Dionysia UW Lorem ipsum dolor sit amet

Profesor dr hab. Józef Mélèze-Modrzejewski (1930–2017) / Adam Redzik

Autor / Author: REDZIK, Adam

Data / Date: 2017

Strony / Pages: 138-139 s.

Krótki tytuł / Short title: Palestra 11/2017

Typ / Type: journalArticle

Link załącznika / Link attachments: Otwórz publikacje / open publication

Kolekcja / Collection: bprp