Dionysia UW Lorem ipsum dolor sit amet

"Cuius regio eius religio?" : sprawozdanie ze Zjazdu Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 22-24 września 2006 r. / Adam Redzik

Autor / Author: REDZIK, Adam

Data / Date: 2006

Strony / Pages: 218-221 s.

Krótki tytuł / Short title: Palestra, 2006, Tom 51 , Numer 11-12

Typ / Type: journalArticle

Link załącznika / Link attachments: Otwórz publikacje / open publication

Kolekcja / Collection: bprp