-126 s.Odb. Kurył. 146
KURYŁOWICZMarekThrepte und Eutyches - römische Sklaven in Krakau (CIL VI 27389a).Zobacz publikacjeKrytyka Prawa20168.2s. 47-63
KURYŁOWICZ Marek Tradycje prawa rzymskiego w rozwoju polskiego prawa cywilnego. -Tradycja i postęp w prawie Lublin - 1983- - 75-94 s. - Odb. Kurył. 038
KURYŁOWICZ Marek Tresviri capitales oraz edylowie rzymscy jako magistratury policyjne. Zobacz publikacjeAnnales UMCS : Sectio G Lublin Wyd. UMCS 199340- 71-79 s. - Odb. Kurył. 089
KURYŁOWICZ Marek Ustawodawstwo rzymskie w sprawach karnych. Zobacz publikacjeAnnales UMCS : Sectio G Lublin Wyd, UMCS 198835129-38 s. - Odb. Kurył. 068
KURYŁOWICZ Marek Ustawodawstwo rzymskie w sprawie fałszywych miar i wag. Zobacz publikacjeFolia Societatis Scientiarum Lublinensis, 33 ; Hum, 1-2 Lublin - - 33- 73-77 s. - Odb. Kurył. 082
KURYŁOWICZMarekVicesima Hereditatum : Z historii podatku od spadków.-W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych : Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowejLublinWyd. UMCS2005217-223 s.Odb. Kurył. 155
KURYŁOWICZMarekVladimir Vrana, Matrimonium v rimskom pra. Vyvoj manzelskeho prava od najstarsich cias do Justiniana. Kosicie 2001-Orbis Iuris Romani (OIR)Brno, Trnava20049277-282 s.RecenzjaOdb. Kurył. 152
KURYŁOWICZMarekW. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009 [recenzja]-Państwo i PrawoWarszawa2011669105-108Recenzja
KURYŁOWICZMarekWojciech Dajczak, Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć "rzeczy" i "przedmiotu praw rzeczowych" w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań 2007 [Recenzja]-Rejent2009Rok 19nr 10(222)186-191 s.RecenzjaOdb. Kurył. 168
KURYŁOWICZMarekWokół pojęcia 'aequitas' w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeStudia Iuridica LubliniensiaLublin20111515-27 s.Odb. Kurył.173
KURYŁOWICZ Marek Wokół zagadnień nauczania prawa rzymskiego. -Życie Szkoły Wyższej, 3-4 Warszawa - 1974- - 57-63 s. - Odb. Kurył. 008
KURYŁOWICZ Marek Wolność i własność (tezy komunikatu). Zobacz publikacjeJednostka wobec działań administracji publicznej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maja 2001. Rzeszów - 2001- - 243-246 s. - Odb. Kurył. 132
KURYŁOWICZ Marek Wołodkiewicz W., Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów. Warszawa 1990. -ZSS Wien Böhlau 1992109- 777-778 s. Recenzja Odb. Kurył. 085
KURYŁOWICZ Marek Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie - instytucje. Warszawa 1996. Zobacz publikacjePalestra, 9-10 Warszawa - 1997- - 142-148 s. Recenzja Odb. Kurył. 104
KURYŁOWICZMarekWpływ adopcji na dziedziczenie testamentowe w prawie rzymskim.-Annales UMCSLublinWyd. UMCS201359231-42 s.Odb. Kurył.178
KURYŁOWICZ Marek Z badań nad Akademią Zamojską. Zobacz publikacjeStudia z historii prawa, państwa i idei : Prace dedykowane prof.. Janowi Malarczykowi. Lublin Wyd. UMCS 1997- - 205-215 s. - Odb. Kurył. 106
KURYŁOWICZ Marek Z badań nad historią notariatu łacińskiego w Europie. Zobacz publikacjePrawo - administracja - gospodarka w procesie transformacji ustrojowej RP Przemyśl - 2001- - 444-459 s. - Odb. Kurył. 133
KURYŁOWICZMarekZ historii notariatu łacińskiego.-W kręgu historii i współczesności polskiego prawa : Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Arturowi Korobowiczowi / red. Wojciech WitkowskiLublinWyd. UMCS2008571-581 s.Odb. Kurył. 164
KURYŁOWICZ Marek Z historiografii notariatu w Polsce. -Rejent Kluczbork Wyd. Stowarzyszenia Notariuszy RP 19998- 66-77 s. - Odb. Kurył. 115
KURYŁOWICZ Marek Zabłocka M., Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej. Warszawa 1987 -ZSS Wien Böhlau 1991108- 493-496 s. Recenzja Odb. Kurył. 081
KURYŁOWICZ Marek Zagadnienia komparatystyczne w naukach historycznoprawnych. -Folia Societatis Scientiarum Lublinensis Lublin - 198426- 7-12 s. - Odb. Kurył. 044
KURYŁOWICZ Marek Zapis uniwersalny i podstawienie powiernicze (uwagi historyczno-prawne). Zobacz publikacjeRejent Kluczbork Wyd. Stowarzyszenia Notariuszy RP 19916- 33-42 s, - Odb. Kurył. 079
KURYŁOWICZ Marek Zasada "adoptio naturam imitatur" w prawie rzymskim. -Plenitudo legis dilectio : Księga dedykowana Prof. Dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi… Lublin - 2000- - 149-157 s. - Odb. Kurył. 126
KURYŁOWICZ Marek Zasada superficies solo cedit w rozwoju historycznym. -Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej Kraków - 1997- - 79-92 s. - Odb. Kurył. 105
KURYŁOWICZ Marek Żołnierczuk M., Zarys prawa rzymskiego. Lublin 1998. -Rzeszowskie Zeszyty Naukowe "Prawo - Ekonomia"Rzeszów - 199927- 196-197 s. Recenzja Odb. Kurył. 117
KURYŁOWICZ Marek Zum Begriff der adoptio in Gai Epitomie. -Annales UMCS Lublin - 198027213-24 s. - Odb. Kurył. 033
KURYŁOWICZ Marek Zur Marktpolizei der römischen Ädilen. -Au-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a W. Wołodkiewicz Warszawa - 2000- - 439-456 s. - Odb. Kurył. 124
KURYŁOWICZ Marek Zur nachklassischen Adoption. -Ars boni et aequi : Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag Stuttgart Steiner 1993- - 189-201 s. - Odb. Kurył. 090
KURYŁOWICZMarekZur Taetigkeit der roemischen Aedilen : Teil III.-Orbis Iuris Romani (OIR)Brno , Trnava2004989-104 s.Odb. Kurył. 151
KURYŁOWICZ Marek Zur Tätigkeit der römischen Ädilen. -Orbis Iuris Romani (OIR) br/no - - 6- 42-58 s. - Odb. Kurył. 135
KURYŁOWICZ Marek Zwalczanie kultów obcych w relacji Tytusa Liwiusza. -Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie Lublin Wyd. KUL 1998- - 73-85 s. - Odb. Kurył. 112
KURYŁOWICZ Marek Związki komparatystyki prawniczej z historią prawa. -Roczniki Teologiczno-Kanoniczne [b.m.w.] - 1982295125-134 s. - Odb. Kurył. 035
KUTZMANNWitoldDezercja i samowolne oddalenie się w rzymskim wojskowym prawie karnym epoki pryncypatu.-Wojskowy Przegląd Prawniczy198136nr 4s. 431-441
KUTZMANNWitoldKilka uwag w kwestii buntu w rzymskim wojskowym prawie karnym epoki republiki i pryncypatu.-Wojskowy Przegląd Prawniczy198760nr 3s. 323-337
KUTZMANNWitoldPozakarne środki i uregulowania prawne oraz inne sposoby utrzymania dyscypliny w wojsku rzymskim (część I).-Wojskowy Przegląd PrawniczyWarszawa199770Nr 2 (202)s. 3-15współaut. Marian Flemming
KUTZMANNWitoldPozakarne środki i uregulowania prawne oraz inne sposoby utrzymania dyscypliny w wojsku rzymskim (część II).-Wojskowy Przegląd PrawniczyWarszawaNaczelna Prokuratura Wojskowa i Izba Wojskowa SN199770Nr 3-4 (203-204)s. 3-14współaut. Marian Flemming
KŁÓDKOAndrzejOsoba sędziego w Starym Testamencie.-Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia2007IVs. 247-286
KŁODZIŃSKIKarolDziałalność administracyjna 'Officium a rationibus' w świetle 'Epistula ad Saepinum'.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201717.1s. 5-32
KŁODZIŃSKIKarolOfficium a rationibus : Studium a dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu.-Monografie na Rzecz Nauki PolskiejToruńWyd. Naukowe UMK2017ss. 518 MonografiaX D - 514
KŁODZIŃSKIKarolSekretarze 'ab epistulis' i 'a libellis' w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana : studium historyczno-prawne.-ToruńWyd. Naukowe UMK2011ss. 139MonografiaX D - 501
KŁODZIŃSKIKarolThe office of a 'rationibus' in the imperial government. A historiographical controversy.-EOSWrocław-Warszawa2015102Fasc. 1s. 95-128
LABRUNALuigiOpinioni al Magnifico Rettore dell'Universita di Varsavia concernenti il Prof. Dr. Witold Wołodkiewicz: Luigi Capogrossi Colognesi s. 3-6; Luigi Labruna s. 7-9; Marek Kuryłowicz s. 10-12.-IndexNapoliJovene201947s. 3-12
LANGERMateuszRudymenty systemu podatkowego starożytnej Grecji.-Z dziejów historii podatków : Wybrane problemy / pod red. K. Banasia, R. StasiakaŁódź2017s. 59-65
LANGERMateuszVectigalia nervos esse rei publice. O niektórych daninach publicznych rzymskiej republiki-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20163s. 91-102
LASKOWSKA-HULISZAgnieszka'Ne eat iudex ultra petita partium od prawa rzymskiego do czasów współczesnych'. Uwagi na tle polskiego procesu cywilnego.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe KULLublinWyd. KUL20173
LENGAUERWłodzimierzPrawo ateńskie na straży obyczajów. Przypadek Timarchosa.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005201-208 s.
LERACZYKIzabelaExempla Romana w wybranych traktatach Alberico Gentilliego i Hugona Grocjusza.-Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne / red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2013s. 121-128
LERACZYKIzabelaGwiezdne wojny - rzymskie traktaty według Maniliusza.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20141 (57)189-201 s.
LERACZYKIzabelaWierność zaklęta w metalu. Uwagi wokół rewersu lokryjskiej didrachmy (SNG ANS 531).-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 229-239VII C - 363
LEWANDOWICZJanuszCesarskie prawodawstwo zakonne sprzed 'Kodeksu' Justyniana Wielkiego.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 135-153
LEWANDOWSKIIgnacySexti Aurelii Victoris, Historiae abbreviatae ab Augusto Octaviano, id est fine Titi Livii usque ad consulatum decimum Constantii Augusti et Iuliani Caesaris tertium : Sekstus Aureliusz Wiktor, Zarys historii cesarzy od Augusta Oktawiana, czyli od końca dzieła Tytusa Liwiusza aż do dziesiątego konsulatu augusta Konstancjusza i trzeciego konsulatu cezara Juliana.-Fontes Historiae Antiquae, XVIIPoznańWyd. Naukowe UAM2010ss. 148Przekład, wstęp, komentarz: Ignacy LewandowskiI G - Varia 50 /17
LEWICKIZbigniewGreckie i rzymskie wzorce Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20121235-20 s.
LICHOCKABarbaraJustitia sur les monnaies impériales romaines.-Varsovie1974ss. 124Monografia
LINDERSKIJerzyBying the Vote: Electoral Corruption in the Late Republic.-The Ancient World198511s.87-94
LINDERSKIJerzyCiceros Rede pro Caelio und die Ambitus- und Vereinsgesetzgebung der ausgehenden Republik.-Hermes196189s. 106-119
LINDERSKIJerzyConstitutional aspects of the consular election in 59 B.C.-Historia196514s. 423-442
LINDERSKIJerzyDer Senat und die Vereine.-Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum, IIBerlin1969s. 94-132
LINDERSKIJerzyPaństwo a kolegia. Ze studiów nad historią rzymskich stowarzyszeń u schyłku republiki. -Kraków1961ss. 118Monografia
LINDERSKIJerzyPaństwo rzymskie a kolegia u schyłku republiki.-Sprawozdania PAN KrakówKraków19611s. 105-108
LINDERSKIJerzyRzymskie zgromadzenie wyborcze od Sulli do Cezara.-Wrocław1966ss. 173Monografia
LINDERSKIJerzySvetons Bericht über die Vercinsgesetzgebung unter Caesar und Augustus.-ZSS196279s. 322-328
LINDERSKIJerzyŚwiadectwo Askoniusza o położeniu prawnym kolegiów u schyłku republiki.-EOS1959-196050Fasc. 2s. 133-141
LINDERSKIJerzyThe Augural Law.-Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt1986Ii,6,3s. 2146-2312
LIPIECJózef'Vis versus ratio' (studium aksjologiczne).-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 197-207VII B - 246
LIPIŃSKIEdwardPrawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne.-Lublin2009ss. 492MonografiaIV A - 268
LISArturKultura prawna w Polsce przed założeniem Akademii Krakowskiej.-Opolskie Studia Administracyjno-PrawneOpole201715 /2s. 37-60
LISOWSKIZygmuntA. Peretiatkowicz, Zarys encyklopedii prawa jako wstęp do nauk prawnych [recenzja]-Czasopismo Prawnicze i EkonomiczneKraków1923R. XXIs. 246-250Recenzja
LISOWSKIZygmuntF. de Zulueta, The Roman law of sale. Introduction and select texts. Oxford 1945 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19481s. 194-196Recenzja
LISOWSKIZygmuntF. Szenwic, Wiadomości wstępne z dziejów recepcji prawa rzymskiego na starożytnym Wschodzie [recenzja]-Ruch Prawniczy i EkonomicznyPoznań1922IIs. 742-744
LISOWSKIZygmuntFr. Zoll (starszy), Rzymskie prawo prywatne (Pandekta). Tom V: Prawo familijne i spadkowe / opracował Zygmunt Lisowski (s. 1-79 opracowanie, s. 80-164 uzupełnienie)-Kraków1920
LISOWSKIZygmuntH. Insadowski, Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo. Lublin 1935 [recenzja]-Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznyPoznań1936XVIz. 2s. 259-261Recenzja
LISOWSKIZygmuntJ. Wisłocki, Prawo rzymskie w Polsce. Warszawa 1945 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19481s. 189-194Recenzja
LISOWSKIZygmuntJ. Wisłocki, Spór o Gaiusa. [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19481s. 187-189
LISOWSKIZygmuntK. Czyhlarz, Instytucje prawa rzymskiego, II wyd. tłumaczenia przez Fr. Witkowskiego [recenzja]-Ruch Prawniczy i EkonomicznyPoznań1923IIIz. 4s. 633-636Recenzja
LISOWSKIZygmuntL. Wenger, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts. München 1925 [recenzja]-Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznyPoznań1925Vz. 4s. 1056-1058Recenzja
LISOWSKIZygmuntLa prétendue contradiction entre C. 4, 21, 17 et Inst. 3.25 pr. -Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA), t. V : Mélanges Fernand de Visscher, t. IV.Bruxelles1950s. 73-77
LISOWSKIZygmuntM. Chlamtacz, Zagadnienie posiłkowej poręki w prawie rzymskim i w prawach nowożytnych. Studium historyczno-dogmatyczne. Lwów 1932 [recenzja]-Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznyPoznań1934XIVz. 2s. 285-287Recenzja
LISOWSKIZygmuntNoxa und noxia.-Realencyclopädie der classischen Altertumwissenschaft / Pauly-Wissowa et al.Stuttgart1940Supplbd. VIIszp. 587-604
LISOWSKIZygmuntNoxalis actio.-Realencyclopädie der classischen Altertumwisseschaft / Pauly-Wissowa et al.Stuttgart1940Supplbd. VIIszp. 604-663Polemika: F. de Visscher, Le régime romain de la noxalité. Bruxelles 1947, s. 617, passim. Rec. - E. Gintowt, CPH 1948, t I.
LISOWSKIZygmuntO prawie rzymskim w Korekturze Pruskiej uwagi krytyczne.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań195462s. 194-220
LISOWSKIZygmuntR. Sohm, Instytucje, historia i system rzymskiego prawa prywatnego. Przetł. według 17. wyd. R. Taubenschlag i W. Kozubski, Warszawa 1925 [recenzja]-Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznyPoznań1925Vz. 4s. 1053-1055Recenzja
LISOWSKIZygmuntR. Taubenschlag, Historia zadatku w prawie rzymskim. Kraków 1910 [recenzja]-Przegląd Prawa i AdministracjiLwów191136s. 385-408Polemika R. Taubenschlaga - tamże, s. 504-508
LISOWSKIZygmuntR. Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri (332 B.C. - 640 A.D.). New York 1944 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19492s. 496-498Recenzja
LISOWSKIZygmuntR. Taubenschlag, Wybór źródeł do rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1931 [recenzja]-Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznyPoznań1931XIz. 4s. 859Recenzja
LISOWSKIZygmuntStudia nad sposobami nabycia własności w rzymskim Egipcie.-Rozprawy Wydz. Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności KrakówLVIs. 179-366Osobne odbicie: Kraków 1913, ss. 180 [Rec. R. Taubenschlag, Juristische Vierteljahresschrift (Praga) 1916]
LISOWSKIZygmuntW. Kozubski, Opieka nad kobietami w prawie rzymskim. Kraków 1922 [recenzja]-Ruch Prawniczy i EkonomicznyPoznań1923IIIz. 4s. 632-633Recenzja
LISOWSKIZygmuntWydział Prawno-Ekonomiczny. Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swego istnienia, 1919-1923, za rektoratu Heliodora Święcickiego.-Księga Pamiątkowa wydana staraniem Senatu Uniwersytetu Poznańskiego / pod red. Adama WrzoskaPoznań1924s. 141-179Autorstwo prof. Lisowskiego stwierdza red. Księgi, A. Wrzosek, na s. 682-684
LISOWSKIZygmuntZ papirologii greckiej.-Czasopismo Prawnicze i EkonomiczneKraków1911R. XIIs. 424-462Osobne odbicie: Kraków 1913, ss. 41 [Rec. R. Taubenschlag, Juristische Vierteljahresschrift (Praga) 1914]
LITEWSKI Wieslaw "Confssio in iure" e "sententia".-Labeo Napoli Jovene 197622- 252-267 s. - Odb. Lit. 25
LITEWSKI Wiesław "Litis contestatio" et obligations solidaires passives dans les "bonae fidei iudicia" en droit romain classique. -RHD Paris Sirey 197654- 149-17 s. - Odb. Lit. 24
LITEWSKI Wiesław "Non numerata pecunia" im klassischen römischen Recht. -SDHI Roma - 199460- 405-456 s. - Odb. Lit. 37
LITEWSKI Wiesław Admissibilité d'établissement d'ingenuitas dans la procédure romaine ordinaire. -Archivum Iuridicum Cracoviensis Kraków - 19725- 85-90 s. - Odb. Lit.11
LITEWSKI Wieslaw Bemerkungen zum römischen Seedarlehen. -Studi in onore di Cesare Sanfilippo,4 Milano Giuffre 1983- - 381-397 s. - Odb. Lit. 32
LITEWSKI Wiesław Biscardi A., Actio pecuniae traiecticiae. Torino 1974. -ZSS Weimar Böhlau 197693- 418-422 s. Recenzja Odb. Lit. 80
LITEWSKI Wiesław Bona F., Studi sulla societa consensuale in diritto romano. Milano 1973. -RHD Paris Sirey 197553- 52-55 s. Recenzja Odb. Lit. 76
LITEWSKI Wiesław Bonini R., I "Libri de cognitionibus" di Callistrato I. Milano 1964. -RHD Paris Sirey 1966442266-271 s. Recenzja Odb. Lit. 67
LITEWSKI Wieslaw Consultatio ante sententiam. -Czasopismo Prawno-Historyczne Poznań - 19651719-37 s. - Odb. Lit. 02
LITEWSKI Wiesław Consultatio ante sententiam.-ZSS Weimar Böhlau 196986- 227-257 s. - Odb. Lit. 12
LITEWSKI Wiesław Das "beneficium competentiae" des aus dem Mitgiftversprechen verklagten Schwiegervaters. -ZSS Wien Böhlau 2001118- 381-387 s. - Odb. Lit. 50
LITEWSKI Wiesław Das "beneficium competentiae"" im römischen Recht. "-Studi Edoardo Volterra, 1. Milano Giuffre 1971- - 469-572 s. - Odb. Lit. 13
LITEWSKI Wieslaw Das Bestehen der "formula in ius concepta" mit der "bona fides"-Klausel beim Pfand. -Labeo Napoli Jovene 1999452183-192 s. - Odb. Lit. 45
LITEWSKI Wiesław Das Problem der Aufrechnungszulässigkeit bei der Verwahrung und der Leihe. -Orbis Iuris Romani (OIR) Bratysława - 19995- 134-141 s. - Odb. Lit. 46
LITEWSKI Wiesław Das Problem der Bindung des römischen Schiedsrichters durch das materielle Recht. -Festschrift Theo Mayer-Maly Köln Böhlau 2002- - 409-416 s. - Odb. Lit. 51
LITEWSKI Wiesław Das Vorhandsein der formula in ius concepta mit der bona-fides-Klausel bei der Leihe. -RIDA Bruxelles- 199845- 287-319 s. - Odb. Lit. 40
LITEWSKI Wiesław Dell'Oro A., I libri de officio nella giurisprudenza romana. Milano 1960. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 196515- 429-432 s. Recenzja Odb. Lit. 63
LITEWSKI Wiesław Depositary's liability in Roman law. -Archivio Giuridico 190.2 Roma - 1976190123-78 s. - Odb. Lit. 27
LITEWSKI Wiesław Der Zeipunkt für die Widerklageerhebung nach justinianischem Novellenrecht. -SDHI Roma Mursia 199763- 495-498 s. - Odb. Lit. 39
LITEWSKI Wiesław Die Ablehnung (recusatio) des Richters im römischen Recht. -TRHague Kluwer 199967- 39-56 s. - Odb. Lit.44
LITEWSKI Wiesław Die Personen des römischen Verwahrungsverhältnisses. -RIDA Bruxelles- 200044- 235-253 s. - Odb. Lit. 47
LITEWSKI Wiesław Die Prozesswiederholung nach der lis fullonum de pensione non solvenda. -TR Bruxelles- 197543- 85-90 s. - Odb. Lit. 22
LITEWSKI Wiesław Die römische Appellation in Zivilsachen (ein Abriss) I : Principat. -AMRW II,14. Berlin De Gruyter 1982- - 60-96 s. - Odb. Lit. 31
LITEWSKI Wiesław Die römische Appellation in Zivilsachen II. -RIDA Bruxelles - 196613- 231-323 s. - Odb. Lit. 07
LITEWSKI Wieslaw Die römische Appellation in Zivilsachen III.. -RIDA Bruxelles- 196714- 301-401 s. - Odb. Lit. 08
LITEWSKI Wiesław Die römische Appellation in Zivilsachen IV. -RIDA Bruxelles- 196815- 143-351 s. - Odb. Lit. 09
LITEWSKI Wiesław Die römische Appellation in Zivilsachen. -RIDA br/uxelles - 196512- 347-436 s. - Odb. Lit. 05
LITEWSKI Wiesław Die Zahlung bei der Sachmiete (vor oder nach Ablauf der Mietzeit) im römischen Recht. -TRHague Kluwer 200270- 229-249 s. - Odb. Lit. 52
LITEWSKI Wiesław Die Zahlung bei Sachmiete im römischen Recht. -Labeo Napoli Jovene 2003493269-290 s. - Odb. Lit. 53
LITEWSKI Wieslaw Dolus et misericordia dans le droit romain classique. -Archivum Iuridicum Cracoviensis Kraków - 19725- 91-101 s. - Odb. Lit. 18
LITEWSKI Wieslaw Dopuszczalność ugody w postępowaniu apelacyjnym w rzymskim procesie cywilnym. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 19631515-19 s. - Odb. Lit. 01
LITEWSKI Wiesław Gandolfi G., Il deposito nella problematica della giurisprudenza romana. Milano 1976. -BIDR Milano Giuffre 197618- 277-285 s. Recenzja Odb. Lit. 79
LITEWSKI Wiesław Giuffre V., La "dartio mutui". Napoli 1989. -SDHI Roma Pontificia Universitas Lateranensis 199056- 519-526 s. Recenzja Odb. Lit. 91
LITEWSKI Wiesław Guarino A., Diritto privato romano. Napoli 1957. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań PWN 1963151305-309 s. Recenzja Odb. Lit. 59
Litewski Wiesław Guarino A., La condanna nei limiti del possibile. Napoli 1975. -SDHI Roma Pontificia Universitas Lateranensis 187541- 444-450 s. Recenzja Odb. Lit. 77
LITEWSKI Wiesław Hauskinder im römischen Verwahrungsverhältnis. -Festschrift für Andreas Wacke München C.H.Beck 2001- - 251-260 s. - Odb. Lit. 49
LITEWSKI Wiesław Hausmaninger H., Selb W., Römisches Privatrecht. Wien - Köln 1985. -SDHI Roma Pontificia Universitas Lateranensis 198854- 401-408 s. Recenzja Odb. Lit. 87
LITEWSKI Wiesław Il significato del termine "remedium" in Cons. 5.6. -IURA Napoli Jovene 197223- 115-125 s. - Odb. Lit. 17
LITEWSKI Wiesław Interesse des Auftraggebers, des Dritten und des Beauftragten. -BIDR Milano Giuffre 197578- 193-243 s. - Odb. Lit. 23
LITEWSKI Wiesław Kaser M., Das römische Privatrecht. Monachium 1955. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań PWN 1960122324-336 s. Recenzja Odb. Lit. 56
LITEWSKI Wiesław Kaser M., Das römische Privatrecht. München 1959. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań PWN 1960132244-250 s. Recenzja Odb. Lit. 57
LITEWSKI Wiesław Kaser M., Römisches Privatrecht. München - Berlin 1960. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań PWN 1963151303-304 s. Recenzja Odb. Lit. 60
LITEWSKI Wiesław Klami H.T., Mutua magis videtur quam deposita. Helsinki 1969 -Index 1972 Napoli - 19693- 557-569 s. Recenzja Odb. Lit. 71
LITEWSKI Wiesław Krawczuk A., "Virtutis ergo" : Nadania obywatelstwa przez wodzów Republiki. Kraków 1963. -IURA Napoli Jovene 196415- 315-319 s. Recenzja Odb. Lit. 61
LITEWSKI Wiesław Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Kraków 1999. -Rejent 9(11) Warszawa Wyd. Stowarzyszenia Notariuszy RP 19999- 187-188 s. Recenzja Odb. Lit. 92
LITEWSKI Wiesław L'effet libératoire de la 'litis contestatio' dans les obligations solidaires actives en droit de Justinien. -Labeo Napoli Jovene 197824- 301-316 s. - Odb. Lit. 30
LITEWSKI Wiesław La nullité du jugement basé sur des preuves fausses. -Index Milano Ed. Scientifiche Italiane 19723- 503-513 s. - Odb. Lit. 14
LITEWSKI Wiesław La responsabilité du mandataire. -Index Napoli Ed. Scientifiche Italiane 198412- 106-139 s. - Odb. Lit. 33
LITEWSKI Wiesław La retractatio de la sentence établissant l'ingenuitas. -RIDA Bruxelles- 197623- 153-189 s. - Odb. Lit. 26
LITEWSKI Wiesław Le dépot irrégulier (II). -RIDA Bruxelles- 197522- 280-315 s. - Odb. Lit. 21
LITEWSKI Wieslaw Le dépot irrégulier. -RIDA Bruxelles- 197421- 215-262 s. - Odb. Lit. 20
LITEWSKI Wiesław Les effets juridiques du 'pactum ne societate abeatur'. -RIDA Bruxelles- 197825- 279-292 s. - Odb. Lit. 29
LITEWSKI Wiesław Les texts procéduraux du droit de Justinien dans le décret de Gratien. -Studia Gratiana - - 19969- 67-109 s. - Odb. Lit. 06
LITEWSKI Wiesław Linderski J., Państwo a kolegia : ze studiów nad historią rzymskich stowarzyszeń u schyłku Republiki. Kraków 1962. -RHD Paris Sirey 196442- 659-663 s. Recenzja Odb. Lit. 62
LITEWSKI Wiesław Maschi C.A., La categoria dei contratti reali. Milano 1973. -SDHI Roma Pontificia Universitas Lateranensis 197541- 433-444 s. Recenzja Odb. Lit. 78
LITEWSKI Wiesław Niziołek M., Legal effcts of concubinage in reference to concubine's offspring. Warszawa 1980. -BIDR Milano Giuffre 198224- 303-336 s. Recenzja Odb. Lit. 83
LITEWSKI Wiesław Nörr D., "Causa mortis". München 1986. -SDHI Roma Pontificia Universitas Lateranensis 198753- 438-447 s. Recenzja Odb. Lit. 86
LITEWSKI Wiesław Odpowiedź na recenzję R. Buksińskiego z książki "Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w sprawach cywilnych".-Przegląd Historyczny Kraków - 1967623587-601 s. Odpowiedź na recenzję Odb. Lit. 68
LITEWSKI Wiesław Origine del divieto di appellare contro le sentenze del prefetto del pretorio. -RISG Milano Giuffre 197216- 269-277 s. - Odb. Lit. 16
LITEWSKI Wiesław Padoa Schioppa A., Ricerche sull'appello nel diritto intermedio . Milano 1967. -Labeo Napoli Jovene 197319- 220-226 s. Recenzja Odb. Lit. 74
LITEWSKI Wiesław Prawo rzymskie słownik encyklopedyczny. Warszawa 1986. -SDHI Roma Pontificia Universitas Lateranensis 198753- 429-438 s. Recenzja Odb. Lit. 85
LITEWSKI Wiesław Provera G., Lezioni sul processo civile giustinianeo. Torino 1989. -SDHI Roma Pontificia Universitas Lateranensis 199056- 527-534 s. Recenzja Odb. Lit. 90
LITEWSKI Wiesław Raggi L., La 'restitutio in integrum' nella 'cognitio extra ordinem'. Milano 1965. -Labeo Milano - 196511- 224-234 s. Recenzja Odb. Lit. 64
LITEWSKI Wiesław Remarques sur la dissolution de la societé en droit romain. -RHD Paris Sirey 197250- 70-82 s. - Odb. Lit. 15
LITEWSKI Wiesław Römisches Seedarlehen. -IURA Napoli Jovene 197324- 112-183 s. - Odb. Lit. 19
LITEWSKI Wiesław Sacconi G., Ricerche sulla "stipulatio"". Napoli 1990. "-SDHI Roma Pontificia Universitas Lateranensis 199056- 543-554 s. Recenzja Odb. Lit. 89
LITEWSKI Wiesław Sacconi G., Studi sulle obbligazioni solidali da contratto in diritto romano. Milano 1973. -IURA Napoli Jovene 197324- 332-340 s. Recenzja Odb. Lit. 72
LITEWSKI Wiesław Scapini N., La confessione nel diritto romano I. Torino 1973. -SDHI Roma Pontificia Universitas Lateranensis 197642- 478-488 s. Recenzja Odb. Lit. 81
LITEWSKI Wiesław Scapini N., La confessione nel diritto romano II. Roma 1986. -SDHI Roma Pontificia Universitas ateranensis 198652- 569-578 s. Recenzja Odb. Lit. 84
LITEWSKI Wiesław Seidl E., Römisches Privatrecht. Köln 1963. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań PWN 1963182279-283 s. Recenzja Odb. Lit. 66
LITEWSKI Wiesław Sondel J., Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim. Kraków 1967. -Labeo Napoli Jovene 197320- 405-414 s. Recenzja Odb. Lit. 75
LITEWSKI Wiesław Studien zum sogenannten 'depositum necessarium'. -SDHI Roma - 197743- 188-202 s. - Odb. Lit. 28
LITEWSKI Wiesław Suspensiveffekt binnen den Frist zur Appellationseilegung. -ZSS Wien Böhlau 1996113- 377-381 s. - Odb. Lit. 38
LITEWSKI Wiesław Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae ( Eos 48). Warszawa 1956. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań PWN 1960132253-270 s. Recenzja Odb. Lit. 58
LITEWSKI Wiesław Tafaro S., Regula e ius antiquum in D.50.17.23. Bari 1984. -ZSS Weimar Böhlau 1988105- 865-878 s. Recenzja Odb. Lit. 88
LITEWSKI Wiesław Vigneron R., Offere aut deponere. Liége 1979. -ZSS Weimar Böhlau 198198- 489-500 s. Recenzja Odb. Lit. 82
LITEWSKI Wiesław Volterra E., Istituzioni di diritto privato romano. Roma 1961. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań PWN 1965172285-289 s. Recenzja Odb. Lit. 65
LITEWSKI Wiesław Zinsen als Zivilfrühte? -Studi in onore di M. Talamanca, 5 Napoli Jovene 2001- - 1-20 s. - Odb. Lit. 48
LITEWSKI Wiesław Zu D.24,3,17,2. -ZSS Wien Böhlau 1998115- 409-413 s. - Odb. Lit. 41
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszek'Audiatur et altera pars'. Szkic o brakującej kolumnie Pałacu Sprawiedliwości.-'Leges sapere'. Studia i prace dedykowane praf. Januszowi Sondlowi w 50 rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, p. Święcicka, A. Kremer]Kraków2008s. 271-283
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszek...wdzięczni naszym przodkom (...) za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach...-Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej PolskiejWarszawaTrybunał Konstytucyjny Wydawnictwa2009s. 23-31
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszek565 zagadek z prawa rzymskiego.-WarszawaLiber1999Podręcznik akademicki. Współaut. Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek, Jakub Urbanik
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekAbuse of rights - the historic perspective: reception of law or reasonableness and natural law.-Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k. 75 narodeninam [red. P. Mach, M. Pekarik, V. Vladar]Trnava2014s. 421-428
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Allargamento della circolazione dei beni mortis causa : le origini del fedecommesso. -Le droit romain et le monde contemporain : Mélanges a la memoire de Henryk Kupiszewski Varsovie - 1996- - 205-214 s. - Odb. Long. 08
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekAudiatur et altera pars. Eine fehlende Säuleninschrift am Warschauer Justizpalast und die Bedeutung der Parömie im polnischen Recht.-Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks [eds. J. Hallebeek et al.]GöttingenV&R Unipress2014s. 429-442
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekCena wolności słowa.-Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla [red. R. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel]WarszawaWolters Kluwer Polska20111s. 259-274
LONGCHAMPS DE BERIERFranciszekConvegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese 'Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea', Padwa-Wenecja-Treviso 14-16 czerwca 2001 roku.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20022.1197-203 s.Sprawozdanie
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Czy poza Kościołem nie ma zbawienia? -- Kraków Tyniec 2005- - 96 s. : 21 cm Książka Odb. Long. 35
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Czyżby już starożytni Rzymianie…? -Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Warszawa Wyd. KiK 19978- 2 s. - Odb. Long. 10
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekDekodyfikacja prawa prywatnego : szkice do portretu.-WarszawaWyd. Sejmowe ; Fundacja "Utriusque Iuris"2017ss. 325RedakcjaIII E - 263
LONGCHAMPS de BérierFranciszekDekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej.-KrakówWyd. UJ2019ss. 255Red. Franciszek Longchamps de Bérier
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekDirectory. Roman law in Poland.-Orbis Iuris Romani (OIR)Brno19962s. 93-100
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekDość egzotycznie, ale monoganicznie. Małżeństwo w prawie rzymskim - i dzisiaj.-Więź200911-12s. 12-21
