Dionysia UW Lorem ipsum dolor sit amet

Znalezienie skarbu. Prawo rzymskie a współczesne regulacje w prawie polskim / Tomasz Szeląg

Autor / Author: SZELĄG, Tomasz

Tytuł publikacji / Publication title: Rocznik Administracji Publicznej

ISSN: 2449-7797

Data / Date: 2023

Strony / Pages: 153-164 s.

Numer serii / Series number: 9

Wydawca / Publisher: Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego

Miejsce / Place: Kraków

Typ / Type: book

Link załącznika / Link attachments: Otwórz publikacje / open publication

Kolekcja / Collection: bprp