Dionysia UW Lorem ipsum dolor sit amet

O tym, że ani termin 'testamentum', jak sądził Servius Sulpicius, ai 'sacellum', jak uważał Gaius Trebatius, nie są słowami złożonymi, lecz pierwsze z nich pochodzi od 'testatio', drugie zaś stanowi zdrobnienie od 'sacrum'

Autor / Author: TARWACKA, Anna

Tytuł publikacji / Publication title: Zeszyty Prawnicze

DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.14

Data / Date: 2019

Strony / Pages: 287-291 s.

Wolumen / Volume: 19.2

Wydawca / Publisher: Wyd. UKSW

Miejsce / Place: Warszawa

Typ / Type: journalArticle

Link załącznika / Link attachments: Otwórz publikacje / open publication

Kolekcja / Collection: bprp