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Dwie konstytucje Antonina Piusa zakazujące srożenia się nad niewolnikami. -Crimina et mores : Prawo karne w starożytnym Rzymie Lublin - 2001- - 89-99 s. - Odb. Long. 24
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekEmocje w interpretacji prawa a opis rzeczywistości. Refleksje na marginesie książki Ernesta Bianchiego, Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur'.Zobacz publikacjeForum Prawnicze20123(11)s. 63-67Artykuł recenzyjny
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Fideicommissum hereditatis w źródłach rzymskiego prawa klasycznego. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 41 nr 1-2 Warszawa Wyd. ATK 199841- 223-238 s. - Odb. Long. 12
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Fideikomis uniwersalny a swoboda dysponowania majątkiem na wypadek śmierci : zmiany zakresu podmiotowego w rzymskim prawie spadkowym. -Studia Iuridica Warszawa Wyd. UW 199836- 137-158 s. - Odb. Long. 13
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekFinansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego.Zobacz publikacjeForum Prawnicze20135(19)s. 6-16
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Il fedecommesso universale nel diritto romano classico. -- Warszawa Liber 1997- - 247 s. : 23 cm Książka Odb. Long. 01
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Il rispetto per la volonta del de cuius sull'esempio dei fedecommessi romani. -RIDA br/uxelles - - 45- 479-500 s. - Odb. Long. 14
LONGCHAMPS de BérierFranciszekInstytucje rzymskiego prawa administracyjnego?-Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnegoWrocław2009s. 103-111
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekKazus z prawa rzymskiego - testament.-Edukacja Prawnicza19956s. 137-139
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Kilka uwag o powodach ograniczania marnotrawców w zarządzaniu własnymi dobrami. -Honeste vivere… : Księga pamiątkowa ku czci prof. Władysława Bojarskiego Toruń - 2001- - 111-118 s. - Odb. Long. 29
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Kilka uwag o własności (na marginesie badań nad nadużyciem prawa w rzymskim prawie prywatnym). -Zeszyty Prawnicze 3.2 Warszawa Wyd. UKSW 200332195-210 s. - Odb. Long. 32
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Krukowski J., Kościół i państwo - podstawy relacji prawnych. Lublin 1993. -Przegląd Sądowy Warszawa - 19939- 128-130 s. Recenzja Odb. Long. 28
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekL'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano.-TorinoGiappichelli2013XIX, 247 ss.Monografia
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek L'inviolabilita degli ambasciatori romani nel principato. -Orbis Iuris Romani OIR) br/no, br/atislava - 20016- 47-57 s. - Odb. Long. 22
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek La buona fede mortis causa? Le disposizioni poenae nomine e la "querela inofficiosi testamenti".-Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea : Atti del Convegno in onore di A. Burdese Padova Cedam 2003- - 397-415 s. - Odb. Long. 33
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekLa memoria collectiva nella tradizione giuridica europea. -La memoria e le memorie. Atti delle "Giornate Interdisciplinari di Bioetica", Universita' degli Studi di Catania - Centro di Ricerca "Bios&Law" [red. S. Randazzo]AricciaARCANE2014s. 75-83
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekLaw and finance : understanding Roman law? -Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Die Rolle des Rechts in der Zeit der Wirtschaftlichen Krise [red. J. Stelmach, R. Schmidt]WarszawaWolters Kluwer2013s. 23-36
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekLaw of succession. Roman legal framework and comparative law perspective.-WarszawaWolters Kluwer Polska2011ss. 290KsiążkaIII C - 1529
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Mandatum incertum w klasycznym prawie rzymskim. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 37 nr 1-2 Warszawa Wyd. ATK 199437- 223-248 s. - Odb. Long. 03
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Małajny R.M., "Mur separacji" - państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych. Katowice 1992. Zobacz publikacjePaństwo i Prawo Warszawa Komitet Nauk Prawnych PAN 199449384-86 s. Recenzja + polemika recenzji K. Poklewskiego-Koziełła Odb. Long. 05
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Mercogliano F., Tituli ex corpore Ulpiani. Napoli 1997. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa Wyd. UW 199727- 175-177 s. Recenzja Odb. Long. 27
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekMyślenie dekodyfikacyjne a zjawisko dekodyfikacji.-Dekodyfikacja prawa prywatnego [red. F. Longchamps de Bérier]WarszawaWyd. Sejmowe ; Fundacja "Utriusque Iuris"2017s. 269-293III E - 263
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Nadużycie prawa - u początków problemu. -Nadużycie prawa : Konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW, 1 marca 2002 Warszawa Liber 2003- - 45-48 s. - Odb. Long. 34
LONGCHAMPS DE BÉRIERFranciszekNadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego [wyd. 2. poprawione i uzupełnione]-Wrocław2007332 ss.Monografia
LONGCHAMPS DE BÉRIERFranciszekNadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego.-Wrocław2004330 ss.Monografia
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Nec stultis solere succurri. -Au-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a W. Wołodkiewicz Varsovie Liber 2000- - 469-475 s. - Odb. Long. 18
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Niektóre przykłady nadużycia prawa w rzymskim prawie prywatnym - władza ojcowska. -"Przez tysiąclecia : państwo - prawo - jednostka"Katowice Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2001- - 11-19 s. - Odb. Long. 30
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Niektóre przykłady nadużycia prawa w rzymskim prawie prywatnym : władza ojcowska. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 2001531159-175 s. - Odb. Long. 21
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Nietykalność posła w Rzymie okresu Pryncypatu. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 37 nr 3-4 Warszawa Wyd. ATK 199437- 165-174 s. - Odb. Long. 02
LONGCHAMPS DE BÉRIERFranciszekO elastyczność prawa spadkowego. Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim.-Warszawa2006226 ss.Monografia
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekO wniosku analogicznym "między logiką a jurysprudencją", czyli ani tu, ani tam.Zobacz publikacjeForum Prawnicze20126(14)s. 50-62Artykuł recenzyjny
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Origo fideicommissorum. -Acta Universitatis Vratislaviensis : Prawo Wrocław - 1996249- 17-37 s. - Odb. Long. 09
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Po sześćdziesięciu latach. -Roman Longchamps de Bérier, Polskie prawo cywilne : zobowiązania. Wyd. 2, anastatyczne Poznań Przedsiębiorstwo Wyd. Ars boni et aequi 1999- - 5-14 s. - Odb. Long. 16
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekPodmiot prawa : między Rzymem a Jerozolimą.-Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi [red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar]WarszawaMSZ2012s. 115-130
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Podstawienie powiernicze. -Kwartalnik Prawa Prywatnego Warszawa - 199982323-340 s. - Odb. Long. 15
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Posiadanie a własność nad uwagami św. Tomasza. Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze Warszawa Wyd. UKSW 20022259-70 s. - Odb. Long. 31
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekPravo rimske. Zaklady soukromeho prava.-Iuridicum OlomoucenseOlomouc2013ss. 423współaut. W. Dajczak, T. Giaro, ceske wydani P. Dostalik
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Prawnospadkowe pochodzenie actio Pauliana. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań - 1998501299-303 s. - Odb. Long. 25
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekPrawo rodzinne archaicznego Rzymu "bez zbędnej gimnastyki umysłowej'.Zobacz publikacjeForum Prawnicze20146(20)s. 44-50Artykuł recenzyjny
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekPrawo rzymskie : U podstaw prawa prywatnego.-WarszawaWyd. Naukowe PWN2014Książka. Współaut. Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekPrawo rzymskie w czasach dekodyfikacji.Zobacz publikacjeForum Prawnicze20122(10)s. [8-22] 13-19współaut. W. Dajczak
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekPrawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego. Wyd. 2.-WarszawaWyd. Prawnicze PWN2014ss. 617współaut. Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekPrawo wobec grzechu strukturalnego.-Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci ks. prof. Antoniego Kościa [red. A. Dębiński et al.]LublinWyd. KUL2013s. 767-777
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekPretor jako promotor dobra wspólnego.-Dobro wspólne. Teoria i praktyka [red. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki]WarszawaWyd. Sejmowe / Fundacja "Utriusque iuris"2013s. 78-91
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekQui suo iure utitur neminem laedit. Il conflitto delle regole nel diritto.-Riflessioni in materia di oggetto della prestazione nel diritto contrattuale europeo alla luce delle radici storiche / red. B. SitekOlsztyn 200740-62 s.Odb.Long. 39
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekRachunek sumienia dla historii prawa? Recenzja 'The Oxford International Encyclopedia of Legal History' t. 1-6, 2009.Zobacz publikacjeForum Prawnicze20102(2)s. 88-95Artykuł recenzyjny
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Rechtsmissbrauch in der polnischen Rechtsprechung zum BGB-Sacherecht aus der Perspektive der römisch-rechtlichen Tradition. -Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Bd. 49 Berlin Duncker & Humblot 200549- 261-289 s. - Odb. Long. 37
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekRęka zza grobu? Wokół granic dysponowania majątkiem na wypadek śmierci w prawie rzymskim.-'Vetera novis augere'. Studia i prace dedykowane prof. Wacławowi Uruszczakowi [red. D. Malec]Kraków20101s. 611-620
LONGCHAMPS DE BERIERFranciszekRoman law and legal knowledge - law faculties versus law schools.-Roman law and legal knowledge : Studies in memory of H. Kupiszewski [ed. T. Giaro]WarszawaStow. Absolwentów WPiA UW201113-19 s.
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekRozdział VII: Instytucje rzymskiego prawa administracyjnego.-Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego [red. J. Boć, A. Chajbowicz]Wrocław2009s. 103-111
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekRzymska siatka pojęć prawa spadkowego a ograniczenia odpowiedzialności za długi.-Rejentwrzesień 201727nr 9 (317)s. 43-63
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Rzymski fideikomis uniwersalny a zasada prawa spadkowego' nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest'. -Prawo wczoraj i dziś : Studia dedykowane prof.. Katarzynie Sójce-Zielińskiej Warszawa Liber 2000- - 155-172 s. - Odb. Long. 17
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekSkargi edylów kurulnych a dyrektywa 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne.-Studia Iuridica200544s. 427-437
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Skazanie w 1953 r. ks. A. Słomkowskiego za obrót wartościami dewizowymi i posiadanie złotych monet bez właściwego zezwolenia (opinia na temat wyroku). -Ks. Anoni Słomkowski 1900-1982 : Rektor i odnowiciel KUL Warszawa Wyd. Archidiecezji Warszawskiej 1999- - 532-534 s. - Odb. Long. 26
LONGCHAMPS DE BÉRIERFranciszekSpotkanie romanistów pt. La cattedra 'strumento sacro' w 100 rocznicę urodzin Giorgio La Pira na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie w dniach 11-13 listopada 2004 roku.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20044.2324-332 s.Sprawozdanie
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej pt. "Prawo rzymskie a współczesność-Warszawa - Popowo3-5 grudnia 1994. "Prawo Kanoniczne, 38 nr 3-4 Warszawa Wyd. ATK 199438- 255-256 s.
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekStanisław Wróblewski o znaczeniu wpływu prawa rzymskiego na prawo współczesne.-Stanisław Wróblewski (1868-1938) [red. A. Mączyński]KrakówPAU2012s. 27-37
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekSto lat ewolucji prawa spadkowego w Polsce.Zobacz publikacjePaństwo i PrawoWarszawa2019741 (875)87-103
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Summum ius summa iniuria : O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych. Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze Warszawa Wyd. UKSW 20055151-68 s. - Odb. Long. 36
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekSummum ius summa iniuria : Sulle premesse ideologiche nell'interpretatione delle fonti antiche.-Fides, humanitas, ius : Studii in onore di Luigi Labruna / red. C. Cascione, C. Masi DoriaNapoliEd. Scientifica200782919-2932 s.Odb.Long. 38
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekSummum ius summa iniuria.-Ius Antiquum. Drevneje Pravo20081(21)s. 68-76
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekSummum ius summa iniuria. Ob ideologiceskich predposylkach v interpretacii drevnich tekstov istorikov.-Cyvilisticeskije Issledovanija20104s. 58-73
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekŚwięty Paweł i tradycja prawa rzymskiego.-Biblia krok po kroku20108(9)s. 28-31
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Szacunek dla woli zmarłego na przykładzie rzymskich fideikomisów. -Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam Łódź Wyd. UŁ 2000- - 209-219 s. - Odb. Long. 20
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Tatrzańskie Spotkanie Romanistów w Kirach. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH), 47 z. 1-2 Poznań - 199547- 314-315 s. - Odb. Long. 06
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekTextbook on the first amendment: Freedom of speech and freedom of religion.-KrakówWyd. OdNowa1012ss. 576Książka
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekThe praetor as a promoter of 'bonum commune'.-Legal Roots : The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative LawNapoliEd. Scientifiche Italiane20143s. 217-231
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek The role of International Dispute Resolution in transboundary Air Pollution Law. -21 Polish Yearbook of International Law [Warszawa] - 1994- - 249-267 s. - Odb. Long. 04
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekThe status of bearer of rights within the European legal tradition: the tradition of Rome and Jerusalem - a case study.-Fundamina : A Journal of Legal HistoryPretoria201319(2)s. 352-366
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekTradycja... prawa rzymskiego. Dwie przypowieści.-Christianitas200943s. 200-205
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekW poszukiwaniu prawa naturalnego? Doświadczenia historyczne co do nadużycia prawa w dziedzinie prawa prywatnego.-Prawo naturalne - natura prawa [red. P. Dardziński, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki]Warszawa2011s. 63-69
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Warunki, terminy i fideikomis uniwersalny w rzymskim prawie prywatnym. -Studia Iuridica Warszawa Wyd. UW 199937- 95-122 s. - Odb. Long. 19
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekWątpliwości co do oceny czasopisma prawniczego a spór o istotę prawa.Zobacz publikacjeForum Prawnicze2016nr 3(35)s. 3-22Współaut. Wojciech Dajczak
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekWobec dekodyfikacji: tradycja romanistyczna i prawo kanoniczne.Zobacz publikacjeStudia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda Szymoszka [Acta Universitatis Wratislaviensis 3063]Wrocław2008s. 179-188
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Z badań nad rzymskim prawem spadkowym : konstrukcja dogmatyczna fideikomisu uniwersalnego. -Studia Iuridica Warszawa Wyd. UW 199734- 107-147 s. - Odb. Long. 11
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekZ uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: argumenty historyczny, dogmatyczny i prawnoporównawczy na przykładzie darowizny na wypadek śmierci oraz zapisu windykacyjnego.-Prawo obce w doktrynie prawa polskiego [red. A. Wudarski]WarszawaStowarzyszenie Notariuszy RP, Europejski Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Zielonogórskis. 286-329
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekZ uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: powoływanie łacińskich reguł i maksym na przykładzie 'nemo plus iuris'.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków20147 : część As. 39-57
LONGCHAMPS de BÉRIERFranciszekZachwyt historią prawa kanonicznego.-Wacław Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne - nauka prawa - prawo wyznaniowe.KrakówWyd. UJ2017s. 13-18VII A - 122
LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek Zakaz nadużywania własnego prawa - male nostro iure uti non debemus. -Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich Warszawa Liber 2001- - 127-151 s. - Odb. Long. 23
LONGOSZStanisławAborcja w opinii św. Augustyna.-Roczniki Teologiczne20055210s. 125-140
LONGOSZStanisławAntykoncepcja i aborcja w ocenie św. Jana Chryzostoma.-Roczniki Teologiczne20075410s. 279-301
LONGOSZStanisławInwektywa Lucyferiusza z Calaris.-Roczniki Teologiczno-Kanoniczne1972194s. 181-194
LONGOSZStanisławOpera minora selecta.-WarszawaWyd. Naukowe Sub Lupa2019ss. 450VII A - 126
LONGOSZStanisławPrawo rzymskie wobec aborcji.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005209-220 s.
LONGOSZStanisławRodzina wczesnochrześcijańska i jej zadania w nauczaniu św. Bazylego Wielkiego.-Roczniki Teologiczno-Kanoniczne1981284s. 149-168
LONGOSZStanisławRodzina wczesnochrześcijańska Kościołem domowym.-Roczniki Teologiczne20045110s. 27-56
LONGOSZStanisławRodzinne wychowanie dziecka według św. Bazylego.-Currenda1980130s. 249-258
LONGOSZStanisławWidowiska teatralne zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma.-Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w. / red. Jan ŚrutwaLublin1988s. 135-198
LONGOSZStanisławZarys historii inwektywy wczesnochrześcijańskiej.-Roczniki Teologiczne1996432s. 363-390
LOSKAElżbieta"Actor, beware of what you're saying!"-'They called me to destroy the wicked and the evil' : Selected essays on crime and punishment in antiquity [ed. by S. Nowicki]MünsterUgarit-Vlg2016s. 113-120
LOSKAElżbieta'Aerarium' i przechowywanie aktów prawnych.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201313.227-43 s.
LOSKAElżbieta'Artificum scaenicorum studium amoremque inhonestum probrosumque esse'. The actors and their audience in Roman law.-Classica CracoviensiaKraków201417s. 145-163
LOSKAElżbieta'Cives pessimo iure'. Aktorzy a uprawnienia rzymskich obywateli w prawie publicznym republiki i wczesnego pryncypatu.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.3s. 167-191
LOSKAElżbieta'Contra tribunum plebis furiosum et audacem' : Spory między urzędnikami zagrożeniem dla bezpieczeństwa republiki?-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, M. Kuryłowicz]Lublin2010173-182 s.
LOSKAElżbieta'Insidiatorem iure interfici posse' : Kontratypy jako sposób obrony w procesie - 'Pro Milone' Cycerona.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20088.163-80 s.
LOSKAElżbietaActors and orators.Zobacz publikacjeClassica CracoviensiaKraków201619s. 129-141
LOSKAElżbietaContra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie.Zobacz publikacjeKwartalnik Prawa Publicznego20053311-314 s.
LOSKAElżbietaCuius regio eius religio?Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20077.1393-398 s.Sprawozdanie
LOSKAElżbietaDeath wears a mask. Roman law in popular culture - the example of Steven Saylor's Short Story.-Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej [red. A.W. Mikołajczak, K. Dominas, R. Dymczyk]Poznań2015s. 81-87
LOSKAElżbietaKilka uwag na temat aerarium Saturni.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20134(56)37-41 s.
LOSKAElżbietaKilka uwag na temat utrudniania procesu karnego przez oskarżyciela w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Prawo 22Rzeszów2018101s. 93-103
LOSKAElżbietaKilka uwag na temat zeznań niewolników w procesie karnym.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe KULLublinWyd. KUL20173
LOSKAElżbietaLegat w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20033.169-92 s.
LOSKAElżbietaM. Jońca, 'Parricidium' w prawie rzymskim. Lublin 2008-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2011631481-484 s.Recenzja
LOSKAElżbietaObowiązek niewolników obrony swojego właściciela.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20044.145-56 s.
LOSKAElżbietaPlaut o aktorach i teatrze.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 241-250VII C - 363
LOSKAElżbietaPozycja prawna aktorów w starożytnym Rzymie.-WarszawaWyd. UKSW2018ss. 369MonografiaIII C-1699
LOSKAElżbietaProvocatio ad populum.-Salus rei publicae suprema lex : Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]Lublin2007127-135 s.
LOSKAElżbietaPublic opinion and conflict resolution - a few comments.-Alternative dispute resolution: From Roman law to contemporary regulationsPoznań2016s. 163-168
LOSKAElżbietaRola konsula i pretora w procesie legislacyjnym okresu republiki.-Opolskie Studia Administracyjno-PrawneOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2016XIV/2s. 31-44
LOSKAElżbietaRola pretora w 'quaestiones perpetuae'.-Inters prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn201295-109 s.
LOSKAElżbietaSeminario Eurasiatico di diritto romano, "Repubblica e difesa dei diritti dell'uomo e del cittadino. Recenzione e insegnamento del diritto romano", Stambuł, 30-31 maja 2014 r.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.2s. 251-255Sprawozdanie
LOSKAElżbietaSi tamen maritus in adulterio deprehensam occidit.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]Lublin2005221-227 s.
LOSKAElżbietaSome remarks on the legal status of Thespian's children in ancient Rome.Zobacz publikacjeIura & Legal Systems20163
LOSKAElżbietaSytuacja aktorów i aktorek w rzymskim prawie małżeńskim.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201212481-100 s.
LOSKAElżbietaTestamenti factio passiva of actresses in ancient Rome.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 465-486VII B - 237
LOSKAElżbietaUstawa julijska o przemocy prywatnej. 7 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20066.1301-307 s.
LOSKAElżbietaUstawa julijska o przemocy publicznej. 6 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20055.2229-241 s.
LOSKAElżbietaUwagi na temat procedury 'obnuntiatio'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW201111.1195-213 s.
LOSKAElżbietaZagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym.-Warszawa2011Monografia
LOSKAElżbietaZbrodnicze zamiary a obrona konieczna.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze UKSWWarszawaWyd. UKSW20055.161-82 s.
LUBIŃSKIKazimierzJurysdykcja nieprocesowa w prawie rzymskim a współczesne postępowanie nieprocesowe.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [red. E. Gajda, A. Sokala]ToruńWyd. UMK2001119-132 s.
LUDWICKIRyszardCustodia w rzymskim prawie prywatnym.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe UMK : Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.14 : Prawo VToruń1965z. 14s. 73-97Odb. Ludw. 01
MACIEJEWSKA-SZAŁASMajaOd 'locatio conductio operarum' do współczesnego prawa pracy w Polsce.-'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe [red. B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski]Gdańsk2016s. 87-120Współaut. Justyna Świątek-Rudoman
MACIEJEWSKIMarekAlma Mater Studiorum. O genezie i początkach uniwersytetów.-Opolskie Studia Administracyjno-PrawneOpole201715 /2s. 9-22
MACIEJEWSKIMarekDoktrynalne ujęcie relacji prawo naturalne - prawo stanowione od starożytności do czasów oświecenia.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków20158.2s. 107-132
MaciejewskiTadeuszMyśl prawnohistoryczna w Gdańsku (XVII-XXI w.).-Gdańskie Studia PrawniczeGdańsk200820s. 205-222
MaciejewskiTadeuszPrawo i prawnicy w Gdańskim Gimnazjum Akademickim (XVII-XVIII wiek).-Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Szkice z dziejówGdańsk2008Is. 261-400
MĄCZYŃSKIAndrzejStanisław Wróblewski (1868-1938).-Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji UJKraków2000s. 253-260
MADEJAAndrzejWątki teokratyczne w myśli politycznej Sumero-Akadu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2008602s. 221-240
MADEJSKIPawełAgresywność Rzymian jako kategoria analizy historycznej.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 59-66VII C - 323
MADEJSKIPawełMarcus Tullius Cicero, the avenger of his father.-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 215-224
MADEJSKI PawełPomiędzy 'robur animi' a 'ritus barbarus' : zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu.-LublinWyd. UMCS2018299 ss.III C - 1692
MADEJSKI PawełSullańskie proskrypcje a zemsta w Rzymie.-Świat starożytny : państwo i społeczeństwo / red. naukowa Ryszard Kulesza et al.WarszawaWyd. UW2013s. 239-247VII C - 270
MAKIŁŁADariusz'Pacta sunt servanda' - grocjuszowski koncept prawnonaturalnego ładu w społeczeństwie.-Pacta sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego / red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiKrakówATW2015s. 47-58
MALECJerzyFranciszka Ksawerego Szaniawskiego rozprawka 'O szkole prawa i administracyjnych nauk w Warszawie' w Pamiętniku Warszawskim z 1815 roku.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 239-248VII B - 246
MALINOWSKA-KWIATKOWSKAIrenaLimiti giuridici e politici della recezione del diritto romano nella codificazione di Federico II nel 'regnum Siciliae'.-Le droit romain et sa reception en Europe [ed. par. H. Kupiszewski, W. Wołodkiewicz]Varsovie1978s. 123-136
MAŃKORafał'Alluvio' i 'mutatio alvei'. Zastosowanie reguł rzymskich w prawie międzynarodowym publicznym.-Studia IuridicaWarszawa200341s. 131-151współaut. Klara Kańska
MAŃKORafałPrawo rzymskie jako źródło prawa w Afryce Południowej.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20033.1139-162 s.
MAŃKORafałRoman roots at Plateau du Kirchberg. Recent examples of explicit references to Roman law in the case-law of the Court of Justice of the EU.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 501-526VII B - 237
MAŃKORafałSądowe stosowanie 'Corpus Iuris Civilis' w Afryce Południowej w świetle wybranych orzeczeń.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20044.1149-178 s.
MAŃKORafałThe culture of private law in Central Europe after enlargement: a Polish perspective.-European Law Journal200511nr 5s. 527-548
MARCINIAKEwelinaSamorządy miast italskich wobec kwestii budownictwa użyteczności publicznej.-EOS198573Fasc. 2s. 313-329
MAREKRafałFrom Roman immunitas to Merovingian emunitas - remarks on the evolution of Roman fiscal concepts in the Germanic realms.Zobacz publikacjeInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ2016/7s. 49-70
MAREKRafałStosowanie kodyfikacji justyniańskiej w Egipcie bizantyńskim w prawie zobowiązań - kwestie wybrane.-Pomniki prawa na przestrzeni wieków [red. K. Górski et al.]KrakówKsięgarnia Akademicka2016s. 35-47
MARIAŃSKIMichałChiriographum i syngrapha jako antyczne formy instrumentów finansowych.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B.Sitek et al.]Olsztyn2012415-423 s.
MAROŃGrzegorzWzorzec prawa w 'Etymologiae' św. Izydora z Sewilli jako przyczynek do rozważań nad cechami dobrego prawa.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 56 : Prawo 8Rzeszów2004s. 115-134
MARQUEZMagdalenaParemie łacińskie w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich.-Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich [red. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek]Warszawa2001s. 227-244
MARZECŁukaszArtur Duck, 'De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Regno Galliarum". Przegląd bazy bibliograficznej.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.1141-150 s.
MARZECŁukaszArtur Duck, 'De usu et authoritate Iuris Civilis Romanorum' - podrzędna rozprawa czy dzieło światowej romanistyki?Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.1145-157 s.
MARZECŁukaszCivil lawyers w Anglii Tudorów i wczesnych Stuartów.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2003552213-230 s.
MARZECŁukaszCzy prawo angielskie to tylko 'Common law'? Na marginesie artykułu Rafała Mańko "Sądowe stosowanie 'Corpus Iuris Civilis' w Afryce Południowej w świetle wybranych orzeczeń", Zeszyty Prewnicze UKSW 4.1 (2004).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20055.2223-228 s.
MARZECŁukaszCzy prawo angielskie to tylko 'Common law'? Na marginesie artykułu Rafała Mańko "Sądowe stosowanie 'Corpus Iuris Civilis' w Afryce Południowej w świetle wybranych orzeczeń", Zeszyty Prewnicze UKSW 4.1 (2004).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20055.2223-228 s.
MARZECŁukaszCzy prawo rzymskie pokonało Kanał La Manche?Zobacz publikacjeKrakowskie studia z historii państwa i prawa / red. W. Uruszczak, D. MalecKraków2008243-53 s.
MARZECŁukaszFibrosa przeciw Fairbairn - polska spółka, Izba Lordów i prawo rzymskie.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20077.1113-121 s.
MARZECŁukasz From Roman oratores to modern advocates. Some remarks on the formative of lawyer's ethics in Antiquity.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 935-963współaut. Paulina ŚwięcickaVII B - 237
MARZECŁukaszKilka uwag o sądownictwie Admiralicji w Anglii.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20044.175-89 s.
MARZECŁukaszKilka uwag o Sądzie Kanclerskim i systemie equity w Anglii.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20055.1195-212 s.
