Dionysia UW Lorem ipsum dolor sit amet

Szkic do dziejów tzw. romanistyki marksistowskiej / Marek Kuryłowicz

Autor / Author: KURYŁOWICZ, Marek

Tytuł publikacji / Publication title: Z Dziejów Prawa

DOI: DOI: https://doi.org/10.31261/ZDP.2019.20.52

Data / Date: 2019

Strony / Pages: 933-950 s.

Wolumen / Volume: 12 (20)

Krótki tytuł / Short title: Z Dziejów Prawa, 12 (20)

Wydawca / Publisher: Wyd. UŚ

Miejsce / Place: Katowice

Typ / Type: journalArticle

Link załącznika / Link attachments: Otwórz publikacje / open publication

Kolekcja / Collection: bprp