Dionysia UW Lorem ipsum dolor sit amet

Co się tyczy stworzeń, które z nawyku zwykły oddalać się i powracać - koncepcje 'animus revertendi' a wolność polowania na dzikie zwierzęta w prawie rzymskim

Autor / Author: BENINCASA, Zuzanna

Tytuł publikacji / Publication title: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej

ISSN: 0860-830X

Data / Date: 2019

Strony / Pages: 33-54 s.

Wolumen / Volume: nr 18

Typ / Type: journalArticle

Kolekcja / Collection: bprp