MARZECŁukaszMay contracts be entirely free? Some comparative remarks on various approaches to freedom of contract.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków20147(1)s. 59-67
MARZECŁukaszMiędzy Rzymem, Dunajem a Murem Hadriana. Prawo rzymskie i Europa w 'De Usu et Authoritate Iuris civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum' (1653) Arthura Ducka.-KrakówKsięgarnia Akademicka2015ss. 254MonografiaIII E - 262
MARZECŁukaszO "niedocenianym poprzedniku Savigny'ego i angielskiej wizji spraw wschodnich w XVII wieku.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 259-267VII B - 246
MARZECŁukaszOd ius gentium do International Court of Justice. Kilka uwag o prawie rzymskim i międzynarodowym prawie publicznym.-Consul est iuris et patriae defensor : Księga Pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi [red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar]Warszawa2012133-139 s.
MARZECŁukaszPalmirski T., A history of the ancient states' political systems. Rome. Kraków 2011 [recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012124237-241 s.Recenzja
MARZECŁukaszPrawo rzymskie - historyczny składnik anglosaskiej kultury prawnej?-Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP UJKraków20027-8141-157 s.
MARZECŁukaszPrawo rzymskie - składnik angielskiej doktryny i praktyki prawa narodów?Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20022.283-100 s.
MARZECŁukaszPrawo rzymskie jako element tworzący kulturę prawną Europy w świetle poglądów Arthura Ducka.-Leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. Januszowi Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer] Kraków2008295-307 s.
MARZECŁukaszPrawo rzymskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dwudziestoleciu międzywojennym.-Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej / red. M. Pyter, B. SzmulikLublin200837-52 s.
MARZECŁukaszPrawo rzymskie w dawnej Anglii w świetle poglądów Artura Ducka (wybrane zagadnienia).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.2117-154 s.
MARZECŁukaszPrawo rzymskie w dawnych Czechach w poglądach Arthura Ducka.Zobacz publikacjeKrakowskie studia z historii państwa i prawa / red. W. Uruszczak, D. Malec, M. MikułaKraków20103212-129 s.
MARZECŁukaszPrawo rzymskie w systemie anglosaskim.-Studenckie Zeszyty Naukowe UJKraków2001583-95 s.
MARZECŁukaszProfesorowi Januszowi Sondlowi (1937-2017) in memoriam.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków201710 (3)s. 559-565
MARZECŁukaszRoman law : the friend or enemy of Church? Some remarks on the attitude of Church towards the Roman law in the Middle Ages.-Servabo Legem Tuam in Toto Corde Meo. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 70-tej rocznicy urodzin Ks. Prof. Józefa KrzywdyKraków2013351-359 s.
MARZECŁukaszStanisław Wróblewski a krakowska szkoła romanistyczna.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 155-167
MARZECŁukaszWiesław Litewski (1933-2004).-Orbis Iuris Romani (OIR)Brno20049300-303 s.
MARZECŁukaszWiesław Litewski 1933-2004.-Państwo i Prawo20045101-103 s.
MARZECŁukaszWizja powszechnego prawa europejskiego według Artura Ducka.Zobacz publikacjeStudia Prawnoustrojowe UWM20077255-261 s.
MARZECŁukaszZ dziejów opozycji wobec prawników i prawa rzymskiego w dawnej Europie.-Vetera novis augere : Studia i prace dedykowane Prof. Wacławowi Uruszczakowi [red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus]Kraków20102697-708 s.
MELEZE MODRZEJEWSKIJoseph-zob. MODRZEJEWSKI Józef
MELEZE-MODRZEJEWSKIJózefModeles classiques des lois ptolémaiques.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 579-595VII B - 237
MÉLÉZE-MODRZEJEWSKI Joseph Witold Wołodkiewicz, Janusz Kamiński, Władysław Rozwadowski, Prawo rzymskie : słownik encyklopedyczny. Warszawa 1986 -RHD Paris Sirey 198664- 635-636 s. Recenzja : załącznik do Odb. Wołod. 40 Odb. Wołod. 040 a
MIKUŁAMaciejNiezbędnik średniowiecznego praktyka prawa miejskiego: łacińsko-polski słownik terminów prawniczych w rękopisie Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. 3068 III.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 269-278VII B - 246
MIKUŁAMaciejWpływ 'Summa utriusque iuris' mistrza Rajmunda na regulację dziedziczenia testamentowego w Statucie litewskim I z 1529 roku.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2008602s. 57-85
MILEWSKIIreneuszKościelne i cesarskie ustawodawstwo w walce z dawną obyczajowością w życiu codziennym chrześcijan w IV i V wieku.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie [red. M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2001101-112 s.
MISZTAL-KONECKAJoanna'...quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60.5). Zakaz małżeństw między bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL201173-84 s.
MISZTAL-KONECKAJoanna'...quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60.5). Zakaz małżeństw między bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL201173-84 s.
MISZTAL-KONECKAJoanna'Civitas interdicta monachis'. Mnisi zagrożeniem dla rzymskiego porządku publicznego?-Ochrona bezpieczństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2010183-196 s.Współaut. Monika Wójcik
MISZTAL-KONECKAJoannaAccusatio ; Apollon ; Augures ; Auspicia ; Decemviri sacris faciundis ; Delatio criminis ; Diana ; Epulones ; Flamines ; Lares ; Leges ; Lex Sca(n)tinia de nefanda Venere ; Mars ; Panteon ; Penates ; Piaculum ; Pontifex maximus ; Oaestiones perpetuae ; Sacerdotes ; Saturnalia ; Saturnus ; Vesta ; Vestales-Wielka Encyklopedia Prawa, T. 1: Prawa świata antycznego [red. B. Sitek, W. Wołodkiewicz]Warszawa2014
MISZTAL-KONECKAJoannaActor ; Appellatio ; Codemnatio ; Confessio in iure ; Exceptio ; In iure cessio ; In ius vocatio ; Iudex ; Iurisdictio ; Litis contestatio ; Onus probandi ; Praeiudicium ; Probatio ; Prorogatio fori ; Replicatio ; Reus ; Sententia (res iudicata) ; Testis-Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia [red. Antoni Dębiński, Maciej Jońca]Warszawa2016Hasła encyklopedyczne
MISZTAL-KONECKAJoannaAdmissibility of voluntary agreement into Polish civil procedure in the light of Roman law practice.-Alternative dispute resolution : From Roman law to contemporary regulations [ed. B. Sitek et al.]WarsawWyd. SWPS2016s. 105-117
MISZTAL-KONECKAJoannaBigamia w prawie rzymskim.-LublinWyd. KUL2011335 ss.Książka
MISZTAL-KONECKAJoannaCzy w starożytnym Rzymie incestum było przestępstwem przeciwko państwu? -Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]Lublin2007137-153 s.
MISZTAL-KONECKAJoannaElektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydz. Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w KUL [red. G. Tylec, J. Misztal-Konecka]-Bydgoszcz-Lublin2009współred.
MISZTAL-KONECKAJoannaEwolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych (Konferencja naukowa, Stalowa Wola, 21 IV 2009).-Państwo i Prawo200912120-122 s.Sprawozdanie
MISZTAL-KONECKAJoannaGlosa do uchwały z dnia 25 października 2000 (I KZP 28/2000).-Przegląd Sądowy2001nr 7-8126-133 s.
MISZTAL-KONECKAJoannaIncestum w prawie rzymskim.-LublinWyd. KUL2007Monografia
MISZTAL-KONECKAJoannaKonferencja 'Salus rei publicae suprema lex'. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu (Lublin, 13-15 maja 2007 roku).-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2007592s. 476-478Sprawozdanie
MISZTAL-KONECKAJoannaKonsekwencje kazirodztwa na gruncie rzymskiego prawa prywatnego.-Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce [red. A. Dębiński, M. Wójcik]Lublin2004175-196 s.
MISZTAL-KONECKAJoannaKonsekwencje spożywania wina w świetle prawa rzymskiego.-Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Ks. Prof. Antoniego Kościa [red. A. Dębiński et al.]Lublin2013s. 957-970
MISZTAL-KONECKAJoannaMonogamia w prawie rzymskim i w prawie kanonicznym.-Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam [red. A. Dębiński, S. Jóźwiak]Lublin2008109-125 s.
MISZTAL-KONECKAJoannaO bigamii i bigamistach w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza (wyd. internetowe)2012
MISZTAL-KONECKAJoannaOgraniczenia wolności seksualnej w starożytnym Rzymie. Uwagi na gruncie kazirodztwa, bigamii i pederastii.-Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym : Wybrane zagadnienia [red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański]Toruń201043-64 s.
MISZTAL-KONECKAJoannaPoligamia w prawie rzymskim? Zobacz publikacjeEdukacja Prawnicza (wyd. internetowe)2012
MISZTAL-KONECKAJoannaPowinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa.-Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim, Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam [red. A. Dębiński, M. Wójcik]Lublin2007155-169 s.
MISZTAL-KONECKAJoannaPrawnorzeczowe skutki działania wód powierzchniowych w prawie polskim na tle regulacji prawa rzymskiego.-In varietate concordia : Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka / red. naukowa Katarzyna Ciućkowska, Jakub J. SzczerbowskiWarszawaWyd. SWPS2019s. 113-129VII B - 255
MISZTAL-KONECKAJoannaPrawo rzymskie prywatne - materiały dla studentów.-Edukacja Prawnicza2010nr 10I-XXXII s.współaut.
MISZTAL-KONECKAJoannaPrawo rzymskie publiczne.-WarszawaC.H.Beck2010współaut.
MISZTAL-KONECKAJoannaRoszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego.-WarszawaLexisNexis2008Monografia
MISZTAL-KONECKAJoannaRzymskie prawo prywatne : Kazusy i ćwiczenia-WarszawaLexisNexis2007współaut.
MISZTAL-KONECKAJoannaSalus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu : Konferencja naukowa. Lublin, 13-15 V 2007.-Studia Prawnicze KULLublinWyd. KUL2007nr 2-3201-204Sprawozdanie
MISZTAL-KONECKAJoannaSalus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu.-Przegląd Uniwersytecki2007nr 6s. 14
MISZTAL-KONECKAJoannaSalus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu.-Przegląd Uniwersytecki2007nr 6s. 14Sprawozdanie
MISZTAL-KONECKAJoannaSędziowski obowiązek wydania wyroku. Regulacje prawa rzymskiego na tle prawa polskiego.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2012642s. 113-124
MISZTAL-KONECKAJoannaStatus prawny westalek w starożytnym Rzymie.-Prawo, Administracja, Kościół2000nr 2-3101-123 s.
MISZTAL-KONECKAJoannaThe non-litigious proceedings in Polish Law and Roman iurisdictio volutaria.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 569-577VII B - 237
MISZTAL-KONECKAJoannaWacław Osuchowski.-Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik]Lublin2008327-333 s.
MISZTAL-KONECKAJoannaZakaz 'reformationis in peius' w polskiej procedurze cywilnej wobec tradycji prawa rzymskiego.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.1s. 95-111
MISZTAL-KONECKAJoannaZakaz 'reformationis in peius' w polskiej procedurze cywilnej wobec tradycji prawa rzymskiego.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.1s. 95-111
MISZTAL-KONECKAJoannaZakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i prawodawstwie kościelnym (III-VI w.).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.1215-234 s.
MISZTAL-KONECKAJoannaZakaz wyrokowania ponad żądane strony ('ne eat iudex ultra petita partium') - rzymskie tradycje i współczesne regulacje polskiego procesowego prawa cywilnego.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201212441-56 s.
MLECZEKAnnaDekadencja moralna społeczeństwa rzymskiego w 'Res Gestae' Ammiana Marcellina.-KrakówWyd. UJ2018ss. 436MonografiaIII C - 1697
MODRZEJEWSKI Józef "Aut nascuntur aut fiunt" : les schémas antiques des sources de l'esclavage. -Bulletino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)Milano Giuffre 197679- 1-25 s. - Odb. Modrz.062
MODRZEJEWSKI Józef "Filios suos tantum" : Roman law and jewish identity. -Jews and gentiles in the Holy Land in the days of the Second Temple Jerusalem Yad Ben-Zvi Press 2003- - 108-136 s. - Odb. Modrz. 166
MODRZEJEWSKI Józef "Paroles néfastes" et "vers obscenes" : A propos de l'injure verbale en droit grec et hellénistique. -Anthropologies juridiques : Mélanges par Jacqueline Hoareau-Dodinau et Pascal Texier Limoges Presses Universitaires de Limoges 1998- - 569-585 s. - Odb. Modrz. 149
MODRZEJEWSKI Józef A propos de la tutelle dative des femmes dans l'Égypte romaine : a la mémoire de Roger Rémondon. -Akten des XIII Internationalen Papyrologenkongresses, Marburg/Lahn, 2,-6. Aug. 1971 München C.H.Beck 1974- - 263-293 s. - Odb. Modrz. 060
MODRZEJEWSKI Józef Actes du Xe Congres International de Papyrologues. Varsovie-Cracovie, 3-9 Sept. 1961. Wrocław 1964. -IURA Napoli Jovene 196516- 263-268 s. Recenzja Odb. Modrz. 036
MODRZEJEWSKI Józef Additional provisions in private legal acts in Greco-Roman Egypt. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warszawa PWN 19547-8- 211-229 s. - Odb. Modrz. 003
MODRZEJEWSKIJózefAlexandre Jannée et les pharisiens.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.2s. 5-22
MODRZEJEWSKI Józef Antidorum W. Peremans sexagenario ab alumnis oblatum Louvain 1968. -RHD Paris Sirey 1971493429-431 s. Recenzja Odb. Modrz. 047
MODRZEJEWSKI Józef Aristote et les Grecs d'Egypte. -Aristote et Athenes : Actes de table ronde Fribourg - 1993- - 1-24 s. - Odb. Modrz. 129
MODRZEJEWSKI Józef Bonneau D., La Crue du Nil. Paris 1964. -RHD Paris Sirey 196543191-93 s. Recenzja Odb. Modrz. 029
MODRZEJEWSKI Józef Bradford Welles C., Alexander and the Hellenistic world. Toronto 1970 [recenzja]-RHD Paris Sirey 1971491110-112 s. Recenzja Odb. Modrz. 043
MODRZEJEWSKI Józef Chalon G., L'Edit de Tiberius Julius Alexander. Lausanne 1964. -RHD Paris Sirey 196543196-99 s. Recenzja Odb. Modrz. 029 a
MODRZEJEWSKI Józef Chronotomie grecque dans l'Égypte hellénistique et romaine. -Symposion 2001 Wien Vlg der Österreichischen Akademie der Wiss. 2005- - 247-262 s. - Odb. Modrz. 174
MODRZEJEWSKI Józef Crawford M. (ed.), Sources for ancient history. Cambridge 1983 [recenzja]-RHD Paris Sirey 1986644631-632 s. Recenzja Odb. Modrz. 103
MODRZEJEWSKI Józef Diritto romano e diritti locali. -Storia di Roma III,2. Torino Einaudi 199332985-1009 s. - Odb. Modrz. 131
MODRZEJEWSKI Józef Droit et justice dans l'Égypte des premieres Lagides. -L'Orient méditerranéen : de la mort d'Alexandre au I siecle av. notre ere Nantes Ed. Du Temps 2003- - 281-302 s. - Odb. Modrz. 168
MODRZEJEWSKI Józef Droit et justice le monde hellénistique au IIIe siecle avant notre ere : expérience Lagide. -"MNHMH" Georges A. Petropoulos Athenes Sakkoulas 1984- - 55-77 s. - Odb. Modrz. 091
MODRZEJEWSKI Józef Droits de l'individu et justice lagide. -RHD Paris - 1987653344-357 s. - Odb. Modrz. 105
MODRZEJEWSKI Józef Eine internationale Tagung über juristische Papyrologie und Keilschriftrecht in Warschau (vom 2. bis 4. Dezember 1955). -Staat und Recht : Beiheft 7 Berlin Deutscher ZentralVlg 1956- - 930-940 s. - Odb. Modrz. 008
MODRZEJEWSKI Józef Entre la cité et le fisc : le statut grec dans l'Égypte romaine. -SYMPOSION 1982 Valencia - 1985- - 241-280 s. - Odb. Modrz. 098
MODRZEJEWSKI Józef Espérances et illusions du judaisme alexandrin. -Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam Łódź Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2000- - 231-235 s. - Odb. Modrz. 158
MODRZEJEWSKI Józef Festschrift Fritz Schulz. Weimar 1951 [recenzja]-Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI) Romae Apollinaris 195218- 268-277 s. Recenzja Odb. Modrz. 005
MODRZEJEWSKI Józef Festschrift Hans Lewald. Vaduz 1978. -RHD Paris Sirey 1979572- Recenzja Odb. Modrz. 071
MODRZEJEWSKI Józef Festschrift Paul Koschaker, 3 vol. Leipzig 1977. -RHD Paris Sirey 1979572- Recenzja Odb. Modrz. 71
MODRZEJEWSKI Józef Fra la citta e il fisco : lo statuto greco nell'Egitto Romano. -Studi in onore di Cesare Sanfilippo Napoli - 1987- - 465-486 s. - Odb. Modrz. 108
MODRZEJEWSKI Józef Frye R.N., the history of ancient Iran. Munich 1984. -RHD Paris Sirey 1988662267 s. Recenzja Odb. Modrz. 114
MODRZEJEWSKI Józef Gilissen J., Introduction historique au droit. Bruxelles 1979 [recenzja]-RHD Paris Sirey 198260- 315-316 s. Recenzja Odb. Modrz. 081
MODRZEJEWSKI Józef Greek and Jews, prejudice and illusion "mixed civilization" and "Judeo-Christian" tradition. -Studies in memory of Prof. Ze'ev Falk Jerusalem Mesharim 2005- - 25-39 s. - Odb. Modrz. 175
MODRZEJEWSKI Józef Greek law in the Hellenistic period : family and marriage. -The Cambridge companion to ancient Greek law Cambridge Cambridge University Press 2005- - - - Odb. Modrz. 176
MODRZEJEWSKI Józef Grégoire le thaumaturge et le droit romain : a propos d'une édition récente. -RHD Paris Sirey 1971- - 313-324 s. - Odb. Modrz. 041
MODRZEJEWSKI Józef Hagedorn U. et D., Youtie H., Das Archiv des Petaus (P.Petaus). Köln 1969. -RHD Paris Sirey 1970482261-264 s. Recenzja Odb. Modrz. 042
MODRZEJEWSKI Józef Histoire des institutions de l'Antiquité (a propos d'un ouvrage récent). -RIDA BruxellesOffice International de Libraire 196815- 489-504 s. - Odb. Modrz. 030
MODRZEJEWSKI Józef Historia prawa : księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Stanisławowi Salmonowiczowi. Toruń 2000 / red. D. Janicka, R. Laszewski [recenzja]-RHD Paris Sirey 2002802201-202 s. Recenzja Odb. Modrz. 163
MODRZEJEWSKI Józef Hohlwein N., La stratege du nome. Bruxelles 1969 [recenzja]-RHD Paris Sirey 1971491112-114 s. Recenzja Odb. Modrz. 043 a
MODRZEJEWSKI Józef Hyperetai : Étude sur les fonctions et le role des hyperetes dans l'administration civile et judaiciaire de l'Égypte gréco-romaine. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 11-12 Warszawa PWN 195811-12- 141-166 s. - Odb. Modrz. 014
MODRZEJEWSKI Józef Il confirmento del dottorato honoris causa da parte dell'Universita di Warszawa a Rafael Taubenschlag. -IURA Napoli Jovene 19512- 483-485 s. - Odb. Modrz. 004
MODRZEJEWSKI Józef In memoriam Hans Wolff (1902-1983). -RHD Paris Sirey 1983614511-512 s. - Odb. Modrz. 090
MODRZEJEWSKI Józef Ioudaioi apheipemenoi : la fin de la communauté Juive d 'Égypte (115-117 de n.e.). -Symposion 1985 Wien, Köln - 1989- - 337-363 s. - Odb. Modrz. 116
MODRZEJEWSKI Józef Jewish law and Hellenistic legal practice in the light of Greek papyri from Egypt. -Collatio Iuris Romani : Études dédiées a Hans Ankum, 1. Amsterdam Gieben 19951- 299-315 s. - Odb. Modrz. 140
MODRZEJEWSKI Józef Jüdisches Lexikon. Francfort-sur-le-Main 1987. -RHD Paris Sirey 1988662269 s. Recenzja Odb. Modrz. 114 a
MODRZEJEWSKI Józef Juifs et Grecs entre l'État et la religion : la crise maccabéenne et sa signification politique. -Revue des Sciences morales et politiques Paris Gauthier-Villars 1994149127-42 s. - Odb. Mordz. 135
MODRZEJEWSKI Józef Kaser M., Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode. Vienne, 1986. -RHD Paris Sirey 1986644633-634 s. Recenzja Odb. Modrz. 103 a
MODRZEJEWSKI Józef L'"Ordonnance sur les cultures" : Droit grec et réalités égyptiennes en materie de bail forcé. -RHD Paris Dalloz 1944- - - - Odb. Modrz. 136
MODRZEJEWSKIJosephL'Edit de Caracalla de 212 : La mesure de l'universalisme romain.-Roman law and legal knowledge : Studies in memory of H. Kupiszewski [ed. T. Giaro]WarszawaStow. Absolwentów WPiA UW201121-36 s.
MODRZEJEWSKI Józef L'Égypte. -Rome et l'intégration de l'Empire 44 av. J.-C. - 260 apr. J.-C., 2. Paris Presses Universitaires de France 19982- 435-493 s. - Odb. Modrz. 148
MODRZEJEWSKI Józef L'homme et l'animal : une "passion du sémitisme?"-Le Discours Psychanalytique [b.m.w.] - - 15- 7-14 s. - Odb. Modrz. 097
MODRZEJEWSKI Józef L'image du Juif dans la pensée grecque cers 300 av. N.e. -Greece and Rome in Eretz Israel : collected essays Jerusalem the Israel Exploration Society 1990- - 105-118 s. - Odb. Modrz. 121
MODRZEJEWSKI Józef L'invention de l'apostasie du droit ptolémaique au Code theodosien. -Au-dela des frontiers : Mélanges … Witold Wołodkiewicz Varsovie Liber 2000- - 553-572 s. - Odb. Modrz. 157
MODRZEJEWSKI Józef La date de la mort d'Ulpien et la préfecture du prétoire au début du regne d'Alexandre Sévere. -RHD Paris Sirey 196745437-611 s. - Odb. Modrz. 028
MODRZEJEWSKI Józef La dermiere chance des Juifs d'Égypte. -L'Histoire [Paris] - 1999238- 48-49 s. - Odb. Modrz. 156
MODRZEJEWSKI Józef La diaspora face aux tyrans paiens Maccabées 3 et 4 dans la Septante. -La Monde de la Bible [Paris] - 2005168- 37-40 s. - Odb. Modrz. 173
MODRZEJEWSKI Józef La Diaspora juive d'Égypte. -L'Orient méditerranéen : de la mort d'Alexandre au 1 siecle av. Notre ere Nantes Ed. Du Temps 2003- - 330-353 s. - Odb. Modrz. 169
MODRZEJEWSKI Józef La fiancée adultere : a propos de la pratique matrimoniale du judaisma helénisé a la lumiere du dossier du politeuma Juif d'Hérakléopolis (144/3 - 133/2 av. N.e.). -Marriage : ideal - law - practice (Suppl. JJP, 5) Warsaw - 2005- - 141-160 s. - Odb. Modrz. 177
MODRZEJEWSKI Józef La notion d'injustice dans les papyrus grecs. -IURA Napoli Jovene 195910- 67-85 s. - Odb. Modrz. 015
MODRZEJEWSKI Józef La regle de droit dans l'Égypte ptolemaique (Etat des questions et perspectives de recherches). -Essays in honor of C. Bradford Welles. New Haven - 1966- - 125-173 s. - Odb. Modrz. 027
MODRZEJEWSKI Józef La regle de droit dans l'Égypte romaine (État des questions et perspectives de recherches). -American Studies in Papyrology Toronto Hakkert 19707- 317-377 s. - Odb. Modrz. 032
MODRZEJEWSKI Józef La sanction de l'homicide en droit grec et hellénistique. -Symposion 1990 Wien, Köln Böhlau 1991- - - - Odb. Modrz. 123
MODRZEJEWSKI Józef La structure juridique du mariage grec. -Annuaire Scientifique de la Faculté Autonome des Sciences Politiques d'Athens "Panteios"Athenes - 1981- - 39-71 s. - Odb. Modrz. 075
MODRZEJEWSKI Józef La structure juridique du mariage grec. -Symposion 1983 Köln, Wien Böhlau 1983- - 39-71 s. - Odb. Modrz. 086
MODRZEJEWSKI Józef Law and justice in Ptolemaic Egypt. -Legal documents of the Hellenistic world London - 1995- - 1-19 s. - Odb. Modrz. 142
MODRZEJEWSKI Józef Le devenir du judaisme hellenisé. -Le Monde de la Bible - - 2004157- - - Odb. Modrz. 171
MODRZEJEWSKI Józef Le document grec dans l'Égypte ptolémaique. -Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia Napoli Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Erc 1984- - 1173-1187 s. - Odb. Modrz. 092
MODRZEJEWSKI Józef Le droit de famille dans les lettres privées grecques d'Égypte. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP), 9-10 Warszawa PWN 19569- 339-363 s. - Odb. Modrz. 006
MODRZEJEWSKI Józef Le droit hellénistique et la famille grecque. -Nonagesimo anno : Mélanges en hommage a Jean Gaudemet Paris Presses Universitaires de France 1999- - 261-280 s. - Odb. Modrz. 153
MODRZEJEWSKI Józef Le forme del diritto ellenistico. -I Greci : storia, cultura arte, societa, 2 Torino Einaudi 19982- 635-663 s. - Odb. Modrz. 150
MODRZEJEWSKI Józef Le regne d'Alexandrie. -L'Histoire [b.m.w.] - 1995190- 66-69 s. - Odb. Modrz. 141
MODRZEJEWSKI Józef Le statut des Hellenes dans l'Égypte Lagide : Bilan et perspectives de recherches. -REG [b.m.w.] - 198397- 241-268 s. - Odb. Modrz. 087
MODRZEJEWSKI Józef Le XIe Congress International de Papyrologie (Milan, 2-8 sept. 1965). -IURA Napoli Jovene 196617- 247-256 s. - Odb. Modrz. 037
MODRZEJEWSKI Józef Lenger M.-T., Corpus des ordonnances des Ptolémées. Bruxelles 1964 [recenzja]-RHD Paris Sirey 196543189-91 s. Recenzja Odb. Modrz. 029 b
MODRZEJEWSKI Józef Les Juifs d'Égypte : de Ramses II a Hadrien. -- Paris Armand Colin 1992- - 216 s. Książka Odb. Modrz. 130
MODRZEJEWSKI Józef Les Juifs dans le monde gréco-romain : Racines et antécéndes d'une pensée juive du christianisme. -Les Nouveaux Cahiers Paris - 1993113- 5-13 s. - Odb. Modrz. 132
MODRZEJEWSKI Józef Les Juifs et le droit hellénistique : divorce et égalité des époux (CP Jud. 144). -IURA Napoli Jovene 196112- 162-193 s. - Odb. Modrz. 016
MODRZEJEWSKI Józef Les tourments de Paul de Tarse. -Histoire du droit social : Mélanges en hommage a Jean Imbert. Paris Presses Universitaires de France 1989- - 397-412 s. - Odb. Modrz. 117
MODRZEJEWSKI Józef Liebmann-Frankfort T., La frontiere orientale dans la politique exterieure de la République romaine. Bruxelles 1965 [recenzja]-RHD Paris - 196644182-85 s. Recenzja Odb. Modrz. 034
MODRZEJEWSKI Józef Liebmann-Frankfort T., La frontiere orientale dans la politique exterieure de la République romaine. Bruxelles 1969. -RHD Paris Sirey 1971492330-331 s. Recenzja Odb. Modrz. 046
MODRZEJEWSKI Józef Litewski W., Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w sprawach cywilnych. Kraków 1967 [recenzja]-RHD Paris Sirey 1968- - 657-660 s. Recenzja Odb. Modrz. 039
MODRZEJEWSKI Józef Litewski W., Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w sprawach cywilnych. Kraków, 1967 [recenzja] -RHD Paris Sirey 196846- 657-660 s. Recenzja Odb. Modrz. 031
MODRZEJEWSKIJózefLoi et coutume dans l'Égypte grecque et romaine / par Joseph Méleze Modrzejewski-The Journal of Juristic Papyrology; Suppl. 21Varsovie2014ss. XIV,381III C - 1600
MODRZEJEWSKI Józef Loi et coutume dans l'Égypte grecque et romaine : Recherches sur les facteurs de formation du droit en Égypte aux temps des Lagides et sous la domination romaine. -- Paris - 1970- - XIV, 481 s. Książka Odb. Modrz. 035
MODRZEJEWSKI Józef Luzatto G., Scritti minori epigrafici e papirologici. Bologna 1984. -RHD Paris Sirey 198664- 634-635 s. Recenzja Odb. Modrz. 103 b
MODRZEJEWSKI Józef Małżeństwo między bratem a siostrą w grecko-rzymskim Egipcie. -Meander, 9-10 Warszawa PWN 19589- 141-166 s. - Odb. Modrz. 022
MODRZEJEWSKI Józef Menandre de Laodicee et l'Édit de Caracalla. -Symposion 1977 Köln, Wien Böhlau 1982- - 335-363 s. - Odb. Modrz. 088
MODRZEJEWSKI Józef Nochmals zum Justizwesen der Ptolemäer. -ZSS Wien, Köln Böhlau 1988115- 165-179 s. - Odb. Modrz. 112
MODRZEJEWSKI Józef Nörr D., Simon D., Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel. Francfort-sur-le-Main 1984. -RHD Paris Sirey 198563- 73-74 s. Recenzja Odb. Modrz. 099
MODRZEJEWSKI Józef Note sur la législation royale des Lagides. -Mélanges d'histoire ancienne offerte a William Seston Paris - 1974- - 365-380 s. - Odb. Modrz. 044
MODRZEJEWSKI Józef Note sur P.Strasb.237 (Une contribution au probleme de l'agraphos et eggraphos gamos). -Eos Vratislavie Ossolineum 1957483139-154 s. - Odb. Modrz. 007
MODRZEJEWSKI Józef Novitski I.B., Osnovy rimskogo grajdanskogo prava. Moskva 1956. -IURA Napoli Jovene 19578- 477-478 s. Recenzja Odb. Modrz. 018
MODRZEJEWSKI Józef Oates J., Samuel A., Bradford Welles C., Yale papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library. New Haven 1967 [recenzja]-RHD Paris Sirey 196947189-93 s. Recenzja Odb. Modrz. 040
MODRZEJEWSKIJózefObronimy się.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.2s. 213-234Współaut. Maciej Jońca
MODRZEJEWSKI Józef Papyrologie et histoire des droits de l'antiquité. -Annuaire 1975/1976 (École Pratique des Hautes Études) Paris - 1976- - 317-336 s. - Odb. Modrz. 064
MODRZEJEWSKI Józef Papyrologie et histoire des droits de l'Antiquité.-Annuaire 1976/1977 (École Pratique des Hautes Études) Paris - 1978- - 351-372 s. - Odb. Modrz. 065
MODRZEJEWSKI Józef Philiscos de Milet et le jugement de Salomon : la premiere reference grecque a la Bible. -BIDR 1988 Milano Giuffre 199291- 571-597 s. - Odb. Modrz. 126
MODRZEJEWSKI Józef Philon d'Alexandrie : notable juif et philosophe politique. -Le Monde de la Bible [b.m.w.] - - 153- 45-47 s. - Odb. Modrz. 167
MODRZEJEWSKI Józef Preisigke F., Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden. -RHD Paris Sirey 1965434644-649 s. Recenzja Odb. Modrz. 033
MODRZEJEWSKI Józef Private arbitration in the law of Greco-Roman Egypt. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warsaw Warsaw Society of Sciences and Letters 19526- 239-256 s. - Odb. Modrz. 002
MODRZEJEWSKI Józef Proceedings of the IX International Congress of Papyrology (Oslo, 19th-22nd Aug. 1958), Oslo 1961. -RHD Paris Sirey 196442196-102 s. - Odb. Modrz. 026
MODRZEJEWSKI Józef Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology (Ann Arbor, Michigan, 13-18 VIII 1968) : ASP, 7 [recenzja]-IURA Napoli Jovene 197021- 316-331 s. Recenzja Odb. Modrz. 038
MODRZEJEWSKI Józef Quelques remarques a propos de l'homicide et de la rancon dans le droit d'Égypte romaine (Note sur P.Mich.VIII 473). -IURA Napoli Jovene 19578- 93-101 s. - Odb. Modrz. 013
MODRZEJEWSKI Józef Raboty polskich uconych v oblasti vizantijskoj papirologii (1945-1955). -- [b.m.w.] - - - - - - Odb. Modrz. 010
MODRZEJEWSKI Józef Recherches de papyrologie, III. Paris 1964. -RHD Paris Sirey 196644180-82 s. Recenzja Odb. Modrz. 034 a
MODRZEJEWSKI Józef Recherches de papyrologie, IV. Paris 1967. -RHD Paris Sirey 196947193-95 s. Recenzja Odb. Modrz. 040 a
MODRZEJEWSKI Józef Réflexions sur le "droit ptolemaique" (a propos d'un ouvrage récent). -IURA Napoli Jovene 196415- 32-56 s. - Odb. Modrz. 025
MODRZEJEWSKI Józef Sattler P., Griechische Papyrusurkunden und Ostraka der Heidelberger Papyrus-Sammlung. Heidelberg 1963. -RHD Paris Sirey 196543193-96 s. Recenzja Odb. Modrz. 029 c
MODRZEJEWSKI Józef Servitude pour dettes ou legs de creance? (Note sur CP Jud.126). -Recherches de papyrologie Paris Presses Univérsitaires de France 19622- 75-98 s. - Odb. Modrz. 017
MODRZEJEWSKI Józef Session Internationale des Droits Cuneiformes et de la Papyrologie Juridique (Warszawa, 2-4 Dec. 1955). -IURA Napoli Jovene 9567- 635-642 s. - Odb. Modrz. 009
MODRZEJEWSKI Józef Sójka-Zielińska K., Historia prawa. Varsovie 1981. -RHD Paris - 1981594604-605 s. Recenzja Odb. Modrz. 077
MODRZEJEWSKI Józef Solin H., Die griechischen Personennamen in Rom. Berlin, New York 1982. -RHD Paris Sirey 198563- 247-248 s. Recenzja Odb. Modrz. 100
MODRZEJEWSKI Józef Splendeurs grecques et miseres romaines : les Juifs d'Égypte dans l'Antiquité. -Juifs du Nil : Textes reunis et présentés par J. Hausson. Paris - 1987- - 17-247 s. - Odb. Modrz. 107
MODRZEJEWSKI Józef Starr CH., Essays on ancient history. Leyde 1979. -RHD Paris Sirey 1986644632-633 s. Recenzja Odb. Modrz. 103 c
MODRZEJEWSKI Józef Steresis thekes : a propos du délit religieux dans l'Égypte grecque et romaine. -Symposion 1993 Köln, Wien Böhlau 1994- - 201-214 s. - Odb. Modrz. 137
MODRZEJEWSKI Józef Sur l'antisémitisme paien. -Le racisme muthes et sciences : Pour Léon Poliakov BruxellesEd. Complexe 1981- - 411-439 s. - Odb. Modrz. 076
MODRZEJEWSKI Józef Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne. Warszawa 1955. [recenzja]-Bibliotheca Classica Orientalis : Heft 1 Berlin Akademie Vlg 19561- - Recenzja Odb. Modrz. 011
MODRZEJEWSKI Józef The excavations at Dura-Europos, final report V, part 1 : the parchments and papyri. New Haven 1959 [recenzja]-IURA Napoli Jovene 196112- 294-303 s. Recenzja Odb. Modrz. 019
MODRZEJEWSKI Józef The Jewish Law Annual, I (1978), II (1979) et Supplements 1-2 (1980). -RHD Paris - 1980584- Recenzja Odb. Modrz. 072
MODRZEJEWSKI Józef The prostagma in the papyri. Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP) Warsaw Warsaw Society of Sciences and Letters 19515- 187-206 s. - Odb. Modrz. 001
MODRZEJEWSKI Józef The Septuagint as Nomos : How the Torah become a "civic law" for the Jews of Egypt. -Critical studies in ancient law, comparative law and legal history Oxford Portland Oregon 2001- - 183-199 s. - Odb. Modrz. 161
MODRZEJEWSKI Józef Trajan et les Juifs : propagande alexandrine et contrepropagande rabbinique. -Problemes d'Histoire du Christianisme BruxellesUniversité de Bruxelles 1987- - 7-31 s. - Odb. Modrz. 106
MODRZEJEWSKI Józef Turner E., Greek papyri : an introduction. Oxford 1968. -RHD Paris Sirey 196947187-89 s. recenzja Odb. Modrz. 040 b
MODRZEJEWSKI Józef Ulpien et la nature des animaux. -La filosofia greca e il diritto romano : Colloquio Italo-Francese, Roma 14-17 aprile 1973 Roma Accademia Nazionale dei Lincei 1976- - 177-199 s. - Odb. Modrz. 061
MODRZEJEWSKI Józef Un demi-siecle d'activité scientifique du professeur R. Taubenschlag. -IURA Napoli Jovene 19567- 642-643 s. - Odb. Modrz. 012
MODRZEJEWSKI Józef Vandersleyen Cl., Chronologie des préfets d'Égypte de 284 a 395 [Coll. Latomus, 55]. Bruxelles 1962 [recenzja]-IURA Napoli Jovene 196314- 311-315 s. Recenzja Odb. Modrz. 045
MODRZEJEWSKI Józef Vocabularium iurisprudentiae Romanae auspiciis Instituti Savigiani fundatum. Berlin 1983-1985. -RHD Paris Sirey 1986644636 s. Recenzja Odb. Modrz. 103 d
MODRZEJEWSKI Józef What is Hellenistic law? The documents of the Judean Desert in the light of the papyri from Egypt. -Law in the documents of the Judean Desert Leiden, Boston Brill2005- - 7-21 s. - Odb. Modrz. 172
MODRZEJEWSKIJózefWiarołomna narzeczona. O praktyce małżeńskiej zhellenizowanego judaizmu w świetle źródeł z żydowskiej dzielnicy Herakleopolis (144/143 - 133/132 BC).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.17-27 s.Méleze Modrzejewski Józef
MODRZEJEWSKI Józef Wolff H.J., Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten. Weimar 1961. -IURA Napoli Jovene 196213- 349-354 s. - Odb. Modrz. 020
MODRZEJEWSKI Józef Wolodkiewicz W., Rozwadowski W., Słownik encyklopedyczny. Varsovie 1986. -RHD Paris Sirey 1986644635-636 s. Recenzja Odb. Modrz. 103 e
MODRZEJEWSKI Józef Zum Justizwesen der Ptolemäer. -ZSS Weimar Böhlau 196380- 42-82 s. - Odb. Modrz. 021
MOKRZEWSKAKlaudiaIgrzyska gladiatorów - od rytuału pogrzebowego do widowiska w amfiteatrze.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20152s. 39-50
MOKRZEWSKAKlaudiaProfanacja grobu w prawie rzymskim.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s. 43-51
MORAWIECKILesławSądy boże w starożytności.-Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie [red. A. Dębiński, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL199819-41 s.
