Dionysia UW Lorem ipsum dolor sit amet

"Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego", Franciszek Longchamps de Bérier, Wrocław 2004 / Adam Redzik [recenzja]

Autor / Author: REDZIK, Adam

Data / Date: 2006

Strony / Pages: 253-259 s.

Krótki tytuł / Short title: Palestra, 51 nr 7-8

Typ / Type: journalArticle

Link załącznika / Link attachments: Otwórz publikacje / open publication

Kolekcja / Collection: bprp