Dionysia UW Lorem ipsum dolor sit amet

Witold Wołodkiewicz (23.10.1929 - 13.02.2021) / Wojciech Dajczak

Autor / Author: DAJCZAK, Wojciech

ISSN: 1135-7673

Data / Date: 2022

Strony / Pages: 429-434 s.

Krótki tytuł / Short title: Seminarios Complutenses de Derecho Romano, 35 (2022)

Typ / Type: journalArticle

Kolekcja / Collection: bprp