MORAWIECKILesławWładza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku republiki (lata 44-27 p.n.e.).-Poznań - GnieznoWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2014ss. 348Do druku podał i wstępem opatrzył Leszek MrozewiczX D - 535
MOSSAKOWSKI Wiesław "Iudicium domesticum" w okresie Republiki Rzymskiej. -Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie : literatura, prawo, epigrafika, sztuka. Bydgoszcz - 1995- - 85-95 s. - Odb. Moss. 04
MOSSAKOWSKIWiesław'Ius naturale' w świetle źródeł prawa rzymskiego.-Prawo Kanoniczne200144nr 1-2s. 213-223
MOSSAKOWSKIWiesław'Laudatores' w procesie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20011167-176 s.
MOSSAKOWSKIWiesław'Rixa', czyżby starorzymskie chuligaństwo?-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2010197-209 s.
MOSSAKOWSKIWiesławAccusator w rzymskich procesach de repetundis w okresie republiki.-Toruń1994ss. 82MonografiaIII C - 980
MOSSAKOWSKIWiesławAn attempt at an evaluation of editorial work in translated sources of Roman law in contemporary Poland.Zobacz publikacjeComparative Law ReviewToruńWyd. UMK201417s. 135-142
MOSSAKOWSKIWiesławAspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu / praca zbiorowa pod kierunkiem Wiesława Mossakowskiego; pod redakcją Oktawii Ewy Braniewicz i Patryka Kowalczyka-ToruńWyd. Naukowe UMK2014ss. 188VII C - 288
MOSSAKOWSKIWiesławAzyl kościelny a problem religii w późnym Cesarstwie Rzymskim.-Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam / red. A. Pikulska-RobaszkiewiczŁódź2000s. 247-263
MOSSAKOWSKIWiesławAzyl w późnym Cesarstwie Rzymskim (confugium ad statuas, confugium ad ecclesias).-ToruńWyd. UMK2000ss. 196 MonografiaIII C - 1234
MOSSAKOWSKIWiesławBigamia w dawnej tradycji rzymskiej.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005251-261 s.
MOSSAKOWSKIWiesławCzy w starożytnym Rzymie istniały spółki kapitałowe?-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20163s. 9-18
MOSSAKOWSKIWiesławCzyn karalny według koncepcji Klaudiusza Saturnina.-Acta Universitatis Wratislaviensis 3063 ; Prawo 305 [= Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Prof. Edwarda Szymoszka]Wrocław2008s. 217-229
MOSSAKOWSKIWiesławDziałalność cenzorów w zakresie ochrony dobrych obyczajów w Rzymie.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie [red. M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2001113-120 s.
MOSSAKOWSKIWiesławElementy publiczno-prawne rzymskich skarg cywilnych.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [red. E. Gajda, A. Sokala]ToruńWyd. UMK2001133-138 s.
MOSSAKOWSKI Wiesław Gericht über Vestalinnen. -Au-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a Witold Wołodkiewicz Warszawa Liber 2000- - 613-627 s. - Odb. Moss. 15
MOSSAKOWSKIWiesławInstytucja bezpodstawnego wzbogacenia ('condictiones').-Forum Iuridicum2004 [wyd. 2006]3s. 87-100
MOSSAKOWSKI Wiesłąw Jurydyczno-sakralne funkcje kolumny w starożytnym Rzymie. Zobacz publikacjeActa Universitatis Nicolai Copernici : Historia, 31 Toruń - 199931- 141-150 s. - Odb. Moss. 14
MOSSAKOWSKI Wiesław Karalność naruszenia azylu Kościoła w epoce cesarstwa rzymskiego. -Kara śmierci w starożytnym Rzymie Lublin Wyd. KUL 1996- - 101-107 s. - Odb. Oss. 08
MOSSAKOWSKIWiesławKolokwium habilitacyjne dr. Andrzeja Sokali.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2000521-2s. 459Nota
MOSSAKOWSKI Wiesław Kongres SIHDA w 1996 r. [Sprawozdanie] Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 40 nr 3-4 Warszawa Wyd. ATK 199740- 310-312 s. - Odb. Moss. 12
MOSSAKOWSKI Wiesław Krukowski J., Konkordaty współczesne : doktryna. Teksty. Warszawa 1995. -Przegląd Sejmowy Warszawa Wyd. Sejmowe 19965- 101-104 s. Recenzja Odb. Moss. 07
MOSSAKOWSKIWiesławMiejsce 'crimen' w systemie rzymskich 'duo libri terribiles'.-O prawie i jego dziejach księgi dwie : Studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin [red. M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk et al.], IBiałystok-Katowice2010s. 73-80
MOSSAKOWSKIWiesławMikołaj Kopernik i prawo rzymskie.-Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w 70-lecie urodzin / red. D. Janicka, R. ŁaszewskiToruń2001s. 411-423
MOSSAKOWSKIWiesławObrona pracy doktorskiej mgr Ewy Gajdy.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2000521-2s. 461Nota
MOSSAKOWSKIWiesławPax domi (nienaruszalność domu).-Studia z Prawa Publicznego / red. K. LubińskiToruń2001s. 9-14
MOSSAKOWSKIWiesławPax domi (the inviolability of domicile).-Comparative Law ReviewToruń200313s. 91-96
MOSSAKOWSKIWiesławPojęcie 'crimina extraordinaria' według D. 47,11.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Koawlski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL2007155-173 s.
MOSSAKOWSKIWiesławPojęcie 'giustizia' u Dantego.-Toruńskie Studia Polsko-WłoskieToruń2005s. 67-77
MOSSAKOWSKI Wiesław Powoływanie sędziów 'questiones perpetuae' w okresie Republiki Rzymskiej. Zobacz publikacjeActa Universitatis Nicolai Copernici : Prawo Toruń - - 3530469-77 s. - Odb. Moss. 06
MOSSAKOWSKIWiesławPrawny aspekt zwalczenia piractwa przez Pompejusza Wielkiego.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20152s. 9-22
MOSSAKOWSKI Wiesław Problematyka periodyzacji rzymskiego prawa karnego. Zobacz publikacjeActa Universitatis Nicolai Copernici : Prawo Toruń - 1994342843-14 s. - Odb. Moss. 03
MOSSAKOWSKIWiesławQuinque Doctores : Kierownicy Katedry Prawa Rzymskiego UMK (1945-2000) / Andrzej Sokala (red.), Wiesław Mossakowski, Ewa Gajda-ToruńWyd. Naukowe UMK2014ss.106VII B - 226
MOSSAKOWSKI Wiesław Sakralne zbrodnie Westalek. -Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie Lublin Wyd. KUL 1998- - 103-125 s. - Odb. Moss. 13
MOSSAKOWSKIWiesławSystematisation of Roman crimes under 'Institutiones' of Justinian.-Leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. J. Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer]Kraków2008s. 339-351
MOSSAKOWSKI Wiesław The crimen repetundarum : the analysis of the juridical sources of Roman Republic. -Eos Warszawa, Poznań - 1993812213-221 s. - Odb. Moss. 02
MOSSAKOWSKI Wiesław The introduction of the interdiction of oral accusation in the Roman Empire. -RIDA Bruxelles- 199643- 269-281 s. - Odb. Moss. 09
MOSSAKOWSKI Wiesław The problems of the temple asylum genesis in the ancient Rome. -Pomoerium Bochum - 19962- 5-12 s. - Odb. Moss. 11
MOSSAKOWSKI Wiesław The problems of the unification of criminal courts and procedure in Sulla's period. -Eos Warszawa, Poznań - 199381193-95 s. - Odb. Moss. 01
MOSSAKOWSKIWiesławWyszyński Michał (1890-1972).-Toruński słownik biograficznyToruń20023s. 247-249
MOSSAKOWSKI Wiesław Z badań nad prawem azylu w starożytności chrześcijańskiej. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 39 z. 1-2 Warszawa Wyd. ATK 199639- 199-204 s. - Odb. Moss. 05
MOSSAKOWSKIWiesławZakreślenie podstawy odpowiedzialności karnej w 'inscriptio' w procesie karnym późnego Cesarstwa Rzymskiego.-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 97-106
MOSSAKOWSKIWiesławZerwanie narzeczeństwa w polskim prawie kanonicznym.-Aspekty społeczno prawne rozwoju antycznego Rzymu / red. O.E. Braniewicz, P. KowalczykToruńWyd. Naukowe UMK2014s. 9-17
MOZGAWA-SAJMartaRzymskie korzenie zasady domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Prawo 22Rzeszów2018101s. 104-112
MROZEKStanisław'Munificentia privata' im Bauwesen und Lebemsmittelverteilungen in Italien während des Prinzipates.-Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik198457s. 233-240
MROZEKStanisław'Munificentia privata' in der Städten Italiens der Spätrömischen Zeit.-Historische Zeitschrift für Alte Geschichte1978272s. 255-268
MROZEKStanisławPraca najemna w Cesarstwie późnorzymskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis 1263 ; Antiquitas 16Wrocław1992s. 95-105
MROZEKStanisławPrywatne rozdawnictwo pieniędzy i żywności w miastach Italii w okresie wczesnego cesarstwa.-Warszawa-Poznań1973ss. 143Monografia
MROZEKStanisławRozdawnictwo prywatne w municypiach italskich w okresie wczesnego cesarstwa.-Meander197025s. 15-31
MROZEKStanisławRozdawnictwo w miastach Italii w okresie cesarstwa.-Filomata1967204s. 215-222
MROZEKStanisławStosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji w II wieku naszej ery.-Toruń1966ss. 128Monografia
MROZEKStanisławWirtschaftliche Grundlagen des Aufstiegs der Freigelassenen im römischen Reich.-Chiron19755s. 311-316
MROZEWICZLeszekArystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem (I-III w.): szkic do portretu.-Meander199247nr 3-4s. 155-168
MROZEWICZLeszekArystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem w okresie wczesnego Cesarstwa.-Poznań1989ss. 321
MROZEWICZLeszekRozwój ustroju municypalnego a postępy romanizacji w Mezji Dolnej.-Poznań1982ss. 130Monografia
MURZYNOWSKIAndrzejLa directive 'audiatur et altera pars' dans les dispositions du nouveau code de procédure pénale.-Au-dela des frontieres : Mélanges W. Wołodkiewicz [éd. M. Zabłocka et al.]VarsovieLiber20002629-644 s.
MUSIAŁDanutaPolityka cesarzy IV wieku wobec kultów tradycyjnych.-Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje [pod red. naukową Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka]PoznańWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2014s. 99-114VII C - 296
MUSIAŁDanutaPrawne i religijne aspekty oskarżeń o praktyki magiczne w okresie republiki.-Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie [red. A. Dębiński, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL199857-71 s.
MUSIAŁDanutaZakaz picia wina przez rzymskie kobiety. Przyczynek do dziejów religii i obyczajów.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie [red. M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2001121-127 s.
NANCKAGrzegorzEdwarda Szymoszka rozważania na łamach 'Z Dziejów Prawa".-Z Dziejów PrawaKatowice20169(17)s. 131-151
NANCKAGrzegorzTrzej romaniści we wspomnieniach Marcelego Chlamtacza.Zobacz publikacjeStudia Prawno-EkonomiczneŁódź2017105s. 45-66
NANCKAGrzegorzZ dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Zobacz publikacjeStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego201619s. 345-353
NAUMOWICZJózefKult chrześcijański po 312 roku. Nowe warunki rozwoju.-Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje [pod red. naukową Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka]PoznańWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2014s. 183-193VII C - 296
NAUMOWICZKamilaW obliczu kryzysu demograficznego - ingerencja władzy publicznej w życie rodzinne na przykładzie ustawodawstwa małżeńskiego Augusta.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn201012s. 167-174
NAWOTKAKrzysztofPseudo-Callisthenes, Historia Alexandri Magni : Pseudo-Kallistenes, Romans o Aleksandrze.-Fontes Historiae Antiquae, XIVPoznańWyd. Naukowe UAM2014ss. 337Przekład, wstęp i komentarz: Krzysztof NawotkaI G - Varia 50 /14
NAWOTKAKrzysztofZgromadzenia prowincjonalne w rzymskich prowincjach naddunajskich.-Acta Universitatis Wratislaviensis 929 ; Antiquitas 13Wrocław1987s. 163-200
NEHRINGPrzemysławBrewiaria dziejów rzymskich : Sekstus Aureliusz Wiktor, Księga o cezarach ; Eutropiusz, Brewiarium od założenia Miasta ; Festus, Brewiarium dziejów ludu rzymskiego.-AKME : Źródła starożytne, T. 1WarszawaWyd. Naukowe Sub Lupa2010ss.363Z jęz. łacińskiego przełożyli Przemysław Nehring i Barbara Bibik przy współpracy Jolanty Skorackiej oraz Piotra Woźniczki ; Wstępem i przypisami opatrzył Przemysław NehringI G - Varia 36 /1
NEHRINGPrzemysławPoetycki agon między małżeństwem i dziewictwem - retoryczny popis Grzegorza z Nazjanzu.Zobacz publikacjeCzrześcijaństwo u schyłku starożytności : Studia źródłoznawczeWarszawaWyd. UW20076s. 51-77X E - 184 /06
NEHRINGPrzemysławWyzbycie się prywatnej własności - teoria i praktyka w najwcześniejszych monastycznych wspólnotach z kręgu Augustyna.Zobacz publikacjeU schyłku starożytności : Studia źródłoznawczeWarszawaWyd. UW201211s. 59-82X E - 184 /11
NICZYPORUKPiotr'Chirographum' in operazioni di banchiere.-Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny TarwackiejBiałystokTemida 22015s. 183-190
NICZYPORUKPiotr'Dissertatio iuridica de damno injuriae' Jana Marquarta, Vilnae 1650, pierwszym doktoratem z zakresu prawa rzymskiego w Akademii Wileńskiej.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 279-287VII B - 246
NICZYPORUKPiotrAaron Aleksander Olizarowski profesorem prawa Akademii Wileńskiej.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2015142s. 181-206
NICZYPORUKPiotrAkcjonnaja prodaża imuscestv kak odna iz form bankirskoj dejatelnosti v Drevnem Rime / La vendita all'asta dei beni come una delle forme dell'attivita dei banchieri nell'antica Roma.-XII Colloquio dei Romanisti dell'Europa Centro-Orientale e dell'Asia. Irkutsk, 14-16 ottobre 2009.Jrkutsk2009s. 94-95współaut. A. Talecka
NICZYPORUKPiotrAukcyjna sprzedaż majątków jako jedna z form działalności bankierskiej w starożytnym Rzymie.-Pieniądz - kapitał - praca - wspólne dziedzictwo Europy : Białoruś - Litwa - Łotwa - Ukraina. Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej.Warszawa200821-27 s.Współaut. A. TaleckaOdb.Niczyp. 18
NICZYPORUKPiotrAukcyjna sprzedaż majątków z udziałem bankierów w starożytnym Rzymie.-Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : Księga jubileuszowa Prof. Stanisława Prutisa / pod red. J. Bieluka et al.Białystok2012596-605 s.Odb.Niczyp. 27
NICZYPORUKPiotrBabiloński kupiec - bankier (tamkarum) a wojna.-Pieniądz i wojna : Białoruś - Litwa - Łotwa - Ukraina. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej.Warszawa200415-23 s.Współaut. A. TaleckaOdb.Niczyp. 13
NICZYPORUKPiotrBaccari Vari M.P., Curator ventris : Il concepito, la donna e la respublica. Tra storica e attualita. Torino 2012 [recenzja]Zobacz publikacjeBiałostockie Studia Prawnicze201313213-217 s.RecenzjaOdb.Niczyp. 33
NICZYPORUKPiotrBankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie.-Białystok2013ss. 289Monografia
NICZYPORUKPiotrBankierzy publiczni w starożytnym Rzymie.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Seria PrawniczaRzeszów201482 Prawo 14s. 145-161
NICZYPORUKPiotrBankierzy publiczni w źródłach prawa rzymskiego.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.1s. 113-131
NICZYPORUKPiotrBankierzy rzymscy u Liwiusza.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20141 (57)119-134 s.
NICZYPORUKPiotrBankierzy u Plauta.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Prawo 14Rzeszów201482s.162-173
NICZYPORUKPiotrBankierzy w 'Żywotach cezarów' Swetoniusza.Zobacz publikacjeKrytyka Prawa20146s. 313-325
NICZYPORUKPiotrBardach J., Statuty litewskie a prawo rzymskie. Warszawa 1999 [recenzja]-Biuletyn Historii Pogranicza20012104-109 s.RecenzjaOdb.Niczyp. 30
NICZYPORUKPiotrCzynności bankowe w starożytnym Rzymie a współczesne polskie prawo bankowe.-Pieniądz i banki - wspólnota dziejów : Białoruś - Litwa - Łotwa - Ukraina. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji NumizmatycznejWarszawa200217-26 s.Współaut. A. TaleckaOdb.Niczyp. 06
NICZYPORUKPiotrDokumenty sporządzane przez bankierów rzymskich ('argentarii') jako dowód zawarcia operacji bankierskich.-Państwo, Gospodarka, Prawo. Księga dedykowana Prof. Cezaremu Kosikowskiemu [red. A. Piszcz et al.]Białystok2015s. 247-256
NICZYPORUKPiotrEdykt cesarza Hadriana o oliwie.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172249-261Współaut. Piotr Kołodko, Tomasz Tadajczyk Tłumaczenie źródeł
NICZYPORUKPiotrGosudarstvennyje i castnyje bankiry v Drevnem Rime.-Ius Antiquum20142(30)s. 103-132
NICZYPORUKPiotrIX Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e dell'Asia, Novi Sad 24-27 ottobre 2002.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20033.1269-274 s.Sprawozdanie
NICZYPORUKPiotrJanusz Marian Sondel (1937-2017).Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172s. 243-245
NICZYPORUKPiotrKompetencje 'pater familias' względem dzieci w ustawach królewskich (leges regiae) w starożytnym Rzymie.-Rozdział 16 [w:] Mężczyzna, etyka, ekonomia / red. E. Ozorowski, R.Cz. HorodeńskiBiałystok2011Odb.Niczyp. 25
NICZYPORUKPiotrKonkurs Wiedzy o Świecie Antycznym.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok20064s. 177-178Sprawozdanie
NICZYPORUKPiotrKrause J.-U., Witwen und Waisen im Römischen Reich, Stuttgart 1994 [recenzja]-Czasopismo-Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2002541449-452 s.Recenzja
NICZYPORUKPiotrKulka uwag o karze mutylacyjnej wykonanej wobec rzymskiego bankiera (na marginesie 'Vita Galbae' 9).-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201919.1s. 103-115II-158 /19.1
NICZYPORUKPiotrLa capacita giuridica e la tutela del nascituro nella Roma antica.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 597-617VII B - 237
NICZYPORUKPiotrLe conseguenze legali del divieto di nozze per una vedova nel diritto romano.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201818.3s. 151-177Współaut. Piotr Kołodko
NICZYPORUKPiotrLegaty na rzecz wdowy w prawie rzymskim.-Miscellanea Historico-Iuridica200319-35 s.Odb.Niczyp. 08
NICZYPORUKPiotrMensarii - kakbankiry.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica20121129-40 s.Odb.Niczyp. 29
NICZYPORUKPiotrMensarii, bankers acting for public and private benefit.-Studies in Logistic, Grammar and Rhetoric201124(37)105-115 s.Odb.Niczyp. 26
NICZYPORUKPiotrNadzór nad działalnością bankierów rzymskich (nummularii) w starożytnym Rzymie.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172s. 87-100
NICZYPORUKPiotrNauczanie prawa rzymskiego w Akademii Wileńskiej.-Wielokulturowość polskiego pogranicza : Ludzie - idee - prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15-18 września 2000 r. / red. A. Lityński, P. FiedorczykBiałystok2003145-162 s.Odb.Niczyp. 07
NICZYPORUKPiotrNoctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny Tarwackiej-BiałystokTemida 22015ss. 319VII B - 230
NICZYPORUKPiotrNummularii jako strażnicy jakości monety w starożytnym Rzymie.-Psucie pieniądza w Europie środkowo-wschodniej od antyku po czasy współczesne. Białoruś - Litwa - Łotwa - Ukraina. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej.Warszawa200623-30 s.Współaut. A TaleckaOdb.Niczyp. 17
NICZYPORUKPiotrOkreślenia stosowane w źródłach prawa rzymskiego wobec dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego.-O prawie i jego dziejach księgi dwie / red. P. Fiedorczuk, M. MikołajczykBiałystok-Katowice2010I81-92 s.Odb.Niczyp. 22
NICZYPORUKPiotrPoczątki instytucji współczesnego prawa bankowego w starożytności.-Podstawy materialne państwa : Zagadnienia prawno-historyczne / red. D. Bogacz, M. TkaczukSzczecin2006337-352 s.Współaut. A. TaleckaOdb.Niczyp. 15
NICZYPORUKPiotrPowtórne małżeństwo wdowy w okresie 'tempus lugendi' w epoce archaicznej prawa rzymskiego.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [red. E. Gajda, A. Sokala]ToruńWyd. UMK2001139-149 s.
NICZYPORUKPiotrPrawne aspekty czasu trwania ciąży w starożytnym Rzymie.-Kobieta - etyka - ekonomia / red. E. Ozorowski, R.Cz. HorodeńskiBiałystok2009107-125 s.Współaut. A. TaleckaOdb.Niczyp. 19
NICZYPORUKPiotrPredarea dreptului roman la Universitatea din Vilnius.-Ad honorem Prof. Univ. Dr. Ion Dogaru: studii juridice aleseBucuresti2005s. 583-589
NICZYPORUKPiotrPrepodavanije rimskovo prava v Vilnjusskoj Akademii.-Zbornik Radova (recueil des Travaux) : IX Kolokvijum Romanista Centralne i Istoczne Evrope i Azije, Novi Sad, 24-26 oktjabra 2002.200438.1s. 203-210
NICZYPORUKPiotrPromocje doktorskie obojga praw w Akademii Wileńskiej.-Miscellanea Historico-Iuridica2004217-31 s.Odb.Niczyp. 10
NICZYPORUKPiotrPrywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim.-BiałystokTemida 22009288 ss.Książka
NICZYPORUKPiotrReformy armii rzymskiej oraz ich wpływ na siłę państwa w starożytnym Rzymie.-Silne państwo / red. M. SzyszkowskaBiałystok1999203-217 s.Odb.Niczyp. 03
NICZYPORUKPiotrRepresje karne stosowane wobec bankierów rzymskich (nummularii).-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 107-118
NICZYPORUKPiotrReskrypt cesarza Hadriana o szkole epikurejskiej w Atenach.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok201413.1s. 223-233Tłumaczenie i komentarz; współaut. Konrad Tomasz Tadajczyk
NICZYPORUKPiotrRoman law in Vilnius in the period of existence of the Academy of Vilnius.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica2014131s. 11-34
NICZYPORUKPiotrRomaniści Akademii Wileńskiej w latach 1644-1655.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 169-188
NICZYPORUKPiotrRozważania Wolfganga Waldsteina o dziecku poczętym.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn2012217-229 s.
NICZYPORUKPiotrRzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy.-Pieniądz - symbol - władza - wojna - wspólne dziedzictwo Europy : Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina [Studia i Materiały / red. K. Filipow]Augustów-Warszawa201027-41 s.Współaut. A. TaleckaOdb.Niczyp. 23
NICZYPORUKPiotrRzymska terminologia prawna stosowana na określenie dziecka poczętego (nasciturus) [w jęz. ros.]-Forum Romanum : Doklady III mezdunarodoj konferencji 'Rimskoe castnoe i publicnoe pravo: mnogovekovyj opyt razvit'ja evropejskogo prava. Jaroslavl'-Moskva, 25-30 VI 2003 / red. V.V. Dement'jevaMoskva200375-79 s.Odb.Niczyp. 09
NICZYPORUKPiotrRzymskie regulacje pierwowzorem współczesnych rozwiązań prawnych w zakresie pszczelarstwa i bartnictwa.-Prawne aspekty prowadzenia działalności bartnej. Wybrane zagadnienia [red. Ewa Katarzyna Czech]BiałystokEkonomia i Środowisko2015s. 17-35
NICZYPORUKPiotrRzymskie regulacje prawne związane z ochroną dziecka poczętego.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica2009827-40 s.Odb.Niczyp. 21
NICZYPORUKPiotrSankcje nałożone na wdowę nieprzestrzegającą zakazu powtórnego małżeństwa w okresie 'tempus lugendi'.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005263-273 s.
NICZYPORUKPiotrStefan Jan Karolak. In memoriam.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172s. 239-241
NICZYPORUKPiotrStefan Jan Karolak. In memoriam.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172s. 239-241współaut. Piotr K. Fiedorczyk
NICZYPORUKPiotrStwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-Iuridica2010929-40 s.Odb.Niczyp. 24
NICZYPORUKPiotrTempus lugendi.-Miscellanea Historico-Iuridica BialostocensiaBiałystok199535-45 s.Odb.Niczyp. 01
NICZYPORUKPiotrUwagi na marginesie polskiego tłumaczenia Ustawy XII Tablic (Ustawa XII Tablic: tekst, tłumaczenie, objaśnienia Maria i Jan Zabłoccy, Warszawa 2000) [recenzja]Zobacz publikacjeKwartalnik Prawa Publicznego20013342-350 s.Recenzja ; współaut. F. WyciskOdb.Niczyp. 31
NICZYPORUKPiotrWarunek pozostania we wdowieństwie w prawie rzymskim.-Przez tysiąclecia : państwo - prawo - jednostka : Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000 r. / red. A. Lityński, M. MikołajczykKatowiceWyd. Uniwersytetu Śląskiego20013199-214 s.Odb.Niczyp. 04
NICZYPORUKPiotrWiederheirat einer Witwe während des tempus lugendi im altrömischen Recht.-Orbis Iuris Romani (OIR)Bratislava2002776-89 s.Odb.Niczyp. 05
NICZYPORUKPiotrZawarcie małżeństwa 'liberorum procreandorum causa' w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.3s. 193-220
NICZYPORUKPiotrŻałoba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim.-Białystok2002ss. 163Monografia
NICZYPORUKPiotrŻałoba w prawie rzymskim.-Prawo a dzieje państwa i ustrojuBiałystok199657-77 s.Odb.Niczyp. 02
NIEĆMateuszCyceron o polityku, filozofie i polityce.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.4361-383 s.
NIEĆMateuszPojęcie polityka. Instytucjonalne korzenie myśli Stagiryty i Arpinaty o pojęciu polityka (próba ujęcia komparatystycznego).-Egalitaryzm i elitaryzm : Tradycja i przyszłość Europy / red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2012s. 55-72
NIEĆMateuszWspólnota, jednostka i wolność w myśli politycznej starożytnej Grecji (nurt demokratyczny).-Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym / red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej SzymańskiToruń2010s. 221-235
NIESIOŁOWSKIJarosław'Leges imperfectae' w prawie.Zobacz publikacjeGdańskie Studia PrawniczeGdańsk201738s. 593-601
NIZIOŁEKMarian'Liberi Naturales' and their denotation in the Roman law sources of the post-classic period.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków197710s. 139-156
NIZIOŁEKMarianLegal effects of concubinage in reference to concubine's offspring in the light of imperial legislation of the period of dominate.-Warszawa - Kraków
NIZIOŁEKMarianLegal effects of concubinage in reference to concubine's offspring in the light of imperial legislation of the period of dominate.-Warszawa - KrakówPWN1980ss. 108[1]MonografiaIII C - 604
NIZIOŁEKMarianMeaning of the phrase 'Liberi Naturales' in Roman law sources up to Constantine's reign.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles197522s. 317-344Odb. Niz. 01
NOCUŃMateuszIgnacy Koschembahr-Łyskowski - badacz prawa klasycznego, twórca nowego prawa.-Jurysprudencja lwowska: publikacja pokonferencyjna (Poznań, 30 marca 2012 r.).PoznańWyd. UAM201245-50 s.Odb. Noc. 02
NOCUŃMateuszOdpowiedzialność z tytułu kradzieży w prawie Mojżeszowym i w prawie rzymskim.-Ex contractu, ex delicto. Z dziejów zobowiązańKrakówWyd. UJ201237-51 s.Odb. Noc. 01
NOCUŃMateusz JerzyPolskie prawo prywatne międzynarodowe a dekodyfikacja.-Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu [red. F. Longchamps de Bérier]WarszawaWyd. Sejmowe ; Fundacja "Utriusque Iuris"2017125-148 s.III E - 263
NOWACKIKonradZarys dziejów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.-Wrocław2003zwłaszcza s. 68 i n.
NOWAKPolikarp'De ara Victoriae in Curia Romana litigium'. Sancti Ambrosii episcopi Mediolani Epistulae LXXII et LXXIII et Q. Aurelii Symmachi praefecti Urbis Romae Relatio (tertia) : Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej. Listy 72 i 73 św. Ambrożego, biskupa Mediolanu, oraz Trzecia Mowa Symmacha, prefekta Miasta Rzymu [przekład i objaśnienia Polikarp Nowak ; wstęp Kazimierz Ilski]-Fontes Historiae Antiquae, VIPoznańWyd. Naukowe UAM200570 ss.
NOWAKMariaDefining prostitution in Athenian legal rethorics.Zobacz publikacjeTijdschrift voor Rechtsgeschiedenis201078183-197 s.Odb. Nowak 09
NOWAKMariaDroit et justice dans le monde grec et hellénistique / Joseph Méleze-Modrzejewski-JJP : Suppl.10Warszawa2011Autorka indeksuIII D - 130
NOWAKMariaDzieci pozamałżeńskie w świetle źródeł papirusowych z rzymskiego Egiptu.-U schyłku starożytności : Studia źródłoznawczeWarszawa201514s. 9-29
NOWAKMariaElements of legal practice in Christian Nubia.-The Journal of Juristic PapyrologyWarsaw201242s. 195-228 Współaut. Bartosz WojciechowskiOdb. Nowak 14
NOWAKMariaFatherless among 'oi apo tes metropoleos' - a revision.Zobacz publikacjeZeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)2018208s. 213-225
NOWAKMariaGet your free corn: The fatherless in the corn-dole archive from Oxyrhynchos.Zobacz publikacjeStudia Źródłoznawcze. U schyłku starożytności201718s. 215-228
NOWAKMariaHasła: adopcja; apagoge; apokeryksis; Ateny (prawo); atimia; dike; dziedziczenie beztestamentowe; dziedziczenie testamentowe; emporikai dikai; epikleros; Gortyna (prawo); graphe; horkos; hybris; kradzież; małżeństwo (okres klasyczny); metojkowie; moicheia; najem; niewolnicy i wyzwoleńcy (okres klasyczny); nomos; nothos; posag; prawo (greckie); prawo Peryklesa; psephisma; sądownictwo (ateńskie); sprzedaż; szkoda w cudzym majątku; umowa (okres klasyczny); Wielki Kodeks z Gortyny; własność (okres klasyczny); zabójstwo; zaręczyny-Wielka Encyklopedia PrawaWarszawa2014I : Prawa świata antycznego
NOWAKMariaLosy mancypacji i testamentum per aes et libram w okresie pryncypatu i późnego cesarstwa w świetle dokumentów praktyki prawnej.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2011632241-259 s.Odb. Nowak 12
NOWAKMariaMancipatio and its life in late Roman law.Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa201141103-122 s.Odb. Nowak 11
NOWAKMariaMiejsce prostytucji w ateńskiej sferze 'sacrum' w okresie klasycznym.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20099.1123-145 s.
NOWAKMariaMnisze i świeckie testamenty z koptyjskiej Dżeme.-U schyłku starożytności. Studia ŹródłoznawczeWarszawaWyd. Naukowe Sub Lupa201413s. 191-210współaut. Esther GarelX E - 184 /13
NOWAKMariaNon omnis moriar : Funeral and after-death ceremonies in the light of funerary clauses in Egyptian wills.-Święto - zabawa - uroczystość w świecie starożytnymWarszawaWyd. Naukowe Sub Lupa2011117-126 s.Odb. Nowak 02
NOWAKMariaNon omnis moriar : Pogrzeby, groby i ceremonie pośmiertne w tekstach prawa rzymskiego.-Mówią WiekiWarszawa2009119-13 s.Odb. Nowak 06
NOWAKMariaPoemat papirusu z Derveni : Wprowadzenie, rekonstrukcja i komentarz.-PoznańWyd. Poznańskie208Książka - współaut. Jan Łazicki, Katarzyna Pietruczuk
NOWAKAldona RitaPojęcie władzy ojcowskiej w rzymskim prawie klasycznym.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn20021s. 35-54zob. Aldona Rita Jurewicz
NOWAKMariaPozycja prawna i obyczajowa heter w Atenach epoki klasycznej.-Formy organizacji życia społecznego w starożytnościPoznań2006s. 33-41
NOWAKMariaTell me who you are: Labelling status in the Graeco-Roman world [= Studia Źródłoznawcze. U schyłku starożytności]Zobacz publikacje2017ss. 307Współred.: Adam Łajtar, Jakub Urbanik
NOWAKMariaThe function of witnesses in the wills from late antique Egypt.Zobacz publikacjeActes du 26 Congress international de Papyrologie. Geneve 2010Librairie Droz2012573-580 s.Odb. Nowak 03
NOWAKMariaThe hereditary rights of the extramarital children in light of the law of papyri.-Inheritance, law and religions in the ancient and mediaeval worldsParis2014Odb. Nowak 16
NOWAKMariaThe substitution of heirs in wills from Roman Egypt.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201212.1173-179 s.Odb. Nowak 13
NOWAKMariaTitius heres esto : The role of the legal practice in the law-creation in late antiquity.Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic Papyrology (JJP)Warszawa201040161-184 s.Odb. Nowak 08
NOWAKMariaTitus heres esto : Rola praktyki prawnej w procesie tworzenia prawa w późnej starożytności.Zobacz publikacjeU schyłku starożytności : Studia źródłoznawczeWarszawaWyd. UW20111089-110 s.Odb. Nowak 10
NOWAKMariaTwo wills from Oxyrhynchos.-The Journal of Juristic PapyrologyWarsaw201242Współaut. Tomasz DerdaOdb. Nowak 15
NOWAKMariaUwagi o prostytucji w Atenach w V i IV wieku p.n.e.Zobacz publikacjePrzegląd Historyczny200798nr 3s. 329-350
NOWAKMariaWays of describing illegitimate childern vs. their legal situation.-Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)BonnRudolf Habelt2015193s. 207-219
NOWAKMariaWill of Ploution, son of Ischyrion, from Oxyrhynchos, a weaver (?)Zobacz publikacjeZeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)2018207s. 145-154Współaut.: Tomasz Derda
NOWAKMariaWill of [---]is daughter of Pachois from Oxyrhynchos. P.Oxy. II 379 descr.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [== JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 135-143współaut. Tomasz DerdaVII B - 237
NOWAKMariaWills in the Roman Empire : a documentary approach.-The Journal of Juristic Papyrology : Suppl. 23Warsaw2015ss. 490KsiążkaII - 34 /Suppl.23
NOWAKMariaWizja kobiet w 'Dziejach' - uniwersalny obraz czy sposób, by podzielić ludzi na Greków i barbarzyńców?-Schole : Przemiany mentalności w kulturach starożytnych / red. A. Gendźwiłł et al.PoznańWyd. Poznańskie2005s. 43-51
NOWAKMariaWpływ nastrojów społecznych na kształtowanie prawa w późnej starożytności. Dzieci pozamałżeńskie w konstytucjach Konstantyna Wielkiego.-Źródła prawa : Teoria i praktyka [red. naukowa T. Giaro]WarszawaWolters Kluwer2016s. 117-129
NOWICKADobromiłaFamily relations in cases concerning iniuria.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 619-637VII B - 237
NOWICKADobromiłaHoracjańskie 'mala carmina' a wolność słowa poety w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL20141 (57)135-151 s.
NOWICKADobromiłaKilka uwag o regulacjach dotyczących 'delationes' w sprawach fiskalnych w ustawodawstwie cesarzy pierwszej połowy IV wieku.-Roczniki Nauk PrawnychLublin201828nr 1s. 69-113
NOWICKADobromiłaKilka uwag o sytuacji prawnej kobiety w starożytnym Rzymie.Zobacz publikacjeWrocławskie Studia ErazmiańskieWrocław20159s. 429-448
NOWICKADobromiłaKilka uwag o zawodowych collegia w starożytnym Rzymie.-Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości / red. M.J. PtakWrocław2013s. 27-53Odb. Now. 04
NOWICKADobromiłaKu koncepcji zadośćuczynienia: ewolucja postrzegania krzywdy w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeEthos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KULLublin20182(122)s. 251-272
NOWICKADobromiłaNiewerbalne sposoby naruszenia czci w prawie rzymskim.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201616.1s. 5-26
NOWICKADobromiłaOchrona skromności materfamilias w 'Edictum de adtemptata pudicitia'.-Pozycja prawna kobiet w dziejach / red. S. RogowskiWrocław2010s. 41-56Odb. Now. 03
NOWICKADobromiłaPrawo boskie i prawo ludzkie : Sądownictwo starożytnego Izraela na tle praktyki mezopotamskiej.Zobacz publikacjeScripta Biblica et OrientaliaWyd. KUL20091149-162 s. współaut. : Stefan NowickiOdb. Now. 01
NOWICKADobromiłaPrzyczynek do określenia istoty 'convicium facere' w prawie przedklasycznym.Zobacz publikacjeStudia Historycznoprawne CCCXI2010s. 91-103Odb. Now. 02
NOWICKADobromiłaRzymskie uregulowania dotyczące 'iniuria' a karnoprawna ochrona czci w prawie polskim.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201414.1s. 133-158
NOWICKADobromiłaSome remarks on criminalization of written defamation in Roman classical law.-'They called me to destroy the wicked and the evil' : Selected essays on crime and punishment in antiquity [ed. by S. Nowicki]MünsterUgarit-Vlg2016s. 129-160
NOWICKADobromiłaSome remarks on criminalization of written defamation in Roman classical law.-'They called me to destroy the wicked and the evil' : Selected essays on crime and punishment in antiquity [ed. by S. Nowicki]MünsterUgarit-Vlg2016s. 129-160
NOWICKADobromiłaStroje Rzymianek w kontekście brzmienia fragmentu D. 47, 10, 15, 15 (Ulpianus libro 77 ad edictum).Zobacz publikacjeStudia Historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego, M.J. Ptaka : Acta Universitatis Wratislaviensis No 3799 : Prawo CCCXXIVWrocław2017324s. 49-65
NOWICKADobromiłaUwagi na temat ukształtowania domum vi introire na gruncie sullańskiej lex Cornelia de iniuriis.-Opolskie Studia Administracyjno-PrawneOpole201816/4(1)s. 9-27
NOWICKADobromiłaWyłączenie od zeznawania i prawo odmowy zeznań w rzymskim procesie karnym.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis. Prawo 325Wrocław2018s. 59-71
NOWICKADobromiłaZniesławienie w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeWrocławPrawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa2013
OCHMANKatarzyna'Non cuppedias ciborum, sed argutias guaestionum'. Or scholars just want to have fun (Gell. NA VII 14).-'They called me to destroy the wicked and the evil' : Selected essays on crime and punishment in antiquity [ed. by S. Nowicki]MünsterUgarit-Vlg2016s. 161-170
OKOŃDanuta'Consul designatus'. Desygnacja na konsula w okresie pryncypatu (30 r. p.n.e. - 235 r. n.e.). -Szczecin2008ss. 100Monografia
OKOŃDanuta'Severi et senatores'. Polityka personalna cesarzy dynastii Severów wobec senatorów w świetle badań prozopograficznych (193-235 r. p.n.e.).-Szczecin2009ss. 384Monografia
OKOŃDanutaAlbum Senatorum, Vol. II : Senatorowie epoki Sewerów (193-235 r. n.e.). Studium prozopograficzne.-Szczecińskie Studia nad Starożytnością, Vol. VISzczecinWyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego2017ss. 160KsiążkaX D - 515 /2
OKOŃDanutaAlbum Senatorum. Vol. 1 : Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alexandrum Severum (193-235 AD).-Szczecińskie Studia nad Starożytnością, Vol. VSzczecinWyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego2017ss. 398KsiążkaX D - 515 /1
OKOŃDanutaCesarzowe z Emezy. Od Iulii Domny do Iulii Mammaei - kult kobiet z dynastii Sewerów w świetle źródeł epigraficznych.-Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego / red. Leszek Mrozewicz i Katarzyna BalbuzaPoznańWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2011s.445-451VII C - 269
OKOŃDanutaILatNovae 39 : A new interpretation of the 'titulus pictus' from Novae.-Palamedes2017/201812s. 165-172
OKOŃDanutaImperatores Severi et senatores : the history of the imperial personnel policy.-SzczecinWyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego2013ss. 210MonografiaX D - 533
OKOŃDanutaKonsularowie jako elita administracyjna Imperium Romanum w okresie pryncypatu.-Meander199954nr 2s. 155-164
OKOŃDanutaLes auteurs de l'Antiquité tardive sur le mariage supposé de Julia Domna et de Caracalla: essai d'interprétation.-EOSWrocław-WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne20141011s. 103-110
OKOŃDanutaMałżeństwo Septimiusa Severusa i Iulii Domny na tle strategii małżeńskich rzymskich rodów senatorskich przełomu II i III w. n.e.-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 247-265
OKOŃDanutaPrzemoc tradycji - uwagi nad 'fasti consulares' epoki Sewerów.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 427-435VII C - 323
OKOŃDanutaSenatorscy 'consiliarii' Aleksandra Sewera w świetle badań prozopograficznych.-Świat starożytny : państwo i społeczeństwo / red. naukowa Ryszard Kulesza et al.WarszawaWyd. UW2013s. 393-403VII C - 270
OKOŃDanutaSeptimius Severus et senatores : Septimius Severus' personal policy towards senators in the light of prosopographic research (193-211 A.D.).-SzczecinWyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego2013ss. 147MonografiaX D - 532
OKOŃDanutaThe 'Album Senatorium' of the Severan period.-EOSWrocław-Warszawa2015102Fasc. 2s. 321-341
OLSZANIECSzymon'Comites consistoriani' w wieku IV : Studium prosopograficzne elity dworskiej Cesarstwa Rzymskiego 320-395 n.e.-ToruńWyd. Naukowe UMK2007ss. 700Rozprawa habilitacyjnaX D - 409
OLSZANIECSzymonPrefekt praetorio Italii i Afryki w systemie władzy późnego Cesarstwa Rzymskiego (do r. 425).-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 295-323
OLSZANIECSzymonStruktury cesarstwa rzymskiego w IV wieku : Administracja.-Świat rzymski w IV wieku [praca zbiorowa pod red. P. Filipczaka i R. Kosińskiego]KrakówTow. Wyd. Historia Iagellonica2015s. 207-238
OLSZANIECSzymonWalentynian i senatorowie - procesy w Rzymie w latach 368-374.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie [red. M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2001129-142 s.
OLSZEWSKIHenrykOdnowienie doktoratu profesora Tadeusza Zielińskiego.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2002541499 s.
OLSZEWSKI WitoldPoglądy Boecjusza na prawo i etykę.-Życie i Myśl196111nr 1-2s. 85-98
OLSZEWSKILechosławPolityka pamięci w starożytnym Rzymie: na marginesie 'damnatio memoriae' i 'consecratio'.-Świat starożytny : państwo i społeczeństwo / red. naukowa Ryszard Kulesza et al.WarszawaWyd. UW2013s. 332-345VII C - 270
OLSZEWSKIHenrykZ Profesorem Markiem Kuryłowiczem rozmawia Henryk Olszewski.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2014662s. 315-329
ORZECHOWSKIKazimierzJerzemu Falenciakowi.-Acta Universitatis Wratislaviensis 927 ; Prawo 154Wrocław1987s. 3-8
OSSOWSKA-ZWIERZCHOWSKAAldonaWystępki obyczajowe w rodzinie rzymskiej - przypadek Marka Antoniusza.-Contra leges et bonos mores : Przetępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005275-281 s.
OSUCHOWSKIWacławAppunti sul problema del 'iactus' in diritto romano.-IURANapoliJovene19501291-299O-1033
OSUCHOWSKIWacławConstitutio Antoniniana : Przyczyny wydania edyktu Karakalli z r. 212 w świetle współczesnych źródeł historyczno-prawnych.-Roczniki TeologiczneLublin104s. 65-82Odb. Osuch. 12
OSUCHOWSKIWacławDe l'importance des scolies aux Basiliques pour la connaissance de la genese du 'Digeste' de Justinien.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1971Vol. IVs. 183-192Odb. Osuch. 15
OSUCHOWSKIWacławDes études sur la genese du 'crimen maiestis' en Rome républicaine.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1981/1982Vol. XIV/XVs. 19-32Odb. Osuch. 24
OSUCHOWSKIWacławdes études sur les modes d'acquisition de la propriété en droit romain.-Studi Arangio-Ruiz, IIINapoli1954s. 37-50
OSUCHOWSKIWacławEtudes sur la réalisation des prétentions réciproques dans les actions bonne foi en procédure formulaire romaine.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1972Vol. Vs. 67-84Odb. Osuch. 16
OSUCHOWSKIWacławÉtudes sur le probleme des prétentions réciproques en droit Justinien.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1974Vol. VIIs. 135-151Odb. Osuch. 18
OSUCHOWSKIWacławExtension de la sphere d'application des prétentions réciproques dans la procédure extraordinaire d'apres les constitutions impériales en droit romain.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1973Vol. VIs. 83-100Odb. Osuch. 17
OSUCHOWSKIWacławGeneza tzw. 'quaestio de repetundis'.-Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w KrakowieKraków1971151s. 64-65
OSUCHOWSKIWacławHenri Lévy-Brühl (1884-1964).-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1966181s. 322-323Odb. Osuch. 07
OSUCHOWSKIWacławHereditas iacens : Poglądy jurydyczne na istotę spadku leżącego w rzymskim prawie klasycznym i justyniańskim.-Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego / red. W. Osuchowski, M. Sośniak, B. WalaszekWarszawa-Kraków1964s. 209-227Odb. Osuch. 02
OSUCHOWSKIWacławHistoria źródeł rzymskiego prawa prywatnego.-WrocławAkad. Sekcja Wyd. Szkół Wyższych1948ss. 158Brosz. powiel.III A - Osuch.
OSUCHOWSKIWacławHistoryczny rozwój kompensacji w prawie rzymskim.-WarszawaPWN1970ss. 356III C - 517
OSUCHOWSKIWacławHomer w Digestach.-Pamiętnik trzydziestolecia pracy naukowej Prof. dr Przemysława Dąbkowskiego / wyd. staraniem Kółka Historyczno-Prawnego Słuchaczów Uniwersytetu Jana KazimierzaLwów1927s. 163-184Odb. Osuch. 01
OSUCHOWSKIWacławIn memoriam Raphael Taubenschlag (1881-1958).Zobacz publikacjeThe Journal of Juristic PapyrologyWarszawa196113s. 7-15Odb. Osuch. 04
OSUCHOWSKIWacławKompensacja w prawie rzymskim, w teorii cywilistycznej i w polskim kodeksie zobowiązań, cz.1.-Sprawozdania PAU1946nr 7s. 249-251
OSUCHOWSKIWacławKontrakt estymatoryjny w rzymskiem prawie klasycznem i justynjańskiem.-LwówTow. Naukowe1936ss. 224kserokopiaIII C - 1213
OSUCHOWSKIWacławL'argentarius, son role dans les opérations commerciales a Rome et sa condition juridique dans la compensation a la lumiere du rapport de Gaius (Gai IV, 64-68).-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1968s. 67-80Odb. Osuch. 11
OSUCHOWSKIWacławL'exception comme moyen de réaliser les prétentions réciproques dans la procédure civile romaine.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1969Vol. 1s. 167-183Odb. Osuch. 13
OSUCHOWSKIWacławL'exception comme moyen de réaliser les prétentions réciproques dans la procédure civile romaine.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1969Vol. IIs. 167-183Odb. Osuch. 13
OSUCHOWSKIWacławLe caractere juridique de l'actio civilis incerti a la lumiere des scolies des Basiliques (note critique sur l'interprétation du D. 2,14,7,2).-Eos XLVIII,3 : Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae IIIWarszawa-WrocławOssolineum1957s. 455-465Odb. Osuch. 03
OSUCHOWSKIWacławLe probleme de l'héréditaté jacente en droit romain classique et justinien.-Comp. rend. Soc. Sc. 2Wrocław1947s. 64-65
OSUCHOWSKIWacławLe probleme du 'secum pensare' en droit romain a la lumiere des scolies et des Basiliques.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1970Vol. IIIs. 149-163Odb. Osuch. 14
OSUCHOWSKIWacławMarcel Chlamtacz (1865-1948). Les études du droit romain en Pologne.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19492s. 503-513O-1034
OSUCHOWSKIWacławNotes critiques sur l'interpretation du D. 19,3,1,1.-Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto, IIIVerona1948s. 367-385
OSUCHOWSKIWacławNowe kierunki badań romanistycznych w Polsce : Fryderyk Zoll starszy (1834-1917).-Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków1964s. 259-268Odb. Osuch. 09
OSUCHOWSKIWacławO nieoznaczonych prawnie stosunkach kontraktowych w klasycznem prawie rzymskiem.-Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie, Dz. II, T. XI, z.2LwówTow. Naukowe1933ss. 236KserokopiaIII C - 1199
OSUCHOWSKIWacławOn the modification of the Justinian's text in the Basilica as far as the counterclaims are concerned : Second part.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1977Vol. Xs. 125-138Odb. Osuch. 21
OSUCHOWSKIWacławOn the modification of the Justinian's text in the Basilica as far as the counterclaims are concerned.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1976Vol. IXs. 119-131Odb. Osuch. 20
OSUCHOWSKIWacławPrawo antyczne w zarysie. [wyd.1]-WarszawaPZWS1950ss. 109Masz. powiel.III A - Osuch.
OSUCHOWSKIWacławPrawo antyczne. Wyd. 2 przejrzane i powiększone.-WarszawaPZWS1951ss. [2]127Masz. powiel.III A - Osuch.
OSUCHOWSKIWacławPrawo rzymskie na tle prawa antycznego : Rafał Taubenschlag (1881-1958).-Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków1964s. 297-308Odb. Osuch. 05
OSUCHOWSKIWacławProblem 'hereditas iacens' w prawie rzymskim klasycznym i justyniańskim.-Sprawozdania Wrocław. Tow. Nauk. Wrocław19472s. 77-79
OSUCHOWSKIWacławProblem istnienia tzw. Predigesta w źródłach prawa rzymskiego.-Sprawozdania PAN197014s. 85-86
OSUCHOWSKIWacławProbleme de la protection juridique des artistes exécutants et fabricants d'instruments de musique mécaniques dans le romaine de la rodiophonie.-Comptes rendus de la Société des Sciences et des Lettres de WrocławWrocław1951vol. 3 (1948)ss. 13O-2421
OSUCHOWSKIWacławQuelques remarques sur la 'deductio bonorum emptoris' et l'interpretation de D. 16.2.2.-Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. IIMilanoGiuffre1969s. 461-477Odb. Osuch. 10
OSUCHOWSKIWacławRafał Taubenschlag.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1958102s. 495-498Odb. Osuch. 06
OSUCHOWSKIWacławStanowisko bonorum emptora przy potrąceniu w rzymskim procesie cywilnym.-Księga pamiątkowa ku czci Kamila StefkiWrocław1967s. 227-244
OSUCHOWSKIWacławSystem przestępstw w rzymskim prawie karnym.-Sprawozdania Wrocławskiego Tow. Nauk. Seria A, 16Wrocław1961s. 48-50
OSUCHOWSKIWacławThe origins of prosecuting high treason in Roman Republic.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1978Vol. XIs. 57-67Odb. Osuch. 22
OSUCHOWSKIWacławÜber die Zulässigkeit der Gegenforderungen bei römischen strengrechtlichen Klagen im Lichte der Digesten. (Kritische Erwägungen).-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1975Vol. VIIIs. 135-160Odb. Osuch. 19
OSUCHOWSKIWacławUroczystość żałobna i pogrzeb Prezesa Tow. śp. Prof. Zygmunta Lisowskiego : Przemówienie prof. U.J. Wacława Osuchowskiego.-Sprawozdania Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk za I i II kwartałPoznań1955s. 164-165
OSUCHOWSKIWacławVincenzo Arangio-Ruiz (wspomnienie pośmiertne).-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1964162s. 245-247Odb. Osuch. 08
OSUCHOWSKIWacławZe studiów nad rzymskim prawem morskim. Uwagi nad zagadnieniem zrzutu morskiego w prawie rzymskim.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19513s. 41-52
OSUCHOWSKIWacławZnaczenie scholii do Bazylik dla poznania genezy Digestów justyniańskich.-Sprawozdania PAN197014s. 34
OSUCHOWSKIWacławZu einigen Hochverratsfällen im republikanischen Rom.-Archivum Iuridicum CracovienseKraków1979Vol. XIIs. 33-50Odb. Osuch. 23
OŻAROWSKAJoannaPrawo rzymskie jako źródło kultury prawnej, wiedzy i informacji.Zobacz publikacjeKultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym, II [red. H. Batorowska, Z. Kwiasowski]Kraków2016s. 132-139Współaut. Grzegorz Nancka
OŻAROWSKAJoannaUżytkowanie rzeczy zużywalnych w prawie rzymskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2758 : Prawo CCXCIVWrocław200545-57 s.
OŻAROWSKA-SOBIERAJJoanna'Servitus in faciendo consistere nequit'.-O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Prof. Lityńskiemu, IBiałystok2010s. 93-100
OŻAROWSKA-SOBIERAJJoannaIdeologia warstwy oświeconej - inteligencji rzymskiej okresu pryncypatu w poglądach Borysa Łapickiego.-Egalitaryzm i elitaryzm : Tradycja i przyszłość Europy / red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2012s. 73-79Współaut.: Mateusz Bromboszcz
OŻAROWSKA-SOBIERAJJoannaRzymska zasada 'servitus servitutis esse non potest' i jej znaczenie w polskim prawie cywilnym.-Ze studiów nad tradycją prawa / red. naukowa E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiWarszawaDifin2012s. 64-72
OŻAROWSKA-SOBIERAJJoannaZasada 'nulli res sua servit' w prawie rzymskim i w polskim prawie cywilnym.-Z Dziejów Prawa 1(9)Katowice2008s. 19-34
OŻAROWSKA-SOBIERAJJoannaZasada 'servitutibus civiliter utendum est' w prawie rzymskim i w polskim prawie cywilnym.-Acta Universitatis Wratislaviensis 3063 ; Prawo 305 [= Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Prof. Edwarda Szymoszka]Wrocławs. 239-248
OŻÓGMonikaEdykt króla Teoderyka.-Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej PAU, 20KrakówPolska Akademia Umiejętności2018ss. XXV, 99Przełożyły Agnieszka Caba i Monika Ożóg; Wstępem i objaśnieniami opatrzyła Monika OżógI L - 181
OŻÓGMonikaKościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw.-KrakówWyd. WAM2009ss. 217KsiążkaX E - 381
OŻÓGMonikaTeoderyk Wielki a schizma akacjańska w świetle 'Liber Pontificalis'.Zobacz publikacjeU schyłku starożytności : Studia źródłoznawczeWarszawaWyd. UW201211s. 107-126X E - 184 /11
OŻÓGMonikaUstawodawstwo Konstantyna, Konstansa i Konstancjusza wobec pogańskich obiektów kultu.-Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam [red. A. Dębiński, S. Jóźwiak]Lublin2008s. 139-149
PACZKOWSKAAleksandraDarowizna na rzecz konkubiny i jej dziecka w ustawodawstwie Konstantyna.-Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2004197-212 s.
PACZKOWSKAAleksandraTerminologia związana z instytucją konkubinatu w prawie rzymskim - interpretacja wybranych pojęć.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn20077s. 189-201
PACZKOWSKAAleksandraWymogi istnienia konkubinatu w prawie rzymskim.-Gdańskie Studia PrawniczeGdańsk200615109-125 s.
PACZKOWSKAAleksandraZasada swobody małżeństw w prawie rzymskim. Kilka uwag na temat C. 8,38 (39),2.-Gdańskie Studia PrawniczeGdańsk200310s. 83-101
PAJĄKOWSKAAnnaImperatoris Iuliani 'Epistula ad curiam et populum atheniensem' : Julian Apostata, 'List do rady i ludu ateńskiego'.-Fontes Historiae Antiquae, VIIPoznańWyd. Naukowe UAM200650 ss.Przekład, wstęp i objaśnienia
PAJĄKOWSKAAnnaImperatoris Iuliani, Caesares : Julian Apostata, Cesarze.-Fontes Historiae Antiquae, XXVIIPoznańWyd. Naukowe UAM2013ss. 83Przekład, wstęp i komentarz: Anna PająkowskaI G - Varia 55 /27
PAJĄKOWSKAAnnaImperatoris Iuliani, Epistula ad philosophum Themistium : Julian Apostata, List do filozofa Temistiosa.-Fontes Historiae Antiquae, XXIIPoznańWyd. Naukowe UAM2011ss. 42Przekład, wstęp i objaśnienia: Anna PająkowskaI G - Varia 55 /22
PALMIRSKITomasz'Effusum vel deiectum'.-Au-dela des frontieres : Mélanges W. Wołodkiewicz [éd. M. Zabłocka et al.]VarsovieLiber20002667-684 s.
PALMIRSKITomasz'In memoriam' Wiesław Litewski (1933-2004).-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles200451s. 13-17
PALMIRSKITomasz'Iudex qui litem suam fecit'. Z problematyki cywilnoprawnej odpowiedzialności sędziego.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2003551s. 163-187
PALMIRSKITomasz'Obligationes quasi ex delicto' ('maleficio'). Ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20022.223-57 s.
PALMIRSKITomasz'Obligationes quasi ex delicto'. Ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim.-Kraków2004ss. 156
PALMIRSKITomasz'Positum aut suspensum'.-Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam / red. A. Pikulska-RobaszkiewiczŁódź2000s. 289-300
PALMIRSKITomasz'Responsa prudentium'. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji.-KrakówKantor Wyd. Zakamycze2000ss. 372Współaut.: Anna Maria WasylI L - 110
PALMIRSKITomasz'Societas leonina' w poglądach francuskich przedstawicieli tak zwanej eleganckiej jurysprudencji.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 289-296VII B - 246
PALMIRSKITomasz'Societas leonina' w poglądach francuskich przedstawicieli tak zwanej eleganckiej jurysprudencji.Zobacz publikacjeMiscellanea Historico-IuridicaBiałystok2018172s. 175-188
PALMIRSKITomasz'Societas leonina' w twórczości glosatorów.-Regnare, gubernare, administrare. Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa : Prace dedykowane Prof. Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej / red. S. Grodziski, A. DziadzioKraków2012s. 181-189
PALMIRSKITomaszA few remarks concerning original context of some Rules of Early Law included in D. 50,17.-Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k. 75 narodeninam [red. P. Mach, M. Pekarik, V. Vladar]Trnava2014s. 461-483
PALMIRSKITomaszA history of the ancient states' political systems. Greece.-KrakówOficyna Wyd. KNK2012ss. 251
PALMIRSKITomaszA history of the ancient states' political systems. Rome.-KrakówOficyna Wyd. KNK2011ss. 273
PALMIRSKITomaszD. 5,1,15 pr.: 'Filius familias iudex'.-Zeszyty Prawnicze Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJKraków200411-12s. 139-146
PALMIRSKITomaszDębiński A., Misztal-Konecka J.,Wójcik M., Prawo rzymskie publiczne. Warszawa 2010 [recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012122207-233 s.Recenzja
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. I : Księgi 1-4 / pod. red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Hubert Wolanin, Jan Zabłocki; Przy współpracy Jarosława Reszczyńskiego (Wstęp, różne fragmenty)-Kraków2013ss. 571RedakcjaI L - 168 /1
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. II : Księgi 5-11 / pod red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Hubert Wolanin; przy współpracy Pauliny Święcickiej (Księga 9).-Kraków2013ss. 503RedakcjaI L - 168 /2
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. III: Księgi 12-19 / pod. red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jan Zabłocki; przy współpracy Jerzego Krzynówka (Księgi 14, 15), Jarosława Reszczyńskiego (Różne fragmenty), Karoliny Wyrwińskiej (Księga 18).-Kraków2014ss. 599RedakcjaI L - 168 /3
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. IV: Księgi 20-27 / pod red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Hubert Wolanin; przy współpracy Piotra Niczyporuka (Księgi 25, 26).-Kraków2014ss. 631RedakcjaI L - 168 /4
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. V.1: Księgi 28-32 / pod red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski; przy współpracy Jerzego Krzynówka (Różne fragmenty), Jarosława Reszczyńskiego (Różne fragmenty), Anny Tarwackiej (Różne fragmenty)-Kraków2015ss. 483RedakcjaI L - 168 /5(1)
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. V.2: Księgi 33-36 / pod red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jan Zabłocki; przy współpracy Jerzego Krzynówka (Różne fragmenty), Jarosława Reszczyńskiego (Różne fragmenty)-Kraków2015ss. 461RedakcjaI L - 168 /5(2)
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. VI.1 : Księgi 37-40 / pod red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Piotr Niczyporuk, Tomasz Palmirski, Anna Maria Wasyl; przy współpracy Jarosława Reszczyńskiego (różne fragmenty)-Kraków2016ss. 567I L - 168 /6(1)
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. VI.2 : Księgi 41-44 / pod red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Anna Maria Wasyl, Hubert Wolanin, Jan Zabłocki; przy współpracy Jarosława Reszczyńskiego (różne fragmenty)-Kraków2016ss. 415I L - 168 /6(2)
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. VII.1 : Księgi 45-47 / pod red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Anna Maria Wasyl, Jan Zabłocki; przy współpracy Jerzego Krzynówka (różne fragmenty) i Jarosława Reszczyńskiego (różne fragmenty)-Kraków2017ss. 379I L - 168 /7(1)
PALMIRSKITomaszDigesta Iustiniani : Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Vol. VII.2 : Księgi 48-50 / pod red. Tomasza Palmirskiego; Zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Piotr Niczyporuk, Tomasz Palmirski, Anna Maria Wasyl; przy współpracy: Piotra Kołodki (fragmenty), Przemysława Kubiaka (Księga 48), Anny Pikulskiej-Radomskiej (Księga 48), Jarosława Reszczyńskiego (różne fragmenty)-Kraków2017ss. 449I L - 168 /7(2)
PALMIRSKITomaszHistoria ustrojów państw starożytnej Grecji na tle stosunków społeczno-gospodarczych. Skrypt dla studentów prawa i administracji.-Kraków2006ss. 80
PALMIRSKITomaszHow the commentaries to 'de his qui deiecerint vel effuderint' and 'ne quis suggrunda' edicts could be used on the ground of 'edictum de feris'.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles200653s. 323-334
PALMIRSKITomaszInstitutiones Iustiniani : Instytucje Justyniańskie. Tekst i przekład.-Kraków2018ss. 435Pod red. Tomasza Palmirskiego ; Zespół: Krzysztof Hilman, Tomasz Palmirski ; Przy współpracy Jarosława Reszczyńskiego (wstęp)
PALMIRSKITomaszKilka uwag na temat przyczyn wprowadzenia edyktów pretorskich 'in factum adversus nautas caupones stabularios' oraz 'furti adversus nautas caupones stabularios'.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa / red. W. Uruszczak, D. MalecKraków20082s. 33-41
PALMIRSKITomaszKilka uwag na temat przysięgi strony jako środka dowodowego w procesie ziemskim I Rzeczpospolitej i możliwej recepcji prawa rzymskiego w odniesieniu do formy, w jakiej była ona składana.-Consul est iuris et Patriae defensor : Księga pamiątkowa dedykowana dr Andrzejowi Kremerowi / red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. SzpunarWarszawa2012s. 155-165VII B - 212
PALMIRSKITomaszKilka uwag na temat stosowania współcześnie zasady 'tres faciunt collegium'.-Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin / red. M. MałeckiBielsko-Biała2009s. 1079-1084
PALMIRSKITomaszKoniec Morsztyna. Przyczynek do dziejów prawa rzymskiego w Polsce.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20033.1163-170 s.
PALMIRSKITomaszMisztal-Konecka J., Wójcik M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.2356-371 s.Recenzja
PALMIRSKITomaszO różnych regułach dawnego prawa - 17 tytuł 50 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20077.1311-373 s.
PALMIRSKITomaszO różnych regułach dawnego prawa - 17 tytuł 50 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20077.2297-345 s.
PALMIRSKITomaszO różnych regułach dawnego prawa - 17 tytuł 50 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20066.2221-326 s.
PALMIRSKITomaszOdpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta według 'edictum de feris'.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2007591s. 173-186
PALMIRSKITomaszParemie i maksymy rzymskiego prawa prywatnego.-Kraków1995ss. 23
PALMIRSKITomaszPodręczny słownik terminów rzymskiego prawa prywatnego.-Kraków1996ss. 76
PALMIRSKITomaszPozaumowna odpowiedzialność armatorów, oberżystów i właścicieli stajen w przypadku szkód wyrządzonych osobom korzystającym z ich usług.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [red. E. Gajda, A. Sokala]ToruńWyd. UMK2001151-169 s.
PALMIRSKITomaszPrawnokarna odpowiedzialność sędziego źle wypełniającego swoje 'officium'.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20044.127-43 s.
PALMIRSKITomaszPrawo rzymskie. Repetytorium.-Kraków1999ss. 266Współaut.: R. Pabis, J. Reszczyński
PALMIRSKITomaszPubliczne prawo rzymskie. Zarys wykładu. Skrypt dla studentów prawa i administracji.-Kraków2006ss. 132
PALMIRSKITomaszRzymskie korzenie odpowiedzialności za 'effusum vel deiectum' w wybranych systemach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji przewidzianej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.-Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa / red. W. Uruszczak, D. MalecKraków20041s. 27-42
PALMIRSKITomaszRzymskie korzenie regulacji prawnej zawartej w art. 433 k.c. w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia.-Palestra19985-6s. 25-32
PALMIRSKITomaszSome remarks on 'Ne quis in suggrunda protectove id positum habeat, cuius casus nocere possit' praetor's edict.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles200350s. 287-300
PALMIRSKITomaszSome remarks on D. 16.3.15 and D. 50.17.45.pr.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles200451s. 197-203
PALMIRSKITomaszSome remarks on legal protection of commodans prior to the introduction of the praetorian actio commodati.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 639-652VII B - 237
PALMIRSKITomaszStanowisko prawne stron kontraktu użyczenia w świetle poglądów rzymskiej jurysprudencji.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2006582s. 87-125
PALMIRSKITomaszŚwięcicka P., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2011 [recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW2012123217-238 s.Recenzja
PALMIRSKITomaszŚwięcicka-Wystrychowska P. (red.), Prawo rzymskie. Repetytorium. Kraków 2004 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20044.2295-315 s.Recenzja
PALMIRSKITomaszŚwięcicka-Wystrychowska P., Araszkiewicz M. (red.), Prawo rzymskie. Zestaw ćwiczeń dla studentów prawa. Kazusy. Kraków 2004 [Recenzja]Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20044.2273-294 s.Recenzja
PALMIRSKITomaszSzymoszek E., Żeber I., Prawo rzymskie. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20077.1375-390 s.Recenzja
PALMIRSKITomaszThe 'Societas Leonina' in the Work of Commentators.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201818.4s. 247-258
PALMIRSKITomaszThe relationship between the edicts 'ne quis in suggrunda' and 'de his qui deiecerint vel effuderint'.-Orbis Iuris Romani (OIR)Brno - Trnava20038s. 53-58
PALMIRSKITomaszUżyczenie.-Kraków2004ss. 178Współaut.: Jarosław Bech, Marek Kozaczuk, Zdzisław Zarzycki
PALMIRSKITomaszWiesław Litewski (1933-2004).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20055.1279-291 s.
PALMIRSKITomaszWiesław Litewski (1933-2004). Przyczynek do dziejów krakowskiej romanistyki po II wojnie światowej.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 189-200
PALMIRSKITomaszWolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada 'tres facere existimat collegium' (tres faciunt collegium).Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa / red. W. Uruszczak, D. MalecKraków20103s. 145-155Współaut.: Karol Zawiślak
PALMIRSKITomaszZarys logiki dla prawników, cz. II.-Kraków1996ss. 79
PALMIRSKITomaszZbiór kazusów i pytań testowych z rzymskiego prawa cywilnego.-Kraków1997ss. 36Współaut.: R. Pabis
PALMIRSKITomaszZbiór kazusów z rzymskiego prawa prywatnego.-Kraków1995ss. 61Współaut.: R. Pabis
PALMIRSKITomaszZbiór pytań testowych z rzymskiego prawa prywatnego. Wyd. II zmienione-Kraków1997ss. 87
PANKIEWICZRyszardApotropaiczno-odnawiające funkcje kary śmierci w społeczeństwie wczesnorzymskim.-Kara śmierci w starożytnym Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS199623-39 s.
PANKIEWICZRyszardBiologiczne i społeczne podstawy zachowań agresywnych w społeczeństwie wczesnorzymskim. Uwagi wprowadzające.-Crimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie [red. M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2001143-160 s.
PANKIEWICZRyszardOd cichego czytania do modlitwy w ukryciu. Z problematyki badań nad teorią komunikacji u św. Augustyna.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL201185-120 s.
PANKIEWICZRyszardU źródeł 'stipendium'. Przyczynek do zagadnienia wynagradzania w armii rzymskiej w V wieku p.n.e.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1166 ; Prace Hist. 117Kraków1995s. 31-42
PAPIERKOWSKIZdzisławDowód pośredni w starożytnym procesie karnym.-Roczniki Teologiczno-KanoniczneLublin1963104s. 97-112
PAPIERKOWSKIZdzisławProces karny w starożytności greckiej i rzymskiej.-Roczniki Humanistyczne195762s. 159-176
PARTYKAJanProces Werresa.-Prawo i Życie2000nr 8s. 72-78
PASEKAndrzejDziecko i jego pozycja prawna w dziejach / pod red. Andrzeja Paska-WrocławKolonia Limited2014ss. 287
PAULILesławEinflüsse des römischen Rechts im Hauptwerk von Bartholomäus Groicki.-Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum, IIBerlin1969s. 157-183
PAULILesławLa letteratura giuridica ed il diritto romano in polonia fino alla fine del secolo XVIII.-Rivista italiana di storia del diritto1971-197244-45s. 5-25
PAULILesławPrawo rzymskie w Enchiridionie Cerasina.-Rozprawy prawnicze : Księga pamiątkowa Kazimierza Przybyłowskiego / red. W. Osuchowski et al.Kraków-Warszawa1964s. 239-250
PAULILesławRömisches Recht in der Literatur des Stadtrechtes in Polen in der Reinassanceepoche.-Einzelne Probleme der Rechtsgeschichte und dse römischen Recht [=Acta Juridica et Politica 17, fasc. 27]Szeged1970s. 67-78
PAWLAKMarcin N.Cesarstwo rzymskie od Walentyniana I do Teodozjusza I (363-395).-Świat rzymski w IV wieku [praca zbiorowa pod red. P. Filipczaka i R. Kosińskiego]KrakówTow. Wyd. Historia Iagellonica2015s. 117-176
PAWLAKMałgorzataDziecko w rodzinie niewolniczej.-Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność i średniowiecze / red. J. JundziłłBydgoszcz2002s. 155-161
PAWLAKMarcin N.Kazimierz Zakrzewski - badacz antyku.-Kazimierz Zakrzewski : Historia i polityka / red. Małgorzata DąbrowskaWarszawa-Łódź2015s. 34-45
PAWLAKMałgorzataNiewolnice prywatne w prowincjach afrykańskich (w okresie wczesnego Cesarstwa).-Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w starożytności i średniowieczu / red. J. JundziłłBydgoszcz1999s. 147-158
PAWLAKMałgorzataNiewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego Cesarstwa.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2431 : Historia CLVIIWrocław2002
PAWLAKMarcinRzymski Peloponez. Grackie elity polityczne wobec cesarstwa.-Kraków2011ss. 328Monografia
PAWLAKMałgorzataSpołeczeństwo południowej Apulii w świetle epigrafiki łacińskiej.-Świat starożytny : państwo i społeczeństwo / red. naukowa Ryszard KuleszaWarszawaWyd. UW2013s. 346-354VII C - 270
PAWLAKMałgorzataVernae w Afryce rzymskiej.-Acta Universitatis Wratislaviensis 1263 ; Antiquitas 16Wrocław1992s. 107-120
PAWLUK-
PAWLUKTadeuszStosunek Kościoła pierwszych wieków do kary śmierci.Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne197720nr 3-4s. 209-223
PAWŁOWSKAAnnaSamobójstwo na polecenie cesarza jako sposób wykonania kary śmierci na przykładach z dzieł Tacyta i Swetoniusza.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd, KUL2007175-191 s.
PAWŁOWSKA-MUCHAAnna'Necare sub crate' : rzymski sposób wykonania kary śmierci czy pomyłka Liwiusza?-Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane Prof. M. Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej [red. K. Amielańczyk]LublinWyd. UMCS2009209-220 s.
PAWŁOWSKA-MUCHAAnnaSposoby wykonania kary śmierci w państwie rzymskim: polityka a fantazja cesarska.-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 119-133
PAZDANMaksymilianMieczysław Sośniak (1920-1991).-Państwo i Prawo19923s. 90-91
PAŁUCHOWSKIAdamLa violence verbale comme support 'transparent' de la pratique de la violence sociale a l'égard des individus de condition servile. Ou la tristesse du ciel bleu.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 353-368VII C - 323
PETASZPaweł'Summum sulpicium' w antycznym prawie rzymskim.-Gdańskie Studia PrawniczeGdańsk200615s. 127-139
PIĄTKOWSKIPatrykCharakterystyka rzymskich archetypów ubezpieczeń wraz z ich wpływem na obecne regulacje rynku ubezpieczeniowego.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń2016s. 83-90
PIECHOWIAKMarekPlato and the University of Dignity.-Themis Polska NovaToruńAdam Marszałek20152(9)s. 5-25
PIECZONKAJoannaPunishment of the sack. Some evidence from Plautus' Comedies.-'They called me to destroy the wicked and the evil' : Selected essays on crime and punishment in antiquity [ed. by S. Nowicki]MünsterUgarit-Vlg2016s. 195-210
PIEGDOŃMaciej'Est enim ille flos Italiae'. Northern Italy in the legal and administrative structures of the Roman Republic in the 3rd - 1st centuries B.C.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn201012s. 175-188
PIEGDOŃMaciejChłosta mieszkańca Novum Comum a sprawa statusu osady.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 239-268VII C - 323
PIEGDOŃMaciejPrzedstawiciele rzymskich rodów wobec podporządkowanych terenów na przykładzie działań Gens Aemilia w Cisalpinie w II w. p.n.e.-Elity w świecie starożytnym [Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. III] / red. M. CieślukSzczecinMinerwa2015s. 139-150
PIEGDOŃMaciejRoman arbitration in the Greek Oikumene in the third-second century BCE: some observations.-ElectrumKrakówJagiellonian University Press201825s. 27-46II - 131 /25
PIEGDOŃMaciejW cieniu 'metus Gallicus'. Republika Rzymska wobec mieszkańców północnej Italii od połowy III w. do połowy II w. p.n.e.-PragmateiaKrakówTow. Wyd. 'Historia Iagellonica'2017ss. 197MonografiaX D - 585
PIEKARSKAMonikaInstytucja 'testamentum militis' jako szczególna forma testamentu w prawie rzymskim.-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20152143-156
PIEKARSKAMonikaRozważania na temat sentencji 'Mulier autem familiae suae et caput et finis est' (D. 50.16.195.5).-Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu [red. O.E. Braniewicz]Toruń20163s. 103-116
PIENIĄŻEK-BRZOSTOWSKAAnnaLeon Piniński (1857-1938) profesor Uniwersyeteu Lwowskiego.-Aktualni problemi istorii derzavi i prawa krain centralno-schidnoi EvropiLviv2009s. 10-13
PIENIĄŻEK-BRZOSTOWSKAAnnaO Stanisławie Wróblewskim - Romaniście.-Toruńskie Studia Polsko-WłoskieToruń20095s. 11-20
PIEŃKOSJerzyLes adages du droit romain a la lumiere de la jurilinguistique.-Au-dela des frontieres : Mélanges W. Wołodkiewicz [éd. M. Zabłocka et al.]VarsovieLiber20002685-700 s.
PIEPRZYCABlandynaKamienna ścieżka ku śmierci : Biblijny portret kamienowania.-Przestępstwo, kara, więzienia na przestrzeni dziejów / red. A. Purat, A. Wedeł-DomaradzkaBydgoszcz2016s. 291-304
PIKULSKAAnnaAnatocizmas.-TeiseVilniusVilniaus universiteto leidykla200244113-121 s.Odb. Pikul. 29
PIKULSKAAnnaFenus unciarium.-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles200249 (3 série)165-183 s.Odb. Pikul. 30
PIKULSKAAnnaLes arpenteurs romains - experts et arbitres.-Orbis Iuris Romani (OIR)Trnava11153-160 s.Odb. Pikul. 31
PIKULSKAAnnaMarek Kuryłowicz, Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna. Lublin 2008 [Recenzja]-Revue historique de droit francais et étranger (RHD)ParisDalloz2009862291-307 s.RecenzjaOdb. Pikul. 38
PIKULSKAAnnaRépression de l'usure a Rome républicaine.-Fides humanitas ius : Studii in onore di Luigi LabrunaNapoliEditoriale Scientifica20074295-4310 s.Odb. Pikul. 34
PIKULSKAAnnaUn impot sur la consommation du sel dans la République romaine?-Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)Bruxelles200855 (3 série)365-371 s.Odb. Pikul. 37
PIKULSKA-RADOMSKAAnna"A kiedy pieniędzy publicznych na to nie wystarczało..." . O niektórych politycznych aspektach karania lichwiarstwa w rzymskiej republice.-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 135-143
PIKULSKA-RADOMSKAAnna'Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano'.-Zeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201919.1283-296Współaut. Konrad TadajczykII-158 /19.1
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaAgrimensores.-Medieval science, medicine and technology : an encyclopedia. Routledge Encyclopedia of the Middle Ages, vol. 11 [eds. T.F. Glick, S.J. Livesey, F. Wallis]New YorkRoutledge20059-10 s.
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaCentesima rerum venalium i quinta et vicesima venalium mancipiorum : podatki od transakcji sprzedaży.-O prawie i jeo dziejach księgi dwie : Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w 45-lecie pracy naukowej i 70-lecie urodzin / red. M. Mikołajczyk et al.Białystok, KatowiceWyd. Uniwersytetu W Białymstoku20101101-105 s.Odb. Pikul. 41
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaFrontinus : O akweduktach Miasta Rzymu. Traktaty miernicze [ red. Anna Pikulska-Radomska i Konrad Tadajczyk]-ŁódźWyd. UŁ2017ss. 149współred. naukowa Konrad TadajczykI G - Front.3
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaKontrabanda. Uwagi o poborze 'portorium' w republice i wczesnym cesarstwie.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 305-314VII B - 246
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaL'impot sur la consommation du sel dans la République romaine?-RIDA200855s. 365-371
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaMarek Kuryłowicz, Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht, Lublin 2914 [Recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2015672s. 321-323Recenzja
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaOn some fiscal decisions of Caligula and Vespasian.Zobacz publikacjeStudia Ceranea2012253-60 s.Odb. Pikul. 45
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaPastabos apie Romenu teises vaidmeni Europos teises literaturoje.-TeiseVilniusVilniaus universiteto leidykla201074153-156 s. Odb. Pikul. 42
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaPodatek od spożycia soli w rzymskiej republice?-Leges sapere. Studia i prace dedykowane Prof. J. Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer]Kraków2008403-408 s.
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaPodmiotowe zwolnienie celne w Rzymie epoki imperialnej.-Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny TarwackiejBiałystokTemida 22015s. 191-200
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaPortorium in the Roman Republic.-Liber Amicorum Guido Tsuno / eds. F. Sturm, P. Thomas, J. Otto, H. MoriFrankfurt am Main2013301-308 s.Odb. Pikul. 46
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaPortorium w Italii epoki republikańskiej.-Acta Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCCVWrocław2008No 3063263-269 s.Odb. Pikul. 36
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaPrawo w sztuce mierniczej (ars mensoria).-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 169-276VII C - 363
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaProfesor Jan Kodrębski : życiorys naukowy.-Sylwetki łódzkich uczonych : Profesor Jan KodrębskiŁódźŁódzkie Towarzystwo Naukowe2008897-14 s.Odb. Pikul. 32
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaProfesor Jan Kodrębski.-Ze świadectwa profesora Jana Kodrębskiego / rozmawiała Joanna WiszniewiczŁódźUniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Rzymskiego i Centrum Badań Żydowskich200931-35 s.Odb. Pikul. 39
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaRepresja lichwiarstwa w rzymskiej republice.-Salus rei publicae suprema lex : Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu / pod red. A. Dębińskiego, H. Kowalskiego, M. Kuryłowicza.LublinWyd. KUL2007193-219 s.Odb. Pikul. 35
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaRzymskie 'tributum ex censu' jako instrument finansowy.Zobacz publikacjeKrytyka Prawa20135s. 504-520
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaRzymskie 'tributum' jako instrument polityki międzynarodowej.-Consul est iuris et patriae defensor : Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi / red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. SzpunarWarszawa2012167-173 s.Odb. Pikul. 43
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaSpecies pertinentes ad vectigal, czyli co miał na myśli Aelius Marcianus.-Nil nisi veritas. Księga dedykowana Prof. Jackowi Matuszewskiemu [red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jaworska]Łódź2016s. 51-60
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaÜber einige Aspekte der Steuerpolitik und Propaganda der öffentlichen Macht im römischen Prinzipat.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 653-675VII B - 237
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaUwagi o miejscu prawa rzymskiego w europejskiej kulturze prawnej.-Polska w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / praca zbiorowa pod red. P. Chmielnickiego, E. Książek, K. WiniarskiegoCzęstochowaAkademia im. Jana Długosa w Częstochowie200711-15 s.Odb. Pikul. 33
PIKULSKA-RADOMSKAAnnaUwagi o rzymskim fiskalizmie epoki wczesnego cesarstwa.Zobacz publikacjeStudia Iuridica Toruniensia : Studia monograficzne ofiarowane Prof. Ryszardowi Łaszewskiemu / red. A. MoszyńskaToruń20121037-49 s.Odb. Pikul. 44
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZAnna57. Sesja Societé Internationale Fernand De Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2004562465 s.
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Agrimensores - zawód mierniczego w starożytnym Rzymie. Zobacz publikacjeKwartalnik Historii Nauki i Techniki [Łódź] - 198833nr 4943-956 s. - Odb. Pikul. 02
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Anatocisme : C.4,32,28,1 : Usuras semper usuras manere. -RIDA Bruxelles- 199845- 429-449 s. - Odb. Pikul. 20
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Anatocyzm : C.4,32,28,1 : Usuras semper usuras manere. -Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam Łódź Wyd. UŁ 2000- - 301-312 s. - Odb. Pikul. 26
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Birks P. (ed.), New perspectives in the Roman law of property. Oxford 1989. -RHD Paris Sirey 1991692234 s. Recenzja Odb. Pikul. 06
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego. Toruń 1990. -Index Napoli Jovene 199321- 590-591 s. Recenzja Odb. Pikul. 09
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Favor debitoris? Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 40 nr 1-2 Warszawa - 199740- 281-287 s. - Odb. Pikul. 13
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Funkcjonariusze służb specjalnych w późnym Cesarstwie. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 37 nr 3-4 Warszawa - 199437- 147-158 s. - Odb. Pikul. 11
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Histoire du droit social. Mélanges en hommage a Jean Imbert. Paris 1989 [recenzja]-Czasopismo Prawno-Historyczne, 43 z. 1-2 Poznań Wyd. Naukowe UAM 1991431-2233-234 s. RecenzjaOdb. Pikul. 07
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna In memoriam : Jan Kodrębski (1936-1997). -RHD Paris Sirey 1998763511-512 s. - Odb. Pikul. 19
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Jan Kodrębski (1936-1997) [In memoriam] -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) Poznań Wyd. UAM 1998501325-329 s. - Odb. Pikul. 18
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Kilka uwag o sposobach nabycia własności w D.41,1. -Acta Universitatis Lodziensis : Folia Iuridica Łódź Wyd. UŁ 198838- 3-19 s. - Odb. Pikul. 01
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Kodeks Napoleona i jego dziedzictwo : Konferencja naukowa w Łodzi. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH), 42 z. 1-2 Poznań Wyd. UAM 199042- 214-215 s. - Odb. Pikul. 04
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna L'objet de l'action "finium regundorum".-RHD Paris Sirey 199068137-42 s. - Odb. Pikul. 03
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna L'usure dans la législation des empereurs chrétiens. -Au-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a W. Wołodkiewicz Varsovie Liber 2000- - 715-734 s. - Odb. Pikul. 24
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna La securité publique a Rome sous les empereurs. -Le droit romain et le monde contemporain : Mélanges a la mémoire de H. Kupiszewski Warszawa Wyd. UW 1996- - 231-241 s. - Odb. Pikul. 12
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Le reglement des contestations relatives aux limites en droit romain. -- Łódź Wyd. UŁ 1993- - 76 s. Książka Odb. Pikul. 08
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu. -- Łódź Wyd. UŁ 1999- - 138 s. Książka Odb. Pikul. 21
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Lichwa w ustawodawstwie cesarzy chrześcijańskich. -Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH), 51 z. 1-2 Poznań Wyd. UAM 199951- 371-388 s. - Odb. Pikul. 23
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Martin S.D., The Roman jurists and the organization of private building in the Late Republic and Early Empire. Bruxelles 1989 [recenzja]-RHD Paris Sirey 1991692233-234 s. Recenzja Odb. Pikul. 05
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Mierniczowie rzymscy i ich formacja intelektualna. -Symbolae historico-iuridicae Lodziensis Iulio Bardach dedicatae Łódź Wyd. UŁ 1997- - 166-174 s. - Odb. Pikul. 14
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna O odradzaniu się rosyjskiej romanistyki. -Czasopismo Prawno-Historyczne, 49 z. 1-2 Poznań Wyd. UAM 199749- 231-234 s. - Odb. Pikul. 15
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZAnnaProblem lichwy w republikańskim Rzymie - zarys problematyki.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego [red. E. Gajda, A. Sokala]ToruńWyd. UMK2001171-193 s.
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZAnnaRostovscicestvo v recpublikanskom Rime.-Drevnee PravoMoskvaSpark20021 (9)133-149 s.Odb. Pikul. 40
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Rzymska struktura agrarna w świetle doktryny "agrimensores".-Acta Universitatis Lodziensis : Folia Iuridica Łódź Wyd. UŁ 199461- 3-14 s. - Odb. Pikul. 10
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Stusunki między państwem i kościołami w Grecji. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 41 z. 3-4 Warszawa - 199841- 299-316 s. - Odb. Pikul. 17
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Suchecki Z., La cremazione nel diritto canonico e civile. Citta del Vaticano 1995. Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne, 40 nr 3-4 Warszawa - 199740- 301-303 s. Recenzja Odb. Pikul. 16
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Twórczość naukowa Jana Kodrębskiego (1936-1997). -Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam Łódź Wyd. UŁ 2000- - 3-4 s. - Odb. Pikul. 25
PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna Ustawowa regulacja obyczajów w prawie rzymskim [Wykład habilitacyjny]. -Studia Iuridica Warszawa - 199937- 213-219 s. - Odb. Pikul. 22
PIKUŁAŁukasz J.'Prawa piękne, sprawiedliwe i dobre' czyli wiedza jako fundament państwa idealnego u Platona.-Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Jana Łukasiewicza / red. j. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. MorekRzeszów2018s. 422-430
PISZCZEKPiotrKuryłowicz M., Historia i współczesność prawa rzymskiego, Lublin 1984 [recenzja]-Palestra1986Nr 4 (340)80-83 s.Recenzja
PISZCZEKPiotrPostępowanie pozasądowe w formie 'manus iniectio' w dobie procesu legisakcyjnego.-Miscellanea Historico-Iuridica BialostocensiaBiałystok1995s. 21-34
PLISECKAAnna'Apokrimata' und die Kaiserkonstitutionen.-Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (RHD)2017851-2s. 166-191
PLISECKAAnnaA Varsavia per ricordare Kupiszewski.-IndexNapoliJovene200533578-582 s.współaut. Aglaia McClintockOdb.Plis.2
PLISECKAAnnaAccessio and specificatio reconsidered.-Tijdschrift voor RechtsgeschiedenisLeiden, Boston20067445-60 s.Odb.Plis.3
PLISECKAAnnaDefinicja sprawiedliwości w filozofii Cycerona i w prawie rzymskim.-Studia IuridicaWarszawa200240131-139 s.Odb.Plis.1
PLISECKAAnnaDie Zulassung fremder Sprachen bei der Stipulation im klassischen roemischen Recht.-Zeitschrift der Savigny-Stiftung fuer Rechtsgeschichte (ZSS)Wien, Koeln, WeimarBoehlau2011128370-379 s.Odb.Plis.8
PLISECKAAnnaFuenf Jahre internationale Sommerkurse fuer Roemisches Recht an der Universitaet Warschau.-Orbis Iuris Romani (OIR)Trnava200611205-211 s.Odb.Plis.4
PLISECKAAnnaLuxury in ancient Rome. An economic analysis of the scope, timing and enforcement of sumptuary laws.-Legal Roots : The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative LawTricaseLibellula Ed.20121s. 189-216di Giuseppe Dari-Mattiacci, Anna Plisecka
PLISECKAAnnaMiędzynarodowa konferencja "Roman law and legal knowledge".-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)PoznańWyd. UAM2010621521-523 s.Odb.Plis.7
PLISECKAAnnaThe Roman jurists'law during the passage from the Republic to the Empire.-Turning points and breaklines / Szabolcs Hornyak et al. (eds.)Martin Meidenbauerpo 2007372-392 s.Odb.Plis.5
PLISECKAAnnaThe use of Greek and Roman jurists.-Crossing legal cultures / Laura Beck Varela, Pablo Gutierrez Vega, Alberto Spinosa (eds.)MuenchenMartin Meidenbauer200959-73 s.Odb.Plis.6
POGONOWSKIPiotrZnaczenie paremii rzymskich dla współczesnej procedury cywilnej.-Starożytne kodyfikacje prawa [red. A. Dębiński]LublinWyd. KUL2000187-198 s.
POLAŃSKITomaszWyrok śmierci na autora i jego dzieło. Jak państwo rzymskie niszczyło środowiska literackie.-Świat starożytny : państwo i społeczeństwo / red. naukowa Ryszard Kulesza et al.WarszawaWyd. UW2013s. 312-331VII C - 270
POLASZEKAndrzejPaństwo w Nowym Testamencie.-Studia z historii ustroju i prawa: księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi / pod red. Henryka OlszewskiegoPoznań2002s. 305-321
POPŁAWSKIMieczysław S.Bellum Romanum : Sakralność wojny i prawa rzymskiego.-LublinWyd. KUL2011279 ss.Książka
PRECZIzabelaCzy wojna może być sprawiedliwa? Rzymskie inspiracje św. Augustyna.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2011121-132 s.
PROCHWICZ-STUDNICKABożenaRzymska 'aequitas' a muzułmański 'istihsan'.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2010622s. 281-291Współaut. Dariusz Michta
PROCHWICZ-STUDNICKABożenaUsul al-fiqh : czym są klasyczne sunnickie "korzenie/podstawy wiedzy o prawie"?-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2013651s. 11-51
PROSTKO-PROSTYŃSKIJan'Iudicium quinquevirale'. Sąd senatorski w Rzymie i Konstantynopolu od Gracjana do Justyniana.-Poznań2008ss. 203Monografia
PROSTKO-PROSTYŃSKIJanKazimierz Zakrzewski jako badacz późnego antyku i wczesnego Bizancjum.-Kazimierz Zakrzewski : Historia i polityka / red. Małgorzata DąbrowskaWarszawa-Łódź2015s. 64-78
PROSTKO-PROSTYŃSKIJanPóźnoantyczni 'Flavii': nowi obywatele rzymscy?Zobacz publikacjeU schyłku starożytności : Studia źródłoznawczeWarszawaWyd. Naukowe Sub Lupa201312s. 95-101
PROSTKO-PROSTYŃSKIJanRola senatu w polityce religijnej państwa późnorzymskiego w V i VI wieku.-Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje [pod red. naukową Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka]PoznańWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2014s. 63-71VII C - 296
PROSTKO-PROSTYŃSKIJanRoma - solium imperii. Elekcja, koronacja i uznanie cesarza w Rzymie w IV-VIII wieku.-Poznań2014ss. 172Książka
PRZEKOPEdmundGeneza małżeńskiej przeszkody z błędu co do niewolniczego stanu współmałżonka w prawie rzymskim i germańskim.Zobacz publikacjePrawo Kanoniczne197215nr 1-2s. 37-72
PRZYGODZKIJacekKolokwium habilitacyjne dra Jarosława Rominkiewicza.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2004562466 s.Sprawozdanie
PUDLISZEWSKIJacek'De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat' (Digesta 11,7) ; 'De mortuo inferendo et sepulchro aedificando' (Digesta 11,8) ; 'De sepulchro violato' (Digesta 47, 12) : 'O rzeczach poświęconych [zmarłym] i kosztach pochówku oraz jak należy zorganizować pogrzeb' (Digesta 11,7) ; 'O grzebaniu zmarłych i budowie grobowca' (Digesta 11,8) ; 'O zbezczeszczonym grobie' (Digesta 47, 12).-Fontes Historiae Antiquae, XIIPoznańWyd. Naukowe UAM200967 ss.Przekład, wstęp i objaśnienia
PUDLISZEWSKIJacekEpistola Sancti Augustini ad Fabiolam (Ep. 20* coll. Divjak) : List św. Augustyna do Fabioli.-Fontes Historiae Antiquae, IIIPoznańWyd. Naukowe UAM200247 ss.Wstęp, przekład i komentarz
PUŁKAAnnaKarl Anton (von) Martini (1726-1800).-Kwartalnik Prawa PrywatnegoKrakówPAU2018Rok 271s. 5-40współaut.: Aleksandra Szymańska, Rafał Wojciechowski
PŁODZIEŃStanisław'Lex Rhodia de iactu'. Studium historyczno-prawne z zakresu rzymskiego prawa handlowo-morskiego.-Lublin1961ss. 162Monografia
RADWANOWICZ-WANCZEWSKAJoannaPoczątki przymusu administracyjnego w prawie rzymskim i praktyce rzymskiej administracji.Zobacz publikacjeAdministracja. Teoria - dydaktyka - praktykaRzeszów2015nr 4(41)s. 80-121
RAUZbigniewWspomnienie o Janie Kodrębskim.-Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej / red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. SadowskiWrocław2014s. 51-57
REDZIKAdamO naukach historyczno-prawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.-Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczpospolitej / pod red. M. PyterLublin2008s. 131-185
REDZIKAdamWydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946.-Lublin2006ss. 409
RESZCZYŃSKIJarosław"O prawie i różności praw" w częściach wstępnych Summy legum i Sigismundiny.-Leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. J. Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer]Kraków2008s. 442-470
RESZCZYŃSKIJarosław'Actio oneris aversi' - D. 19,2,31.-Krakowskie Studia PrawniczeKraków198114s. 19-36
RESZCZYŃSKIJarosław'Erogare' ed 'erogatio' nelle fonti del diritto romano.-Au-dela des frontieres : Mélanges W. Wołodkiewicz [éd. M. Zabłocka et al.]VarsovieLiber20002743-763 s.
RESZCZYŃSKIJarosław'Est marmor in fructu?' Eksploatacja surowców skalnych na gruncie posagowym w starożytnym Rzymie. Zagadnienia prawne i gospodarcze.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 876 ; Prace Prawn. 125Kraków1989s. 79-122
RESZCZYŃSKIJarosław'Sigismundina' Macieja Śliwnickiego. Uwagi o genezie dzieła, technice wprowadzania norm i interesie państwa jako 'ratio legis'. -Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Władysława BojarskiegoToruń2001s. 549-570
RESZCZYŃSKIJarosław'Verba et voluntas'. D. 35,1,40,1.-Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1052 ; Prace Prawn. 141Kraków1992s. 83-93
RESZCZYŃSKIJarosławAutorytet dawnego prawa w Sigismundinie Macieja Śliwnickiego.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 315-337VII B - 246
RESZCZYŃSKIJarosławImpendere, Impensa, Impendium. (Sulla terminologia delle spese in diritto romano).-SDHIRomae198955s. 191-252
RESZCZYŃSKIJarosławPojęcie konieczności w prawie rzymskim. Uwagi metodologiczne.-Państwo i Społeczeństwo20033nr 1s. 95-104
RESZCZYŃSKIJarosławPrawo rzymskie : praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu. Repetytorium.-ZakamyczeKantor Wyd. Zakamycze2004ss. 433Współaut. Tomasz PalmirskiIII A - Palm. 2
RESZCZYŃSKIJarosławPrawo rzymskie : Repetytorium.-ZakamyczeKantor Wyd. Zakamycze1999ss. 266Współaut. Tomasz Palmirski, Robert PabisIII A - Palm. 1
RESZCZYŃSKIJarosławRecepcja prawa jako zjawisko kulturowe.-Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Prof. Wacławowi UruszczakowiKraków2010IIs. 881-889
RESZCZYŃSKIJarosławSądownictwo i proces w kodyfikacji Macieja Śliwnickiego z 1523 roku. O wpływach prawa rzymskiego i praw obcych na myśl prawną polskiego odrodzenia.-Kraków2008ss. 680Monografia
RESZCZYŃSKIJarosławThe kinds of 'necessitas'.-Roman law as formative of modern legal system. Studies in honour of W. Litewski [red. J. Sondel, J. Reszczyński, P. Ściślicki]Kraków2003IIs. 95-106
RESZCZYŃSKIJarosławZ badań nad pojęciem 'konieczności'. 'Urguere' w źródłach prawa rzymskiego.-Państwo i Społeczeństwo20033nr 2s. 51-67
REYCHMAN-NAWROCKAEwaTaktyka obrończa i pojęcie 'aequitas' w mowie Cicerona "Pro Murena".-Meander198944nr 7-12s. 321-338
ROGALSKIMaciejRzymskie źródła zasady 'ne bis in idem'.Zobacz publikacjeZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : " Prawo 22Rzeszów2018101s. 114-128
ROGOSZNorbertAn assessment of the political role of the senate in the Roman Republic in the years 59-54.-Rzym Antyczny. Polityka i pieniądzKatowice2008IVs. 25-54
ROGOSZNorbertFunkcjonowanie senatu w republice rzymskiej w 51 r. p.n.e.-Res Historica19985s. 133-152
ROGOSZNorbertLex Tribunicia de Caesare absente consule creando (52 a.C.).Zobacz publikacjePrzegląd Historyczny1985761s. 1-13
ROGOSZNorbertMarcus Antonius as the tribune of the plebs (49 year BC).-Marcus Antonius: history and tradition / ed. by Dariusz Słapek & Ireneusz ŁućLublinWyd. UMCS2016s. 19-34
ROGOSZNorbertPierwsze próby wykorzystania prawa do zwalczania triumwirów (lata 59-58).-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL2007221-247 s.
ROGOSZNorbertPolityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59-55.-Katowice2004ss. 402Monografia
ROGOSZNorbertRacja stanu, praworządność i sprawy prywatne w działalności Gn. Pompejusza w 52 r. p.n.e.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn201012s. 189-201
ROGOSZNorbertTrzeci konsulat Gn. Pompejusza a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w starożytnym Rzymie (52 r. przed Chrystusem).-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Debiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2010211-217 s.
ROGOSZNorbertWybory 'pontifeksa maksimusa' w 63 r. przed Chrystusem.-Magazyn Numizmatyczny200735s. 5-33
ROGOSZNorbertZastosowanie przemocy w walkach politycznych w Rzymie w 59 roku przed Chrystusem.-Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje [red. Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć]LublinWyd. UMCS2017s. 223-237VII C - 323
ROMINKIEWICZJarosław'Leges bonae ex malis moribus procreantur' : 'Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów'. Od przysłowia do prawniczej paremii.-Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i prywatnego [red. M. Podkowski]Wrocław2015s. 15-29
ROMINKIEWICZJarosław'Topos eugeneias' i 'diabole' w mowach Isajosa.-Acta Universitatis Wratislaviensis No. 1384 : Prawo CCXIIIWrocław19923-13 s.Odb. Romin. 02
ROMINKIEWICZJarosławAdopcja i dziedziczność w mowach Isajosa.-Acta Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCLXXXIVWrocław2003no 248990 ss.Monografia
ROMINKIEWICZJarosławAdopcja w kodeksie z Gortyny.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis. Prawo : T.316/2 : Tom dedykowany Prof. Alfredowi KoniecznemuWrocław2014s. [27]-38Zasób elektroniczny płatny na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci
ROMINKIEWICZJarosławAntidosis - ateńska procedura zamiany majątków.-O prawie i jego dziejach księgi dwie : Studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w 40-lecie pracy naukowej i 70-lecie urodzinBiałystok - Katowice20101107-114 s.Odb. Romin. 16
ROMINKIEWICZJarosławApagogé - ateńska procedura karna wobec kakourgoi, atimoi oraz androphénoi.-Wrocławskie Studia SądoweWrocław20123104-119 s.
ROMINKIEWICZJarosławApokeryksis.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis No 3375 : Prawo CCCXIIIWrocław20113137-28 s.
ROMINKIEWICZJarosławAteńskie prawo pogrzebowe.-Acta Universitatis Wratislaviensis No. 3674 Prawo CCCXIXWrocław2015s. 11-34zob. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocłwaskiego
ROMINKIEWICZJarosławAttyckie domy po reformach Klejstenesa.-Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszościWrocław201315-26 s.Odb. Romin.37
ROMINKIEWICZJarosławAutomedon o ateńskim obywatelstwie (AP XI 319).-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2715 : Classic Wratislaviensia XXVIWrocław2005137-140 s.Odb. Romin. 09
ROMINKIEWICZJarosławBezbożność w prawie ateńskim.-Prawo wyznaniowe : przeszłość i teraźniejszośćWrocław200813-35 s.Odb. Romin. 14
ROMINKIEWICZJarosławCzy w prawie ateńskim istniał zakaz aborcji?Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis 3465, Prawo CCCXIVWrocławWyd. Uniwersytetu Wrocławskiego201217-40 s.Odb. Romin. 36
ROMINKIEWICZJarosławDike epitropes.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2294, Prawo CCLXXIIIWrocław20017-26 s.Odb. Romin. 11
ROMINKIEWICZJarosławDomicjusz Ulpian.-Wybitni prawnicy na przestrzeni wiekówWrocław200611-19 s.Odb. Romin. 18
ROMINKIEWICZJarosławEpitafium na cześć Machona (AP VI 708).-Acta Universitatis Wratislavinsis No 2656 : Classica Wratislaviensia XXIVWrocław2004116-118 s.Odb. Romin. 08
ROMINKIEWICZJarosławHeloci.-Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne. Materiały V konferencji historyków państwa i prawa, Świeradów Zdrój 6-10 września 2001Wrocław20028-16 s.Odb. Romin. 14
ROMINKIEWICZJarosławIII mowa Isajosa 'O spadku Pyrrosa'.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis No 3180 : Prawo CCCXWrocław20097-27 s.Komentowany przekład mowyOdb. Romin. 22
ROMINKIEWICZJarosławInpones plagiario pudorem : Marcjalis o literackiej kradzieży.Zobacz publikacjeStudia Prawnicze KULLublinWyd. KUL201379-101 s.
ROMINKIEWICZJarosławIsajos, Mowy [przełożył, wstępem i przypisami opatrzył J. Rominkiewicz].-Wrocław2013268 ss.Książka
ROMINKIEWICZJarosławIsajos, Mowy [przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Jarosław Rominkiewicz]Zobacz publikacjePrace Naukowe Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie; nr 18WrocławPrawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa2013ss. 268
ROMINKIEWICZJarosławKilka uwag na temat egzekucji w Atenach.-Postępowanie egzekucyjne w dziejachWrocław200711-21 s.Odb. Romin. 19
ROMINKIEWICZJarosławKilka uwag na temat prywatnego i publicznego postępowania polubownego w Atenach.-Postępowanie polubowne w dziejach : Materiały IX konferencji historyków państwa i prawa, Przemyśl 7-10 lipca 2005Wrocław200611-16 s.Odb. Romin. 10
ROMINKIEWICZJarosławKompetencje archonta w zakresie wyznaczenia opiekuna w klasycznym prawie ateńskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis No. 1953 : Prawo CCLVIWrocław19975-17 s.Odb. Romin. 07
ROMINKIEWICZJarosławKontynuacja oikos w Atenach.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis No 3063 : Prawo CCCVWrocław2008331-341 s.Odb. Romin. 13
ROMINKIEWICZJarosławLa tutelle des mineurs et des femmes dans les épopées d'Homere.-Au-dela des frontieres : Mélanges de droit romain offerts a Witold Wołodkiewicz.Varsovie20002787-792 s.
ROMINKIEWICZJarosławLingua latina ad usum iuris studentium (Język łaciński dla studentów prawa).-Wrocław2000współaut. : Ireneusz Żeber ; Wyd. 2. zmienione i zupełnione - 2001
ROMINKIEWICZJarosławLingua latina ad usum iuris studentium : Język łaciński dla studentów prawa. Wyd. 2. zmienione i uzupełnione.-Wrocław2001161 ss.współaut. Ireneusz Żeber
ROMINKIEWICZJarosławLizjaszowa 'Obrona w sprawie zabójstwa Eufiletosa' (Kilka uwag na temat cudzołóstwa w prawach greckich).-Acta Universitatis Wratislaviensis No. 1771 : Prawo CCXLIIIWrocław19955-22 s.Odb. Romin. 05
ROMINKIEWICZJarosławLogografowie ateńscy.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2620 : Prawo CCXCWrocław20047-23 s.Odb. Romin. 07
ROMINKIEWICZJarosławMałżeństwa między bliskimi krewnymi w wybranych państwach antycznych.-Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym / red. Tomasz DolataWrocławOficyna Wyd. ATUT2018s. 25-51
ROMINKIEWICZJarosławNiepoczytalność i jej skutki w prawie ateńskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2501 : Prawo CCLXXXVWrocław200321-42 s.Odb. Romin. 15
ROMINKIEWICZJarosławNon scripsit meus ista Martialis : Marcjalis o literackich paszkwilach.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis 3483, Prawo CCCXV /2Wrocław20137-18 s.Odb. Romin.38
ROMINKIEWICZJarosławNowele Justyniana I i Justyna II przeciw kazirodczym małżeństwom w Mezopotamii, Osroenie i Eufratezji.-Wrocław2019ss. 132Monografia
ROMINKIEWICZJarosławObowiązki opiekuna związane z opieką nad osobą pupila w prawie ateńskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2213 : Prawo CCLXXWrocław20007-32 s.Odb. Romin. 10
ROMINKIEWICZJarosławObowiązki opiekuna związane z opieką nad osobą pupila w prawie ateńskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCLXXWrocław200022137-17 s.
ROMINKIEWICZJarosławOchrona drzew oliwnych w prawie ateńskim.-Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym / red. A. SzymańskaWrocław2017s. 23-43
ROMINKIEWICZJarosławOdpowiedzialność spadkobierców opiekuna wobec jego wychowanków w prawie ateńskim.-Honeste vivere.. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława BojarskiegoToruń2001571-579 s.Odb. Romin. 12
ROMINKIEWICZJarosławOpieka nad męskimi pupilami w prawie ateńskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2489 : Prawo CCLXXXIVWrocław2003245 s.MonografiaOdb. Romin. 23
ROMINKIEWICZJarosławOpieka polis ateńskiej nad osieroconymi w działaniach wojennych oraz wojnie domowej z oligarchami.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2367 : Prawo CCLXXVIWrocław20027-26 s.Odb. Romin. 13
ROMINKIEWICZJarosławOpieka testamentowa i ustawowa nad męskimi pupilami w prawie ateńskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2070 : Prawo CCLXIWrocław19985-18 s.Odb. Romin. 08
ROMINKIEWICZJarosławPodstawy języka łacińskiego dla studentów prawa.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2634 Wrocław2004współaut. : Ireneusz Żeber ; Wyd. 2. zmienione i poprawione - 2005 ; Wyd. 3. - 2009
ROMINKIEWICZJarosławPojęcie 'kakosis' i odpowiedzialność z jej tytułu w prawie ateńskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2144 : Prawo CCXIVWrocław19995-23 s.Odb. Romin. 09
ROMINKIEWICZJarosławPojęcie 'kakosis' i odpowiedzialność z jej tytułu w prawie ateńskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCLXIVWrocław199921445-23 s.
ROMINKIEWICZJarosławPrawna pozycja dzieci w kodeksie z Gortyny.-Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach / pod red. Andrzeja PaskaWrocławKolonia Limited2014s. 15-27Odb. Romin. 40
ROMINKIEWICZJarosławPrawo ateńskie wobec małżeństw z cudzoziemcami.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislviensis No 3270 : Prawo CCCXIWrocław 201083-91 s.Odb. Romin. 17
ROMINKIEWICZJarosławPrawo rzymskie : Teksty źródłowe do ćwiczeń [przekład J. Rominkiewicz, E. Szymoszek, I. Żeber]-Wrocław1991175 ss.autor III.rozdz.: Rzymski proces cywilny ; VIII. rozdz.: Prawo spadkowe
ROMINKIEWICZJarosławPrawo rzymskie : Teksty źródłowe do ćwiczeń [przekład J. Rominkiewicz, E. Szymoszek, I. Żeber]-Wrocław1994175 ss.
ROMINKIEWICZ JarosławPrawo rzymskie : Teksty źródłowe do ćwiczeń [przekład J. Rominkiewicz, E. Szymoszek, I. Żeber]. Wyd. 3. poprawione i uzupełnione.-Wrocław1998211 s.autor wyboru i przekładu źródeł w rozdz. III: Rzymski proces cywilny ; IV: Czynności prawne ; IX: Prawo spadkowe
ROMINKIEWICZJarosławProblem opieki nad rodzicami w prawodawstwie ateńskim.-Meander19907-9151-157 s.Odb. Romin. 01
ROMINKIEWICZJarosławProblem unieważnienia i uzupełnienia testamentu w świetle mów Isajosa.-Acta Universitatis Wratislaviensis No.1477 : Prawo CCXXIIWrocław199343-47 s.Odb. Romin. 03
ROMINKIEWICZJarosławProblem unieważnienia i uzupełnienia testamentu w świetle mów Isajosa.-Acta Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCXXIIWrocław1993147743-47 s.
ROMINKIEWICZJarosławRodzina i jej prawa.-Wrocław2012218 ss.Redakcja naukowa
ROMINKIEWICZJarosławRozwód z inicjatywy żony w Atenach epoki klasycznej.-Pozycja prawna kobiet w dziejachWrocław201027-40 s.Odb. Romin. 17
ROMINKIEWICZJarosławSamobójstwo w prawie rzymskim.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2616 : Prawo CCLXXXVIIIWrocław200449-79 s.Odb. Romin. 16
ROMINKIEWICZJarosławSystem podatkowy w Atenach epoki klasycznej.-Z dziejów skarbowościWrocław200915-23 s.Odb. Romin. 15
ROMINKIEWICZJarosławTa aporreta w prawie ateńskim.Zobacz publikacjeStudia Historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego, M.J. Ptaka : Acta Universitatis Wratislaviensis No 3799 : Prawo CCCXXIVWrocław2017324s. 25-48
ROMINKIEWICZJarosławTortury w prawie ateńskim.-Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny TarwackiejBiałystokTemida 22015s. 207-218
ROMINKIEWICZJarosławUstawodawstwo ateńskie wobec męskiego nierządu i stręczycielstwa.-Acta Universitatis Wratislaviensis No. 1853 : Prawo CCXLIXWrocław19965-15 s.Odb. Romin. 06
ROMINKIEWICZJarosławV mowa Isajosa "O spadku Dikajogenesa".-Acta Universitatais Wratislaviensis : Prawo CXCIVWrocław199212473-16 s.
ROMINKIEWICZJarosławVI mowa Isajosa 'O spadku Filoktemona'.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2758 : Prawo CCXCVIIIWrocław20057-28 s.Komentowany przekład mowyOdb. Romin. 19
ROMINKIEWICZJarosławVI mowa Isajosa 'O spadku Filoktemona'.-Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2758 : Prawo CCXCIVWrocław20057-27 s.Odb. Romin.17
ROMINKIEWICZJarosławVII mowa Isajosa 'O spadku Kirona'.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 2887 : Prawo CCXCVIIIWrocław20067-23 s.Komentowany przekład mowyOdb. Romin. 20
ROMINKIEWICZJarosławWładza ojcowska w starożytnych Atenach.-Rodzina i jej prawa [red. J. Rominkiewicz]Wrocław201215-28 s.
ROMINKIEWICZJarosławX mowa Isajosa 'O spadku Hagniasza'.-Acta Universitatis Wratislaviensis No 3015 : Prawo CCCIIIWrocław2007143-159 s.Komentowany przekład mowyOdb. Romin. 21
ROMINKIEWICZJarosławXII mowa Isajosa "W obronie Eufiletosa".-Acta Universitatis Wratislaviensis No.1692 : Prawo CCXLWrocław19945-11 s.Odb. Romin. 04
ROMINKIEWICZJarosławZniesławienie w 'Prawach' Platona.-Honor, cześć, godność : Aspekty historyczno-prawne [red. Paweł Wiązek]Wrocław2016s. 17-30
ROMINKIEWICZJarosławΘεομισῆ δὲ καὶ αἰσχρῶν αἴσχιστα. Kazirodztwo w starożytnej Grecji.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis. Prawo325Wrocław2018s. 11-57
ROZWADOWSKIWładysław Nuove vedute sull'onere della prova nella legge anastasiana.-Studi di onore di Edoardo Volterra, t.4.MilanoGiuffre19714217-229 s.Odb. Rozw.04
ROZWADOWSKIWładysław'Exceptiones tutoriae' und 'curatoriae'.-Au-dela des frontieres : Mélanges W. Wołodkiewicz [éd. M. Zabłocka et al.]VarsovieLiber20002803-818 s.
ROZWADOWSKIWładysławDas Studium und der Einfluss des römischen Rechts in Polen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Sachenrechts.-Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtpraxis / red. W. Dajczak, H.-G. Knothe [Schriften zur Europäischer Rechts- und Verfassungsgeschichte]BerlinDuncker & Humblot2005Bd.4931-50 s.Odb. Rozw.26
ROZWADOWSKIWładysławDefinicje prawa własności w rozwoju dziejowym.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19843621-26 s.Odb. Rozw.14
ROZWADOWSKIWładysławDie Bedeutung der denuntiatio bei der Forderungsübertragung im Römischen Recht.-Ars Iuris : Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag / red. M. Avenarius, R. Meyer-Pritzl, C. MöllerGöttingenWallstein2009455-466 s.Odb. Rozw.32
ROZWADOWSKIWładysławEcclesia vivit lege Romana.-Giovanni Paolo II : Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio / red. A. Loiodice, M. VariRomaBardi Editore2003439-440 s.Odb. Rozw.20
ROZWADOWSKIWładysławEtiam clarum ius exigit interpretationem.-W poszukiwaniu dobra wspólnego : Księga jubileuszowa Prof. Macieja Zielińskiego / red. A. Choduń, S. CzepitaSzczecinWyd. Uniwersytetu Szczecińskiego201037-48 s.Odb. Rozw.33
ROZWADOWSKIWładysławExceptiones procuratoriae i cognitoriae.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19783021-38 s.Odb. Rozw.11
ROZWADOWSKIWładysławIl possesso nel diritto polacco dopo il 1946 alla luce del diritto romano.-IndexNapoliJovene198816231-244 s.Odb. Rozw.16
ROZWADOWSKIWładysławIstota małżeństwa w starożytnym Rzymie.-Gdańskie Studia Prawnicze : 35-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / red. A. SzmytGdańskWyd. Uniwersytetu Gdańskiego200514773-784 s.Odb. Rozw.22
ROZWADOWSKIWładysławJeszcze raz o ustanowieniu kognitora w rzymskim procesie klasycznym.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1974261235-240 s.Odb. Rozw.07
ROZWADOWSKIWładysławKara umowna - historia - teraźniejszość - przyszłość.-Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.09.2008 r.) / red. E. Gniewek, K. Górska, P. MachnikowskiWarszawaC.H.Beck2010343-355 s.współaut. Anna Stępień-SporekOdb. Rozw.34
ROZWADOWSKIWładysławKognitor jako zastępca w procesie rzymskim.-Człowiek, obywatel, pracownik : studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Prof. Urszuli Jackowiak / red. J. Stelina, A. Wypych-ŻywickaGdańskWyd. Uniwersytetu Gdańskiego2007573-582 s.Odb. Rozw.28
ROZWADOWSKIWładysławKoncepcje treści prawa własności w prawie polskim.-O prawie i jego dziejach księgi dwie : Studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin / red. M. Mikołajczyk et al.Białystok-KatowiceWyd. Uniwersytetu w Białymstoku201021123-1132 s.Odb. Rozw.35
ROZWADOWSKIWładysławManus mariti in the light of Gaius' Institutiones.-Marriage : Ideal-Law-Practice. Proceedings of a conference held in memory of Henryk Kupiszewski / red. Z. Służewska, J. Urbanik. [JJP, Suppl.5]Warszawa2005161-174 s.Odb. Rozw.23
ROZWADOWSKIWładysławMałżeńskie stosunki majątkowe w prawie rzymskim : rys historyczny.-Leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej / red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. KremerKrakówWyd. UJ2008471-483 s.Odb. Rozw.30
ROZWADOWSKIWładysławNauczanie prawa w państwie rzymskim.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań20035519-28 s.Odb. Rozw.21
ROZWADOWSKIWładysławNowe badania nad istotą małżeństwa rzymskiego.-Meander1987424-5237-247 s.Odb. Rozw.15
ROZWADOWSKIWładysławO nauczaniu prawa rzymskiego : Uwagi na marginesie podręcznika Wojciecha Dajczaka, Tomasza Giaro, Franciszka Longchamps de Bérier pt. 'Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego', Warszawa 2009-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2011631377-386RecenzjaOdb. Rozw.38
ROZWADOWSKIWładysławOcena zeznań świadków w procesie rzymskim epoki Pryncypatu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1964161143-183 s.Odb. Rozw.02
ROZWADOWSKIWładysławOcena zeznań świadków w procesie rzymskim epoki republikańskiej.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19611319-31 s.Odb. Rozw.01
ROZWADOWSKIWładysławPosiadanie w prawie polskim na tle prawa rzymskiego.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań198941217-33 s.Odb. Rozw.17
ROZWADOWSKIWładysławPosiadanie w rzymskim prawie cywilnym. Przemiany strukturalne - potrzeba nowelizacji.-Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego / red. E. Gajda, A. SokalaToruńWyd. Naukowe UMK2001581-587 s.Odb. Rozw.19
ROZWADOWSKIWładysławPrawo karne w starożytnym Rzymie.-Opera minora, t.2 / Władysław RozwadowskiPoznańArs boni et aequi2013529-550 s.Odb. Rozw.13
ROZWADOWSKIWładysławPrawo rzymskie - wprowadzenie do studium prawa cywilnego.-Edukacja Prawnicza2005nr 10 (73)3-7 s.Odb. Rozw.24
ROZWADOWSKIWładysławPrawo rzymskie - wprowadzenie do studium prawa cywilnego.-Edukacja Prawnicza2015/2016nr 1s. 13-16
ROZWADOWSKIWładysławReskrypt Marka Aureliusza i kompensacji w doktrynie romanistycznej i w źródłach. Cz. 1 : Przegląd krytyczny doktryny XIX i XX wieku.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19742621-24 s.Odb. Rozw.08
ROZWADOWSKIWładysławReskrypt Marka Aureliusza o kompensacji w doktrynie romanistycznej i w źródłach. Cz.2 : Źródła.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań197527123-53 s.Odb. Rozw.09
ROZWADOWSKIWładysławRzymska koncepcja własności w Kodeksie Napoleona a prawo polskie : W dwusetną rocznicę promulgacji Kodeksu cywilnego Francuzów.-Polskie prawo prywatne w dobie przemian : Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Jerzemu MłynarczykowiGdańskWyd. Uniwersytetu Gdańskiego200516-26 s.Odb. Rozw.25
ROZWADOWSKIWładysławRzymska koncepcja własności w kulturze prawnej Europy.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201010.123-28 s.
ROZWADOWSKIWładysławRzymski proces formułkowy czy formularzy?-Księga jubileuszowa Prof. Zdzisława Brodeckiego / red. W. Adamczak [Gdańskie Studia Prawnicze]GdańskWyd. Uniwersytetu Gdańskiego201125633-639 s.współaut. Bogdan WalczakOdb. Rozw.39
ROZWADOWSKIWładysławSprzedaż wierzytelności w rzymskim prawie okresu republiki.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań196719275-88 s.Odb. Rozw.03
ROZWADOWSKIWładysławStudi sul trasferimento dei crediti in diritto romano.-Bulletino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)MilanoGiuffre1973151-170 s.Odb. Rozw.06
ROZWADOWSKIWładysławStudi sulla compensazione nel diritto romano.-Bulletino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)MilanoGiuffre19782071-150 s.Odb. Rozw.12
ROZWADOWSKIWładysławStudi sulle exceptiones cognitariae e procuratoriae.-Fides : Humanitas : Ius. Studii in onore di Luigi Labruna / red. C. Cascione, C. Masi DoriaNapoliEd. Scientifica20074801-4817 s.Odb. Rozw.28
ROZWADOWSKIWładysławSukcesja syngularna w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeActa Universitatis Wratislaviensis : Prawo CCCVWrocław2008nr 3060344-358 s.Odb. Rozw.31
ROZWADOWSKIWładysławSul trasferimento del credito in diritto romano.-Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka / a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik [= JJP, Suppl. 29]Warszawa2016s. 705-724VII B - 237
ROZWADOWSKIWładysławTradycje prawne.-System prawa prywatnego, t.1 : Prawo cywilne - część ogólna / red. M. Safjan [Wyd.2]WarszawaC.H.Beck201211-29 s.Odb. Rozw.41
ROZWADOWSKIWładysławUwagi o tak zwanej własności relatywnej w prawie rzymskim.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2011632201-208 s.Odb. Rozw.40
ROZWADOWSKIWładysławWartość dowodowa świadków w rzymskim procesie poklasycznym.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19692111-29 s.Odb. Rozw.05
ROZWADOWSKIWładysławZarzut kwoty potrąconej. Studia nad D.22,3, 19,3.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań19762821-15 s.Odb. Rozw.10
ROZWADOWSKIWładysławZasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze w prawie cywilnym na tle prawa rzymskiego.-W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa : Księga jubileuszowa Prof. Bronisława Ziemianina / red. M. ZielińskiSzczecin2005235-258 s.Odb. Rozw.27
ROZWADOWSKIWładysławZmiana wierzyciela w prawie rzymskim a współczesny przelew wierzytelności.-Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy / red. N. SzczęchLegnicaWyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy2010457-462 s.Odb. Rozw.37
RUCIŃSKISebastian'Praefectus Urbi'.Strażnik porządku publicznego w Rzymie w okresie wczesnego Cesarstwa.-Poznań2009ss. 312Monografia
RUCIŃSKISebastian'Vigilesque suo pro Caesare cure, dulce opus'. Prefekt miasta strażnikiem bezpieczeństwa cesarza w I wieku po Chr.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL2007249-259 s.
RUCIŃSKISebastianGeneza cesarskiej prefektury miejskiej.-EOS199885Fasc. 1s. 91-105
RUCIŃSKISebastianLa procédure pénale devant le tribunal du préfet de la ville sur la base du témoignage de Saint Justin.-RIDA200753s. 367-379
RUCIŃSKISebastianPolityka fiskalna Domicjana. Zarys problemu.-Świat starożytny : państwo i społeczeństwo / red. naukowa Ryszard Kulesza et al.WarszawaWyd. UW2013s. 273-284VII C - 270
RUCIŃSKISebastianPosition des 'curatores regionum' dans la hiérarchie administrative de la ville de Rome.-EOS200491Fasc. 1s. 108-119
RUCIŃSKISebastianPraefectus Urbi. Le Gardien de l'ordre public a Rome sous le Haut-Empire Romain.-Xenia Posnaniensia 9PoznańWyd. Naukowe CON-TACT2009ss. 290
RUCIŃSKISebastianPrefekt miasta nadzorcą 'obcych' w cesarskim Rzymie na podstawie 'De morte Peregrini' 18 Lukiana z Samostaty.-Grecy, Rzymianie i ich sąsiedziWrocław2007s. 521-539
RUDNICKIJanIndentured servitude - służba przypisana w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej.-Ex contractu, ex delicto. Z dziejów prawa zobowiązańKrakówWyd. UJ2012123-131 s.Odb. Rud. 01
RUDNICKIJanInstytucja dyktatury w Republice Rzymskiej.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań201163111-46 s.Odb. Rud. 03
RUDNICKIJanInstytucja reskryptu cesarskiego a prawo współczesne.Zobacz publikacjePalestraWarszawa20109-10205-209 s.Odb. Rud. 02
RUDNICKIJanKwestia ceny - o różnicy pomiędzy sprzedażą a zamianą.-Studia Iuridica : MiscellaneaWarszawaWyd. UW201561s. 311-323
RUDNICKI JanPosiadacz i posiadanie w dobie dekodyfikacji.-Dekodyfikacja prawa prywatnego [red. F. Longchamps de Bérier]WarszawaWyd. Sejmowe ; Fundacja "Utriusque Iuris"2017s. 162-178III E - 263
RUDNICKIJanRola i formy testamentu : Uwagi na tle porównawczym.-Forum Prawnicze2013235-44 s.Odb. Rud. 05
RUDNICKIJanRzymska dyktatura a historia jej oddziaływania. W odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań2013651407-411 s.Odb. Rud. 04
RUDNICKIJanSpecyfikacja: prawo rzymskie, współczesne kodyfikacje i ekonomiczna racjonalność.Zobacz publikacjeForum Prawnicze2016nr 1(33)s. 47-59
RUDNICKIJanTestament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej.-Kraków2015ss. 257MonografiaIII E - 258
RUDNICKI JanThe axiology of military wills. A comparative analysis.-European Journal of Comparative Law and Governance20152(1)s. 5-18
RUDNICKIJanThe doctrine of occupation and the founding of Australia.-Fundamina : A Journal of Legal History2017232s. 81-93
RUDNICKIJanZawłaszczenie jako sposób nabycia terytorium państwowego - ewolucja doktryny i praktyki.Zobacz publikacjeRoczniki Nauk PrawnychLublin201424.4s. 125-143
RUPIEWICZRomanaSąd nad sędziami. O sprawiedliwych wyrokach w ikonografii prawnej przełomu średniowiecza i nowożytności obszarów zaalpejskich.-Ius est ars Boni et Aequi : Sztuka w prawie, prawo w sztuce / red. A. Dębiński, M. Jońca, I. LeraczykLublinWyd. KUL2019s. 277-295VII C - 363
RUPIEWICZRomanaSensacyjne odkrycia wyroków Piłata w XVI stuleciu. Jego źródła i oddziaływanie.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2011133-158 s.
RUSSOCKIStanisławRomanité - continuité verbale et institutionnelle: L'exemple de la 'possessio bonorum' de l'ancien droit polonais.-Studia Iuridica198512s. 193-205
RUSZKIEWICZBeata'Longi temporis praescriptio' jako zarzut długiego okresu posiadania.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.1235-248 s.
RUSZKIEWICZBeataWyjątkowe przypadki zasiedzenia w prawie rzymskim.- Gdańskie Studia Prawnicze : Księga pamiątkowa profesora Sławomira Dalki.Gdańsk201126s. [391]-403
RYBOWSKAJoannaZbożność i bezbożność w kulturze Greków.-ŁódźWyd. Uniwersytetu Łódzkiego2017ss. 671MonografiaX E - 430
RYGUŁAPiotr'Concordia discordantium canonum' Gracjana w kontekście sporu między imperium i sacerdotium średniowiecznej Europy.-Opolskie Studia Administracyjno-PrawneOpole201715 /2s. 23-35
RZECZYCKIMichałMowa i polityka. Etos mówcy w myśli Cycerona.-Łacińskie państwo narodu polskiego : Pro Fide Rege et LegeWarszawaKlub Zachowawczo-Monarchistyczny2019nr 1 (81)s. 78-90
SACHERAndrzejDolus w 'De officiis ministrorum' św. Ambrożego w kontekście 'De officiis' Cycerona.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2011159-181 s.
SADOWSKIPiotr'Episcopalis audientia' w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego.-Historia prawa w służbie sprawiedliwościOpole2006s. 81-105
SADOWSKIPiotr'Privilegium fori' duchowieństwa w konstytucjach cesarskich z IV w. n.e.-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL2007261-272 s.
SADOWSKIPiotr5th Annual Polish-Spanish Conference on Roman Law "Modern application of the Roman Law rules. Regulae iuris nel diritto romano di uso attuale", Olsztyn, 23 maja 2014 r.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XII/3OpoleUniwersytet Opolski2014s. 201-203Sprawozdanie
SADOWSKIPiotrAffectio maritalis w prawie rzymskim.-Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety / red. T. RakoczyLublin2014s. 77-92
SADOWSKIPiotrAlbert Joseph von Hoditz (1706-1778) miłośnik starożytności i propagator tolerancji?-Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne / red. P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiOpole2014s. 127-138
SADOWSKIPiotrAntoni Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007 [recenzja]-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne VOpoleUniwersytet Opolski2008s. 389-393Recenzja
SADOWSKIPiotrConstantin le Grand et les gladiateurs: autour de la constitution impériale affichée a Beyrouth (C. Th. 15, 12, 1).-Nis i Vizantija XII, Simpozium, Nis, 3-6 jun. 2013. Zbornik radovaNis2014s. 545-564
SADOWSKIPiotrCulte de Constantin le Grand en Pologne.-Nis & Byzantium. Symposium IVNis2006s. 435-442
SADOWSKIPiotrCzy starożytni Rzymianie prześladowali tylko chrześcijan?-Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających / red. S.L. Stadniczeńko, S. RabiejOpole2012s. 23-43
SADOWSKIPiotrEdukacja niewolników w starożytnym Rzymie.-Egalitaryzm i elitaryzm : Tradycja i przyszłość Europy / red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2012s. 37-53
SADOWSKIPiotrElementy rzymskiej kultury antycznej w twórczości ks. Adolfa Kukuruzińskiego.-Etyka biznesu. Materiały międzynarodowego sympozjum / red. M. Pierzchalska, I. PałganRadom2008s. 206-213
SADOWSKIPiotrFalsyfikat Teodozjusza II dotyczący założenia Studium Bolońskiego w V w.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn2012173-182 s.
SADOWSKIPiotrFilozofia prawa w życiu i nauczaniu Ulpiana.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20088.181-108 s.
SADOWSKIPiotrGłusi i niemi w ustawodawstwie Justyniana.-Justynian i prawo rzymskie [red. Krzysztof Szczygielski]Białystok2015s. 69-82
SADOWSKIPiotrIdeały społeczne szkoły w Bejrucie (III-VI w. n.e.).-Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, ideeWrocław2010s. 173-184
SADOWSKIPiotrInterpretacja Breviarium Alarici w odniesieniu do XVI księgi Kodeksu Teodozjańskiego.Zobacz publikacjeSapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa20181nr 1s. 46-66
SADOWSKIPiotrIX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne "Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej", Brzeg, 15-16 maja 2013 roku.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XI/3OpoleUniwersytet Opolski2013s. 181-185Sprawozdanie
SADOWSKIPiotrJanusz Sondel, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 [recenzja]-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XI/1OpoleUniwersytet Opolski2013s. 119-125Recenzja
SADOWSKIPiotrKonstantyn Wielki a gladiatorzy. Wokół konstytucji cesarskiej ogłoszonej w Bejrucie (CTh. 15.12.1).-Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje [pod red. naukową Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka]PoznańWyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk2014s. 321-336VII C - 296
SADOWSKIPiotrKult i ikonografia Konstantyna Wielkiego w Polsce.-Arteria. Rocznik Katedry Sztuki Wydz. Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej20075s. 22-27
SADOWSKIPiotrKult Konstantyna Wielkiego na Sardynii.-Semper Fidelis : Prace dedykowane pamięci Prof. Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / red. D. Malec, Ł. Marzec, T. PalmirskiKraków2017s. 339-349VII B - 246
SADOWSKIPiotrNauczanie prawa w Bejrucie a trzęsienia ziemi w Libanie w VI w. n.e.-Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnymToruń2010s. 65-76
SADOWSKIPiotrOchrona zabytków w świetle ustawodawstwa Teodozjusza Wielkiego.Zobacz publikacjeOchrona dóbr kultury w rozwoju historycznym. KPP Monografie / red. M. RóżańskiOlsztyn2017s. 11-23
SADOWSKIPiotrPeregrinationes w starożytnym Rzymie - wybrane zagadnienia historyczne i prawne.-Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej / red. A. TuniaLublin2014s. 161-174
SADOWSKIPiotrPożytki naturalne i nabycie ich własności w prawie rzymskim.-Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym [red. E. Kozerska et al.]Opole2008s. 37-45
SADOWSKIPiotrPrawno-społeczna działalność Mikołaja Kopernika.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne IVOpoleUniwersytet Opolski2007s. 177-187
SADOWSKIPiotrPrawo i polityka w pismach Teodoreta z Cyru.-Człowiek, prawo, państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko / red. J. Jeżewski, A. PawlakWarszawa2017s. 857-869
SADOWSKIPiotrPrawo rzymskie w nauczaniu Jana Pawła II.-Studia i rozprawy. Studies and Dissertations / red. J. PodgóreckiOpole2004s. 294-303
SADOWSKIPiotrProfesorowie prawa w Bejrucie w V w. n.e.-Wybrane problemy nauki i nauczania prawaOpole2010s. 103-120
SADOWSKIPiotrRzymski Bejrut w świetle pism René Mouterde'a.-Opolskie Studia Administracyjno-PrawneOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2010VIIs. 253-269
SADOWSKIPiotrRzymskie prawo karne w ujęciu Contarda Ferriniego.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztynWyd. UWM20077s. 91-106
SADOWSKIPiotrRzymskie źródła kanonicznego pojęcia dyspensy.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne X/4OpoleUniwersytet Opolski2012s. 79-93
SADOWSKIPiotrSądownictwo polubowne Kościoła w pierwszych wiekach naszej ery.-Problemi alternativnogo sudocinstva v UkrainiLviv2008s. 94-110
SADOWSKIPiotrStarość w prawie rzymskim.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztynWyd. UWM201321s. 59-77
SADOWSKIPiotrŚwięte gaje starożytnych Rzymian. Ujęcie historyczno-prawne.-Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Włodzimierzowi Kaczorowskiemu [red. Ewa Kozerska et al.]OpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2015s. 99-114VII B - 247
SADOWSKIPiotrSzkoła prawa w Bejrucie w świetle 'Vita Severi' Zachariasza Scholastyka.-Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam [red. A. Dębiński, S. Jóźwiak]Lublin2008s. 199-210
SADOWSKIPiotrSzkoła prawa w Bejrucie w świetle listów i mów Libaniusza.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn201012s. 203-218
SADOWSKIPiotrSzkoła prawa w rzymskim i bizantyńskim Bejrucie : Studium prawno-historyczne.-Studia i Monografie nr 557OpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2019ss. 306Monografia
SADOWSKIPiotrTeodozjusz II w świetle 'Historii Kościoła' Hermiasza Sozomena.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2011183-201 s.
SADOWSKIPiotrUpadek starożytnego cesarstwa lekcją historii dla jednoczącej się Europy.-Integracja dla integracji / red. S. RabiejOpole2002s. 115-127
SADOWSKIPiotrVII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne "Europejska tradycja prawa", Brzeg, 17-18 maja 2011 roku.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne IXOpoleUniwersytet Opolski2011s. 247-251Sprawozdanie
SADOWSKIPiotrVIII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne "Ius belli et pacis w tradycji europejskiej", Brzeg, 17 kwietnia 2012 roku.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne X/1OpoleUniwersytet Opolski2012s. 87-91Sprawozdanie
SADOWSKIPiotrWezwanie do sądu (in ius vocatio) w rzymskim procesie cywilnym.-Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych / red. P. Fajgielski, A. TuniaLublin2018s. 155-169
SADOWSKIPiotrWkład księdza profesora Michała Wyszyńskiego w rozwój polskiej romanistyki.-Ad laudem magistri nostri : Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki / red. Ewa GajdaToruńWyd. "Dom Organizatora"2018s. 201-219
SADOWSKIPiotrWojna i pokój w świetle pism Salustiusza.-Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne / red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. SzymańskiOpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2013s. 41-53
SADOWSKIPiotrWokół antycznych inspiracji Traktatów Rzymskich.-In varietate concordia : Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka / red. naukowa Katarzyna Ciućkowska, Jakub J. SzczerbowskiWarszawaWyd. SWPS2019s. 237-257VII B - 255
SADOWSKIPiotrWpływ kognacji na 'ius conubii' w prawie rzymskim i kanonicznym.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztyn201527s. 41-54
SADOWSKIPiotrWpływ Monteskiusza, Beccarii i Feuerbacha na powstanie zasady praworządności 'nullum crimen, nulla poena sine lege'.-Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi / red. P. Jaskóła, R. PoradaOpole2002s. 489-496
SADOWSKIPiotrX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne "Pacta sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?", Brzeg, 8-9 maja 2014 r.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XII/4OpoleUniwersytet Opolski2014s. 93-99Sprawozdanie
SADOWSKIPiotrXII Colloquium Prawno-Histroyczne "Edukacja prawnicza od Bejrutu do Bolonii. W jubileusz 10-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego", Brzeg, 10-11 maja 2016 r.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XIV/2OpoleUniwersytet Opolski2016s. 233-243Sprawozdanie
SADOWSKIPiotrXXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa "Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie", Kraków, 22-25 IX 2014 r.-Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XIII/1OpoleUniwersytet Opolski2015s. 163-168Sprawozdanie
SADOWSKIPiotrZakaz noszenia spodni - wokół konstytucji CTh. 14,10,2 i CTh. 14,10,3.-Życie codzienne w starożytności i średniowieczu - doniesienia naukowe / red. P. Szymczyk, M. Maciąg.LublinWyd. Naukowe TYGIEL2018s. 89-100VII C - 346
SADOWSKIPiotrZasada 'unus testis nullus testis' w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego.-Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwościOpole2007s. 33-43
SADOWSKIPiotrZbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego (Prawo Boskie, które Pan przekazał Mojżeszowi). Tekst łacińsko-polski, przekład i objaśnienia Antoni Dębiński, Lublin 2011 [recenzja]-Opolskie Studia Administarcyjno-Prawne IXOpoleUniwersytet Opolski2011s. 239-243Recenzja
SADŁOWSKIMichał P.Sprawozdanie z IV Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego.Zobacz publikacjeKrakowskie Studia z Historii Państwa i PrawaKraków201710 (3)s. 557-558
SAJKOWSKIRyszardElementy składowe oskarżenia Emilii Lepidy w 20 r.-Contra leges et bonos mores : Przetępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005283-291 s.
SAJKOWSKIRyszardJulia Augusta a prawo o obrazie majestatu.-Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie [red. A. Dębiński, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL1998127-138 s.
SAJKOWSKIRyszardKlasyfikacja przestępstw o obrazę majestatu za rządów cesarza Tyberiusza na podstawie katalogu Swetoniusza (Tib. 58).-Echa Przeszłości20001s. 17-26
SAJKOWSKIRyszardOskarżenia o obrazę majestatu w procesach 'de repentundis'. Obwinienie Gajusza Juniusza Sylanusa z roku 22 n.e.-Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH)Poznań1999347-357 s.
SAJKOWSKIRyszardSprawa Falaniusza i Rubriusza. Początek procesów o obrazę majestatu za rządów Tyberiusza.-Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 13 ; Prace Historyczne 2Olsztyn1998s. 11-21
SAJKOWSKIRyszardSprawa Klutoriusza Priskusa (21 rok n.e.).-Grecja, Kartagina, Rzym / pod red. R. Sajkowskiego i M. WolnegoOlsztynPracownia Wydawnicza ElSet2009s. 112-118VII C - 338
SAJKOWSKIRyszardWybrane problemy oskarżenia Gajusza Sylliusza i jego małżonki Sozji.Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztyn20077s. 107-113
SALMONOWICZStanisławLe droit romain en Pologne a l'époque des Lumieres.-Studi Volterra, II1971s. 351-370
SALMONOWICZStanisławMaciej Nizolius (1568? - 1608) i tradycja nauczania prawa w toruńskim Gymnasium Academicum (1594-1817).-Macieja Nizoliusa mowa dziesiąta 'De civilis scientiae cognitione cum iuris studio necessario coniungenda' [prekład i opracowanie H. Appel, Wł. Appel ; wstęp A. Sokala]Toruń201251-60 s.
SALMONOWICZStanisławMaciej Nizolius (1568?-1608), rektor toruńskiego 'gymnasium academicum', wykładowca prawa rzymskiego.-Leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. J. Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer]Kraków2008s. 485-497
SALMONOWICZStanisławObservations sur les recherches concernant le droit romain en Pologne du XVIIIe siecle (1697-1815).-Le droit romain et le monde contemporain : Mélanges de H. Kupiszewski [red. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka]Varsovie1996243-248 s.
SATORAMagdalenaO arbitrażu - fragment traktatu 'De recuperatione terrae sanctae' Pierre'a Dubois. Tekst - tłumaczenie - komentarz.Zobacz publikacjeZeszyty PrawniczeWarszawaWyd. UKSW201515.4s. 231-237
SAWICKIPiotrRzymskie korzenie prawa szkockiego.-Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków StudentówKraków2008s. 85-98
SAWIŃSKIPawełKilka uwag na temat charakteru władzy prokonsulów w okresie Republiki. 'Imperium consulare' czy 'proconsulare'?-Studia z dziejów starożytnego RzymuOlsztyn2007s. 30-38
SCHEFFLERTomaszTales i początki filozofii.-Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Włodzimierzowi Kaczorowskiemu [red. Ewa Kozerska et al.]OpoleWyd. Uniwersytetu Opolskiego2015s. 83-97VII B - 247
ŚCIŚLICKIPiotrRzymska geneza instytucji zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności - 'denuntiatio' z C. 8,41,3 pr. a wybrane ustawodawstwa współczesne.Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW20033.193-138 s.
SIEROŃJózefStatus jednostki i państwa w greckiej polis w świetle filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa.-Katowice2003ss. 262MonografiaX C - 139
SITEK Bronisław"Quaestionem" intellegere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem. Zobacz publikacjeCrimina et mores : Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie Lublin - 2001- - 161-168 s. - Odb. Sitek 13
SITEKBronisław'Abigeatus crimen'. Ze studiów nad 'crimina extraordinaria'.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn20054s. 5-28
SITEKBronisław'Apud vetustiores incendii arcendis triumviri praeerant' - Organy orzekające w sprawach 'incendium' - podpaleń w starożytnym Rzymie.-Journal of Modern Science2008nr 1 (4)s. 54-61
SITEKBronisław'Crimen Consussionis'. Przestępstwo korupcji w prawie rzymskim i w polskim prawie karnym.-Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim [red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2010219-230 s.
SITEKBronisław'Crimen rapti mulieris'. Studia nad fragmentem Marcianusa 14 Inst. D.48,6,5,2.-Contra leges et bonos mores : Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie [red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. UMCS2005293-308 s.
SITEKBronisław'Decreta decurionum'. Postanowienia rady miejskiej w świetle 'lex Irnitana'.-Leges sapere : Studia i prace dedykowane Prof. J. Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej [red. W. Uruszczak, P.Święcicka, A. Kremer]Kraków2008s. 509-525
SITEKBronisław'Est... proprium munus magistratus... servare leges...' Responsibility of 'magistratus' due to 'iniuria'.Zobacz publikacjeDiritto@Storia201614
SITEKBronisław'Incendium fecerint...' : Przyczynek do studiów nad przestępstwem podpalenia w prawie rzymskim (cz. I).-Salus rei publicae suprema lex [red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz]LublinWyd. KUL2007273-288 s.
SITEKBronisław'Munus legationis' - o obowiązku i uprawnieniach legatów w prawie municypalnym antycznego Rzymu. Zdań kilka o instytucji nieznanej dzisiaj prawu samorządowemu.-Księga pamiątkowa ku czci Prof. Jana BiałocerkiewiczaToruń2009s. 1035-1042
SITEKBronisław'Ne quit coematur supprimatur'. Regulacje prawne ograniczające działania monopolistyczne w świetle cap. LXXV 'lex Irnitana' a współczesne rozwiązania prawnoadministracyjne.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn20099s. 345-352
SITEKBronisław'Peculium' - the begining of the concept of limited liability in civil law.-Law and Forensic Science201510.2s. 218-230
SITEKBronisław'Qui aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit'. Podstawy prawne ścigania oraz znamiona przestępstwa podpalenia w starożytnym Rzymie.-Studia PrawnoustrojoweOlsztyn20088s. 41-52
SITEKBronisław'Raptores virginum vel viduarum vel diaconissarum'. Studio sul rapimento delle donne dedicate a Dio alla luce delle costituzioni degli imperatori romani.Zobacz publikacjeDiritto@Storia20065
SITEKBronisław'Remotio ab ordinem' : Wydalenie dekuriona (radnego) z 'ordo decurionum' (rady miasta).Zobacz publikacjeZeszyty Prawnicze WarszawaWyd. UKSW201111.1249-268 s.
SITEKBronisław'Suffragiis ferendis' in the light of municipal acta. The Roman election system dilemmats in the ancient Rome.-Diritto@Storia20087
SITEKBronisław'Suffragiis ferendis' w świetle ustaw municypalnych. Dylematy rzymskiego systemu wyborczego w antycznym Rzymie.-Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Prof. W. UruszczakowiKraków2010IIs. 927-939
SITEKBronisławA proposito del 'crimen expilatio'.Zobacz publikacjeDiritto@Storia20054
SITEKBronisławAutonomia administracji kościelnej i państwowej w świetle rozwiązań rzymskich i doświadczeń pierwszych wspólnot chrześcijańskich a współczesne rozwiązania prawa publicznego.-Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam [red. A. Dębiński, S. Jóźwiak]Lublin2008s. 211-225
SITEKBronisławBetween the objectivity and the subjectivity of slave in private law of ancient Rome. A brief discussion on the future of Roman law.Zobacz publikacjeDiritto@Storia201513
SITEK BronisławBrevi cenni sulla civilta dell'amore secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II. -Giovanni Paolo II le vie della giustizia : Omaggio dei giuristi a sua santita nel XXV anno di pontificato Roma Bardi Ed. - - - 1055-1056 s. - Odb. Sitek 22
SITEKBronisławCondere civitatem. O prawnych, administracyjnych i technicznych ramach założeniu miasta w prawie rzymskim na tle współczesnych rozwiązań.-Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim [red. B. Sitek et al.]Olsztyn2012153-172 s.
SITEKBronisławCriminal liability 'incendiarii' in ancient Roman Law.Zobacz publikacjeDiritto@Storia20076
SITEKBronisławDamnum futurum (damnum infectum) - future damage. Comparative law study.-Themis Polska Nova20161(10)s. 116-130
SITEK BronisławDelatio - jako forma naruszenia dóbr osobistych w prawie rzymskim. Zobacz publikacjeOchrona człowieka w świetle prawa RP : Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 2001 Olsztyn Wydz. Prawa i Administracji UWM 2002- - 99-105 s. - Odb. Sitek 19
SITEKBronisławDeontologia prawnicza w praktyce 'advocatus fisci' i radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.-Prawo karne i polityka w państwie rzymskim [red. naukowa K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek]LublinWyd. UMCS2015s. 145-157
SITEKBronisławDowód ze świadków w świetle Ustawy XII Tablic.-Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki / pod red. Piotra Niczyporuka i Anny TarwackiejBiałystokTemida 22015s. 219-227
SITEKBronisławDylematy prawne konfiskaty i zwrotu dóbr kościelnych w świetle ustawodawstwa Konstantyna Wielkiego i w prawie polskim.-Apud Patres : Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej [red. A. Dębiński, M. Wójcik]LublinWyd. KUL2011203-218 s.
SITEK BronisławElemente des Anthropozentrismus im römischen Recht : Reflexion über den Text von Ulpianus 1 Inst. D.1,1,1,3. -I diritti fondamentali dell'uomo e dell'ambiente cambiamenti dell'Europa centro-orientale Varsavia Wyd. ATK 1995- - 135-148 s. - Odb. Sitek 04
SITEKBronisławEwolucja odpowiedzialności za sprzedajność (concussio) w prawie rzymskim.-Studia PrawnoustrojoweOlsztynWyd. UWM201321s. 47-57
SITEK BronisławHistoria prawa a europejska kultura prawna (na tle artykułu S. Salmonowicza). Zobacz publikacjePaństwo i Prawo Warszawa - 199752482-88 s. - Odb. Sitek 07
SITEKBronisławHistoryczne znaczenie systematyzacji prawa według Gajusa.-Łódzkie Studia TeologiczneŁódźWyższe Seminarium Duchowne w Łodzi2018272s. 111-124
SITEKBronisławIn dubio magis contra fiscum est respondendum (D. 49.14.10).Zobacz publikacjeStudia PrawnoustrojoweOlsztyn201527s. 55-62
SITEK BronisławInfamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich. -- Olsztyn - 2003- - 336 s. Książka Odb. Sitek 20
SITEK BronisławIntegracja Europ